VN-propaganda: zullen alarmisme en valse paniek ooit stoppen?

Deel dit verhaal!
Als we bedenken dat propaganda bedoeld is om te misleiden, kunnen we zien dat de Verenigde Naties alleen duurzame ontwikkeling promoot, ook wel technocratie genoemd. Het broeikaseffect is niet in de handen van de mensheid om te veroorzaken of te veranderen, maar toch wordt verklaard dat het een planetaire opkomst van existentiële proporties is. ⁃ TN-editor

Keynote Speech EVP Timmermans voor de World Sustainable Development Summit

Dank u voor uw uitnodiging om vandaag met u te spreken over multilateralisme en onze weg naar COP27 in Sharm el-Sheikh.

Aan het einde van dit jaar zal de wereld opnieuw samenkomen als reactie op een crisis die ons voortbestaan ​​bedreigt. De klimaatcrisis richt nu al grote schade aan in elk van onze landen.

We kunnen het aan, maar alleen als we allemaal nauw samenwerken. Omdat een planetaire noodsituatie een wereldwijde reactie nodig heeft.

Slechts een paar maanden geleden kwamen alle landen overeen om de temperatuurstijging op 1.5 graad te houden en sloten we de regels die ons in staat stellen de Overeenkomst van Parijs uit te voeren. In veel opzichten was COP26 het moment waarop de wereld van ambitie naar actie begon te gaan.

We zijn er gekomen dankzij het multilateralisme, dankzij de koppige inzet van bijna 200 landen die hard hebben gewerkt om tot overeenstemming te komen. En we hebben het gevonden.

We kwamen tot een agenda die me hoop gaf. Ik hoop dat ik tegen mijn kinderen, mijn kleinzoon en binnenkort mijn kleindochter kan zeggen: 'we doen dit, voor jou, en we kunnen het ook echt bereiken.'

Ik denk dat Glasgow ook heeft bewezen dat het multilaterale systeem werkt. Dat dit de manier is om sterkere, diversere en meer inclusieve partnerschappen op te bouwen. Dé manier om gezamenlijk een antwoord te bieden op de uitdagingen van vandaag en die van morgen.

Dit wil niet zeggen dat het multilaterale systeem feilloos werkt. We weten allemaal dat er gebieden zijn waar het systeem niet (meer) 'fit for purpose' is.

Daarom blijft de Europese Unie hervormingsinspanningen steunen. We zullen de modernisering van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie en andere belangrijke instellingen bevorderen. We zullen ook aandringen op de ontwikkeling van nieuwe wereldwijde normen en samenwerkingsplatforms op het gebied van belastingen, circulaire economie en kunstmatige intelligentie.

Als ik terugkijk op COP26, denk ik dat het een duidelijk succes was voor de wereldwijde gemeenschap. We zijn overeengekomen om de subsidies voor kolen en fossiele brandstoffen te beëindigen, we hebben duidelijke regels ingevoerd voor transparante rapportage over emissies en koolstofmarkten. en we hebben toegezegd ons werk op het gebied van aanpassing en aanpassingsfinanciering te zullen opvoeren.

De ontwikkelde landen slaagden er niet in de 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering te mobiliseren die was vastgelegd. We liggen echter op schema om dat doel volgend jaar te bereiken en ik wil eraan werken om het dit jaar ook echt te halen. De EU is een consequente donor geweest en we zullen met andere donoren blijven praten om dit cijfer zo snel mogelijk te halen.

Ten slotte, en misschien wel het belangrijkste, gaf COP26 ons een kans om de opwarming van de aarde ruim onder de 2°C te houden. En als alle toezeggingen volledig worden uitgevoerd, zou het pad ons zelfs naar 1.8°C kunnen brengen.

Maar 1.8°C is geen 1.5°C. Er is nog veel werk aan de winkel om de toezegging die we in Glasgow hebben gedaan na te komen: we moeten hoger mikken. Het is dus onze taak om samen te blijven werken aan het implementeren van concreet binnenlands beleid en ervoor te zorgen dat elke partij een NDC indient dat in lijn is met de 1.5 ° C-doelstelling.

Ik denk dat India in veel opzichten ook een belangrijke speler was op COP26. De aankondiging van premier Modi van een netto nuldoelstelling voor 2070 was zeer positief en zeer welkom. Deze doelstelling zal India's eigen groene transitie helpen sturen, en in het kader van COP26 was het deze aankondiging die hielp om de temperatuurdoelstellingen van het Akkoord van Parijs binnen bereik te brengen.

India heeft altijd het woord gelopen en we kijken dan ook uit naar de verdere plannen voor uw groene transitie. Het indienen van een bijgewerkte nationaal vastgestelde bijdrage en een langetermijnstrategie zou India in staat stellen een leidende rol te spelen bij de uitvoering van de Overeenkomst van Glasgow en van uw land een wereldwijd voorbeeld maken. Op verschillende gebieden is India er al. De toezegging om tegen 500 2030 GW aan hernieuwbare energie te installeren, is een goed voorbeeld van India's wereldwijde leiderschap.

