VN-agenda: vrouwen worden onder het waakzame oog van de AI-god gehouden

Plaatsvervangend secretaris-generaal van de Verenigde Naties Amina J. Mohammed
Deel dit verhaal!
De Verenigde Naties promoot haar 17 Sustainable Development Goals (SDG's) om de Vierde Industriële Revolutie, ook bekend als Technocratie, te creëren. SDG #5 belooft veiligheid voor vrouwen en meisjes, maar we weten nu allemaal dat veiligheid toezicht en zorgvuldige monitoring vereist, en dat is niet anders. ⁃ TN-editor

In Onze Gemeenschappelijke Agenda wil VN-secretaris-generaal Antonio Guterres gendergelijkheid bereiken op alle gebieden, inclusief besluitvorming, door middel van quota en speciale maatregelen. Vrouwelijke ondernemers moeten worden aangemoedigd en de stemmen van jonge vrouwen moeten meer worden gehoord. Daarnaast is er een noodactieplan om de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes te versnellen. Dit omvat een wereldwijde campagne om alle sociale normen die geweld tegen vrouwen tolereren te elimineren. Dit hangt ook samen met duurzaamheidsdoelstelling 5 van de VN – het bereiken van gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes. In dit werk spelen AI en digitalisering een cruciale rol. De vrouwen moeten onder het toeziend oog van de AI-god worden gehouden.

Vrouwen krijgen steeds meer prominente posities in het mondiale spel en de implementatie van de digitale transformatie. Als plaatsvervangend secretaris-generaal van de Verenigde Naties Amina J. Mohammed verklaard tijdens de pandemie:

Het is tijd voor ons om op te staan ​​als vrouwelijke leiders die actie ondernemen om de pandemie te overwinnen en er sterker uit te komen.

Een goed voorbeeld is de voormalige premier van Noorwegen Erna Solberg was gepresenteerd. Ze was eerder co-voorzitter van de Advocacy-groep van de secretaris-generaal van de VN voor de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Het VN-initiatief Vrouwen staan ​​op voor iedereen verenigde vrouwelijke leiders, waaronder Solberg, van over de hele wereld met de missie om de pandemie te stoppen en "beter terug te bouwen".

Wij zijn vrouwelijke leiders die opkomen in solidariteit om levens te redden en levensonderhoud te beschermen. We roepen alle leiders in alle landen en in alle sectoren op om de menselijke crisis van COVID-19 het hoofd te bieden. Het stoppen van deze pandemie en het herstellen ervan is een gedeelde verantwoordelijkheid die wereldwijde solidariteit vereist. We moeten beter herstellen. En dat kunnen we, door samen beter terug te bouwen. Samen staan ​​we sterker als Women Rise for All.

Dit moest ook leiden tot een meer duurzame, gelijke en COXNUMX-neutrale wereld. Onder de vrouwen die opriepen tot wereldwijde solidariteit waren: Melinda Gates, de Deense premier Mette Fredriksen en de eerder genoemde Amina Mohamed. De Verenigde Naties willen voortbouwen op dit werk.

Bij de VN worden vrouwengerelateerde kwesties van gendergelijkheid en empowerment nagestreefd in VN-Vrouwenverdrag Een suborganisatie die werd opgericht in 2010. Zweden levert de grootste bijdrage, samen met landen als Finland, Noorwegen, Canada, Australië, Duitsland, Japan, Zwitserland en de VS.

De zakelijke en filantropische partners zijn onder meer de Bill & Melinda Gates FoundationFord FoundationOpen samenlevingProcter & GambleRockefeller FoundationThe Coca-Cola Company en Unilever.

Deze partners zijn terugkerende namen in het werk van de VN over Onze gemeenschappelijke agenda en wijzen op westerse dominantie. Het betekent ook dat het vooral een westers perspectief op vrouwenkwesties is.

