De nieuwe stedelijke agenda van de VN wil overal de toekomst van al het stedelijke beleid claimen

Deel dit verhaal!
image_pdfimage_print

Alles wat de VN 'leerde' van kleinere organisaties zoals ICLEI in het verleden wordt dit nu standaardbeleid voor alle steden in alle landen. De ambitie van de met technocraten gevulde Verenigde Naties kent geen grenzen. TN Editor

Vanaf oktober 17-20 zullen 2016, de Verenigde Naties, geleid door UN-Habitat, de Habitat III-conferentie in Quito, Ecuador. Deze conferentie, die om de 20 jaar wordt gehouden, zal vertegenwoordigers van landen over de hele wereld samenbrengen om te beslissen over de 'New Urban Agenda”Het opstellen van beleidskaders die de governance van steden in de wereld voor de komende 20-jaren zullen leiden. De vorige Habitat-conferentie werd gehouden in 1996 in Istanbul, Turkije en had twee hoofdthema's: "Adequate onderdak voor iedereen" en "Duurzame ontwikkeling van menselijke nederzettingen in een verstedelijkende wereld."

Voorafgaand aan de conferentie, er waren tal van voorbereidende vergaderingen, nationale beoordelingen en virtuele vergaderingen waar experts over de hele wereld hun inbreng gaven, later samengebracht in de 'Zero Concept'Van de New Urban Agenda, uitgebracht in mei 2016, sindsdien herzien en nu uitgebracht als de definitieve versie van de New Urban Agenda.

In de context van grote veranderingen in technologie en globalisering in de afgelopen 20-jaren biedt de nieuwe stedelijke agenda een kans om de stedelijke toekomst van de wereld opnieuw te verbeelden. Als academisch David Satterthwaite notities, "Gezien de zeer slechte woon- en leefomstandigheden en het gebrek aan basisvoorzieningen waar zoveel van de stedelijke bevolking in lage- en middeninkomenslanden onder lijdt, is er een zeer ernstige behoefte aan nieuwe benaderingen." Hij merkt echter ook op dat er is een duidelijke vaagheid voor de nieuwe stedelijke agenda. "Niemand is echt zeker wat het is", zegt hij.

Deze vragen zijn ongelooflijk belangrijk voor een stad als Rio de Janeiro, waar stedelijke transformaties rond de hosting van de World Cup en Olympische Spelen hebben het landschap van de stad ingrijpend veranderd. Een stad die de favela's ooit aan de kaak stelde als 'aberraties, 'Maar besloot toen grotendeels over een acceptatiebeleid en probeerde het stedelijke upgrades, is de afgelopen jaren weer gebruikt verwijdering als een alledaagse beleidsoptie. Het beheer van Eduardo Paes heeft meer bewoners in favela's verwijderd dan enige andere burgemeester. Dus wat precies zegt de New Urban Agenda over de toekomst van informele nederzettingen, en wat moet Rio de Janeiro in het bijzonder leren en bijdragen aan deze discussie? Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste thema's van de nieuwe stedelijke agenda.

Overheden moeten sneller reageren, toegewijd en verantwoording afleggen aan burgers

De nieuwe stedelijke agenda erkent dat de beperkende factor voor succesvolle stedelijke ontwikkeling vaak een gebrek aan verantwoordelijkheid van de overheid is. Al in clausule 14 in het ontwerp staat in het document dat "om onze visie te bereiken, we besluiten een nieuwe stedelijke agenda aan te nemen, geleid door de volgende onderling verbonden principes: ... Laat niemand achter, door armoede in al zijn vormen en dimensies te beëindigen ... Duurzame en inclusieve verstedelijking ... Duurzaamheid van het milieu, door bevordering van schone energie, duurzaam gebruik van land en hulpbronnen in stedelijke ontwikkeling ... ”De focus ligt dus op het bestrijden van armoede en ongelijkheid en het versterken van stedelijke omgevingen. Van clausules 24 tot 80 wordt elk van de drie verplichtingen nader toegelicht. In clausule 27 bijvoorbeeld bevestigt de nieuwe stedelijke agenda de belofte om "alle inwoners, of ze nu in formele of informele nederzettingen wonen, in staat te stellen een fatsoenlijk, waardig en lonend leven te leiden en hun volledige menselijke potentieel te bereiken", een bijzonder opvallende clausule in Rio.

Het ontwerp erkent ook in clausule 48 dat steden, om inclusieve 'stedelijke welvaart' te hebben, 'levendige, duurzame en inclusieve stedelijke economieën moeten ontwikkelen, voortbouwend op endogene mogelijkheden, concurrentievoordelen, cultureel erfgoed en lokale hulpbronnen, evenals hulpbronnen- efficiënte en veerkrachtige infrastructuur, bevordering van duurzame en inclusieve industriële ontwikkeling, en productiepatronen voor duurzame consumptie en advertentie, en bevordering van een gunstig klimaat voor bedrijven en innovatie, evenals middelen van bestaan. "Om dit mogelijk te maken, benadrukt het document talloze malen het belang van" volledige en betekenisvol deelname'En' mensgerichte stadsontwikkeling 'in het planningsproces.

Steden moeten zich concentreren op het billijk vergroten van hun concurrentievermogen voor hun inwoners

Een centrale focus in de New Urban Agenda ligt op aanpassing aan globalisering en verstedelijking door te profiteren van "duurzame en inclusieve stedelijke economieën, door gebruik te maken van de agglomeratie voordelen van goed geplande urbanisatie, hoge productiviteit, concurrentievermogen en innovatie; bevordering van volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen, zorgen voor fatsoenlijke banencreatie en gelijke toegang voor iedereen tot economische en productieve middelen en kansen; voorkomen landspeculatie; en bevordering van veilig grondbezit en het beheer van stedelijke krimp waar nodig. "

Er is een groeiende betrokkenheid bij het "Recht op de stad"

In clausule 11 van het concept erkent het document de 'Recht op de stad, Wat betekent dat steden moeten worden gebouwd voor al hun inwoners. Binnen de Nieuwe Stedelijke Agenda betekent dit "gelijk gebruik en genot van steden en menselijke nederzettingen, met als doel inclusiviteit te bevorderen en ervoor te zorgen dat alle inwoners van de huidige en toekomstige generaties, zonder enige vorm van discriminatie, kunnen wonen en produceren, rechtvaardig, veilig , gezonde, toegankelijke, betaalbare, veerkrachtige en duurzame steden en menselijke nederzettingen, om welvaart en levenskwaliteit voor iedereen te bevorderen. ”Het is belangrijk op te merken dat het nulontwerp van de nieuwe stedelijke agenda tal van verwijzingen bevat naar“ billijkheid ”in steden , maar het definitieve ontwerp bevat dit woord slechts één keer. De nieuwe stedelijke agenda ziet steden en menselijke nederzettingen als 'hun [sociale] functie vervullen en de sociale functie van land, ”Steden verbinden tot het implementeren van financieringsmechanismen en beleidskaders die dit minimaliseren landspeculatie in clausule 111.

Lees hier het hele verhaal ...

Kom bij onze maillijst!


avatar
2 Opmerkingen toevoegen
0 Discussie antwoorden
0 volgers
Meeste commentaar
Heetste opmerking thread
2 Commentaar auteurs
Harlyn RohrLinda Almonte Recente auteurs van reacties
abonneren
nieuwste oudste meest gestemd
Melden van
Linda Almonte
Gast
Linda Almonte

Hier is een reëel probleem daarmee in de Verenigde Staten. Mensen die zijn opgeleid en een professionele carrière hebben (ook bekend als belastingbetalers en spenders) hebben geen interesse in nu of nooit in stedelijke steden. Iedereen weet dat.

Harlyn Rohr
Gast
Harlyn Rohr

https://vimeo.com/169279550?from=outro-embed Americas Choice Agenda 21-30 - "Minnesota" is waar het zich heeft voorgedaan in 1968! Volg de $$$ vanaf daar!