De Europese Unie en India werken al samen aan de groene transitie en we willen dat werk graag voortzetten en uitbreiden. De International Solar Alliance en de Coalition for Disaster Resilient Infrastructure zijn twee uitstekende voorbeelden van onze samenwerking tot nu toe.

De komende maanden hoop ik ook de discussie voort te zetten die op COP26 is begonnen over het uitfaseren van steenkool en het zorgen voor een rechtvaardige transitie. We kijken er ook naar uit om onze samenwerking op het gebied van groene waterstof uit te breiden, onder meer door een eerste EU-India Hydrogen Forum te organiseren.

Binnen de EU zal in 2022 ambitieuze klimaatactie bovenaan onze politieke agenda blijven staan. We werken momenteel samen met onze lidstaten en het Europees Parlement om te onderhandelen over de nieuwe wetgeving om de uitstoot tegen 55 met ten minste 2030% te verminderen ten opzichte van 1990. In deze wereldwijde strijd is de EU vastbesloten om ons deel te doen en te voldoen aan de naar huis wat we in Parijs en Glasgow hebben afgesproken.

In de aanloop naar de COP27 zal de EU bilateraal of via de G7, de G20, MOCA en de High Ambition Coalition blijven samenwerken. Ik zal opnieuw reizen en luisteren naar de zorgen en uitdagingen van onze partners en de mogelijkheden voor een rechtvaardige transitie bespreken. Hoe beter we elkaars omstandigheden kennen en begrijpen, hoe beter we reageren en hoe makkelijker het zal zijn om voor de juiste steunstromen te zorgen, of het nu gaat om klimaatfinanciering, technologie of knowhow.

Voordat ik afsluit, staat u mij toe kort in te gaan op een andere COP die ook dit jaar zal plaatsvinden. Omdat er een nieuwe crisis is waarvoor de wereld zal samenkomen om een ​​gemeenschappelijk antwoord te vinden. Dit is de biodiversiteitscrisis.

De biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis zijn nauw met elkaar verbonden en de mensheid begrijpt langzaam maar zeker de omvang van deze crises. Het goede nieuws is dat onze antwoorden op de klimaatcrisis, zowel in mitigatie als in adaptatie, ook kunnen helpen om de biodiversiteit te herstellen.

Wanneer we wetlands, veengebieden, kust- en mariene ecosystemen beschermen en herstellen, wanneer we stedelijke groene ruimten ontwikkelen en groene daken installeren, wanneer we bossen en landbouwgrond op een duurzame manier beheren, passen we ons aan de klimaatverandering aan, maar zorgen we ook voor schoon water, gezonde bodems en ruimte voor de natuur om te bloeien.

Daarom onderstreept het klimaatakkoord van Glasgow ook het belang van op de natuur gebaseerde oplossingen.

Tijdens COP15 zal de Europese Unie zich inzetten om tegen 30 30% van al het land en 2030% van alle zee te beschermen. De natuur is onze grootste bondgenoot in de strijd tegen de klimaatcrisis, en in plaats van haar de prijs te laten betalen voor onze vervuiling, moeten de natuur beschermen, zodat ze ons kan beschermen.

Laat ik hier besluiten en ik dank u hartelijk voor uw aandacht. Laten we allemaal niet vergeten dat de strijd tegen de klimaat- en biodiversiteitscrises een strijd is voor onze gemeenschappelijke toekomst. In deze strijd zullen de EU en India goede partners zijn, daar ben ik zeker van. Laten we dus doorgaan met ons werk, en laten we onthouden waarom we het doen: zodat onze kinderen en kleinkinderen nog steeds een gelukkig, gezond leven kunnen leiden op deze planeet die we delen.

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

6 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
James Covey

2022-02-24 Tony Heller – Digitale haat, klimaatontkenning en vertraging Het Witte Huis liegt over hun bewijs voor klimaatverandering. Ze liegen over hun vermogen om atmosferische CO2 te beheersen. En ze liegen ook over hoe het klimaat eruit zou zien als ze CO2 zouden kunnen beheersen. https://newtube.app/TonyHeller/D6D1PTX (9 minuten filmpje)

elle

Wat dan ook! Klimaat is niet het probleem. JE BENT.

Smedley Butler

Scheer de kinderen! Dit is een cult van notenjobs. $ 100 MILJARD nu of we maken het 0.2 graden heter voor jullie...haha...netto-nul in 2070??? Koop NOOIT wat ze verkopen.

ik bedoel maar

Faux panic zal nooit stoppen! Angst voedt de massa en mensen houden er zo van. ….”Maar zij die op de Heer wachten, zullen hun kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugels als arenden; zij zullen rennen en niet moe worden; en zij zullen lopen, en niet mat worden. Jesaja 40:31

Pakistaanse room

Goed artikel. Het is indrukwekkend dat je met wijlen hebt gewerkt Antony C. Sutton. In die context zou het betekenen dat Vladimir Poetin een nepvijand van de VS is.

trackback

[…] VN-propaganda: zullen alarmisme en valse paniek ooit stoppen? […]