World Economic Forum: The Institution Behind 'The Great Reset'

Deel dit verhaal!
Duurzame ontwikkeling, ook bekend als Technocracy, racet naar de finish terwijl de wereld door de mondiale elite tot een 'Great Reset' wordt gedwongen. Dit is het hoogtepunt van de oorspronkelijke New International Economic Order van de Trilaterale Commissie uit 1974. COVID-19 is nu de belangrijkste motor. ⁃ TN-editor

In een recent artikel Ik heb kort ingegaan op een aantal vorderingen die wereldwijde planners hebben gemaakt voorafgaand aan de aankondiging van het World Economic Forum in juni van een nieuw initiatief genaamd 'De grote reset'. Alles bij elkaar genomen, de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, het Klimaatakkoord van Parijs, de Vierde Industriële Revolutie en de Bank voor internationale nederzettingen ''Innovatie BIS 2025'bieden inzicht in hoe elites de komende tien jaar het leven van elke man, vrouw en kind binnenstebuiten willen keren.

Details van 'De grote reset'kwam toen naties hun economieën begonnen te heropenen na een wereldwijde blokkering. De mate waarin Covid-19 elk facet van het bestaan ​​heeft gedomineerd - grotendeels vanwege de berouwloze mediaberichtgeving - heeft mensen aangemoedigd om zich uitsluitend te concentreren op hoe het leven er na het virus uit zal zien. Voor velen lijkt wat eerder kwam nu onbelangrijk. Het is allesbehalve.

Drie maanden voordat Covid-19 bijvoorbeeld in zwang kwam, was er een wereldwijde pandemische oefening - 'Gebeurtenis 201'- werd gehouden in New York City, wat de uitbraak simuleerde van een coronavirus dat zijn oorsprong vond in Brazilië. Het scenario gericht op een nieuw zoönotisch virus dat 'overgedragen van vleermuizen op varkens op mensen die uiteindelijk efficiënt van persoon op persoon worden overgedragen, wat leidt tot een ernstige pandemie. ' Hoewel aanvankelijk sommige landen erin slaagden de uitbraak te beheersen, verspreidde deze zich uiteindelijk en 'uiteindelijk kan geen enkel land de controle behouden'.

De simulatie bereikte zijn hoogtepunt na de achttien maanden dat 65 miljoen mensen stierven en ernstige economische en maatschappelijke gevolgen hadden. Maar daarmee was het nog niet afgelopen. Zoals het scenario uitlegde, 'de pandemie zal tot op zekere hoogte voortduren totdat er een effectief vaccin is of tot 80-90% van de wereldbevolking is blootgesteld. Vanaf dat moment is het waarschijnlijk een endemische kinderziekte. '

Evenement 201 gebruikte de oefening ook als een gelegenheid om te waarschuwen dat 'de volgende ernstige pandemie zal niet alleen leiden tot grote ziekte en levensverlies, maar kan ook leiden tot grote trapsgewijze economische en maatschappelijke gevolgen die een grote bijdrage kunnen leveren aan de wereldwijde impact en het lijden. '

Die pandemie arriveerde in de vorm van Covid-19, slechts enkele weken na afloop van Event 201.

Bij het onderzoeken van de samenstelling van evenement 201, ontdekken we dat de drie instellingen die vooroplopen in de simulatie het World Economic Forum, het Johns Hopkins Center for Health Security en de Bill and Melinda Gates Foundation waren.

Het is via het WEF dat 'De grote reset'werd gelanceerd, in wat de groep zei in reactie op Covid-19. Johns Hopkins is de bron voor het aantal wereldwijde infecties en sterfgevallen dankzij hun nieuw opgerichte 'Coronavirus-informatiecentrum'. En dan heb je De Bill and Melinda Gates Foundation wat een drijvende kracht is geweest achter de inspanningen om een ​​vaccinatie wereldwijd te vinden en te verspreiden.

Event 201 bestond uit vijftien 'spelers'dat vertegenwoordigde onder meer luchtvaartmaatschappijen en medische bedrijven. Van deze vijftien zijn er zes directe partners van het World Economic Forum. Een daarvan is de Bill and Melinda Gates Foundation, de andere vijf zijn Marriott International (gastvrijheid), Henry Schein (medische distributie), Edelman (communicatie), NBCUniversal Media en Johnson & Johnson.

Voor alle duidelijkheid, deze organisaties opereren niet allemaal op hetzelfde niveau binnen het WEF. De Bill and Melinda Gates Foundation en Johnson and Johnson zijn bijvoorbeeld 'Strategische partners', het hoogste podium voor een deelnemer. Slechts 100 internationale bedrijven zijn strategische partners en om in aanmerking te komen voor een uitnodiging moeten ze allemaal 'afstemming op forumwaarden'. Niet alleen dat, maar ook strategische partners 'de toekomst vorm te geven door een uitgebreide bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van Forum-projecten en door de publiek-private dialoog te stimuleren. '

Onder de strategische partners zijn de 'Strategische partnerpartners', dat is de categorie waar NBCUniversal Media onder valt. Strategic Partner Associates omvatten enkele van de grootste bedrijven ter wereld, die zijn 'actief betrokken bij het vormgeven van de toekomst van industrieën, regio's en systeemvraagstukken'. Volgens het WEF geloven medewerkers ook in 'corporate wereldburgerschap'.

Vervolgens komt de 'Partners'die bestaan ​​uit Marriott International, Henry Schein en Edelman. Partners worden door het WEF omschreven als 'bedrijven van wereldklasse'die een' bezittensterke interesse in het ontwikkelen van systemische oplossingen voor belangrijke uitdagingen'.

Ten slotte zijn er de 'Geassocieerde partners'. Terwijl ze deelnemen aan 'forumgemeenschappen'en heb een'grote interesse in het aanpakken van uitdagingen die de operaties en de samenleving als geheel aangaan', niemand was aanwezig op Event 201.

Elke grote industrie ter wereld, of het nu gaat om bankieren, landbouw, gezondheidszorg, media, detailhandel, reizen en toerisme, is rechtstreeks verbonden met het World Economic Forum via bedrijfslidmaatschap.

Wat duidelijk is, is dat hoe dieper de banden van een bedrijf met het WEF zijn, hoe groter het vermogen is om 'vorm'de agenda van de groep. Dat brengt ons bij wat het WEF hun noemt Strategisch intelligentieplatform - het mechanisme dat alle belangen samenbrengt waar het WEF zich op concentreert.

Ze beschrijven het platform als 'een dynamisch systeem van contextuele intelligentie dat gebruikers in staat stelt om relaties en onderlinge afhankelijkheden tussen problemen op te sporen, ter ondersteuning van beter geïnformeerde besluitvorming'.

Wat betreft waarom het WEF Strategic Intelligence heeft ontwikkeld, ze zeggen dat het was om 'u (bedrijven) helpen de mondiale krachten in het spel te begrijpen en beter geïnformeerde beslissingen te nemen'.

Het platform laten groeien is een altijd aanwezig doel. Het WEF is altijd op zoek naar nieuwe leden om deel uit te maken van Strategic Intelligence door lid te worden van de 'Nieuwe Champions-community'. Maar ze laten alleen een nieuwe organisatie aan boord als ze 'sluit aan bij de waarden en ambities van het World Economic Forum in het algemeen'. Een 12 maand 'New Champions-lidmaatschap'komt op € 24,000.

Het WEF pleit voor de relevantie van Strategic Intelligence en vraagt:

Hoe kunt u de potentiële impact van snel ontvouwende veranderingen ontcijferen wanneer u overspoeld wordt met informatie - sommige daarvan misleidend of onbetrouwbaar? Hoe pas je je visie en strategie continu aan binnen een snel evoluerende wereldwijde context?

Met andere woorden, Strategische Intelligentie is zowel een tegengif voor 'nep-nieuws'en een vergadering voor bedrijven om zichzelf te positioneren als wereldwijde pioniers in een snel veranderende politieke en technologische omgeving. Dat is tenminste het beeld dat ze proberen over te brengen.

We kunnen meer betrokkenheid van wereldwijde instellingen vinden via Strategic Intelligence. Het platform is 'samen met vooraanstaande experts uit de academische wereld, denktanks en internationale organisaties samengesteld'.

'Co-curatoren'zijn misschien wel het belangrijkste aspect om te overwegen, aangezien ze het vermogen hebben om'delen hun expertise met het uitgebreide netwerk van leden, partners en kiezers van het Forum, evenals met een groeiend publiek'.

We kunnen dan gerust aannemen dat wanneer co-curatoren spreken, leden en partners van het World Economic Forum luisteren. Mede hierdoor krijgt de WEF-agenda vorm.

Wie zijn de co-curatoren? Momenteel omvatten ze de universiteit van Harvard, het Massachusetts Institute of Technology, Imperial College London, Oxford University, Yale en de European Council on Foreign Relations.

Het was het Massachusetts Institute of Technology dat in maart een artikel publiceerde met de titel: 'We worden niet meer normaal', net zoals Covid-19-lockdowns wereldwijd werden geïmplementeerd. Onder verwijzing naar een rapport van collega-medecurator Imperial College London waarin het opleggen van hardere sociale afstandsmaatregelen werd onderschreven als ziekenhuisopnames beginnen te stijgen, verklaarde MIT dat 'sociale afstand is hier om veel langer dan een paar weken te blijven. Het zal onze manier van leven op de een of andere manier voor altijd veranderen. '

Naast co-curatoren zijn er zogenaamde 'Inhoudspartners', wie het WEF zegt zijn'versterkt door machine-analyse van meer dan 1,000 artikelen per dag van zorgvuldig geselecteerde wereldwijde denktanks, onderzoeksinstituten en uitgevers'.

Inhoudspartners zijn onder meer de universiteit van Harvard, de universiteit van Cambridge, de Rand Corporation, Chatham House (ook bekend als het Royal Institute of International Affairs), de European Council on Foreign Relations en het Brookings Institute.

Door op de details in te gaan, de manier waarop Strategic Intelligence is gestructureerd, betekent dat hoe hoger je positie in de corporate fold, hoe meer 'platforms'u kunt er deel van uitmaken. Terwijl Strategische Partners deel moeten uitmaken van minimaal vijf platforms, hebben Associate Partners slechts toegang tot één enkel platform naar keuze.

Hier is een lijst van enkele van de platforms die worden gehost door het World Economic Forum:

 • COVID-actieplatform
 • De toekomst van technologiegovernance vormgeven: blockchain en gedistribueerde grootboektechnologieën
 • De toekomst van de nieuwe economie en samenleving vormgeven
 • De toekomst van consumptie vormgeven
 • De toekomst van digitale economie en nieuwe waardecreatie vormgeven
 • De toekomst van financiële en monetaire systemen vormgeven
 • De toekomst van technologiegovernance vormgeven: kunstmatige intelligentie en machine learning
 • Vorm geven aan de toekomst van handel en wereldwijde economische onderlinge afhankelijkheid
 • Vormgeven aan de toekomst van steden, infrastructuur en stedelijke diensten
 • De toekomst van energie en materialen vormgeven
 • De toekomst van media, entertainment en cultuur vormgeven

Zoals we in een vervolgartikel zullen bekijken, 'De grote reset'bestaat uit meer dan 50 interessegebieden die uit beide bestaan'Wereldwijde problemen'en'Industrieën ', die op hun beurt allemaal deel uitmaken van het WEF's Strategic Intelligence platform.

Bedrijfslidmaatschap is essentieel voor de verspreiding van zijn invloed door het World Economic Forum, maar uiteindelijk voldoet elk lid aan de agenda, doelstellingen, projecten en waarden van de WEF. Deze hebben voorrang op al het andere.

Eveneens in overeenstemming met het WEF zijn de Board of Trustees van de organisatie. Drie hiervan zijn de huidige directeur van het IMF, Kristalina Georgieva, de president van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde en de voormalige gouverneur van de Bank of England, Mark Carney. De Trilaterale Commissie is ook vertegenwoordigd door de trustees via Larry Fink en David Rubenstein.

Om een ​​historische context aan het WEF toe te voegen, dateert de groep uit 1971 toen het oorspronkelijk werd opgericht als het European Management Forum. Op het moment dat het conflict in Vietnam woedde, bouwden sociale protestbewegingen zich op en stonden de Verenigde Staten op het punt de gouden standaard op te geven. In 1973, toen het Bretton Woods-systeem na de Tweede Wereldoorlog instortte en de Trilaterale Commissie werd gevormd, had het Forum zijn belangstelling voor meer dan alleen beheer uitgebreid tot economische en sociale kwesties. Vanaf hier begonnen politieke leiders van over de hele wereld uitnodigingen te ontvangen voor de jaarlijkse bijeenkomst van de instelling in Davos.

Het World Economic Forum is vandaag geclassificeerd als de 'Internationale organisatie voor publiek-private samenwerking', en is de enige wereldwijd erkende instelling als zodanig. Het is in deze hoedanigheid dat het forum 'betrekt de belangrijkste politieke, zakelijke, culturele en andere leiders van de samenleving bij het vormgeven van mondiale, regionale en industriële agenda's. '

Zoals hoe de Bank voor Internationale Betalingen fungeert als een forum om centrale banken onder één paraplu samen te brengen, het WEF speelt dezelfde rol door het verenigen van het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld.

Het WEF verklaart zichzelf als een 'katalysator voor wereldwijde initiatieven', wat juist is gezien'De grote reset'agenda vindt zijn oorsprong op het WEF-niveau. En het zijn initiatieven als 'De grote reset' en de 'Vierde industriële revolutie'waarvan het WEF zegt dat ze zich onderscheiden door'het actieve deelname van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke figuren'.

Het verhaal van de Vierde Industriële Revolutie (4IR) was ontwikkeld uit het World Economic Forum in 2016. Het WEF heeft vol vertrouwen beweerd dat vanwege 4IR, 'in het komende decennium zullen we getuige zijn van veranderingen die met een ongekende snelheid, schaal en kracht door de wereldeconomie gaan. Ze zullen hele systemen van productie, distributie en consumptie transformeren'.

Niet alleen dat, maar de wereld staat op het punt getuige te zijn 'meer technologische veranderingen in het komende decennium dan we de afgelopen 50 jaar hebben gezien. '

De groep is nu van plan te gebruiken 'De grote reset'als thema voor de jaarlijkse bijeenkomst van 2021 in Davos als middel om de 4IR-agenda verder te brengen. 4IR wordt op de markt gebracht als een technologische revolutie, waar vooruitgang in alle wetenschappen 'laat geen enkel aspect van de mondiale samenleving onaangetast. '

En net als hun mondiale tegenhangers, zoals de BIB en de Trilaterale Commissie, koestert het WEF hun agenda geleidelijk en probeert het haar focus op de lange termijn te houden in plaats van 'de noodsituaties van de dag'. In hun eigen woorden, 'succes wordt niet alleen gemeten in termen van onmiddellijke resultaten - we begrijpen dat echte vooruitgang tijd vergt en blijvende inzet. '

Voor mijn volgende artikel zullen we kijken naar de details van 'De grote reset'agenda en wat wereldwijde planners proberen te bereiken met Covid-19.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

4 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Diane DiFlorio

World Economic Forum geplaatst op 23 september 2020 Opnieuw maken de VN, de WHO en het World Economic Forum plannen op wereldschaal voor de hele mensheid. Deze #Pandemic werkt goed voor hen om de groene agenda te stimuleren LISTEN: Restoring the Health of People and Planet De COVID-19-reactie heeft aangetoond dat de wereldwijde gemeenschap in staat is om af te wijken van business-as-usual om de volksgezondheid en veiligheid te beschermen. Welke lessen kunnen worden getrokken uit deze reactie om de onmiddellijke bedreigingen van ecologische achteruitgang en sociaaleconomische onrechtvaardigheid aan te pakken, waardoor de voortgang van de Overeenkomst van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen worden versneld? Deze... Lees verder "

SA Cunliffe

Goed je hier te zien, mijn vriend! Laat het anderen weten ... vreedzaam maar meedogenloos, want regeringen worden op dit punt vrijwel gedomineerd door de wetenschappelijke pestkoppen op alle niveaus in Canada ... je bent ongetwijfeld al op de hoogte van hun lokale capriolen en hun handlangers. Proost.

SA Cunliffe

Deze website is van onschatbare waarde - bedankt Patrick en de crew.

SA Cunliffe

2017 video https://www.youtube.com/watch?v=yB0CwcvUszo&ab_channel=AlisonMcDowell
Alison McDowell @Philly852 Slordige moeder die tegen AI staat.
Kosmische dans groter dan cyborg-avatar-kapitalisme
YT-kanaal: https://youtube.com/channel/UCQdN0TfBHaXbDF5EDEgglfQ
moersleutelinthegears.com Aangemeld in augustus 2010 0 Volgend 10K volgers
"Ik zou zeggen dat het eigenlijk niet om crypto en de technologie gaat en dat dit over iets heel anders gaat."
@_whitneywebb Tijdstempel 8 minuten 7 seconden. Jij beslist. Maak ik me de laatste tijd alleen maar zorgen over blockchain?
https://vimeo.com/556146346
https://wrenchinthegears.com/2017/01/16/how-did-the-department-of-defense-end-up-in-my-childs-classroom/