7 juli 2022

America Last: Amerikaanse noodoliereserves naar het buitenland gestuurd, ook naar China

De Grote Reset wordt versneld door de energiestromen naar de wereldeconomie te vernietigen. Dat Amerikaanse energiereserves naar het buitenland kunnen worden gestuurd, bewijst dat, ondanks onze eigen binnenlandse noodsituatie, het punt wordt gemaakt wie de leiding heeft over ons binnenlands beleid, namelijk mondiale elitaire technocraten die van plan zijn nationale entiteiten te vernietigen.Biden's groene agenda brengt het Amerikaanse elektriciteitsnet in gevaar

Technocratie komt dichterbij met zijn controle over de creatie, distributie en consumptie van energie, wat een belangrijk doel is dat teruggaat tot de jaren dertig van de vorige eeuw. Onbetrouwbare alternatieve energie is niet in staat om het "Smart Grid" constant op volle sterkte te houden, wat zal leiden tot brownouts en black-outs. De enige reactie is om terug te keren naar gas, olie, kolen en kernenergie.