Het wereldwijde versnellingsplan

In 2021, UN Women uitgebracht Het wereldwijde versnellingsplan, waarin staat dat COVID-19 de situatie voor vrouwen wereldwijd heeft verslechterd. Dit plan belooft dit te verhelpen. Het rapport wijst op zes kernpunten die moeten worden tegengegaan of versterkt.

i) Gendergerelateerd geweld;

ii) Economische Rechtvaardigheid en Rechten;

iii) lichamelijke autonomie en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR);

iv) Feministische actie voor klimaatrechtvaardigheid;

v) Technologie en innovatie voor gendergelijkheid;

vi) Feministische bewegingen en leiderschap.

Hoe moeten deze problemen dan worden opgelost?

De kernprincipes van het rapport gaan over intersectionaliteit, feministisch leiderschap en de implementatie van de Grote Transformatie. Dit betekent de oprichting van "Generation Equality Action Coalities". Dat wil zeggen, netwerken met meerdere actoren die zullen fungeren als katalysatoren voor collectieve actie. De taal is allesbehalve zacht vrouwelijk. In plaats daarvan geeft het eerder het gevoel van een militaire operatie.

Deze coalities zijn samenwerkingsverbanden tussen overheden, het maatschappelijk middenveld, internationale organisaties en bedrijven die over de landsgrenzen heen opereren. Naast VN-agentschappen en naties zijn dit actoren zoals de Bill & Melinda Gates FoundationFord FoundationRockefeller FoundationMicrosoftOpen samenlevingSalesforceUnilever en het prestigieuze modehuis Gucci.

Dit zijn de agenten die het op zich hebben genomen om de richting te bepalen van de wereldwijde beweging in de richting van doelen die ze zelf hebben gesteld. Deze aanpak (voorheen “Transition Governance” genoemd, ontwikkeld voor de Nederlandse overheid in de vroege jaren 2000) wordt beschreven in mijn proefschrift Ordo Ab Chao – De politieke geschiedenis van biobrandstoffen in de Europese Unie (2012). Klaus Schwab van het World Economic Forum noemt het nu 'stakeholderkapitalisme'.

Het is daarom niet verwonderlijk dat de belangrijkste kernthema's van stichtingen en bedrijven vertegenwoordigd zijn. Ze horen bij hun agenda. Naast Klimaat, Leiderschap en Reproductie zien we Digitalisering als fundament voor het bouwen aan een “rechtvaardige en genderneutrale samenleving”.

In de subgroep “Technologie & Innovatie voor Gendergelijkheid”, met Rockefeller FoundationSalesforce en Microsoft als partners is dit een topprioriteit. De groep presenteerde een Genderdiverse digitale reset in Davos tijdens de digitale bijeenkomst van het WEF in januari 2021. Hoewel de pandemie de situatie verergerde en, volgens het WEF, “de genderkloof met een generatie verlengde”, opende het ook voor “katalytische kansen”.

Dit getuigt van een schizofrene houding waarbij elke catastrofale crisis tegelijkertijd wordt gezien als een fantastische kans - vooral voor degenen die investeren in en de oplossingen leveren. In dit geval is het GenderTech of FemTech die te hulp schiet. Vrouwen en meisjes moeten worden aangemoedigd om meer digitale oplossingen te gebruiken om een ​​meer 'inclusieve' digitale transformatie te realiseren. Het verzamelen, analyseren en controleren van gegevens zijn de hoekstenen van het nieuwe systeem.

De toekomst van gender vormgeven

Alles is gebaseerd op cijfers en statistieken. Het technocratische denken waar alles precies gelijk moet zijn en verdeeld in 50/50 in allen sectoren van de samenleving, houdt geen rekening met waar mensen eigenlijk mee willen werken of dat de best gekwalificeerden de baan moeten krijgen.

In plaats daarvan moet perfectie worden bereikt door speciale maatregelen en quota onder toezicht van technocratische controlesystemen.

Zoals gewoonlijk de naaste VN-partner World Economic Forum staat klaar om te helpen, met hun "Genderpariteitsversnellers" , dat onder meer “gendergelijkheid zal verankeren in het covid-19-respons- en herstelbeleid”. Deze vergelijken gegevens van alle landen van de wereld en rangschikken elk land op basis van hoe dicht ze bij een perfecte 50/50 genderverdeling in verschillende sectoren zijn.

Het project is ondergeschikt aan WEF's Centrum voor de Nieuwe Economie en Samenleving met leden zoals de Bill & Melinda Gates FoundationMicrosoft en Salesforce. Het WEF-expertnetwerk beoordeelt de gelijkheidskwesties van het forum in samenwerking met: VN-Vrouwenverdrag. Hier ontstaan ​​samenwerkingsverbanden.

Gendergelijkheid versnellen

Gendergelijkheid is ook een aandachtspunt geweest van het WEF-systeeminitiatief "Shaping the Future of Education, Gender and Work". In de werkgroep gender vinden we vertegenwoordigers van de Bill & Melinda Gates FoundationSalesforceUnilever en bedrijven in sectoren zoals gezondheidszorg, farmaceutica, telecommunicatie, beveiliging en reclame.

Een van de punten die in hun rapport naar voren worden gebracht Gendergelijkheid versnellen in de vierde industriële revolutie is om meer vrouwen op leidende posities te krijgen. Bijvoorbeeld bij overheden en grote bedrijven. In het rapport belicht WEF Canada en Frankrijk, geleid door WEF-poppen Trudeau en Macron, als goede voorbeelden.

Premier Justin Trudeau in Canada en president Emmanuel Macron in Frankrijk hebben onlangs gendergelijkheid bereikt in hun kabinetten, evenals een select aantal andere landen in het afgelopen decennium.

Hiermee heeft WEF ervoor gezorgd dat het zijn eigen goed geprogrammeerde vrouwen op sleutelposities krijgt. Dat wil zeggen, degenen die hun verschillende leiderschapsprogramma's hebben ondergaan (zoals: Jonge wereldleiders en Wereldwijde vormgevers). Dit geeft het forum meer controle over de agenda en kan deze in de gewenste richting sturen.

De afgelopen jaren hebben een groot aantal vrouwen leidende posities gekregen bij de implementatie van zowel de grote digitale transformatie als de strijd tegen COVID-19. Volgens het VN-bureau voor de statistiek hebben deze vrouwen een grote invloed gehad op een succesvolle pandemiebestrijding.

In landen met vrouwen aan het roer waren de bevestigde sterfgevallen als gevolg van COVID-19 bijvoorbeeld zes keer lager, deels als gevolg van een snellere reactie van het leiderschap en een grotere nadruk op sociaal en ecologisch welzijn. (Vooruitgang met betrekking tot de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling – The Gender Snapshot 2020)

Dit kan ook te maken hebben met het feit dat vrouwen in het algemeen vaak meer meegaand zijn en meer geneigd zijn om op een meer emotioneel niveau te reageren op dreigingen zoals pandemieën, klimaatveranderingen en oorlog. Tegelijkertijd betekent dit dat ze geen moeilijke vragen stellen en gemakkelijker kunnen worden overgehaald om drastische maatregelen te nemen (zoals het sluiten van hele gemeenschappen om levens te redden). Misschien kunnen ze ook makkelijker voor de gek worden gehouden door de overdreven modellen van de technocraten? Als voormalig premier van Noorwegen Erna Solberg verklaard in verband met de pandemie:

Het corona virus kent geen grenzen. … Deze pandemie vereist dringende inspanningen in de geest van multilateralisme: een verenigd wereldwijd antwoord met de Verenigde Naties als kern. In onze global village is solidariteit de enige optie …

Maar aan de andere kant is hetzelfde type mantra herhaald door de mannelijke leiders van de wereld.

Zoals het Corona virus heeft laten zien, zijn er geen grenzen. Het discrimineert niet. Dat is gemeen. Het is vies. Maar we moeten het allemaal samen oplossen. (Donald Trump)

Donald Trump met zijn "grote vriend" Erna Solberg 2018.

Plaatsvervangend secretaris-generaal van de VN Amina Mohamed is lid geweest van de Young Global Leaders-raad sinds 2017, samen met Nicole Schwab, voorzitter (in het bestuur zitten ook Erik Jing of ANT Groep, die het Chinese sociale kredietsysteem ontwikkelde). Het werk van YGL wordt vervolgens geleid door de uitvoerend directeur Maria Levin. Mohammed, die voorheen minister van Milieu in Nigeria was, kreeg haar toppositie in de VN in hetzelfde jaar dat ze werd gekozen in de raad van bestuur. Eerder was zij verantwoordelijk voor het proces dat leidde tot de mondiale doelen. Ze is een voorbeeld van de nauwe banden tussen de VN en het WEF.

Donalds dochter Ivanka Trump heette YGL 2015. Hier in een Gucci-jurk.

De training van het gehoorzame kader omvat: Stanford UniversityNanyang Technological UniversityApolitieke Academie Wereldwijd en Harvard Kennedy School Onder toezicht van Council on Foreign Relations voorzitter David Rubenstein.

Partner voor YGL's Responsible Leaders Program is het IT-adviesbureau Accenture, die wordt geleid door WEF-bestuurslid Julie Zoet. Dit programma leidt toekomstgerichte visionairs op "die niet kijken naar het oplossen van problemen van vandaag, maar naar het oplossen van problemen van de toekomst en het gezond houden van de planeet aarde."

Naast het feit dat het management van YGL wordt gedomineerd door vrouwen, hebben een aantal vrouwelijke leiders deelgenomen aan het programma van het forum. De helft van de jaarlijks gekozen leiders van YGL zijn vrouwen. Deze hebben tijdens de pandemie en het daaropvolgende grote herstel centrale posities ingenomen. Maria Levin beschouwt vrouwelijk leiderschap als cruciaal bij het omgaan met grote crises zoals pandemieën en het klimaat. Onder vrouwen met hun loyaliteit aan het WEF die topposities in de politiek hebben verworven, vinden we namen als Chrystia FreelandJacinda ArdernSanne MarijnPaula Ingabire en Annalena Bärbock.

AI voor vrouwen

Het soort oplossingen dat WEF beloont om de positie van vrouwen te versterken staat in het rapport Ontgrendelingstechnologie voor de wereldwijde doelen, waar de Vierde Industriële Revolutie zoals gewoonlijk centraal staat. Hoewel vijf van de zes hoofdauteurs vrouwen zijn, worden meer op mannen gerichte technocratische methoden bepleit. Enkele van de voorstellen voor het bereiken van een meer gelijkwaardige samenleving zijn:

  • AI om onpartijdige selectie te identificeren om inclusiviteit te ondersteunen
  • Op AI gebaseerde detectie van cybermisbruik van seksuele en genderintimidatie.
  • Blockchain-aangedreven digitale identiteit om toegang tot diensten en financiën mogelijk te maken

De veiligheid van vrouwen moet worden gegarandeerd door te worden opgenomen in een AI-panopticum waarin hun activiteiten en contacten worden bestudeerd en geanalyseerd. Traditioneel doen menselijke oordelen er niet toe, omdat deze het risico lopen bevooroordeeld te zijn. In plaats daarvan moeten beslissingen worden overgelaten aan machine-intelligentie. Door technologie te koppelen aan de humanitaire doelstellingen van de VN, is het niettemin bedoeld om de positieve aspecten van de Vierde Industriële Revolutie te promoten. Als WEF-voorzitter Klaus Schwab schreef in Buitenlandse Zaken 2015:

We moeten dus de kans en de macht grijpen die we hebben om de Vierde Industriële Revolutie vorm te geven en deze te richten op een toekomst die onze gemeenschappelijke doelstellingen en waarden weerspiegelt.

De vraag is echter wiens doelen en waarden uiteindelijk worden gepromoot? Het UNESCO-rapport De effecten van AI op het arbeidsleven van vrouwen presenteert een onderzoek dat aantoont dat vrouwen minder geneigd zijn dan mannen om gecontroleerd te worden op hun werkplek. Dit heeft echter een explosieve ontwikkeling in verband met de pandemie niet voorkomen waarbij de technologieën ook huizen zijn binnengedrongen. Dit omvat het monitoren van telefoonlogboeken, opgenomen oproepen, e-mailgesprekken, gezichtsherkenning, televisiecamera's met gesloten circuit, babyfoons en draagbare apparaten om biologische menselijke activiteit te meten.

Om onrecht tot een minimum te beperken en een perfect evenwicht te bereiken, willen de Verenigde Naties en hun partner het World Economic Forum een ​​samenleving creëren met uitgebreid technologisch toezicht en controle. Dit dreigt snel te ontaarden in een dystopische nachtmerrie en allesbehalve een wereld te worden die wordt geregeerd door klassiek vrouwelijke idealen. Was dit wat werd bedoeld met "de pandemie succesvol bestrijden met vrouwelijke leiders" aan het roer?

Lees hier het hele verhaal ...

Jacob Nordangård, PhD. in technologie en sociale verandering

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

10 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Patrick Campbell

Ja, ze vervrouwelijken de wereld. Reken maar uit, het is simpel. Hoeveel vrouwen doen zich voor als mannen in overheidsfuncties, zoals Rachel Levine? Niet veel, als die er zijn. Maar mannen doen zich op grote schaal voor als vrouwen. Zijn er vrouwen die meedoen aan mannensporten? Neen. Feminiseren. Moet betekenen dat mannelijkheid inderdaad "giftig" is voor de elites.

Victoria

Ze moeten ALLE TRADITIONELE SOCIALE ROLLEN, mannelijke en vrouwelijke rolmodellen, families in het bijzonder vernietigen als onderdeel van hun doel om tradities en samenlevingen te vernietigen om beter terug op te bouwen. Als we die woorden omdraaien, omdat ze dubbelspreken als hun natuurlijke leugenaartaal, zien we dat het echt betekent: vernietig het front erger, of vernietig het gebeuren van Eva in de toekomst.

Elites zijn krankzinnig

"beter terugbouwen" betekent de organische echte wereld vervangen door synthetische onzin die kan worden gecontroleerd door AI. Geen enkele gedachte van respect voor de menselijke ellende die het zal veroorzaken, natuurlijk omdat psychopaten geen empathie hebben en geen emoties hebben. Ze denken aan ons zoals je denkt aan een klein insect op het cement.

elle

Ik kan heel eerlijk zeggen dat ik me volledig schaam, boos en bedroefd ben door de overgrote meerderheid van de vrouwen die aan de politiek hebben deelgenomen, vooral sinds de covid-plandemie. Ze hebben dezelfde criminele denkwijze als de rest van de NWO-roofdieren. Het zijn fascisten. Wij als vrouw hebben zo lang gezocht naar gelijkheid op de werkvloer. We hebben geprobeerd het glazen plafond, zoals dat vroeger werd genoemd, te verwijderen. We dachten dat als we meer controle hadden, we de planeet zeker zouden verbeteren. Snel vooruit naar de jaren 2000. Wat er is gebeurd, lijkt gewoon de... Lees verder "

CATT

"De vrouwen moeten onder het toeziend oog van de AI-god worden gehouden." Bekijk het maar!

Het is zo duidelijk

Ze willen slappe femi-mannen die geen vrouwen verdedigen en zich als vrouwen gedragen om elke potentiële bedreiging van mannen die niet willen dat hun kinderen tot slaaf worden gemaakt, te neutraliseren.

[…] Lees meer: ​​VN-agenda: vrouwen worden onder het waakzame oog van de AI-god gehouden […]

[…] Lees meer: ​​VN-agenda: vrouwen worden onder het waakzame oog van de AI-god gehouden […]

Elites zijn krankzinnig

Wacht even….wat is een vrouw? Volgens de genderpolitie kan iedereen beweren een vrouw te zijn, dus hoe kunnen we vrouwenrechten beschermen als niemand zelfs maar weet wat een vrouw is? Hoe kun je rechten hebben als je niet bestaat?

[…] VN-agenda: vrouwen worden onder het waakzame oog van de AI-god gehouden […]