Wereldgezondheidsorganisatie: een technocratie voor de volksgezondheid

Wereldgezondheidsorganisatie, Wikimedia Commons
Deel dit verhaal!
Wesley J. Smith heeft de WHO correct gekoppeld aan een opkomende technocratie voor de volksgezondheid, ook wel wetenschappelijke dictatuur genoemd. Als hoofdagentschap van de VN probeert de WHO alle beleidslijnen en producten op het gebied van volksgezondheid op aarde te controleren: een universele oppas? Er is geen "lepel suiker om het medicijn naar beneden te laten gaan". Dit is een oorlog tegen de mensheid en mensen zullen sterven. ⁃ TN-editor

In naam van het voorkomen en bestrijden van pandemieën onderhandelen de regering-Biden en internationale entiteiten over een overeenkomst die een technocratie voor de volksgezondheid tot stand zou brengen. Het voorgestelde verdrag, bekend als de “WHO-conventie, overeenkomst of ander internationaal instrument inzake pandemische preventie, paraatheid en respons” – of kortweg WHO CA+ – zou de WHO transformeren van een puur adviserende organisatie in een organisatie met regelgevende bevoegdheid om internationaal openbaar beleid vast te stellen .

Wat houdt het verdrag in

De WHO CA+ centraliseert specifiek de macht op het gebied van de volksgezondheid in de WHO. Uit het huidige ontwerp van het voorgestelde verdrag:

Centrale rol van de WHO — Als de leidende en coördinerende autoriteit op het gebied van wereldwijde gezondheid, en de leider van multilaterale samenwerking op het gebied van mondiaal gezondheidsbeheer, is de WHO van fundamenteel belang voor het versterken van pandemische preventie, paraatheid, respons en herstel van gezondheidsstelsels.

De directeur-generaal van de WHO zou de bevoegdheid krijgen om “pandemieën af te kondigen”, waarna de noodbepalingen van het verdrag om volksgezondheidsbeleid op te leggen van kracht zouden worden:

De directeur-generaal van de WHO erkent de centrale rol van de WHO als de leidende en coördinerende autoriteit op het gebied van internationale gezondheidswerkzaamheden en is zich bewust van de noodzaak van coördinatie met regionale organisaties, entiteiten in het systeem van de Verenigde Naties en andere intergouvernementele organisaties. hierin uiteengezet, pandemieën uit te roepen.

De WHO zou het beleid kunnen dicteren als er geen internationale consensus zou worden bereikt door een stemming van de twee presidenten en vier vice-presidenten van de WHO CA+ (mijn nadruk hier en daarna):

De functionarissen van de partijen, als het bestuursorgaan van het bestuursorgaan, zullen: (a) zijn samengesteld uit twee voorzitters, vier vicevoorzitters en twee rapporteurs, die op persoonlijke titel optreden en door de COP voor XX jaar worden gekozen; en (b) trachten besluiten bij consensus te nemen; Echterindien pogingen om consensus te bereiken door de voorzitters als vruchteloos worden beschouwd, kunnen besluiten worden genomen door middel van een stemming door de voorzitter en de ondervoorzitters.

Het Internationaal Gerechtshof zou ook beslissende macht krijgen:

Bij het ratificeren, aanvaarden, goedkeuren, formeel bevestigen van of toetreden tot de WHO CA+, of op enig moment daarna, kan een Partij schriftelijk aan de Depositaris verklaren dat zij, voor een geschil dat niet is opgelost in overeenstemming met lid 1 van dit artikel, aanvaardt: als ipso facto verplicht en zonder speciale overeenkomst, met betrekking tot elke partij die dezelfde verplichting aanvaardt: (i) voorlegging van het geschil aan het Internationaal Gerechtshof; en/of (ii) ad-hocarbitrage in overeenstemming met procedures die bij consensus door het bestuursorgaan moeten worden aangenomen.

Welke bevoegdheden zou aan de WIE worden verleend?

De WHO zou de planning en reactie op pandemieën in zichzelf centraliseren:

Hierbij wordt het WHO Global Pandemic Supply Chain and Logistics Network (het "Netwerk") opgericht. . . . De partijen ondersteunen de ontwikkeling en operationalisering van het netwerk en nemen deel aan het netwerk, in het kader van de WGO, onder meer door het in stand te houden in interpandemische tijden en door passende schaalvergroting in het geval van een pandemie.

De WHO zou ook bestaande intellectuele eigendomsrechten kunnen schrappen:

In het geval van een pandemie zullen de partijen: (a) passende maatregelen nemen om tijdgebonden ondersteuning te bieden afstand van intellectuele eigendomsrechten die de productie van pandemiegerelateerde producten tijdens een pandemie kan versnellen of opschalen, voor zover nodig om de beschikbaarheid en adequaatheid van betaalbare pandemiegerelateerde producten te vergroten.

Het verdrag zou ook gecentraliseerde controle over discours en debat mogelijk maken:

Versterking van pandemie en geletterdheid op het gebied van de volksgezondheid 1. De partijen verbinden zich ertoe de kennis over wetenschap, volksgezondheid en pandemie onder de bevolking te vergroten, evenals de toegang tot informatie over pandemieën en de gevolgen daarvan, en valse, misleidende, desinformatie of desinformatie aan te pakken, onder meer door internationale samenwerking te bevorderen. In dat verband wordt elke partij aangemoedigd om: (a) op alle passende niveaus, in overeenstemming met de nationale wet- en regelgeving, de ontwikkeling en uitvoering van educatieve en publieke bewustmakingsprogramma's over pandemieën en de gevolgen daarvan te bevorderen en te faciliteren door het publiek te informeren, het communiceren van risico's en het beheersen van infodemie via effectieve kanalen, waaronder sociale media; (B) regelmatig sociaal luisteren en analyseren om de prevalentie en profielen van desinformatie te identificeren, die bijdragen aan het ontwerpen van communicatie- en berichtenstrategieën voor het publiek om verkeerde informatie, desinformatie en vals nieuws tegen te gaan, waardoor het vertrouwen van het publiek wordt versterkt.

Amerikaanse soevereiniteit weggeven

Lezers zouden kunnen denken dat we ons geen zorgen hoeven te maken, omdat het onwaarschijnlijk is dat een dergelijke weggeefactie van Amerikaanse soevereiniteit door de Senaat komt. Ah, maar daar hebben ze al aan gedacht, en dus staat de overeenkomst een "voorlopig" lidmaatschap toe in afwachting van de formele ratificatie van een natie, wat lijkt te betekenen dat de president ons voor onbepaalde tijd zou kunnen ondertekenen zonder instemming van het congres (zoals gebeurde in de akkoorden van Parijs ):

Bij dit alles word ik eraan herinnerd Anthony Fauci's gepubliceerde oproep om de WHO de macht te verlenen om "de infrastructuur van het menselijk bestaan ​​opnieuw op te bouwen". Fauci's visie is allesomvattend:

Bij een dergelijke transformatie zullen we prioriteit moeten geven aan veranderingen in het menselijk gedrag dat risico's vormt voor het ontstaan ​​van besmettelijke ziekten. De belangrijkste daarvan zijn het verminderen van de drukte thuis, op het werk en op openbare plaatsen, en het minimaliseren van verstoringen van het milieu, zoals ontbossing, intense verstedelijking en intensieve veehouderij.”

Even belangrijk zijn het beëindigen van wereldwijde armoede, het verbeteren van sanitaire voorzieningen en hygiëne, en het verminderen van onveilige blootstelling aan dieren, zodat mensen en potentiële menselijke ziekteverwekkers beperkte mogelijkheden voor contact hebben.

Dit verdrag zou de eerste essentiële stap zijn in dat voorgestelde proces door de WHO de daadwerkelijke macht te geven om beleid op te leggen in plaats van te vertrouwen, zoals nu, op overreding.

Ik ben helemaal voor internationale samenwerking. Maar de dreiging van pandemieën wordt gebruikt als voorwendsel om een ​​internationale technocratie sterker te maken. Verdedigers van de Amerikaanse nationale soevereiniteit zouden deze inspanning moeten terugdringen nu terwijl het nog drachtig is. Aan de WHO mogen nooit andere dan adviserende bevoegdheden worden verleend.

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

6 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

[…] Lees origineel artikel […]

[…] Wereldgezondheidsorganisatie: een technocratie voor de volksgezondheid […]

oude reb

De VN is een dekmantel voor Wall Street-financiers [die de CIA en het Amerikaanse leger gebruiken om hun wereldwijde overheersing te impliceren] die gelieerd zijn aan de Rothschild-globalistische BIS Great Reset-overheersing. - zoals in Oekraïne.

[…] Lees meer: ​​Wereldgezondheidsorganisatie: een technocratie voor de volksgezondheid […]

Ian T

hé, kijk WIE doneert aan de CDC-stichting: naast de Gates Foundation, Microsoft en de GAVi-alliantie en openbare belastinggelden van CDC en HHS, heeft de WHO (en een paar andere niet-Amerikaanse entiteiten) een zware hand van financiële invloed in onze GGD. Vraag me af waarom... $ 50,000 EN BOVEN American Foundation for AIDS Research (amfAR) Bill & Melinda Gates Foundation Bloomberg Philanthropies Centres for Disease Control and Prevention Gavi Alliance Google LLC Imperial College London Microsoft Rewards API NFL Foundation Public Health Foundation Schwab Charitable Fund State of Qatar Ministerie van Volksgezondheid Truist Truist Charitable Fund The UK Online Giving... Lees verder "

Ian T

zegt het WHO-logo niet alles? slang in machtspositie (noordpool) voor een gepolariseerde wereld. klinkt goed.