World Urban Forum kijkt naar steden om Agenda 2030 te bevorderen

World Urban Forum
Deel dit verhaal!
Het masterplan voor alle steden over de hele wereld, inclusief die in de Verenigde Staten, wordt belichaamd in de 2030 Agenda van de VN, waarin officieel staat dat het doel is om de wereld om te vormen tot duurzame ontwikkeling, ook wel Technocratie genoemd. ⁃ TN-editor

Deelnemers aan de tiende sessie van het World Urban Forum (WUF10) hebben het thema 'Cities of Opportunities: Connecting Culture and Innovation' uitgepakt.

Openingssprekers zetten de toon voor het Forum, dat plaatsvond in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten (VAE), van 8-13 februari 2020. Falah Mohammad Al Ahbabi, voorzitter van Abu Dhabi's Department of Municipalities and Transport, wees op massale migratie en technologische vooruitgang als twee trends die een "hernieuwd begrip van de plaats" vereisen, waaronder veiligheid, inclusiviteit en sociale cohesie. VN-secretaris-generaal António Guterres zei via video dat verstedelijking nog steeds een hoge mate van ongelijkheid kent, en riep alle belanghebbenden, inclusief lokale overheden, op om samen te werken met de VN om de klimaatnoodsituatie aan te pakken.

Ashraf Ghani, president van Afghanistan, zei dat organisatieculturen in "kennisgemeenschappen" een aanzienlijke beperking vormen, wat suggereert dat verschillende internationale organisaties "nog steeds een weerspiegeling zijn van een andere wereld." De premier van Fiji, Frank Bainimarama, benadrukte de noodzaak om stadsleven synoniem te maken met duurzaamheid. Maimunah Mohd Sharif, uitvoerend directeur van UN-Habitat, merkte op dat "SDG 11 is waar alle SDG's samenkomen", en riep op om verstedelijking te veranderen in een netto positieve bijdrage aan het leven op aarde.

Meer dan 18,000 deelnemers registreerden zich voor het forum, dat begon met vijf vergaderingen van de kiesgroepgroepen van het VN-programma voor menselijke nederzettingen (UN-Habitat) die input leverden voor het Habitat III-proces, namelijk vrouwen, jongeren, grassroots en de World Assembly for Local en regionale overheid.

Een van de initiatieven die tijdens WUF10 werden gelanceerd en besproken, waren de lancering door UN-Habitat van de 'SDG Project Assessment Tool: een innovatief instrument voor inclusieve, duurzame en effectieve stedelijke projecten', evenals 'RISE UP: veerkrachtige nederzettingen voor de stedelijke armen', die streeft naar het mobiliseren en coördineren van grootschalige investeringen in aanpassing aan en aanpassing aan de veerkracht van de stedelijke armen. Penny Abeywardena, burgemeesterskantoor van Internationale Zaken, New York City, VS, deed een oproep aan lokale en regionale overheden om de vrijwillige lokale beoordelingsverklaring te ondertekenen, en merkte op dat 20 nieuwe steden dit al hadden gedaan op WUF10.

Voorbeelden van landen en lokale gemeenschappen die tijdens WUF10 zijn besproken, waren onder meer:

  • een programma in de gemeente Mogadishu, Somalië, bedoeld om de jeugd van het land kennis te laten maken met de geschiedenis van vóór het conflict;
  • het gebruik van sport als een kritieke ruimte voor 'ontmoeting en resocialisatie', waarbij de stad Medellín, Colombia meldt dat het erin is geslaagd de drugshandel en het gebruik te verminderen door gemeenschappen aan sport te binden;
  • Senegal's ervaring met het gebruik van industriële belastingen om huisvestingsprogramma's te subsidiëren en speciale huisvestingsfondsen te creëren;
  • Jordan's model voor de verdeling van grond en huizen tegen betaalbare prijzen;
  • het werk van Bear Clan Patrol Inc., in Winnipeg, Canada, dat gebruik maakt van traditionele clanrollen ter ondersteuning van veiligheid en cultureel herstel voor inheemse gemeenschappen in de stad; en
  • voorbeelden van betrokkenheid van jongeren in veel landen, waaronder een presentatie door Martin Lucas Sortland Eick, Noorse jeugdafgevaardigde, over zijn inspanningen om te zien dat jongeren 'echt eigenaar worden' van de SDG-implementatie in zijn land.

Aan het einde van WUF10 namen de afgevaardigden de Abu Dhabi Declared Actions aan, het belangrijkste uitkomstdocument van de bijeenkomst. Het document presenteert de perspectieven van de deelnemers op de relatie tussen cultuur, innovatie en stedelijke ontwikkeling. In de Declared Actions benadrukken de deelnemers dat: cultuur fundamenteel is voor identiteit en erfgoed, en een integraal onderdeel vormt van de oplossing voor de uitdagingen van verstedelijking; steden zijn de broedplaatsen van sociale, economische, ecologische, politieke en culturele vooruitgang; het koppelen van data, innovatie en vooruitgang in wetenschap en technologie aan beleid is van cruciaal belang voor de uitvoering van de Nieuwe Stedelijke Agenda 2015 (NUA) en het behalen van de SDG's; en verdere actie en toezeggingen van actoren op lokaal, nationaal en mondiaal niveau worden verwelkomd ter ondersteuning van de NUA en Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

Tot slot heeft president Tijjani Muhammad-Bande van de Algemene Vergadering van de VN (UNGA) WUF10 geprezen voor het markeren van een van de eerste evenementen van het VN-decennium van actie. Hij beschreef cultuur en innovatie als sleutel voor het bevorderen van sociaal samenhangende, vreedzame en veerkrachtige samenlevingen, en merkte op dat cultuur een cruciale rol speelt bij het bevorderen van mensenrechten en vreedzame coëxistentie. Hij beschreef de NUA als een van de belangrijkste blauwdrukken voor het realiseren van duurzame steden, en pleitte voor innovatie om klimaatbestendiger te worden en beter voorbereid op rampenherstel en risicobeperking.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties