Geospatiale organisatie van de VN sluit aan bij 2030-agenda om duurzame ontwikkeling te forceren

VN GGIMFoto: GGIM van de Verenigde Naties
Deel dit verhaal!

Geospatiale intelligentie is het volgen van elk bewegend ding in een samenleving, inclusief mensen en het internet van alles. Dat UN-GGIM samenwerkt om Agenda 2030 af te dwingen, is ontworpen om Technocracy te creëren, en binnenkort. Let op het citaat uit het artikel: "China voegde eraan toe dat alle regeringen van geospatiale informatie de primaire bron van gegevens voor sociale en economische ontwikkeling moeten maken."  TN Editor

Het VN-comité van deskundigen voor mondiaal geospatiaal informatiebeheer (UN-GGIM) heeft tijdens zijn zevende sessie de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDG's) besproken. Hoge ambtenaren en leidinggevenden van nationale geospatiale informatie- en statistische autoriteiten in de lidstaten en internationale geospatiale experts van over de hele wereld verwelkomden de afstemming van het strategische kader van GGIM op de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling en bespraken manieren om de afstemming te ondersteunen.

Bij het inleiden van opmerkingen voor de zevende zitting van GGIM merkte Liu Zhenmin, VN-secretaris-generaal voor Economische en Sociale Zaken, op dat de agenda van de commissie punten bevat die "nauw aansluiten" op de behoeften van de 2030 Agenda en de 17 SDG's. Hij merkte op dat het brede en geïntegreerde karakter van de 2030-agenda innovatieve manieren vereist om ontwikkelingsuitdagingen aan te pakken, en benadrukte dat de manieren waarop landen gegevens verzamelen, verwerken en beheren een soortgelijke revolutie moeten ondergaan om de monitoring en op bewijs gebaseerde gegevens te waarborgen besluitvorming voor de SDG's.

Zhenmin legde uit dat dit gecoördineerde inspanningen op mondiaal, regionaal en nationaal niveau vereist om het geospatiale informatiebeheer van landen te versterken en de samenhang van statistieken, geospatiale informatie, aardobservatie, milieu en big data te waarborgen. Hij voegde eraan toe dat door het ontwikkelen van normen, standaarden, handleidingen en capaciteitsopbouw voor georuimtelijk beheer, GGIM kan bijdragen aan de creatie van een nieuw data-ecosysteem voor duurzame ontwikkeling, aangezien geïntegreerde informatiesystemen ervoor zullen zorgen dat alle landen kunnen meten en monitoren de staat van het volk en de planeet, en informeert de beslissingen van burgers en overheden met tijdige gegevens.

Mexico uitte zijn bezorgdheid over het mobiliseren van budgettaire en extrabudgettaire middelen voor de uitvoering van het voorgestelde GGIM Strategisch Kader en mogelijke uitbreiding met betrekking tot de 2030-agenda. België stelde voor om bestaande associaties en organisatiestructuren te gebruiken om het Framework te implementeren.

GGIM Europe verwelkomde het voorgestelde kader en merkte op dat het manieren onderzoekt waarop het kan samenwerken met de Economische Commissie voor Europa van de VN (UNECE) voor de uitvoering ervan. Japan en Spanje bevelen samenwerking aan tussen de regionale GGIM-comités en de regionale commissies van de VN voor capaciteitsopbouw voor ontwikkelingslanden om het kader ten uitvoer te leggen. De Economische Commissie voor Afrika van de VN (UNECA) en de Economische Commissie voor de Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (ECLAC) van de VN hebben ook samenwerkingen met de regionale GGIM-comités uitgenodigd.

China, Japan en Singapore benadrukten de noodzaak om bij de werkzaamheden van het Comité prioriteit te geven aan capaciteitsopbouw op basis van geografische informatie voor ontwikkelingslanden. China voegde eraan toe dat alle regeringen geospatiale informatie tot de primaire gegevensbron voor sociale en economische ontwikkeling moeten maken.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties