Hoe het transhumanisme op gespannen voet staat met het christendom

Marc Olivier Jodoin / Unsplash
Deel dit verhaal!
Een christelijke schrijver geeft zes redenen waarom het transhumanisme verkeerd en noodlottig is. Omdat het probeert mensen structureel te veranderen, verdient het een kritische analyse van alle kanten. Mijn nieuwste boek, The Evil Twins of Technocracy and Transhumanism, onthult hoe wereldwijde elitairen op alle niveaus het transhumanisme stimuleren; in werkelijkheid is het een terugkeer van eugenetica uit de 20e eeuw. ⁃ TN-editor

Stel je een toekomst voor waarin de aardbewoners geen mensen zijn, maar cyborgs—robotachtige wezens met zowel biologische als mechanische componenten. Met exosuits voor extra kracht, cybernetische armen en benen, chirurgisch geïmplanteerde oordopjes voor geavanceerd gehoor, bionische ogen voor röntgen- en infraroodzicht en digitaal verbeterde hersenen, denken en handelen deze 'superbots' razendsnel. Nanobots in hun lichaam werken continu om organen en weefsels te onderhouden en te repareren. Even indrukwekkend zijn hun 'organische delen', die genetisch zijn gemanipuleerd voor de gezondheid.

Deze superwezens klinken misschien als iets uit een sciencefictionfilm, maar ze zijn het echte streven van invloedrijke bedrijfsleiders, overheidsfunctionarissen, biotech-ingenieurs, wetenschappers en futuristen over de hele wereld, die aan het hoofd staan ​​van een filosofische en sociaal-politieke beweging die bekend staat als als transhumanisme.

Kortom, de transhumanistische beweging probeert technologie te ontwikkelen en te gebruiken om de mensheid radicaal te transformeren voorbij haar huidige fysiologie en beperkingen - om natuurlijke vermogens zoals intellect en fysieke kracht te vergroten of te versterken, ziektebestendige lichamen te creëren en de levensduur te verlengen of de dood helemaal te voorkomen.

Om haar doelen te bereiken, kijkt de transhumanistische beweging naar technologieën als genetische manipulatie (het opzettelijk veranderen van DNA-sequenties om nieuwe eigenschappen te produceren), implantaattechnologie (het inbedden van digitale implantaten in het lichaam om te communiceren met computers), kunstmatige intelligentie (de ontwikkeling van computersystemen die het denkvermogen van de menselijke geest nabootsen), nanotechnologie (de manipulatie van atomen en moleculen om nieuwe moleculaire structuren te produceren) en cybernetica (de vervanging van biologische lichaamsdelen door biomechanische apparaten).

Degenen die betrokken zijn bij de transhumanistische beweging geven toe dat veel van wat zij voor ogen hebben zich nog maar in de beginfase van ontwikkeling bevindt. We hebben nog geen cyborgs in ons midden en velen vragen zich af of het überhaupt mogelijk zou zijn om zulke wezens te creëren. Maar er is momenteel veel onderzoek gaande, op alle gebieden die zojuist zijn genoemd, om te proberen de transhumanistische agenda te versnellen.

Vaak werden de innovaties die ons dichter bij het transhumanisme brachten, bedacht voor totaal andere doeleinden. In-vitrofertilisatie is bijvoorbeeld ontwikkeld om te helpen bij de conceptie van een kind en om te screenen op genetische ziekten, maar kan ook worden gebruikt om bepaalde 'gewenste' eigenschappen te selecteren en 'designerbaby's' te creëren. Neural lace, een draadloze hersen-computerinterface, wordt aangekondigd als een nieuwe manier om neurologische aandoeningen te behandelen, maar zou ook de hersenen kunnen verbinden met software voor kunstmatige intelligentie (AI) om de mentale scherpte te vergroten. Radiofrequente ID-microchips zijn begonnen in de detailhandel en zakelijke toepassingen, maar worden nu in de handen van mensen geïmplanteerd als universele ID-kaarten, toegangskaartsleutels en creditcards, allemaal onder auspiciën van gemak en veiligheid.

Onze wereld is zeker op weg naar een transhumane toekomst. Sommige leiders in de beweging hopen tegen het begin van de jaren 2030 volwaardige cyborgs te hebben gecreëerd. En hoewel transhumanisten dat als een enorme prestatie zouden zien, is dat niet het enige wat ze willen doen. Uiteindelijk hopen ze niet alleen de vleselijke lichamen digitaal en genetisch te verbeteren, maar er daadwerkelijk van te worden 'bevrijd'.

Veel futuristische denkers stellen zich de dag voor waarop mensen hun geest kunnen scheiden van hun biologische lichaam en deze kunnen overbrengen naar een supercomputer of megaserver (op dezelfde manier als een computerbestand van de ene machine naar de andere kan worden verplaatst), en “ live" voor altijd in een virtual reality-omgeving. Transhumanisten noemen dit de posthuman staat. Ze geloven dat op dat moment het onderscheid tussen virtuele realiteit en werkelijke realiteit, of mens en machine, volledig zal zijn opgelost. Individuen zullen in staat zijn om holografisch-achtige avatars aan te nemen, hun identiteit naar wens te veranderen en verschuiven, vrij om door de Metaverse te zwerven als onsterfelijke cyberwezens.

Futurist Ray Kurzweil, een van de belangrijkste leiders van de transhumanistische beweging, voorspelt dat de aarde rond 2045 volledig zal worden bewoond door computers. Puur 'organische' mensen zullen zijn uitgestorven, beweert hij. Degenen die overleven, zullen degenen zijn die hun geest hebben versmolten met de almachtige computers.

De menselijke redenering achter het transhumanisme

Het kan verleidelijk zijn om dit allemaal gewoon weg te lachen, want veel van wat transhumanisten willen doen, klinkt echt als sciencefiction. Maar het feit blijft, de vroege werking van het transhumanisme ZIJN hier. Er zijn veel negatieve implicaties om als samenleving die kant op te gaan, vooral vanuit een bijbels standpunt. We moeten ons bewust zijn van waar deze beweging over gaat, want ook al is het onwaarschijnlijk dat transhumanisten alles kunnen doen wat ze willen, sommige van hun ideeën kunnen ons beïnvloeden. Hier zijn zes zeer belangrijke redenen waarom transhumanisme zo verkeerd is:

1. God maakt geen deel uit van het denken.

Transhumanisten verwerpen elk geloof in God of een spirituele wereld. In plaats daarvan hebben ze over het algemeen het filosofische standpunt ingenomen dat bekend staat als het materialisme, dat het natuurlijke, materiële en fysieke universum als de enige 'realiteit' beschouwt. Ze houden vol dat alles wat niet uit materie bestaat, niet bestaat. Ze zien wetenschap als de bron van alle kennis en de 'lens' waarmee ze de wereld kunnen begrijpen, oplossingen kunnen vinden voor de uitdagingen van het leven en de betekenis van het bestaan ​​kunnen ontdekken.

Romeinen 1:28 is treffend van toepassing op het transhumanisme: "En ook al hielden ze er niet van om God in hun kennis te behouden, God gaf hen over aan een vernederde geest, om die dingen te doen die niet passend zijn." Wanneer mensen de Bijbel afwijzen, gaat hun denken meteen de verkeerde kant op. Niets echt goeds kan voortkomen uit een redenering die alleen op menselijke perspectieven berust. Beginnen met een verkeerd uitgangspunt leidt alleen maar tot meer slechte ideeën.

2. De posthumane virtuele wereld is een vervalste versie van het eeuwige leven.

Transhumanisme is in feite een poging van de mensheid om het eeuwige leven zonder God te bereiken. In plaats van dankbaar te zijn voor het offer van Christus en naar Zijn terugkeer te kijken als de enige hoop voor de mensheid, beschouwen transhumanisten technologie als hun 'redder'. Ze willen nog steeds eeuwig leven en hebben zichzelf voor de gek gehouden door te denken dat dit op een fysieke manier kan worden gedaan - door hun geest te uploaden naar een door een computer gegenereerde virtuele wereld. Zelfs als dat mogelijk was, zou het geen vreugdevol bestaan ​​zijn, aangezien echte vrede en geluk niet mogelijk zijn zonder God.

3. Transhumanisme is een vorm van evolutie.

Het materialisme, waarop het transhumanisme is gebouwd, stelt dat de mensheid is ontstaan ​​door evolutie - de theorie dat levensvormen voortdurend ten goede veranderen en dat de huidige vorm van elk organisme een verkleinde versie is van wat komen gaat. Transhumanisme biedt zijn eigen draai: dat de mensheid technologie zou moeten gebruiken om het evolutieproces kunstmatig te versnellen en de volgende fase teweeg te brengen - het samensmelten van mensen en machines.

Volgens het transhumanisme zijn onze fysieke lichamen de belangrijkste belemmering voor onze vooruitgang als soort. Toch beschrijft de Bijbel het menselijk lichaam als "angstaanjagend en wonderbaarlijk gemaakt" (Psalmen 139:14). God heeft ons geschapen zoals Hij het bedoeld heeft. Zijn ontwerp voor ons behoeft geen verbetering.

Dit betekent niet dat we ons moeten verzetten tegen het doordachte gebruik van gene editing en andere biomedische procedures om genetische ziekten te behandelen of te screenen, of om het normale functioneren van het lichaam te herstellen na catastrofale verwondingen. Maar als we "de grens overschrijden om het menselijk lichaam opnieuw uit te vinden", zeggen we in feite dat we het "beter kunnen doen" dan God, schrijft BM Coaker in Wie ben jij? (AuthorHouse, 2018). “We hebben het vermogen gekregen om Gods handwerk in Zijn oorspronkelijk onberispelijke ontwerp te waarderen en te bewonderen. . . maar Hij heeft ons niet het mandaat gegeven om onze verkenning en nieuwsgierigheid verder te brengen dan zijn handwerk” (p. 56). De primaire zorg ligt in het implementeren van biotechnologische verbeteringen tot het punt dat we onze identiteit als mens verliezen.

4. Er is geen herkenning van de spirituele componenten van de geest.

De Bijbel vertelt ons dat wij mensen een spirituele component hebben in onze samenstelling (Baan 32:8, 1 Korintiërs 2:11). Het is deze geest van de mens die intellect aan onze hersenen verleent en de menselijke geest creëert. Transhumanisten staan ​​als materialisten niet open voor deze waarheid. Ze stellen dat de menselijke geest (inclusief onze gedachten en persoonlijkheden) puur fysiek is, bestaande uit groepen chemicaliën, neurale verbindingen en elektrische impulsen die op vooraf bepaalde manieren werken. Daarom denken ze dat het mogelijk is om de informatiepatronen die zogenaamd het bewustzijn van een persoon vormen vast te leggen en te digitaliseren, en deze te uploaden naar een computerserver.

Sommige wetenschappers, zelfs binnen de transhumanistische beweging, hebben echter hun twijfels geuit over de vraag of dit idee van "het uploaden van de geest" echt mogelijk is, en erkennen dat de vermogens van de menselijke geest niet kunnen worden teruggebracht tot eenvoudige patronen van hersenchemie. Ze wijzen erop dat zelfs als de geest van een persoon in machinevorm zou kunnen worden 'gereproduceerd', de resultaten de oorspronkelijke persoon in geen enkele ware zin zouden behouden. In het beste geval is het misschien een ruwe kopie van een paar persoonlijkheidskenmerken of bootst het enkele houdingen van de persoon na, maar zonder echt zelfbewustzijn, gevoel en bewustzijn.

5. Moraal wordt niet aan de orde gesteld of als belangrijk gezien.

Wanneer transhumanisten praten over de toekomst die ze voor ogen hebben, richten ze zich op fysieke gezondheid en kracht en cognitieve vaardigheden. Dat komt omdat ze de menselijke conditie zien als een puur fysiek probleem, waarvoor fysieke oplossingen nodig zijn. Maar het feit is dat de fundamentele problemen van de mensheid spiritueel van aard zijn en spirituele oplossingen vereisen. Zonder God zullen we onze menselijke natuur niet kunnen beheersen of echte moraliteit hebben.

"De menselijke natuur kan niet worden veranderd door de vergroting van intelligentie", schrijft Sandra Godde in Reiken naar onsterfelijkheid: kan de wetenschap de dood bedriegen? (Wipf en Stock, 2022). “Zelfs een vluchtige kijk op de geschiedenis herinnert ons eraan dat geavanceerde samenlevingen nog steeds gruwelijkere manieren kunnen bedenken om hun buren te vernietigen en zichzelf te verheffen. . . Hieruit volgt dat technologische vooruitgang niet onvermijdelijk leidt tot vooruitgang in menselijke goedheid” (p. 40).

Voor het grootste deel hebben transhumanisten geen verklaring voor wat de menselijke natuur is, waar het vandaan komt, of hoe ermee om te gaan. Er is ook geen consensus onder hen over hoe moraal wordt ontwikkeld. Sommige transhumanisten zullen op zijn minst toegeven dat moreel karakter geen attribuut is dat kan worden 'geprogrammeerd'. De Bijbel maakt duidelijk dat karakterontwikkeling de vrije keuze vereist van individuen die het moeten willen bouwen, en dat het iets is dat we ijverig moeten nastreven (2 Petrus 1:5-8).

Zelfs als karakter zou kunnen worden bijgebracht als een verbetering, zou er onder transhumanisten geen overeenstemming zijn over wat goede zeden zijn. Morele absolute waarden zijn afhankelijk van een absolute wetgever, die alleen onze Schepper kan zijn. Zonder geloof in God worden transhumanisten standaard moreel relativisten, wat betekent dat individuen zelf beslissen wat 'goed' en 'fout' is. Dit leidt er onvermijdelijk toe dat individuen hun eigen egoïstische motieven najagen. Eeuwig in zo'n wereld leven klinkt niet prettig.

6. Transhumanisme kan conflicten versterken of tot slavernij leiden.

Zonder dat God en Zijn normen van moraliteit en rechtvaardigheid geïntegreerd zouden zijn in de theoretische transhumane of posthumane werelden, zouden de bestaande machine-wezens nog steeds een "menselijke" aard hebben en dezelfde kwaadaardige neigingen hebben die de mensheid altijd heeft gehad, maar met veel meer macht. om hun daden uit te voeren. Sommigen waarschuwen dat er in de toekomst twee klassen wezens op aarde kunnen zijn: de bionisch verbeterde supermensen, die de andere zwakkere klasse wezens, de niet-verbeterde mensen, mishandelen. Anderen waarschuwen dat als computers super-AI zouden bereiken (een niveau van intelligentie dat enorm superieur is aan dat van mensen) en de menselijke geest via een cloudverbinding in de virtuele wereld zou kunnen 'leven', hun intelligentere machine-overheersers hen tot slaaf zouden kunnen maken.

Maar zelfs de 'zachtere' vormen van transhumanisme die we nu zien, kunnen de weg vrijmaken voor controle. Onderhuidse microchips en hersencomputerinterfaces kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor toezicht, of zelfs voor het lezen en manipuleren van onze gedachten en gedragingen. Dit is met name verontrustend als degenen die toezicht houden boven ons staan ​​en andere waarden of overtuigingen hebben dan wij.

Transhumanisten – en uiteindelijk Satan – zullen niet slagen.

Het lijdt geen twijfel dat Satan achter de beweging van het transhumanisme zit. Satan haat Gods plan om 'veel zonen tot heerlijkheid te brengen' (Hebreeën 2:10). Hij zal er alles aan doen om te proberen de mensheid te vernietigen voordat dat gebeurt, en transhumanisme lijkt een manier te zijn waarop hij dat probeert te doen. Maar het is een vergeefse poging. Ook veel van 's werelds 'intellectuelen' hebben zichzelf ervan overtuigd dat het transhumanisme zal werken, ondanks feiten die juist het tegenovergestelde aangeven.

Futuristen wijzen vaak op recente innovaties zoals door de hersenen aangestuurde prothetische ledematen, chirurgisch geïmplanteerde gehoorapparaten en antenne-implantaten in de schedel om kleurenblinde mensen te helpen kleuren waar te nemen - als "bewijs" dat we op weg zijn naar transhumanisme. Maar dit soort augmentaties staat ver af van het creëren van cyborgs en avatars.

Transhumanisten staan ​​voor een aantal onoverkomelijke uitdagingen. Ten eerste kan de menselijke geest met zijn niet-fysieke componenten niet worden "verwijderd" van een fysiek lichaam en worden "overgebracht" naar een robot, computerserver of een andere machine. Bovendien kunnen eigenschappen als emoties, overtuigingen, waarden en intuïtie niet worden gereduceerd tot louter computercodes die naar een digitaal medium kunnen worden geüpload.

De andere grote uitdaging is hun zoektocht naar 'sterke' AI, die centraal staat bij het creëren van de superwezens die ze wensen. Sterke AI omvat Super AI en General AI (intelligentie gelijk aan mensen), en zou alle kenmerken van menselijke cognitie hebben, inclusief zelfbewustzijn, gevoel, bewustzijn. Wetenschappers proberen al tientallen jaren Strong AI te ontwikkelen en bevinden zich nog maar in de theoretische fase. Er is groeiende twijfel over de vraag of een computer ooit echt zou kunnen denken en begrijpen als een mens.

