4 oktober 2022

Utility Pumps Smart Meter-gegevens van klanten naar politie zonder bevel

De politie overtreedt routinematig de wet om de wet te handhaven, wat duidelijk absurd is. Slimme metergegevens over het elektriciteitsverbruik worden via wifi naar het nutsbedrijf gestuurd, waarbij gedetailleerde activiteiten in huis of bedrijf worden vastgelegd. Er is dus niet langer sprake van een "heiligdom" in uw eigen huis. Gedetailleerd toezicht is een belangrijk onderdeel van Technocracy sinds de oorspronkelijke oprichting in 1932.


Peer-reviewed onderzoek onthult mRNA 'vaccin' schadelijker dan COVID

COVID veroorzaakte aanzienlijke schade aan de wereldbevolking, die werd verergerd door schadelijk overheidsbeleid. De mRNA-"vaccins" hebben aanzienlijk meer schade aangericht dan COVID. Dit suggereert biologische oorlogsvoering die een spoor van doden en gewonden heeft achtergelaten. Als dit niet zo was, zouden medicijnfabrikanten en politici onmiddellijk een ommezwaai maken om alle injecties onmiddellijk te stoppen.


Klimaatverandering: de doxa van het groene geloof

Opwarming van de aarde heeft meer gemeen met een radicale religie dan met wetenschap. Legitieme wetenschappers hebben het klimaatalarmisme grondig ontkracht, maar al deze wetenschap wordt botweg verworpen, ook al weerlegt het de conclusies van alarmisten totaal. De enige oplossing is om de groene technocraat-menigte buiten het openbare beleid te houden.