Trump richt de American Technology Council op om informatietechnologie te 'transformeren'

Deel dit verhaal!

President Trump heeft zojuist een nieuwe Executive Order gecreëerd en ondertekend die het American Technology Council (ATC). De raad zal bestaan ​​uit verschillende kabinetsleden en andere inlichtingenfunctionarissen op hoog niveau, zoals de directeur van de nationale inlichtingendienst, de minister van Binnenlandse Veiligheid en de nationale veiligheidsadviseur.

Er is niets in de Executive Order dat precies aangeeft wat de specifieke agenda zal zijn, maar het zal eindigen op januari 20, 2021. De algemene agenda staat duidelijk vermeld in sectie 1:

Het is het beleid van de Verenigde Staten om het veilige, efficiënte en economische gebruik van informatietechnologie te bevorderen om haar missies te bereiken. Amerikanen verdienen betere digitale diensten van hun regering. Om dit beleid te effectueren, moet de federale overheid haar informatietechnologie en de manier waarop ze digitale diensten gebruikt en levert, transformeren en moderniseren.

Dit klinkt als een Technocrat-initiatief om de doelen van social engineering te bevorderen, waarvoor steeds meer burgerbewaking en daaropvolgende levering van diensten nodig is. Vooral de trefwoorden 'transformeren' en 'moderniseren' hebben een open einde.


Presidentieel uitvoeringsbesluit van de onderneming
van de American Technology Council

UITVOERENDE BESTELLING

- - - - - - -

VESTIGING VAN DE AMERIKAANSE TECHNOLOGIE RAAD

     Door het gezag dat mij als president is verleend door de grondwet en de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, wordt het hierbij als volgt bevolen:

Sectie 1. Beleid. Het is het beleid van de Verenigde Staten om het veilige, efficiënte en economische gebruik van informatietechnologie te bevorderen om haar missies te bereiken. Amerikanen verdienen betere digitale diensten van hun regering. Om dit beleid te effectueren, moet de federale overheid haar informatietechnologie en de manier waarop ze digitale diensten gebruikt en levert, transformeren en moderniseren.

Sec. 2. Doel. Ter bevordering van het beleid uiteengezet in sectie 1 van dit besluit, wordt bij dit besluit de American Technology Council (ATC) opgericht.

Sec. 3. Oprichting ATC en lidmaatschap. Hierbij wordt de ATC opgericht, met de volgende leden:

(a) de president, die als voorzitter zal dienen;

(b) de vice-president;

(c) de minister van Defensie;

(d) de minister van Handel;

(e) de minister van Binnenlandse Veiligheid;

(f) de directeur van de nationale inlichtingendienst;

(g) de directeur van de Office of Management and Budget (OMB);

(h) de directeur van het Bureau voor Wetenschap en Technologiebeleid;

(i) de Amerikaanse Chief Technology Officer;

(j) De beheerder van algemene diensten;

(k) de senior adviseur van de president;

(l) de assistent van de president voor intragouvernementele en technologie-initiatieven;

(m) de assistent van de president voor strategische initiatieven;

(n) de assistent van de president voor nationale veiligheidszaken;

(o) de assistent van de president voor binnenlandse veiligheid en terrorismebestrijding;

(p) De beheerder van de Amerikaanse digitale dienst;

(q) De Administrator van het Office of Electronic Government (Federal Chief Information Officer);

(r) de commissaris van de Technology Transformation Service; en

(s) De directeur van de American Technology Council (directeur).

Sec. 4. Extra genodigden. De directeur kan de hoofden van agentschappen met belangrijke dienstverleningsprogramma's uitnodigen om bij toerbeurt de vergaderingen van het ATC bij te wonen en kan ook de hoofden van die dienstverleningsprogramma's uitnodigen. De president, of op zijn aanwijzing, de directeur, kan van tijd tot tijd ook andere functionarissen van uitvoerende afdelingen, agentschappen en kantoren uitnodigen om de vergaderingen van het ATC bij te wonen.

Sec. 5. ATC-vergaderingen. De president, of op zijn aanwijzing, de directeur kan vergaderingen van het ATC bijeenroepen. De voorzitter zit de vergaderingen voor. Bij afwezigheid van de president zit de vice-president voor en bij afwezigheid van de vice-president zit de directeur.

Sec. 6. ATC-functies. (a) De belangrijkste functies van de ATC zijn:

(i) de visie, strategie en richting coördineren voor het gebruik van informatietechnologie door de federale overheid en de levering van diensten via informatietechnologie;

(ii) het coördineren van advies aan de president met betrekking tot beleidsbeslissingen en -processen met betrekking tot het gebruik van informatietechnologie door de federale overheid en de levering van diensten via informatietechnologie; en

(iii) ervoor te zorgen dat deze beslissingen en processen in overeenstemming zijn met het beleid uiteengezet in sectie 1 van dit besluit en dat het beleid effectief wordt geïmplementeerd.

(b) De functies van de ATC, zoals gespecificeerd in subsectie (a) van deze sectie, strekken zich niet uit tot enig nationaal veiligheidssysteem, zoals gedefinieerd in sectie 3552 (b) (6) van titel 44, United States Code.

(c) Niets in deze sectie mag worden geïnterpreteerd als een aantasting van of anderszins van invloed op de autoriteit van een agentschap of OMB, inclusief de autoriteit van OMB om de implementatie van administratief beleid en programma's te controleren en om managementbeleid voor alle agentschappen te ontwikkelen en te implementeren.

Sec. 7. ATC-administratie. (a) Het ATC kan functioneren via ad-hoccomités, taskforces of interagentiegroepen, elk onder voorzitterschap van de directeur of een ambtenaar die de directeur van tijd tot tijd kan aanwijzen. Dergelijke groepen omvatten een senior interinstitutioneel forum voor het bespreken van beleidskwesties met betrekking tot informatietechnologie, en een plaatsvervangend comité om het werk van het ATC-interagency-forum te beoordelen en te volgen en om ervoor te zorgen dat kwesties die aan het ATC worden voorgelegd, naar behoren zijn geanalyseerd en voorbereid voor een besluit.

(b) Het ATC heeft een directeur, die een medewerker is van het uitvoerend bureau van de president, aangewezen door de president.

(c) Alle instanties worden aangemoedigd om samen te werken met de ATC en om de assistentie, informatie en advies te geven aan de ATC waar de ATC om kan verzoeken, voor zover toegestaan ​​door de wet.

(d) In overeenstemming met de bescherming van bronnen en methoden wordt de directeur van de nationale inlichtingendienst aangemoedigd om de ATC toegang te verlenen tot gerubriceerde informatie over cyberbeveiligingsdreigingen, kwetsbaarheden en beperkingsprocedures om de activiteiten van de ATC te vergemakkelijken.

Sec. 8. Beëindiging. Deze order, en de ATC die hieronder wordt ingesteld, eindigen op 20 januari 2021.

Sec. 9. Algemene bepalingen. (a) Niets in deze order mag worden geïnterpreteerd als een aantasting of anderszins van invloed op:

i) de bevoegdheid die bij wet is verleend aan een uitvoerende afdeling of agentschap, of het hoofd daarvan;

(ii) de functies van de directeur van OMB met betrekking tot budgettaire, administratieve of wetgevingsvoorstellen; of

(iii) de bepalingen van het presidentieel memorandum van 19 maart 2015, getiteld "Oprichting van de directeur van het Witte Huis informatietechnologie en het uitvoerend comité voor presidentiële informatietechnologie."

(b) Dit bevel wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van kredieten.

(c) Dit bevel is niet bedoeld en creëert geen recht of voordeel, inhoudelijk of procedureel, afdwingbaar in de wet of in billijkheid door een partij tegen de Verenigde Staten, haar afdelingen, agentschappen of entiteiten, haar functionarissen, werknemers , of agenten, of een andere persoon.

Donald J. Trump

HET WITTE HUIS,

April 28, 2017.

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties