Verenigde Naties duwen stilletjes internationale wapenbeheersing

Sculpter buiten het VN-gebouw in New York. Afbeelding: UN
Deel dit verhaal!
De Verenigde Naties weten beter dan Amerikanen te beschuldigen van wapenbeheersing, maar dat weerhoudt hen er niet van om stilletjes te discussiëren over hoe ze een einde kunnen maken aan de Amerikaanse grondwet met verlammende regels en voorschriften. Duurzame ontwikkeling, ook bekend als Technocracy, biedt geen ruimte voor weerstand tegen zelfverdediging. ⁃ TN Editor

Het internationale actienetwerk voor handvuurwapens (IANSA) van de Verenigde Naties is bezig met de voltooiing ervan Wereldwijde actieweek tegen geweld door wapens. Volgens IANSA is het doel van de bijeenkomst van een week "voor ons om gezamenlijk te pleiten voor een einde aan illegale handel en misbruik van handvuurwapens en lichte wapens."

We weten allemaal wat dat werkelijk betekent: de Verenigde Naties gaan ervan uit dat ze gezag hebben over elk mens op aarde en proberen als zodanig wapens te verbannen van de slaven die ze willen controleren. Natuurlijk zullen ze niet meteen naar buiten komen en het gewoon zeggen. Het heeft decennia geduurd voordat ze gewoon toegaven wat we al wisten: ze komen onze wapens halen.

Think Townhall, het initiatief van een week vond plaats één maand vóór de derde beoordelingsconferentie (RevCon3) op de VN-actieprogramma ter voorkoming, bestrijding en uitroeiing van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens. 

In 2005 hebben de VN ook de International Tracing Instrument (ITI), wat een "politiek bindend instrument" is, vereist dat staten ervoor zorgen dat wapens correct worden gemarkeerd en dat registers worden bewaard. Bovendien biedt het een kader voor samenwerking bij het traceren van wapens - het nakomen van een van de verplichtingen die regeringen zijn aangegaan in het actieprogramma. Het verbeteren van het traceren van wapens maakt nu deel uit van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling.

Iedereen die de Agenda 2030 heeft gelezen, begrijpt natuurlijk dat het niets meer is dan een blauwdruk voor de wereldwijde slavernij van de mensheid onder de laars van elitaire zakelijke meesters. Mike Adams met Natuurlijk Nieuws vertaalt perfect de 2030-agenda. Doel 11 schetst perfect de behoefte van de VN om wapens van het publiek te elimineren en in handen te geven van degenen die de massa zullen regeren.

* Voor degenen die niet helemaal zeker weten wat er in de 2030-agenda van de VN staat, klik dan hier voor Adams 'eenvoudige en volledige analyse van de doelen.

Doel 11) Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Vertaling: Verbied alle wapenbezit door privé-burgers, en concentreer wapens in de handen van gehoorzame regeringshandhavers die heersen over een ongewapende, tot slaaf gemaakte klasse van verarmde arbeiders. Het leven in de meeste landelijke gebieden strafbaar stellen door het instellen van "beschermde gebieden" in de stijl van de Hongerspelen, waarvan de regering beweert dat ze eigendom zijn van "het volk", ook al mogen er geen mensen wonen. Dwing alle mensen naar dicht opeengepakte, streng gecontroleerde steden waar ze onder 24/7 bewaking staan ​​en gemakkelijk door de overheid kunnen worden gemanipuleerd. -Natuurlijk nieuws

De IANSA groep vermeldde hun doelen op hun website, zeggen dat ze regeringen willen aansporen om:

• Meer controle uitoefenen over munitie - het onderdeel dat geweren dodelijk maakt.

• Concrete verbintenissen aangaan om de participatie van vrouwen in handhaving van handvuurwapens te vergroten.

• Meer steun bieden aan overlevenden van pistoolgeweld.

• Corruptie bestrijden die de illegale handel in handvuurwapens en munitie mogelijk maakt.

• Wetgeving aannemen of aanscherpen om misbruikers van huiselijk geweld te ontwapenen.

Zij zullen ook proberen om door te gaan met het gebruiken van de anti-vuurwapenpropagandacampagne van de reguliere media om de geesten van het publiek te programmeren om vrijwillig te ontwapenen om hun slavernij te accepteren. De propagandacampagne, vergelijkbaar met die van alle totalitaire regimes, wordt vermeld als:

 Betrokken media-uitgangen om te zorgen voor wapenbeheersing en ontwapening blijven een prioriteit in uw land - koppelen aan de komende RevCon3. -IANSA-website

Dit is niets om je neus voor te beduimelen, maar het is belangrijk om te onthouden dat er maar weinig mensen aan de macht zijn en de rest veel. Hoe meer ogen er geopend kunnen worden voor de gruwelijke toekomst die we allemaal zullen lijden door toedoen van de wereldwijde elitair kan worden veranderd als we bij elkaar blijven en onze vrijheid als de onze verklaren en niemand onze fundamentele fundamentele mensenrechten kan wegnemen.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties