1 juli 2022

SEC gebruikt ESG-vereisten om kleine boerderijen te targeten

Toen president Biden zei dat hij "de hele regering" zou gebruiken om zijn suïcidale groene agenda af te dwingen, had niemand vermoed dat de Securities and Exchange Commission een haak zou kunnen krijgen in de landbouw op kleine boerderijen, en toch hebben ze dat gedaan. Uiteindelijk zullen kleine boeren die niet doorrollen en zich aan de regels houden, failliet gaan door overregulering en kapitaalweigering.


Zakelijke technocraten gebruiken ESG om technocratie te stimuleren

ESG (Environmental, Social, Governance) is een door de Verenigde Naties geïnspireerde wereldwijde zwendel om de wereld naar duurzame ontwikkeling (ook bekend als technocratie) te drijven, alle hulpbronnen te beheersen en tegelijkertijd het kapitalisme en de vrijemarkteconomie te vernietigen. ESG wordt ondersteund door de VN, het World Economic Forum en grote investeringsbanken.


Landmark: Hooggerechtshof deelt enorme klap uit aan agenda klimaatverandering

De EPA is illegaal gebruikt als een voorhamer om willekeurige koolstofemissieniveaus vast te stellen die worden opgeroepen door de kliek van de opwarming van de aarde die de wereld naar duurzame ontwikkeling wil drijven, ook bekend als Technocracy. Aangezien de EPA onder het gezag van de president staat, is het aan toezicht van het Congres ontsnapt. Niet meer. Als het Congres geen niveaus en limieten vaststelt, zullen ze ook niet worden vastgesteld.