5 oktober 2022


Buttigieg duwt totale overgang naar EV's tegen 2035

'Wat, maak ik me zorgen? Buttigieg leeft in een fantasiewereld waar alleen het bedenken van iets het werkelijkheid kan maken. Een land vol EV's zou het energienet overtreffen en een milieuramp veroorzaken. Groene dromers geven er ook niets om, maar duwen alleen hun agenda om de wereld naar duurzame ontwikkeling te drijven, oftewel Technocracy.


Opwarming van de aarde: VN claimt 'de wetenschap te bezitten', werkt samen met Google om sceptici de mond te snoeren

De Verenigde Naties doen hoge beweringen over de opwarming van de aarde: "Wij bezitten de wetenschap", zeggen ze, en hebben daarom het recht om het aan de rest van de wereld op te leggen en alle afwijkende opvattingen te vernietigen. In feite is de wetenschap van de VN meerdere keren stevig weerlegd en vernietigd, maar de feiten van de zaak worden verworpen en genegeerd.