13 juli 2022

Vergiftig de aarde: glyfosaat van Monsanto gevonden in 80% van Amerikaanse urinemonsters

Roundup bestaat omdat Monsanto genetische modificatie nastreefde van gewassenzaden die de chemische stof konden overleven en onkruid konden doden. De wereldvoedselvoorziening, evenals landbouwgrond, is zo verzadigd met glyfosaat dat er overal sporen van worden gevonden, inclusief menselijk weefsel en urine. Technocraatwetenschappers hebben geen morele of ethische grenzen om dit soort uitkomsten te voorkomen.


Nokia en LG werken samen aan 6G om het internet van alles te verlichten

De CEO van Deutsche Telekom, Tim Hottages, stelt: "Alles wat kan worden aangesloten, zal worden aangesloten." De rationalisatie van de technocraat om alles te verbinden, is het creëren van een immense onderneming voor gegevensverzameling die alles op aarde kan beheersen. Dit is niet overdreven. Het is een al lang bestaand doel van Technocracy dat teruggaat tot het begin van de jaren dertig!


Nederlandse boeren strijden tegen de wereldwijde oorlog tegen voedsel

Stikstof is inert en geen “broeikasgas”, maar is absoluut noodzakelijk voor de plantengroei. Er is 4 keer zoveel stikstof in onze atmosfeer als zuurstof omdat het niet goed bindt met de vaste aarde. Zo gebruiken boeren stikstofkunstmest om het in de grond te injecteren. De enige denkbare reden om boeren stikstof te onthouden, is het opzettelijk vernietigen van de voedselvoorziening.