VN: kan 'New Normal' zien aan de andere kant van de wereldwijde depressie van 5 jaar

UN Photo / Eskinder Debebe
Deel dit verhaal!
image_pdfimage_print
De secretaris-generaal van de VN schetst twee mogelijkheden om de pandemie te doorstaan: accepteer het leiderschap van de VN vandaag of ga door een wereldwijde depressie van vijf jaar en accepteer vervolgens hun leiderschap als het "nieuwe normaal". Hoe dan ook, het is hetzelfde resultaat. ⁃ TN-editor

Van COVID-19 tot klimaatverstoring, van raciaal onrecht tot toenemende ongelijkheid, we zijn een wereld in rep en roer.

Tegelijkertijd zijn we een internationale gemeenschap met een blijvende visie - belichaamd in het Handvest van de Verenigde Naties, dat dit jaar zijn 75e verjaardag viert. Die visie op een betere toekomst - gebaseerd op de waarden van gelijkheid, wederzijds respect en internationale samenwerking - heeft ons geholpen een derde wereldoorlog te vermijden die rampzalige gevolgen zou hebben gehad voor het leven op onze planeet.

Onze gedeelde uitdaging is om die collectieve geest te kanaliseren en naar dit moment van testen en testen te stijgen.

De pandemie heeft ernstige en systemische ongelijkheden blootgelegd, zowel binnen als tussen landen en gemeenschappen. Meer in het algemeen heeft het de kwetsbaarheid van de wereld onderstreept - niet alleen in het licht van een nieuwe noodsituatie op gezondheidsgebied, maar ook in onze aarzelende reactie op de klimaatcrisis, wetteloosheid in cyberspace en de risico's van nucleaire proliferatie. Overal verliezen mensen het vertrouwen in politieke instellingen en instellingen.

De noodsituatie wordt verergerd door vele andere diepgaande humanitaire crises: conflicten die voortduren of zelfs toenemen; recordaantal mensen dat hun huizen moet ontvluchten; zwermen sprinkhanen in Afrika en Zuid-Azië; dreigende droogte in zuidelijk Afrika en Midden-Amerika; allemaal in een context van toenemende geopolitieke spanningen.

Gezien deze kwetsbaarheden moeten wereldleiders nederig zijn en het vitale belang van eenheid en solidariteit erkennen.

Niemand kan voorspellen wat er daarna komt, maar ik zie twee mogelijke scenario's.

Ten eerste de "optimistische" mogelijkheid.

In dit geval zou de wereld doormodderen. Landen in het mondiale noorden zouden een succesvolle exitstrategie ontwikkelen. Ontwikkelingslanden zouden voldoende steun krijgen en hun demografische kenmerken - namelijk de jeugd van hun volk - zouden de impact helpen beperken.

En dan zou er misschien in de komende negen maanden een vaccin verschijnen, en het zou worden verspreid als een wereldwijd publiek goed, een 'volksvaccin' dat voor iedereen toegankelijk en toegankelijk is.

Als dit gebeurt en als de economie geleidelijk op gang komt, zouden we binnen twee of drie jaar naar een soort normaliteit kunnen gaan.

Maar er is ook een tweede, somberder scenario waarin landen hun acties niet coördineren. Er blijven zich nieuwe golven van het virus voordoen. De situatie in de derde wereld explodeert. Werk aan het vaccin loopt achter - of zelfs als er relatief snel een vaccin is - het wordt het onderwerp van hevige concurrentie en landen met een grotere economische macht krijgen er als eerste toegang toe en laten anderen achter.

In dit scenario zouden we ook meer beweging kunnen zien in de richting van fragmentatie, populisme en xenofobie. Elk land zou het alleen kunnen doen of in zogenaamde coalities die bereid zijn een aantal specifieke uitdagingen aan te gaan. Uiteindelijk zou de wereld er niet in slagen het soort bestuur te mobiliseren dat nodig is om onze gedeelde uitdagingen aan te pakken.

Het resultaat is misschien wel een wereldwijde depressie die minstens vijf of zeven jaar kan aanhouden voordat er een nieuwe norm opduikt, waarvan de aard niet te voorspellen is.

Het is erg moeilijk om te weten of we in de ene of de andere richting bewegen. We moeten het beste doen en ons voorbereiden op het ergste.

Hoe verschrikkelijk de pandemie ook is, het moet een wake-up call zijn die alle politieke leiders ertoe brengt te begrijpen dat onze veronderstellingen en benaderingen moeten veranderen, en dat verdeeldheid een gevaar is voor iedereen.

Dit inzicht zou mensen ertoe kunnen brengen te erkennen dat de enige manier om wereldwijde kwetsbaarheden aan te pakken, is via veel robuustere mechanismen van mondiaal bestuur met internationale samenwerking.

We kunnen immers niet zomaar terugkeren naar de systemen die tot de huidige crisis hebben geleid. We moeten beter terug bouwen met duurzamere, inclusievere, gendergelijkheid samenlevingen en economieën.

Daarbij moeten we de manier waarop naties samenwerken, opnieuw bedenken. Het multilateralisme van vandaag mist schaal, ambitie en tanden - en sommige instrumenten met tanden vertonen weinig of geen eetlust, zoals we hebben gezien in de moeilijkheden waarmee de Veiligheidsraad wordt geconfronteerd.

We hebben een genetwerkt multilateralisme nodig waarin de Verenigde Naties en haar agentschappen, de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds, regionale organisaties zoals de Afrikaanse Unie en de Europese Unie, handelsorganisaties en anderen nauwer en effectiever samenwerken.

We hebben ook een meer inclusief multilateralisme nodig. Regeringen zijn tegenwoordig verre van de enige spelers op het gebied van politiek en macht. Het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven, lokale autoriteiten, steden en regionale overheden nemen in de wereld van vandaag steeds meer leidersrollen op zich.

Dit zal op zijn beurt bijdragen tot een effectief multilateralisme met de mechanismen die het nodig heeft om mondiaal bestuur te laten werken waar het nodig is.

Een nieuw, geïntegreerd, inclusief, effectief multilateralisme, gebaseerd op de blijvende waarden van het Handvest van de Verenigde Naties, zou ons uit onze slaapwandelende staat kunnen halen en de glijbaan naar steeds groter gevaar kunnen stoppen.

Politieke leiders over de hele wereld moeten gehoor geven aan deze wake-up call en samenkomen om de kwetsbaarheden van de wereld aan te pakken, onze capaciteit voor mondiaal bestuur te versterken, tanden te zetten bij multilaterale instellingen en te putten uit de kracht van eenheid en solidariteit om de grootste test van onze tijd.

Lees hier het hele verhaal ...

Kom bij onze maillijst!


INSCHRIJVEN
Melden van
gast
9 Comments
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ik bedoel maar

Chantage! De meest basale mannen die denken de touwtjes in handen te hebben, worden binnenkort opzij gezet door een machtig kwaadaardig persoon die aanbeden zal moeten worden, anders sterf je. Dat is waar het nemen van het merkteken van het beest binnenkomt. Je zult niet overleven als de dingen lelijk worden, aanbid gewoon deze slechte man (die volledig door Satan bezeten is), neem zijn merkteken en je mag kopen en verkopen. Zo niet, dan ga je dood. Wat ze ook bedenken, ze kunnen ons niet dwingen ze te aanbidden. Wat ze ook doen, ze kunnen geen vrede sluiten, wat ze ook doen. Ze... Lees verder "

3 maanden geleden voor het laatst gewijzigd door just sayin
eagreenhalgh

5 jaar is ongeveer hetzelfde moment voor ons om Hitler uit te schakelen. Neem Tedros en de VN en we zien je op de nieuwe Nurmeberg. . BTW ga naar http://www.cancerfraudbadbiotech.com en LEES de OPEN brief van 2010 aan Obama, getiteld Prosperity vs Disaster, die de wereld vertelt hoe ze zichzelf kan uitgraven van een depressie, vervuiling opruimen en banen CREËREN !!! WIJ BELASTEN de ELITE 10% korting op hun bezittingen. Obama stuurde me een e-mail en bedankte me voor mijn bezorgdheid over de nationale veiligheid en de economie. De e-mail wordt op mijn FB-pagina geplaatst. Je zou het echt moeten lezen. Hitler had het over een nieuw normaal... Lees verder "

Dixie

Hmmm? Zoals de VS de oorlog hebben gewonnen? Van welk kippenei kwam je?
ZONDER RUSLAND zouden uw ezels gras zijn en de DUITSE de grasmaaier.
Hoeveel Amerikaanse soldaten stierven tijdens WO2? 407,300 ... hoeveel Russische soldaten stierven er? 4,500,000 (miljoen) !!!!
JE GAAT CIJFERS !!!!!

Jeremy

Zoals altijd klinkt de mars naar een wereldwijd bondgenootschapsinitiatief in theorie goed, maar wanneer het beste antichristelijke beleid en meedogenloze antichristelijke dictators politieke controle nemen en de heersers worden over het mondiale bondgenootschap, leidt dit ertoe dat de samenleving in eindtijdprofetieën wordt gewaarschuwd en geschreven gewaarschuwd in de Bijbel !!!

Beverly

We zijn geen van de opties van deze misdadiger. Wij zijn de VS, vrije mensen, niet de VN, wat een militaire operatie is. We zullen vrij blijven en ons verzetten tegen alle pogingen om ons tot slaaf te maken.

Dixie

De Verenigde Staten maken deel uit van de VN.

Laura Mcdonough

Fauci en de NIH regeren nu en Trump staat aan de zijlijn. Big Pharma / Gates duwt vaccins tegen oktober.

Erik Nielsen

Natuurlijk hebben we de VN als wereldregering nodig op een moment dat de VN een achterhaalde zwakke nepfabriek is gebleken waarvan de neoliberale meningen uitsluitend afhangen van hun lobbyistische financiering.

Laura Mcdonough

Trump speelt het globalistische gameplan, niemand is gearresteerd of 'uit het moeras verwijderd'. Er komt een landelijke opstand die voornamelijk bestaat uit oude mannen en vrouwen die terugvechten. Zijn er mannen in de vechtleeftijd die opkomen? Slank voor niemand.