World Urban Forum zet zich in voor wereldwijde, geharmoniseerde definitie van steden

Deel dit verhaal!
Nu een moslimvrouw de leiding heeft over UN-Habitat en de Nieuwe Stedelijke Agenda, heeft de islam een ​​directe weg om mogelijk elke stad op aarde te beïnvloeden. Met veel islamitische landen die zich al hebben gecommitteerd aan 'groene financiering', of Fintech, en duurzame ontwikkeling, is het geen wonder dat ze elke keer zouden proberen te domineren. ⁃ TN-editor

Vandaag maakt de Commissie op het World Urban Forum in Maleisië een balans op van wat is bereikt in het kader van de drie toezeggingen die de EU en haar partners 15 maanden geleden hebben gedaan.

Aanzienlijke vooruitgang is geboekt onder de drie verplichtingen omdat ze werden gepresenteerd op de UN Habitat III-conferentie in oktober 2016, om de kracht van snelle urbanisatie te benutten. Stad-tot-stad samenwerking bloeit nu op alle continenten, er zijn belangrijke stappen gezet in de richting van een enkele definitie van steden op mondiaal niveau en de EU wijst de wereld de weg naar duurzame stedelijke ontwikkeling met de voortdurende implementatie van haar Stedelijke Agenda voor de EU.

Vanuit het World Urban Forum in Maleisië, commissaris voor regionaal beleid Corina Creţu zei: “Net als de strijd tegen klimaatverandering, is de EU bereid het voortouw te nemen voor schone, veilige en welvarende steden over de hele wereld. Europa en zijn partners komen deze drie concrete toezeggingen snel na, die bijdragen aan het vormgeven van de steden van morgen. "

De drie verplichtingenbijdragen aan de implementatie van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en Overeenkomst Paris. Ze maken deel uit van de New Urban Agenda, presenteerde 15 ook maanden geleden. Elk van deze verbintenissen heeft een specifiek toepassingsgebied, verwachte prestaties en te leveren prestaties. Dit is wat sinds eind 2016 is bereikt:

Verbintenis om de nieuwe stedelijke agenda te realiseren via de stedelijke agenda voor de EU

3 actieplannen van 12 zijn al opgesteld onder de Stedelijke Agenda voor de EU, over stedelijke armoede, de integratie van migranten en luchtkwaliteit. Ze omvatten beleidsaanbevelingen, goede praktijken en projecten die in de hele EU en in de wereld moeten worden herhaald. Alle actieplannen worden naar verwachting eind 2018 voltooid.

[the_ad id = "11018 ″]

Afgezien van de thematische actieplannen, kan de methodologie van de stedelijke agenda voor de EU hervormingen in de manier waarop steden over de hele wereld worden bestuurd, inspireren; het stelt steden, bedrijven, ngo's en vertegenwoordigers van lidstaten en EU-instellingen op gelijke voet voor een geïntegreerde en evenwichtige benadering van duurzame stadsontwikkeling.

Toewijding om een ​​globale, geharmoniseerde definitie van steden te ontwikkelen

Om monitoring, benchmarking en uiteindelijk beleidsvorming te vergemakkelijken, is het belangrijk dat wereldwijd dezelfde definitie van steden wordt gebruikt. De EU heeft gewerkt aan een dergelijke definitie, die in maart 2019 aan de VN zal worden gepresenteerd, in samenwerking met de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Wereldbank.

Tot nu toe heeft de Commissie schattingen van de verstedelijkingsniveau van elk land in de wereld en gaf gratis toegang tot deze gegevens om de vergelijking met nationale definities te vergemakkelijken. Ter gelegenheid van het World Urban Forum heeft de Commissie via haar Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, is publiceren de wereldwijde database van stadscentra; het bevat gegevens voor alle stedelijke centra van 10,000 verspreid over de hele wereld. Het is de grootste en meest uitgebreide gegevens over steden die ooit zijn gepubliceerd.

Momenteel wordt een enquête uitgevoerd in 20-landen om feedback te verzamelen over de algemene definitie. In 12-landen lopen proefprojecten om de globale definitie te vergelijken met de nationale en de verschillen te beoordelen. In de loop van 2018 werken de Commissie en haar partners aan een gratis online tool om landen te helpen deze definitie op hun grondgebied te testen.

Engagement om de samenwerking tussen steden op het gebied van duurzame stadsontwikkeling te verbeteren[1]

De internationale stedelijke samenwerking van de EU (IUS) werd gelanceerd in 2016 ter ondersteuning van deze verbintenis en ter ontwikkeling van stad-tot-stad-samenwerking over de hele wereld.

Er zijn momenteel 35-koppelingen onder het programma, waarbij 70-steden zijn betrokken (35 EU en 35 niet-EU). Ze omvatten Frankfurt (Duitsland) en Yokahama (Japan); Bologna (Italië) en Austin (VS) en Almada (Portugal) en Belo Horizonte (Brazilië). Alle partnerschappen werken aan lokale actieplannen voor gezamenlijke stedelijke prioriteiten, zoals toegang tot water, vervoer of gezondheid, het delen van kennis en beste praktijken om hun gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Er werd een nieuwe oproep gelanceerd op het World Urban Forum om ten minste 25 nieuwe koppelingen te maken; steden kunnen van toepassing zijn online. tot 9 maart. 

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties