Discriminatie

Subsidies onthullen de gruwelijke plannen van de FBI om de spraak van Amerikanen te censureren

De grondleggers hadden extra tekst in het eerste amendement moeten opnemen: "Het congres zal geen wet maken, de uitvoerende macht zal geen regel of bevel opstellen, de rechterlijke macht zal geen uitspraak doen", waarin vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, het recht op vreedzame vergadering en het recht om tegen de regering te protesteren voor herstel van onze grieven.

Lees meer