Op zoveel manieren is transhumanisme Satans poging om God te misleiden in Zijn ongelooflijke plannen voor de mensheid. Gelukkig is het onwaarschijnlijk dat het transhumanisme ooit tot bloei zal komen. Het IS echt voornamelijk fictie. Toch is het een nuttige oefening om te begrijpen waar transhumanisme over gaat en een enorme herinnering aan wat er gebeurt als mensen God niet in hun denken opnemen.

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

9 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
JRI inderdaad

Dit alles zagen we 75 jaar geleden al in That Hideous Strength. Niet dat het toen goed uitpakte voor de transhumanisten... en dit keer ook niet.

En denk aan Dr. Donald MacKay in zijn debat met BF Skinner jaren geleden (ook in de show van Wm Buckley) over dit onderwerp, misschien zo'n 40 jaar geleden.

elle

De vraag die ik altijd stel: wordt de mensheid vooruit geholpen/geholpen of benadeeld door deze toepassing van technologie? "...hersengestuurde prothetische ledematen, chirurgisch geïmplanteerde gehoorapparaten..." Ik heb deze toepassing uit de eerste hand gezien. Een man die al jaren in een rolstoel zat, liep net als ieder ander op eigen kracht. Het was ongelooflijk geweldig. Zo'n toepassing bevordert het individu en de mensheid. "...zelfs als de geest van een persoon in machinevorm zou kunnen worden" gereproduceerd", zouden de resultaten de oorspronkelijke persoon in geen enkele ware zin behouden." De benadering hier is om het menselijk lichaam te bewapenen en de mensheid in het algemeen schade toe te brengen. AI zoals de elitairen willen toepassen... Lees verder "

2 maanden geleden voor het laatst bewerkt door Elle
Nathan

De meest kritische vraag moet worden gesteld: wat is de mens? Een kritische vraag die tijdens de uitrol van de mRNA-“vaccins” volledig over het hoofd werd gezien. Kan het proces van reverse transcriptase het DNA van de ontvanger veranderen? Als het kan, op welk punt is iemand dan een nieuw wezen en niet zijn oude zelf. Plato stelde deze vraag over een oud schip waarbij langzaamaan oude dekken en andere onderdelen werden vervangen en uiteindelijk zou op een dag elk onderdeel van dat schip nieuw zijn. Is het nog het oude schip? Ik geloof niet dat wat Plato stelde dezelfde vraag is. Het is geen appels vergelijken met... Lees verder "

[…] Hoe het transhumanisme op gespannen voet staat met het christendom […]

[…] Hoe het transhumanisme op gespannen voet staat met het christendom […]

Yikotama

Het is een feit dat de fundamentele problemen van de mensheid spiritueel van aard zijn en spirituele oplossingen vereisen. We zullen onze menselijke natuur niet kunnen beheersen of echte moraliteit hebben zonder God.” Welnu, spiritualiteit of moraliteit zijn niet hetzelfde als religiositeit, hoewel religieuze mensen graag zelfzuchtig 'denken' dat ze spiritueel en moreel zijn in hun gemeenschappelijke intellectuele oneerlijkheid. Spirituele of morele oplossingen zijn GEEN religieuze 'oplossingen'. In feite heeft het genre van religieuze "spiritualiteit" en "moraliteit" de leidende clan van machtsspelers zeer aanzienlijk geholpen om ons naar dit sombere punt in de geschiedenis te brengen … https://www.rolf-hefti.com/covid-19-coronavirus .html Geestelijk of moreel zijn... Lees verder "

Luís

Ja, boven alles probeert het transhumanisme mensen te vernietigen die naar Gods beeld zijn gemaakt!
Dan komt de oudste leugen ter wereld, dat men 'als een god kan worden'!

[…] Hoe het transhumanisme op gespannen voet staat met het christendom […]

Doelpunt

Nr. 3 is nicht richtig. Voor transhumanisten is de evolutie een blinde Häufung von Zufällen, keineswegs auf Fortschritt oriëntaalt. Julian Huxley bracht ons rechtstreeks naar Ausdruck. Er was een oorlog van de wereld die veel geluk had gehad, zodat de intelligentie wist en niet wist dat ze blindelings blindelings evolutie was. Het kan zo zijn dat er niets aan de hand is. Sondern is ingesteld. Homo Deus.