3 oktober 2022

Boston Review: wat is er mis met technocratie?

Dit artikel danst rond de concepten van technocratie, maar mist het doel door het een "utopisch voorstel voor de overheid" te noemen. In feite riep Technocracy op tot een volledige beëindiging van de overheid, om te worden vervangen door een organigram van technocraten die summier beslissingen zouden nemen voor het hele economische systeem. Het schafte ook het prijsgebaseerde concept af en verving het door een op hulpbronnen gebaseerd economisch systeem dat energie gebruikt voor de boekhouding in plaats van geld.


Hohmann: technocraten zweven idee van digitale gezinnen om de afnemende bevolking te stoppen

The Beatles hebben misschien een profetische snaar geraakt met Yellow Submarine: "Dus we zeilden naar de zon / tot we de zee van groen vonden / en we leefden onder de golven / in onze gele onderzeeër". Humeur een paar maten en je zult zien wat ik bedoel. Technocraten en transhumanisten leven steeds vaker onder de golven in een fantasieland dat bizarder is dan Alice in Wonderland.


Technocratie stijgt: koolstofrantsoenering, CBDC's en gezond geld

Het opkomende tij van valutavervanging gaat gepaard met de vierde industriële revolutie, de grote reset en duurzame ontwikkeling, die allemaal synoniemen zijn voor de nieuwe economische orde die bekend staat als technocratie. Op prijs gebaseerde economische systemen vereisen bestaande valuta's. Technocratie, een op hulpbronnen gebaseerd economisch systeem, is gebaseerd op energie als valuta, die is gebaseerd op koolstof.