VN-politiek forum opent met focus op het bereiken van de oproep van 2030 Agenda om 'niemand achter te laten'

(VN-foto / Loey Felipe)
Deel dit verhaal!

TN Opmerking: de oproep om 'niemand achter te laten' betekent dat iedereen zal worden gedwongen in het nieuwe economische systeem. Er zijn geen 'opt-outs' of 'hiding-out'. Totale inclusie was een hoofdthema van de oorspronkelijke technocratie in de jaren dertig. 

Opening van de eerste vergadering van het Politiek Forum op hoog niveau voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties sinds de goedkeuring van de VN 2030 Agendaheeft de voorzitter van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) vandaag de taken voor het orgaan geschetst en opgeroepen tot een sterker engagement om zijn verplichte taken te vervullen.

"Een sterk forum betekent snellere vooruitgang in de richting van het bereiken van de ambitieuze en ondeelbare duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van 17 voor inclusieve, rechtvaardige en welvarende samenlevingen voor iedereen", zei ECOSOC-president Oh Joon in zijn opmerkingen.

Het politieke forum op hoog niveau zal worden gehouden van 11 tot 20 juli op het VN-hoofdkwartier in New York en zal ook een driedaags ministerieel segment omvatten, van 18 tot 20 juli, dat samenvalt met het segment op hoog niveau van de jaarlijkse sessie van ECOSOC.

Herinnerend aan het thema van Forum, 'Niemand achterlaten', zei de heer Oh dat het orgaan de implementatie van de 2030-agenda zal beoordelen, een jaar na de goedkeuring ervan.

Hij merkte op dat de beraadslagingen gericht zullen zijn op het vergroten van de nationale eigendom rond de Sustainable Development Goals (SDGs), mainstreaming in ontwikkelingsplannen, integratie van de drie dimensies van duurzame ontwikkeling, aanpak van uitdagingen bij het mobiliseren van implementatiemiddelen en benutten van wetenschap, innovatie en technologie om de doelen te bereiken.

Hij merkte verder op dat het regionale perspectief bij de uitvoering van de 2030-agenda ook in de discussies zal worden onderzocht.

“Tegelijkertijd zullen we de voortgang evalueren om ervoor te zorgen dat de 2030-agenda resultaten oplevert voor landen in speciale situaties en voor specifieke uitdagingen, zoals kleine eilanden in ontwikkelingslanden, [minst ontwikkelde landen], [geheel door land omgeven ontwikkelingslanden] en die in conflict zijn en post-conflictsituaties, evenals landen met een gemiddeld inkomen, "voegde de heer Oh toe.

Hij benadrukte verder de rol van het Forum als centraal platform voor de opvolging en evaluatie van de 2030-agenda en de SDG's is uiterst belangrijk voor de toekomst van de 2030-agenda en het succes ervan op lange termijn.

Hij somde de belangrijkste taken van de sessie op en legde uit: "We zullen onze richting op nieuwe en innovatieve manieren uitstippelen om ervoor te zorgen dat het Forum een ​​substantiële bijdrage levert aan de effectieve uitvoering van de 2030-agenda."

De sessie bevat nationale beoordelingen gedeeld door 22-landen over de hele wereld. De beoordelingen van vrijwilligers zullen de uitdagingen en hiaten bevatten die ze zijn tegengekomen.

"Ik ben er vast van overtuigd dat het uitwisselen van ervaringen en beste praktijken per land niet alleen ten goede komt aan individuele lidstaten, maar ook aan de uitvoering op lange termijn van de 2030-agenda", aldus de ECOSOC-voorzitter.

Het forum zal ook rekening houden met het jaarlijkse voortgangsverslag van de secretaris-generaal over de SDG's, opgesteld in samenwerking met het grotere VN-systeem, en met input van de functionele commissies van ECOSOC en andere intergouvernementele organen en platforms.

Bij zijn werkzaamheden zal het Forum met grote groepen en andere belanghebbenden deelnemen aan de discussies en de rapporten over hun bijdrage aan de uitvoering van de 2030-agenda in overweging nemen.

De heer Oh sprak de hoop uit dat de ervaring die is opgedaan met de huidige sessie van HLPF een leidraad zal zijn voor de ontwikkeling van volgende sessies en voor het bereiken van de 2030-agenda.

"Een sterk forum betekent snellere vooruitgang in de richting van het bereiken van de 17 ambitieuze en ondeelbare duurzame ontwikkelingsdoelen voor inclusieve, billijke en welvarende samenlevingen voor iedereen", concludeerde hij.

Het Forum volgde de Commissie voor duurzame ontwikkeling op in 2013, in overeenstemming met de resultaten van de historische VN-conferentie over wereldwijde duurzaamheid die bekend staat als Rio + 20. Het komt zowel in het kader van de Algemene Vergadering van de VN om de vier jaar als de Economische en Sociale Raad van de VN in andere jaren samen met technische, ministeriële en hooggeplaatste segmenten.

Als onderdeel van de inhoudelijke beraadslagingen op het Forum, Wu Hongbo, VN-secretaris-generaal voor economische en sociale zaken gepresenteerd het inaugurele rapport van de secretaris-generaal over Vooruitgang in de richting van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Het inaugurele rapport biedt het eerste verslag van de huidige mondiale situatie met betrekking tot de 17 SDG's en het is gebaseerd op het voorgestelde wereldwijde indicatiekader ontwikkeld door de Inter-Agency en Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators, waarmee overeenstemming is bereikt, als een praktische uitgangspunt, bij de Statistische Commissie in maart van dit jaar, legde hij uit.

“De 2030 Agenda erkent dat het uitbannen van extreme armoede de grootste wereldwijde uitdaging is en een onmisbare vereiste voor duurzame ontwikkeling. In het decennium van 2002 tot 2012 daalde het aandeel van de wereldbevolking onder de extreme armoedegrens met meer dan de helft, van 26 tot 13 procent, "zei hij, terwijl hij opmerkte dat er, hoewel belangrijk, krachtigere maatregelen nodig zijn om armoede volledig uit te roeien.

"Hoewel vooruitgang onmiskenbaar is in de strijd tegen honger, zijn er nog steeds bijna 800 miljoen mensen wereldwijd die honger lijden," zei de heer Wu over de status van doel 2 over het beëindigen van honger, het bereiken van voedselzekerheid en het verbeteren van voeding en het bevorderen van duurzame landbouw.

Het rapport biedt een overzicht van de voortgang en de implementatie van uitdagingen van elk van de 17 SDG's. Het wordt opgesteld op verzoek van de lidstaten om de follow-up en herziening van de doelstellingen in de context van het forum te informeren.

Lees hier het volledige persbericht ...

Inschrijven
Melden van
gast

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Alison

'Hunt for the Wilder People' is een in Nieuw-Zeeland gemaakte film met het prominente thema 'No Child Left Behind'. Herinnerend dat het thema van dit VN-forum 'Niemand achterlaten' is, en dat de voormalige premier van NZ, Helen Clark, een gevestigde waarde heeft in VN-aangelegenheden - sinds 2009 is ze beheerder van het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP - en in april 2016 verklaarde ze haar kandidatuur voor de functie van secretaris-generaal van de Verenigde Naties is deze film een ​​nieuwe propagandafilm van de wereldorde voor de massa. Zoals gewoonlijk paradeert Satan zijn plannen in de genoegens van deze wereld maar... Lees verder "