Verenigde Naties 2.0: een wereldwijde technocratie

Deel dit verhaal!
De Verenigde Naties krijgen een upgrade om zich voor te bereiden op het post-Great Reset-tijdperk. Het WEF en de VN zijn vrijwel fysiek samengevoegd tot een gigantisch publiek-privaat partnerschap om de wereld te transformeren door middel van "innovatie, gegevens, strategische vooruitziendheid, resultaatgerichtheid en gedragswetenschap". Vergeet niet dat Technocracy al in 1937 werd gedefinieerd als de 'Science of Social Engineering'. ⁃ TN Editor

Burgerparticipatie wordt gezien als een belangrijk onderdeel bij het vervullen van de VN-agenda. Burgers moeten meer betrokken worden. Het klinkt allemaal prachtig. Maar bij nader inzien lijkt het vooral te gaan om het legitimeren van de eigen agenda van de VN en het aanmoedigen van meer gehoorzame burgers. De VN luistert alleen naar de burgers en groepen die zeggen wat ze willen horen. Kritiek en meningen die de klimaatactie, het migratiebeleid of de gezondheidsmandaten van de VN niet ondersteunen, worden over het algemeen genegeerd, afgewezen, belachelijk gemaakt en in de prullenbak gegooid.

De achtste verbintenis betreft de benoeming van een Adviesraad op hoog niveau voor effectief multilaterisme , voorgezeten door voormalige staatshoofden en regeringsleiders, en is gericht op een beter bestuur van "onze mondiale commons". Het omvat ook de heroprichting van de secretaris-generaal Wetenschappelijke Raad en de VN die deelnemen aan meer luisteren, participatie en consultatie (ook digitaal) van het publiek. Secretaris-Generaal António Guterres roept op tot een "Quintet of Change" voor een geüpgraded VN 2.0: Innovatie, Data, Strategische vooruitziendheid, Resultaatgerichtheid en Gedragswetenschap.

Volgens Guterres moeten de Verenigde Naties worden aangepast aan het digitale tijdperk. De adviesraad op hoog niveau - die ik beschreef in de inleidende post Multilateralisme met tanden – zal voorstellen ontwikkelen voor het volgende:

 1. Verbetering van het bestuur van mondiale publieke goederen en andere gebieden
 2. Anticipeer op hoe wordt omgegaan met duurzame ontwikkeling en klimaatmaatregelen na 2030
 3. Vrede en veiligheid, voor de nieuwe vredesagenda
 4. Digitale technologie, voor het Global Digital Compact
 5. De ruimte, consensus zoeken over duurzaam en vreedzaam gebruik van de ruimte, op weg naar een mondiaal regime om het ruimteverkeer te coördineren en overeenstemming te bereiken over principes voor het toekomstige bestuur van de ruimte
 6. Wereldwijde grote risico's en overeenstemming over een wereldwijd noodplatform
 7. Volgende generaties, voor eventuele overeenstemming over een verklaring van toekomstige generaties.

De Verenigde Naties zijn voornemens het mondiale bestuur van de wereld te verbeteren. Dit omvat ook het “luisteren” naar de burgers.

Om de Verenigde Naties effectiever te maken, zullen we nieuwe capaciteiten ontwikkelen die wendbaarheid, integratie en cohesie in het hele systeem bevorderen. Dit zal deel uitmaken van een bredere transformatie naar een “2.0” van de Verenigde Naties, een nieuwe versie die relevante en systeembrede oplossingen kan bieden voor de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw.

De basis voor alles zijn data. Volgens de datastrategie van de secretaris-generaal, Gegevensstrategie van de secretaris-generaal van de VN 2020-22, dit zou alles moeten doordringen en ons door de Grote Transformatie leiden. Deze datastrategie betekent de opwaardering en digitalisering van de Verenigde Naties. Het beschrijft hoe alle verzamelde gegevens (Big Data, sensoren/IoT, geluid, beeld, tekst, enz.) moeten worden gebruikt.[1] De wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van 2030 Agenda worden bereikt met behulp van digitale technologie. Dit omvat gebieden als klimaatverandering, gendergelijkheid, mensenrechten, vrede en veiligheid, bestuur en toekomstige ethiek, gegevensbescherming en privacy.

Beter gebruik maken van data – met benaderingen die gebaseerd zijn op VN-waarden en mensenrechten – is een integraal onderdeel van onze toekomst en dienstverlening. In het besef dat we ons data- en analysepotentieel niet volledig hebben ontsloten, zal deze strategie ons door een transformatie op lange termijn leiden: zodat iedereen overal gegevens koestert als een strategische troef voor inzicht, impact en integriteit - om beter te voldoen aan onze mandaten voor mensen & planeet.

Gegevens moeten niet alleen worden verzameld - ze moeten worden gecombineerd, geanalyseerd en geëvalueerd met scoreborden binnen elk deelgebied. Dit is de digitale kristallen bol die zal worden gebruikt om de wereldontwikkelingen te volgen en te voorspellen om passende maatregelen te nemen.

…we zullen de analysemogelijkheden onder de knie krijgen die ons helpen beter te begrijpen "wat er is gebeurd", "waarom het is gebeurd", "wat er kan gebeuren" en "hoe te reageren" met inzicht, impact en integriteit.

Deze gegevensverzameling is al begonnen en het doel is om deze tegen het jaar 2025 volledig operationeel te hebben. COVID-19 bood de mogelijkheid om bestaande en zich ontwikkelende technologieën te testen en geeft een indicatie van hoe de verzamelde gegevens bedoeld zijn om te worden gebruikt. Hier werden onder meer het aantal geïnfecteerden, gevaccineerden en de sociale gevolgen van de pandemie geanalyseerd. Dit wordt nu op vrijwel alles toegepast.

Ook worden samenwerkingsverbanden met dataspecialisten en diverse stakeholders voorgesteld. Dit omvat onder meer "datafilantropieprogramma's" waarbij gegevens moeten worden gedeeld tussen openbare, particuliere en niet-gouvernementele organisaties (NGO's). De VN verzekert ons dat dit moet gebeuren met respect voor zowel mensenrechten als privacy, maar de regeling roept vragen op over hoe betrouwbaar dergelijke garanties werkelijk zijn.

De strategie is ontwikkeld door de VN-organisatie samen met de consultatieve hulp van partners zoals het World Economic Forum, de Europese Commissie, de Wereldbank, Accenture, BCG, Deloitte, Ernst & Young, Harvard Business Review, McKinsey en Mastercard. Er is ook speciale steun verkregen van de regeringen van Groot-Brittannië, Canada en Rwanda, het adviesbureau Gartner en de Bill & Melinda Gates Foundation, terwijl "genereuze steun" is ontvangen van de UN Reform Unit van het Britse Foreign and Commonwealth Office.

Door gedragsanalyse kan de VN kennis vergaren over hoe burgers denken en reageren op de uitvoering van hun programma's en tegelijkertijd omgaan met ongewenste reacties. Gedragsveranderingen zijn de sleutel, volgens het Behavioural Science Report van de VN. Dergelijke strategieën zijn al door de WHO gebruikt in het kader van COVID-19.

WHO's Western Pacific Office richt zich op capaciteitsopbouw voor het creëren van sociale luistersystemen (dwz het monitoren van openbaar beschikbare sociale-mediakanalen). Gedrags- en perceptiegegevens worden gebruikt om communicatiestrategieën te informeren en de besluitvorming over de COVID-19-reactie te ondersteunen. Behavioural design wordt ook geïntegreerd in het ontwerp van COVID-19-campagnes.

Een ander initiatief is Climate Neutral Now, dat individuen, organisaties en het maatschappelijk middenveld in staat wil stellen hun klimaatvoetafdruk te berekenen en hen aanmoedigt om hun niet-gecompenseerde uitstoot te verminderen met behulp van gecertificeerde COXNUMX-credits.

Dit vormt een zachte machtsuitoefening waarbij burgers “keuzes” krijgen, maar waar ze worden aangemoedigd om de doelen te kiezen die de VN al heeft vastgesteld als nastrevenswaardig.

Burgerparticipatie

Om de datastrategie effectief te laten zijn, moeten gegevens van burgers beschikbaar worden gesteld. Om dit te bereiken is een versterkte dialoog nodig. Burgers moeten meer bij het proces worden betrokken en tegelijkertijd kunnen hun acties en meningen worden geanalyseerd. Op deze manier kan ook hun relatie met klimaatverandering, COVID-19, gendergelijkheid en haatmisdrijven zichtbaar worden gemaakt en indien nodig gecorrigeerd. Op deze manier worden ook eventuele veiligheidsrisico's geminimaliseerd.

Dat is wat bedoeld wordt met de burger centraal stellen en dat niemand achterblijft. Het is totale digitale bewaking die van toepassing is om bescherming en beveiliging te verkrijgen met een "scorecard" voor elk individu.

Meer burgerparticipatie van burgers wordt door de VN gezien als een garantie voor het creëren van een betere gemeenschappelijke toekomst. De partner World Economic Forum is hier ook bij betrokken. Zoals beschreven in het WEF-rapport Burgers betrekken voor een inclusieve toekomst De sociale samenhang en het vertrouwen herstellen via burgerdialogen:

Collectieve intelligentie en overlegprocessen die burgerparticipatie verbeteren, kunnen de manier waarop we onze gemeenschappelijke toekomst benaderen, veranderen, wat leidt tot betere beslissingen en resultaten voor iedereen.[2]

Bij nader onderzoek gaat het bij burgerparticipatie echter om het ondersteunen van de VN en Agenda 2030 in plaats van directe kritiek te uiten. Een burgerdialoog, over welke beslissingen er moesten worden genomen zodat toekomstige generaties trots op ons zouden kunnen zijn, en die werd gevoerd door de organisaties burgerlijkConfkidsIsha FoundationMissiesVerenigde Wereldcolleges (UWC), en de West-Afrika Civil Society Institute (WACSI) gaf in december 2020 een duidelijke boodschap:

De boodschap aan wereldleiders is deze: mensen over de hele wereld delen dezelfde visie voor de toekomst, een die gelijker en rechtvaardiger is en die de mens en de planeet op de eerste plaats stelt.

De vraag is, is er iemand die niet gelooft dat we een rechtvaardige wereld willen waarin we zorg dragen voor mens en planeet? Maar hebben we echt een gemeenschappelijke visie over hoe het moet? Echte ruimte voor kritische stemmen is er niet. De koers is al uitgezet en alle opvattingen over klimaat en gezondheid die hier niet bij aansluiten, worden afgekeurd. In plaats daarvan lijkt dit burgerparticipatieproject alleen te worden gebruikt om de wereldwijde transformatie die ze willen doorvoeren te legitimeren en aan te sturen. Het rapport benadrukt bijvoorbeeld specifiek dat verschillende deelnemers aan de burgerdialoog hun bezorgdheid uitten over de verspreiding van verkeerde informatie over COVID-19 in het nieuws en op sociale media.

Volgens het rapport toont dit de noodzaak aan van waarheidsgetrouwe communicatie van regeringen en autoriteiten, maar er wordt ook benadrukt dat de burgers zelf verantwoordelijk zijn voor de verkeerde informatie die ze delen. Dit is waar de "behoefte" aan VN-waarheidsverificatie binnenkomt (zie mijn vorige bericht Ministerie van Waarheid).

Het zijn de stemmen van de "gehoorzame" burgers die tellen, terwijl degenen die het er niet mee eens zijn grotendeels op één hoop worden gegooid als complottheoretici, wetenschappelijke ontkenners of kwaadaardige internettrollen die verkeerde informatie verspreiden. Door gebruik te maken van een aantal vooraf vastgestelde vragen aan een selecte groep burgers over het creëren van een rechtvaardige wereld, wordt een partijdige selectie van hun opvattingen gemaakt. Dit geldt onder meer voor de visie op de distributie van vaccins:

Een eerste stap die is geïdentificeerd om gelijkheid na COVID-19 te waarborgen, is een strategie voor de distributie van vaccins die eerlijk en op behoeften is gebaseerd. Om dit te realiseren moet een samenhangend en goed onderbouwd globaal plan komen.

Het gaat er ook om dat de “klimaatcrisis” wordt aangepakt door middel van “radicale veranderingen” in energiebronnen en dat burgers “hun steun geven” aan de behoefte aan “een meer inclusief en vooruitstrevend onderwijs” waarbij jongeren “de mening van hun ouders moeten betwisten” /voogden” (net als onder de Culturele Revolutie in China).

Dit laatste wordt beschreven als een manier om een ​​omgeving te creëren zonder discriminatie en met respect voor anderen, maar het heeft grotere implicaties. Dit omvat onder meer de huidige maatschappelijke trend om kinderen en jongeren op een gevoelige leeftijd levensveranderende beslissingen te laten nemen over gendercorrecties.[3] Bovendien opent het de deur voor manipulatie van een groep die geen levenservaring heeft en dus gemakkelijker kan worden beïnvloed en gecontroleerd. Jongeren zijn over het algemeen ook radicaler en staan ​​open voor systeemveranderingen. Dit is een bewezen strategie in totalitaire systemen en werd op grote schaal getest in nazi-Duitsland. Ik kom hierop terug in het bericht op Verbintenis 11: Luister naar en werk met jongeren.

Niet verrassend, Jacinda Ardern's (a WEF jonge wereldleider) Nieuw-Zeeland wordt in het rapport benadrukt als een toonaangevend land op het gebied van steun van de bevolking:

Nieuw-Zeeland is geprezen om de manier waarop het de pandemie heeft beheerd en werd onlangs gerangschikt als het land met de beste COVID-19-respons, deels vanwege de focus op sociale cohesie in zijn reactie.

Conferentie over de toekomst van Europa

Het rapport vermeldt ook dat de EU van plan is de invloed van de burger te versterken. De EU fungeert in veel opzichten als proeftuin voor de VN-agenda. Op basis hiervan is een online Conferentie over de toekomst van Europa werd gehouden tussen april 2021 en mei 2022 om mensen uit heel Europa de kans te geven om ideeën uit te wisselen over hoe we 'onze' gemeenschappelijke toekomst vorm kunnen geven.[4]

Centraal in de invloed van de burger stonden 800 willekeurig geselecteerde burgers die al deel uitmaakten van de Europese burgerpanels vier subpanels (Economie, Democratie, Klimaat/Milieu/Gezondheid en Migratie), terwijl 5 miljoen mensen een Meertalig digitaal platform bijdragen aan het werk van het panel. Dit resulteerde in 43,734 inzendingen.

De deelnemers moesten zich uitdrukken in negen vooraf bepaalde gebieden en in de categorie 'overige vragen'. Deze gebieden waren:

 • Klimaatverandering en het milieu
 • Gezondheid
 • Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en banen
 • EU in de wereld
 • Waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid
 • Digitale transformatie
 • Europese democratie
 • Migratie
 • Onderwijs, cultuur, jeugd en sport

De verschillende onderwerpen werden gepresenteerd door externe experts die ook als bronnen aan de conferenties deelnamen. Deze procedure heeft er natuurlijk toe bijgedragen dat het panel in de door de Commissie gewenste richting is gestuurd.

Volgens de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, was het collectieve antwoord van de burgerdialoog ondubbelzinnig:

U hebt ons verteld dat u een betere toekomst wilt opbouwen door de meest blijvende beloften uit het verleden na te komen. Beloften van vrede en welvaart, eerlijkheid en vooruitgang; van een Europa dat sociaal en duurzaam is, dat zorgzaam en gedurfd is.

Degene die de vragen stelt en de resultaten samenstelt, heeft natuurlijk een interpretatieve prioriteit. In dit geval wordt het gepresenteerd alsof de burgers grotendeels hebben ingestemd met de prioriteiten van de Europese Commissie (die volledig samenvallen met Agenda 2030). Dit geldt in het bijzonder voor de gezondheidsagenda en het klimaat, waar deelnemers naar verluidt vaak hun bezorgdheid uitten over klimaatverandering en de gevolgen daarvan, en regeringen en de EU oproepen om onmiddellijk actie te ondernemen en een sterker Europees milieubeleid in te voeren om klimaatverandering tegen te gaan. ” Toevallig "benadrukten" de bijdragers ook de noodzaak van voortdurende digitalisering om het klimaat en andere toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Dit betreft ook het vraagstuk van de Digitale Identiteit, dat steeds meer een hoeksteen van het nieuwe systeem wordt. Het sluit ook aan bij de voortgaande federalisering en machtsuitoefening van de EU.

Het idee van federalisering is prominent aanwezig. Bijdragen variëren van oproepen om op specifieke terreinen stappen te zetten richting een federale unie tot het opstellen van een Europese Grondwet. Aan de andere kant zijn sommige deelnemers sceptisch of roepen ze eerder op tot decentralisatie, met meer bevoegdheden voor de lidstaten

Blijkbaar werd ook scepsis geuit ten aanzien van federalisering. Als men dieper ingaat op de uitwerking van het rapport, worden ook zorgen geuit over digitale surveillance en de behandeling van niet-gevaccineerde mensen.

Een andere groep bijdragen onderstreept de noodzaak om de COVID-19-maatregelen op te heffen zodra de effecten van de pandemie dit toelaten, om te zorgen voor een terugkeer naar de normaliteit en om de vrijheden van de burgers te herstellen. In dit verband is er ook een oproep om discriminatie te voorkomen van burgers die ervoor hebben gekozen zich niet te laten vaccineren of zich regelmatig te laten testen om toegang te krijgen tot basisvoorzieningen.[5]

Dit maakte echter geen grote indruk bij de Commissie en werd niet vermeld in de samenvatting. In plaats daarvan wordt bepaald hoe de vrijheid van meningsuiting moet worden gegarandeerd door haatspraak, desinformatie, complottheorieën en nepnieuws te bestrijden.[6] Dit was iets waar de Commissie tijdens de pandemie intensief aan heeft gewerkt om het hoofd te bieden aan het verzet tegen massale vaccinatieprogramma's, het verplicht dragen van maskers en lockdowns.[7]  Als onderdeel van het werk om "de negatieve effecten van complottheorieën aan te pakken", hebben de Europese Commissie en UNESCO educatieve infographics gepubliceerd "om burgers te helpen bij het identificeren en bestrijden van complottheorieën".

UNESCO heeft in samenwerking met de EU-commissie en het Joodse Wereldcongres het project "Think Before Sharing" gestart om de verspreiding van complottheorieën tegen te gaan.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor alle kritiek op de klimaatagenda. De mening weerspiegelt die van de World Economic Forum in zijn "Strategische Intelligentie".

Misinformatiecampagnes hebben er te vaak toe geleid dat mensen wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen negeren die bedoeld zijn om de verspreiding van de pandemie te beperken, de adviezen van experts over het cruciale belang van vaccins niet waarderen of begrijpen, of de ontkenning van klimaatverandering accepteren.[8]

Ernstige kritiek wordt bedrieglijk vermengd met de enorme hoeveelheid echte verkeerde informatie en ongefundeerde speculatieve theorieën die de afgelopen jaren online zijn verspreid.

De slottoespraak van von der Leyen na de conferentie gaf een duidelijke indicatie van welke standpunten de Commissie verkiest te luisteren, onder meer door de EU meer bevoegdheden te geven op het gebied van gezondheidsbeleid met bindende verordeningen en besluiten.

U hebt ons verteld waar u heen wilt met dit Europa. En het is nu aan ons om de meest directe weg daarheen te nemen, ofwel door gebruik te maken van de volledige grenzen van wat we binnen de Verdragen kunnen doen, of door de Verdragen zo nodig te wijzigen.

In juni 2022 stelde Von der Leyen voor hoe participatieve democratie onderdeel zou moeten worden van de toekomstige besluitvorming van de EU. Er is onder andere de Laat je mening horen, dat de basis zal vormen van een nieuw ecosysteem voor democratisch engagement.[9] Hier kunt u uw mening geven over nieuwe en bestaande wetten. Om dit te doen, moet u echter een account met persoonlijke gegevens op het platform registreren. Dit gebeurt via verificatiemethoden zoals mobiele nummers, e-identificatie of sociale media-accounts zoals Facebook, Google en Twitter. Dit betekent ook dat de meningen in theorie kunnen worden opgeslagen en gekoppeld aan de persoon die de meningen heeft ingediend.[10] Gegevens die vervolgens gebruikt kunnen worden voor uw persoonlijk scorebord (social credits). Maar de EU zou zo'n mapping natuurlijk nooit doen?

De vraag is hoeveel impact de publieke betrokkenheid heeft? Ondanks het feit dat een overweldigende meerderheid van de ingediende standpunten zich verzette tegen een verlenging van het digitale Covid-certificaat van de EU tot 30 juni 2023, heeft de Raad op 28 juni 2022 groen licht gegeven voor de verlenging van de verordening [11] Al in de jaren 2000 had de Europese Commissie een openbaar online forum waar iedereen lid kon worden (onder welke naam dan ook) en zijn mening kon uiten. Helaas spraken de burgers niet de “juiste” meningen (over bijvoorbeeld de klimaatdreiging of de vele opdringerige EU-richtlijnen) en werd daarom rond 2010 stilgelegd.

Het is dit soort democratisch engagement dat Antonio Guterres nu ook voor de VN wil uitvoeren. Bij luisteren lijkt dat meer op afluisteren en waar het de bedoeling is om op te nemen en zo nodig te corrigeren. Iedereen moet zich aansluiten bij onze gemeenschappelijke toekomst...

De volgende keer zal ik kijken hoe de VN gefinancierd moeten worden en de samenwerking met de G20 uitbreiden – Zorg voor duurzame financiering.

VOETNOTEN

[1] Verenigde Naties (2020), Datastrategie van de secretaris-generaal voor actie door iedereen, overal met inzicht, impact en integriteit, www.un.org/en/content/datastrategy/images/pdf/UN_SG_Data-Strategy.pdf

[2] World Economic Forum (2021), Engaging Citizens for Inclusive Futures Rebuilding Social Cohesion and Trust through Citizen Dialogues, Insight Report maart 2021, www3.weforum.org/docs/WEF_Citizen_Perspectives_on_a_Just_Great_Reset_2021.pdf

[3] SVT Nyheter (2021).

[4] Kantar Public (2022), meertalig digitaal platform van de conferentie over de toekomst van Europa, rapport februari 2022

[5] zijde 64

[6] zijde 74

[7] Europese Commissie, Rapportage van desinformatie en verkeerde informatie op platforms, ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation_en#reporting-disinformation-and-misinformation-to-platforms

[8] World Economic Forum (2022), Wetenschap: het publiek betrekken bij wetenschap, intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006DO7RUAW/key-issues/a1G680000004Cw5EAE

[9] Europese Commissie (2022), Conferentie over de toekomst van Europa, ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_1.pdf

[10] EU Login, Privacyverklaring, https://ecas.ec.europa.eu/cas/privacyStatementPopup.html

[11] Europeiska kommissionen (2022), Förordningen om EU:s digitala covidintyg – förlängd giltighet, ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Forordningen-om-EUs-digitala-covidintyg -forlangd-giltighet/feedback_sv?p_id=27926341; Europeiska unionens råd (2022), Covid-19: rådet förlänger förordningen om EU:s digitala covidintyg, www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2022/06/28/covid-19-council-extends -de-regelgeving-vaststelling-het-eu-digitale-covid-certificaat/

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

5 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Charlie Harper

VN-WEF. Slechte ideeën. Verbied ze!

[…] Lees meer: ​​Verenigde Naties 2.0: een wereldwijde technocratie […]

[…] Lees meer: ​​Verenigde Naties 2.0: een wereldwijde technocratie […]

[…] Verenigde Naties 2.0: een wereldwijde technocratie […]

trackback

[…] Verenigde Naties 2.0: een wereldwijde technocratie […]