De grote reset en het komende technocratische schrikbewind

Een koperen plaatgravure die de executie van Lodewijk XVI voorstelt
Deel dit verhaal!
Dit artikel is geschreven door een Duitse professor in economie die lesgeeft in Brazilië. Hij is zeldzaam in de wetenschap omdat hij Technocratie vanuit een economisch perspectief heeft geanalyseerd. De Great Reset van het WEF zal de samenleving terugbrengen naar het midden van de 1800e eeuw of eerder.

Klaus Schwab en zijn vrolijke groep ideologen zijn van mening dat de persoonlijke consumptie moet worden gehalveerd. Privé-eigendom moet worden geëlimineerd. Alle beslissingen moeten worden genomen door technocratmanagers. U moet bezwijken voor het transhumanisme, de versmelting van vlees en technologie. Als je denkt dat gedachten in strijd zijn met hun gedachten, word je gestraft. Alle persoonlijke privacy moet worden afgeschaft.

Kortom, deze zogenaamde Grote Reset zal een planeet van neo-feodalisme creëren waar enkelen alles beheersen en de rest weinig meer is dan chattel die nauwelijks in staat is om de kost te verdienen. ⁃ TN-editor

Als men de publicaties van het World Economic Forum (WEF) aanneemt als een indicatie van hoe de "vierde industriële revolutie" de samenleving zal veranderen, staat de wereld voor een massale aanval op individuele vrijheid en privébezit. Een nieuw soort collectivisme staat op het punt te ontstaan. Net als het communisme uit het verleden, spreekt het nieuwe project het publiek aan met de zekerheid van technologische vooruitgang en sociale inclusie. Bovendien worden ecologische duurzaamheid en de belofte van een lang leven of zelfs onsterfelijkheid gebruikt om het publiek te verleiden. In werkelijkheid zijn deze beloften echter diep dystopisch.

De vierde industriële revolutie

Volgens Klaus Schwab, de oprichter en huidige uitvoerend voorzitter van de WEFvertegenwoordigt de "Vierde Industriële Revolutie" (2016) een nieuwe fase van de ontwrichtende technologische vooruitgang die begon tegen het einde van de achttiende eeuw met de textielindustrie en het gebruik van stoomkracht. De tweede industriële revolutie vond plaats in de decennia voor en na 1900. Het creëerde een overvloed aan nieuwe consumptiegoederen en productietechnologieën die massaproductie mogelijk maakten. De derde industriële revolutie begon rond 1950 met de doorbraken in digitale technologieën. Volgens Klaus Schwab betekent de vierde industriële revolutie dat de wereld op weg is naar "een echte mondiale beschaving".

De vierde industriële revolutie biedt het potentieel om 'de mensheid te robotiseren en zo onze traditionele bronnen van betekenis - werk, gemeenschap, gezin, identiteit' in gevaar te brengen. Schwab voorspelt dat de vierde industriële revolutie 'de mensheid naar een nieuw collectief en moreel bewustzijn zal verheffen'.

transhumanisme maakt deel uit van de transformatie die gepaard gaat met de vierde industriële revolutie, zoals kunstmatige intelligentie (AI) overtreft zelfs de beste menselijke prestaties bij specifieke taken. De nieuwe technologieën "zullen niet stoppen om deel uit te maken van de fysieke wereld om ons heen - ze zullen een deel van ons worden, schwab verklaart.

In het voorwoord van Schwabs laatste boek, Vormgeven aan de toekomst van de vierde industriële revolutie (2018), de CEO van Microsoft, Satya Nadella, stelt dat de evolutie van de nieuwe technologieën "volledig binnen onze macht ligt". Microsoft en de andere hightechbedrijven "wedden op de convergentie van verschillende belangrijke technologische verschuivingen - mixed reality, kunstmatige intelligentie en kwantumcomputers."

Satya Nadella informeert lezers dat Microsoft, Amazon, Google, Facebook en IBM zullen samenwerken in een AI partnerschap dat zal werken om de technologie te ontwikkelen en te testen op gebieden als "auto's en gezondheidszorg, mens-AI-samenwerking, economische verplaatsing en hoe AI kan worden gebruikt voor sociaal welzijn."

Allesomvattende transformatie

In het voorwoord van zijn nieuwste boek, Klaus Schwab voorspelt dat de vierde industriële revolutie "de bestaande manieren van aanvoelen, berekenen, organiseren, handelen en leveren zal veranderen". Hij stelt dat "de negatieve externe effecten" van de huidige wereldeconomie schade toebrengen aan "de natuurlijke omgeving en kwetsbare bevolkingsgroepen".

De veranderingen die met de nieuwe technologieën gepaard gaan, zullen alomvattend zijn en zullen de "manier waarop we goederen en diensten produceren en vervoeren" omverwerpen. De revolutie zal van streek maken hoe "we communiceren, de manier waarop we samenwerken en de manier waarop we de wereld om ons heen ervaren". De verandering zal zo ingrijpend zijn dat de vooruitgang in neurotechnologieën en biotechnologieën ons dwingt ons af te vragen wat het betekent om mens te zijn.

Net als het voorwoord van Satya Nadella, herhaalt Schwabs tekst verschillende keren de bewering dat de ‘evolutie van de vierde industriële revolutie’ ‘volledig binnen onze macht ligt als‘ we ’de‘ kans ’gebruiken en streven naar‘ empowerment ’. Het 'wij' waar beide auteurs over spreken, is de mondiale technocratische elite die oproept tot centrale controle en staatsinterventie ('vormgeven aan de toekomst' genoemd) in een nieuw systeem dat wordt gekenmerkt door een intieme samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid, of meer specifiek tussen hightech en een handvol belangrijke staten.

De webpagina van het World Economic Forum over de "Geweldige reset”Verkondigt dat“ de Covid-19-crisis ”“ een unieke kans biedt om het herstel vorm te geven ”. Op het huidige "historische kruispunt" moeten de wereldleiders "de inconsistenties, tekortkomingen en tegenstrijdigheden" aanpakken, variërend van gezondheidszorg en onderwijs tot financiën en energie. Het forum definieert “duurzame ontwikkeling” als het centrale doel van de wereldwijde managementactiviteiten.

De "Grote Reset" vraagt ​​om wereldwijde samenwerking doelen zoals 'de vierde industriële revolutie benutten', 'de gezondheid van het milieu herstellen', 'sociale contracten, vaardigheden en banen opnieuw ontwerpen' en 'het economisch herstel vormgeven'. Zoals gethematiseerd op 20 en 23 oktober 2020, "Vacatures Reset Summit, "Belooft een" groen herstel "van de covid-19-crisis een"groene horizon. " De WEF-top in januari 2021 zal specifiek ingaan op de transformaties die komen. De belangrijkste onderwerpen zijn onder meer 'stabiel klimaat', 'duurzame ontwikkeling', een 'koolstofvrije' economie en landbouwproductie die de veehouderij zou verminderen in overeenstemming met de wereldwijde vermindering van de vleesconsumptie.

Het alternatief

De stijging van de levensstandaard en de groei van de wereldbevolking werden mogelijk door de industriële revolutie. Degenen die de kapitalistische samenleving en economie ten val willen brengen, moeten noodzakelijkerwijs kiezen voor een dalende levensstandaard en ontvolking. De initiatiefnemers van de plannen om een ​​nieuwe wereldorde tot stand te brengen met de macht van de staat ontkennen dat radicaal kapitalisme veel beter de middelen zou kunnen bieden om naar een betere wereld te verhuizen, zoals het geval is geweest sinds het begin van de Eerste Industriële revolutie.

Wat de industriële revoluties van het verleden teweegbracht, waren vrije markten en individuele keuze. Zoals Mises uitlegt, was het de laissez-faire ideologie die de eerste industriële revolutie veroorzaakte. Eerst was er een spirituele revolutie die een einde maakte aan "de sociale orde waarin een constant toenemend aantal mensen gedoemd was tot bittere nood en armoede" en waar de productieactiviteit "bijna uitsluitend had voorzien in de behoeften van de welgestelden. do 'en hun' expansie werd beperkt door de hoeveelheid luxe die de rijkere lagen van de bevolking zich konden veroorloven. '

De ideologie van het World Economic Forum is die van het pre-industriële tijdperk. Terwijl de website van het forum (WEF) wemelt van termen als 'macht', 'organisatie' en beheerde 'duurzame ontwikkeling', begrippen als 'vrijheid', 'marktcoördinatie' en 'individuele keuze' ontbreken schaamteloos. Het forum verbergt het feit dat in plaats van menselijke vooruitgang, verarming en onderdrukking de toekomst van de mensheid is. Het impliciete gevolg van de geplande 'ecologische economie' is de drastische vermindering van de wereldbevolking.

Met de afschaffing van markten en de onderdrukking van individuele keuzes, die de collectivistische plannen van het WEF voorstaan, zou een nieuwe donkere tijd komen. Anders dan de planners veronderstellen, zou de technologische vooruitgang zelf tot stilstand komen. Zonder de menselijke creativiteit die voortkomt uit de denkwijze van het individualisme, is er nooit economische vooruitgang mogelijk geweest.

Conclusie

De nieuwe technologieën die met de vierde industriële revolutie gepaard gaan, kunnen de mensheid enorm ten goede komen. De technologieën per se zijn niet het probleem, maar hoe ze worden gebruikt. Een dystopische toekomst wacht ons als de mondiale elite van het World Economic Forum haar zegje doet. Het resultaat zou een technocratisch terreurregime zijn, gemaskeerd als een welwillende wereldregering. Toch is er een alternatief. Zoals de afgelopen tweehonderd jaar algemeen is bewezen, zijn vrije markten en individuele keuze de bronnen van technologische vooruitgang, menselijke vooruitgang en economische welvaart. Er zijn geen rationele redenen om aan te nemen dat de vierde industriële revolutie collectivisme vereist. Vrije markten zijn de beste manier om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die nieuwe technologieën met zich meebrengen. Niet minder maar meer kapitalisme is het antwoord.

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties