VN/WEF roepen op tot nieuw wereldwijd sociaal contract met 'niemand achtergelaten'

Deel dit verhaal!
Het globale technocraatplan vereist dat iedereen meedoet. Uitschieters zijn niet toegestaan ​​en worden gezien als een bedreiging voor het "systeem", en moeten daarom worden ingepakt of geëlimineerd. Niemand buiten de VN en het WEF heeft gevraagd om een ​​nieuw 'sociaal contract' dat iedereen zou binden aan een wetenschappelijke dictatuur, ook bekend als Technocracy. ⁃ TN-editor

In Our Common Agenda schetst VN-secretaris-generaal Antonio Guterres een beeld van een wereld die voor de keuze staat tussen ineenstorting en doorbraak. Als we de verkeerde keuze maken, worden we getroffen door een muterend virus dat ons herhaaldelijk achtervolgt. Gezondheidssystemen zullen de druk niet aankunnen en de vaccins zullen ongelijk verdeeld worden. De planeet zal opwarmen, met smeltende poolkappen, overstromingen, droogtes, cyclonen, het uitsterven van diersoorten en verspilde mensenlevens tot gevolg. Armoede zal toenemen, protesten zullen worden neergeslagen, mensenrechten zullen worden verwaarloosd terwijl de ontwikkeling van nieuwe vormen van oorlogvoering alle vredesinitiatieven zal verhinderen.

Maar als we kiezen voor het model van de UN en World Economic Forum, wordt ons het Paradijs beloofd. Een groenere, veiligere en betere wereld met een snelle crisisrespons, inclusief een gezondheidssysteem waar vaccins voor iedereen beschikbaar zijn, waar fossiele brandstoffen worden uitgefaseerd en de wereldwijde gemiddelde temperaturen onder controle worden gehouden, en waar iedereen het recht krijgt op een digitale verbinding toegang te krijgen tot levenslang kwaliteitsonderwijs.

De redenering is vergelijkbaar met wat: Klaus Schwab uitgedrukt tijdens de verklaring van De grote reset:

We hebben de keuze om passief te blijven, wat zou leiden tot de versterking van veel van de trends die we vandaag zien. Polarisatie, nationalisme, rasisme en uiteindelijk toenemende sociale onrust en conflicten. Maar we hebben een andere keuze, we kunnen bouwen een nieuw sociaal contract, met name door de volgende generatie te integreren, kunnen we ons gedrag veranderen om weer in harmonie met de natuur te zijn, en kunnen we ervoor zorgen dat de technologieën van de Vierde Industriële Revolutie het best worden gebruikt om ons een beter leven te geven.

Het enige wat we hoeven te doen is de macht en ons leven overdragen aan de VN en haar partner WEF en ons laten integreren onder het toeziend oog van de Digitale God. Als de geliefde milieugoeroe en frequente WEF-deelnemer Johan Rockström van het Potsdam Instituut voor klimaatimpact zei in een interview in 2015:

Ik zie geen andere manier dan dat 200 landen een deel van hun beslissingsbevoegdheid moeten afstaan ​​aan een planetair institutioneel bestuur. We moeten samenwerken met de instellingen die we hebben, en er is maar één instelling die wereldwijd is, de VN.[1]

 

Om de doelen van Agenda 2030 te halen, moet iedereen erbij worden betrokken. In Onze gemeenschappelijke agenda  eerste inzet (van de twaalf) is Laat niemand achter. Dit betreft een vernieuwd sociaal contract tussen overheden en burgers die volgens de VN gebaseerd moeten zijn op mensenrechten, waaronder een sociaal vangnet met gezondheidszorg, inkomenszekerheid, huisvesting, onderwijs en waardig werk. Wie kan daar nee tegen zeggen?

Bij nader inzien lijkt het contract echter vooral te gaan over digitaal verbonden zijn met het wereldwijde controlesysteem, getraind worden met "juiste" waarden, gehuisvest in een "slimme stad" met alomtegenwoordig toezicht, en beloofde een universeel basisinkomen (UBI) – if je volgt alle tegenstrijdige bevelen van de VN gehoorzaam op.

Het is een sociaal contract voor het digitale tijdperk waarin de rechten en plichten van burgers moeten worden aangepast aan de behoeften van vandaag met levenslang leren, een "eerlijke en inclusieve" overgang naar een koolstofvrije samenleving en een "verantwoord" gebruik van technologie, waarbij de verspreiding van “valse” of onaangename informatie moet worden voorkomen.[2] Met andere woorden, is een contract waarin je blindelings moet accepteren wat de overheid je oplegt en waarbij je wordt uitgesloten van deelname aan zowel de taakstraf als de financiële dienstverlening als je weigert of een andere mening hebt.

De achtergrond van dit contract gaat terug tot 2011 toen de Duitse Adviesraad voor Global Change (WBGU) heeft het rapport vrijgegeven Wereld in transitie – een sociaal contract voor duurzaamheid. Problemen van soortgelijke aard waren eerder op de conferentie besproken De grote transformatie – klimaatverandering als culturele verandering in Essen 2009. De nadruk lag op de adviseur van de paus Hans Joachim Schellnhuber, dan hoofd van de Potsdam Instituut voor klimaatimpact en Nebojsa Nakicenovic van het International Research Institute IIASA. Het rapport verklaarde dat:

Als we al deze uitdagingen bij elkaar optellen die gepaard gaan met de komende transformatie, wordt het duidelijk dat de komende veranderingen veel verder gaan dan technologische en technocratische hervormingen: het bedrijfsleven van de samenleving moet worden gegrondvest op een nieuwe 'bedrijfsbasis'. Dit gaat eigenlijk allemaal over een nieuw mondiaal sociaal contract voor een koolstofarm en duurzaam mondiaal economisch systeem. Het is gebaseerd op het centrale concept dat individuen en maatschappelijke organisaties, staten en de mondiale gemeenschap van staten, evenals de economie en de wetenschap, de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor het vermijden van gevaarlijke klimaatverandering en het afwenden van andere bedreigingen voor de mensheid als onderdeel van het aardsysteem. Het sociaal contract consolideert een cultuur van aandacht (geboren uit een gevoel van ecologische verantwoordelijkheid), een cultuur van participatie (als democratische verantwoordelijkheid) en een cultuur van verplichting jegens toekomstige generaties (toekomstige verantwoordelijkheid).

Een nieuw sociaal contract (“The New Social Covenant”) tussen burgers, samenleving en bedrijven werd in 2014 ook voorgesteld door het World Economic Forum Wereldagenda Raad voor Waarden na te zijn gestart op de jaarvergadering van 2013.[3] Het project, dat tot stand kwam als reactie op de groeiende bezorgdheid over toenemende ongelijkheid, werkloosheid, sociale onrust en ontoereikend mondiaal bestuur, werd nauw gecoördineerd met de Verenigde Naties Global Compact en gesponsord door de Britse grootbank Barclays. Dit omvatte ook een samenwerking met de community's van het forum Jonge wereldleiders en Wereldwijde vormgevers.

Het convenant was gebaseerd op drie basisprincipes: het bevorderen van het algemeen belang, de menselijke waardigheid en het beheer van de planeet.[4] Het was voor een klein deel gericht op de technologische oplossingen (4IR) die tijdens de jaarvergadering van 2016 werden geïntroduceerd.[5] Dit zou echter snel veranderen, wat in de volgende jaren duidelijk werd. Klaus Schwab's boek Vormgeven van de vierde industriële revolutie uit 2018 benadrukte dat de nieuwe technologie zich moest verhouden tot waarden als rechtvaardigheid, waardigheid en het algemeen welzijn.[6]

De Vierde Industriële Revolutie zou worden gebruikt om een ​​"betere" en "eerlijkere" samenleving te creëren. Johan Rockström legde op de jaarvergadering van 2018 uit wat dit betekende:

De grondgedachte is simpel: in de komende drie decennia zal de vierde industriële revolutie, aangedreven door kunstmatige intelligentie, machinaal leren en het internet der dingen, ieders leven veranderen. Op dit moment is de kompasrichting voor deze transformatie onduidelijk. We moeten ervoor zorgen dat deze transformatie leidt tot een welvarende en veerkrachtige koolstofvrije toekomst. (Johan Rockström)

In datzelfde jaar werd World Economic Forum verslag Identiteit in een digitale wereld: een nieuw hoofdstuk in het sociaal contract uitgebracht, waarin de relatie tussen het individu en de samenleving in een digitale wereld werd geanalyseerd. Hierin werd geconcludeerd dat een digitale identiteit een centraal onderdeel is van de totstandkoming van het sociaal contract.[7]

"...digitale identiteiten kunnen helpen de toekomst te transformeren voor miljarden individuen, over de hele wereld, waardoor ze toegang krijgen tot nieuwe economische, politieke en sociale kansen, terwijl ze genieten van digitale veiligheid, privacy en andere mensenrechten."

Achter het rapport zaten bedrijven zoals AccentureMasterCardVisaHyperledgerAT & T  en Barclays samen met onder meer Open samenlevingBill & Melinda Gates FoundationUNDPID2020 en Europese Commissie. Verschillende van deze hebben een sleutelrol bij het bouwen van de infrastructuur voor het nieuwe digitale besturingssysteem.

Barclay's interpretatie van het contract kan worden geïllustreerd door het feit dat ze in 2020 werden blootgesteld aan het gebruik van spyware om te controleren hoeveel tijd hun werknemers aan hun bureau doorbrachten en vervolgens waarschuwingen te sturen als ze langere pauzes namen.[8] In een digitale wereld zijn er grote kansen om alle processen automatisch te monitoren. Ik kom in toekomstige berichten terug op de digitale identiteit en de verbinding met VN-doel nummer 16 over een wettelijke identiteit voor iedereen.

Guterres stelt voor om tegen 2025 een Wereld Sociale Top waar het nieuwe sociaal contract zal worden besproken.[9]

Een dergelijke bijeenkomst werd in oktober 2020 voorgesteld door de Club van Madrid/Wereldleiderschapsalliantie. Deze denktank, die bestaat uit voormalige staatshoofden en regeringsleiders en "werkt om het democratisch leiderschap en de institutionele capaciteit te versterken om de grote mondiale uitdagingen beter aan te pakken", geleid door de voormalige president van Slovenië Danilo Turk. Een VN-diplomaat die diende als adviseur van de voormalige secretaris-generaal van de VN Kofi Annan en stelde zich ook kandidaat voor de functie van secretaris-generaal.

Nogmaals, de pandemie wordt genoemd als de triggerende gebeurtenis. Zoals uitgedrukt door de Club van Madrid:

De pandemie heeft ongelijkheden in rijkdom, geslacht en ras aan het licht gebracht en zal de eerste grote daling van de Human Development Index in meer dan 30 jaar hebben veroorzaakt. Om een ​​wereldwijd herstel aan te zwengelen dat niemand achterlaat, roepen we op tot een tweede Wereldtop voor Sociale Ontwikkeling.[10]

Volgens Club van Madrid heeft de pandemie "kansen" gecreëerd voor internationale samenwerking die de effecten kunnen verzachten en "een inclusief herstel" kunnen opleveren.[11] De bekende mantra "Build Back Better" weergalmt op de achtergrond. Türk is terecht lid van de VN-adviesraad op hoog niveau over effectief multilateralisme wat een kans betekent om een ​​standpunt in te nemen over een eigen voorstel. Dit geldt ook voor de covoorzitter van het panel, de voormalige president van Liberia en lid van de Club van Madrid Ellen Johnson Sirleaf.

Het voorstel, Transforming Multilateralism for 21st Century Social Justice and Inclusion, werd op zijn beurt ontwikkeld door een werkgroep onder leiding van Sara Burke van de Duitse sociaaldemocratische denktank Friedrich Ebert Foundation en kwam als reactie op de impact van de pandemie op de zwaksten in de samenleving.[12] De werkgroep omvatte, samen met vertegenwoordigers van WereldbankBrookings InstitutionInternational Labor OrganizationOESO, de Indiase econoom Jayati Ghosh (Professor aan de Massachusetts Amherst University). Ze is ook lid van het VN-panel.

De organisator samen met de Club van Madrid was de Duitser Bertelsmann Stiftung met de World Economic Forum en UN als institutionele partners. Zoals gewoonlijk moeten we worden gered door dezelfde krachten die de schade hebben veroorzaakt om mee te beginnen. Dit is nog duidelijker met betrekking tot het volgende doel - Bescherm onze planeet - die ik in de volgende post zal behandelen.

Referenties

[1] Bolling, Anders (2015), "Johan Rockström är miljörörelsens egen Piketty", artikel in Dagens Nyheter 4 september 2015, https://www.dn.se/nyheter/sverige/johan-rockstrom-ar-miljororelsens-egen-piketty/

[2] Cramer, Aron (2022), ”Waarom we een nieuw sociaal contract voor de 21e eeuw nodig hebben”, The Davos Agenda, World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2022/01/a-new-social-contract-for-21st-century/

[3] World Economic Forum (2013), Global Agenda Council on Values ​​- A New Social Covenant, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_Values_2013.pdf

[4] World Economic Forum (2015), Toolkit voor een nieuw sociaal convenant, Global Agenda Council on Values, http://anewsocialcovenant.org/static/pdfs/wef-new-social-covenant-toolkit-global.pdf

[5] Wereld Economisch Forum (2015), Het nieuwe sociale verbond, Verslag doen van, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_NewSocialCovenant_Report_2014.pdf

[6] Schwab, Klaus (2018), Vormgeven van de vierde industriële revolutie, Portfolio Pinguïn

[7] Wereld Economisch Forum (2018), Identiteit in een digitale wereld Een nieuw hoofdstuk in het sociaal contracthttps://www3.weforum.org/docs/WEF_INSIGHT_REPORT_Digital%20Identity.pdf

[8] Makortoff, Kayleena (2020), Barclays gebruikt 'Big Brother'-tactieken om personeel te bespioneren, zegt TUC, artikel i The Guradian 20 februari 2020, https://www.theguardian.com/business/2020/feb/20/barlays-using-dytopian-big-brother-tactics-to-spy-on-staff-says-tuc

[9] Wereldtop voor sociale ontwikkeling hölls i Köpenhamn 1995.

[10] Club van Madrid (2021), Tijd voor een tweede Wereldtop voor Sociale Ontwikkeling. Laten we niemand achterlaten na COVID-19, https://www.clubmadrid.org/time-for-a-second-world-summit-for-social-development-lets-leave-no-one-behind-after-covid-19/

[11] Club van Madrid (2020), Multilateralisme transformeren voor sociale rechtvaardigheid en inclusie in de 21e eeuw. Brief voor werkgroep over sociale rechtvaardigheid en inclusiehttp://www.clubmadrid.org/wp-content/uploads/2020/11/Transforming-Multilateralism-for-21st-Century-Social-Justice-and-Inclusion-1.pdf

[12] Ibid.

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

12 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

[…] Lees origineel artikel […]

Brad

Kunnen we allemaal het contract lezen met onze God en een advocaat of drie die adviseren voordat we ja of nee zeggen, wijzigingen aanbrengen met onderwerpen, voordat er een handtekening wordt geschreven? Dacht het niet, dus ik ben weg omdat het anders een deal is met de vertegenwoordigers van de duivel

coronistan.blogspot.com

'Niemand achtergelaten' Markeer Windows ( https://windowsontheworld.net ) heeft hier een aantal geweldige video's over gemaakt en wat het echt betekent.

elle

Ik denk dat we weten wat het echt betekent, maar bedankt voor de link.

11 maanden geleden voor het laatst bewerkt door Elle

[…] Lees meer: ​​VN/WEF-oproep voor nieuw wereldwijd sociaal contract met 'Niemand achtergelaten' […]

[…] Lees meer: ​​VN/WEF-oproep voor nieuw wereldwijd sociaal contract met 'Niemand achtergelaten' […]

elle

De schrijver heeft geweldig werk geleverd door te laten zien hoe de gebruikelijke verdachten van de WEF/VN en hun totalitaire massa hun ENORME, NEPS WORTEL voor de domme mensen bungelen terwijl ze een grote verdomde stok achter hun rug houden. Mij? Niet dom. Niet geïnteresseerd. Niet voldoen. Inmiddels weten we allemaal dat het WEF/VN een wereldwijde criminele organisatie is die is opgericht door degenen die geloven in hun eigen superioriteit over de mensheid. Ze orkestreerden de massale dood en verschrikkingen die we vandaag op onze prachtige aardbol meemaken. Hoe erg het ook lijkt op het moment dat het kwaad niet ingrijpt... Lees verder "

11 maanden geleden voor het laatst bewerkt door Elle
Violet

Heel goed gezet.

k zomers

Bravo!!! Maar wees erop voorbereid dat er nu allerlei shit op de snoek komt. Blijkbaar heeft de vogelgriep zijn lelijke kop weer opgestoken. Ze doden miljoenen kippen en kalkoenen met dezelfde bloedige PCR-test die ze gebruikten om ons voor de gek te houden over Covid. Als uit de test blijkt dat één vogel besmet is, wordt de hele kudde vernietigd. En nu zeggen ze dat het is overgegaan op Hunans. Wees voorbereid

elle

Ja, daarover. We zien het begin van hun aanhoudende excuus om dierlijke producten uit de schappen te halen, terwijl ze de actie beproefd noemen en ziekte aan het licht brengen. We weten dat de PCR-test waardeloos is. Zoals je weet, is het hele onderwerp een hoop onzin. Als je het nauwlettend volgt, weet je ook dat er nu geen vogels of bevruchte eieren in de VS worden verkocht. Het staat allemaal gelijk aan hun agenda-item zonder vlees om veganisme te pushen (vreselijk dieet zonder vitamine D of B), insecten te eten in plaats van dierlijke eiwitten en gecontroleerd te worden door de technocratie... Lees verder "

11 maanden geleden voor het laatst bewerkt door Elle
Alexandrescu

Preek van de christelijk-orthodoxe pater Elpidie over de dood van zijn moeder, op 01.04.2022.

 Vanaf minuut 18 somt het de landen op die vernietigd zullen worden: de Scandinavische landen, Georgië, Polen, Frankrijk, Duitsland, Bulgarije en Roemenië.

 en dan zegt hij vanaf de 26e minuut dat er van Pinksteren tot november alleen maar bloed en verbrande aarde zal zijn.

 Bid, mijn moeder, voor de nachtmerrie van de komende wereld - Vader Archimandrite Elpidie Vaianakis
 https://rumble.com/v10trm9-roag-te-maica-mea-pentru-comarul-lumii-care-urmeaz-prinţ-arhimandrit-elp.html