VN zegt dat e-overheid een krachtig hulpmiddel is om wereldwijde SDG's te implementeren

SDGs
Deel dit verhaal!

Technocratie is “De wetenschap van social engineering, de wetenschappelijke werking van het hele sociale mechanisme om goederen en diensten aan de hele bevolking te produceren en te distribueren."(1938, De technocraat) Welk deel van technocratie is onduidelijk in deze 'bevinding'?  TN Editor

Een nieuw rapport van de Verenigde Naties heeft uitgewezen dat e-overheid een effectief instrument is voor het faciliteren van geïntegreerd beleid en openbare dienstverlening door het bevorderen van verantwoordelijke en transparante instellingen, zoals door middel van open data en participatieve besluitvorming, en daarom kan het helpen de implementatie van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs).

"Wil ICT [informatie- en communicatietechnologie] de publieke sector echt transformeren tot een instrument van duurzame ontwikkeling, dan moet efficiëntie in dienstverlening ook worden gekoppeld aan sociale gelijkheid en ervoor zorgen dat alle mensen toegang hebben tot kwaliteitsdiensten", schreef Wu Hongbo, de top VN-functionaris voor economische en sociale aangelegenheden, in zijn voorwoord bij het rapport.

"Dergelijke inspanningen zijn van vitaal belang om ervoor te zorgen dat de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling centraal staan ​​in al het overheidsbeleid en bij het openbaar bestuur en dat niemand achterblijft," voegde hij eraan toe.

Het verslag 2016 e-overheidsenquête van de VN, om de twee jaar geproduceerd door het ministerie van Economische en Sociale Zaken van de VN, is het enige wereldwijde rapport dat de ontwikkelingsstatus van e-overheid van alle 193-lidstaten van de VN beoordeelt.

Het was de laatste editie, en ontdekte dat landen in alle regio's in toenemende mate nieuwe informatie- en communicatietechnologieën gebruiken om diensten te leveren en mensen te betrekken bij besluitvormingsprocessen.

Tegelijkertijd onthulde het rapport ook dat aanzienlijke regionale verschillen en een groeiende kloof blijft bestaan. Bovendien verhinderen het gebrek aan toegang tot technologie, armoede en ongelijkheid dat mensen niet volledig kunnen profiteren van het potentieel van ICT en e-overheid voor duurzame ontwikkeling.

Terwijl Europa voorop bleef lopen op het gebied van e-government, gevolgd door Amerika, Azië en Oceanië, bleef Afrika het verst achter.

Wereldwijd bezetten het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Republiek Korea de top drie posities bij het aanbieden van overheidsdiensten en informatie via internet. De Verenigde Staten staan ​​op de twaalfde plaats.

In Afrika was de kleine eilandnatie Mauritius de topper. Het rangschikte 58e wereldwijd.

Op de E-Government Development Index (EGDI) waren Afrikaanse landen gemiddeld 0.2882, terwijl Europese landen gemiddeld 2.5 maal hoger lagen op 0.7241.

De EGDI meet het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën in een land om openbare diensten te leveren. Het omvat drie dimensies: de reikwijdte en kwaliteit van online diensten, de status van telecommunicatie-infrastructuur en de bestaande menselijke capaciteit.

Europa heeft ook 10 keer meer diensten verleend aan armen, personen met een handicap en ouderen dan Afrika en Oceanië.

Verhoogde groeisnelheid van e-government

Uit het rapport bleek ook dat e-government de afgelopen 15-jaren snel is gegroeid.

In de 2016-enquête scoorden 29-landen 'zeer hoog', met EGDI-waarden in het bereik van 0.75 tot 1.00, vergeleken met alleen 10-landen in 2003. Bovendien had 51 procent van de landen nu 'lage EGDI'- of' gemiddelde EGDI'-waarden, een daling van meer dan 73 procent in 2003.

Het is ook belangrijk op te merken dat sinds 2014 alle lidstaten van de 193 VN een vorm van online aanwezigheid hebben geleverd. Dit staat in schril contrast met 2003, toen 18-landen, of ongeveer 10 procent van alle landen, online aanwezig waren.

De volledige impact van e-government voor duurzame ontwikkeling realiseren

Om het volledige potentiële effect van e-government voor duurzame ontwikkeling te realiseren, is in het rapport vastgesteld dat het vergezeld moet gaan van maatregelen om de toegang en beschikbaarheid van ICT te waarborgen en openbare instellingen verantwoordelijker en responsiever te maken voor de behoeften van mensen.

Het concludeerde dat het essentieel is om ervoor te zorgen dat de overkoepelende doelstelling van armoedebestrijding en "Niemand achterlaten", een belangrijk principe van de 2030 Agenda, de kern vormen van inspanningen om ICT te mobiliseren om de transformatie te realiseren die de 2030 Agenda vereist.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties