De psychologie en geschiedenis van manipulatie: 6 lessen van de meester van de propaganda

Deel dit verhaal!
Propaganda is het kenmerk van revolutie en de wereld is er overspoeld door. Het is het instrument van de technocraat om de oorspronkelijke oproep van technocratie voor de "wetenschap van sociale engineering" te verwezenlijken. Als je de manipulatieve kracht en toepassing van propaganda in de wereld van vandaag niet begrijpt, dan begrijp je niets van de vooruitgang van technocratie. ⁃ TN-editor

Edward L. Bernays was een Amerikaanse bedrijfsadviseur die algemeen erkend als de vader van public relations. Bernays was een van de mannen die verantwoordelijk waren voor het "verkopen" van de Eerste Wereldoorlog aan het Amerikaanse publiek door het te bestempelen als een oorlog die nodig was om "de wereld veilig te maken voor democratie".

In de jaren twintig adviseerde Bernays voor een aantal grote bedrijven en hielp hij hun bedrijf een boost te geven door middel van vakkundig opgestelde marketingcampagnes die gericht waren op het beïnvloeden van de publieke opinie.

In 1928 publiceerde Edward Bernays zijn beroemde boek, Propaganda, waarin hij de theorieën achter zijn succesvolle 'public relations'-inspanningen schetste. Het boek geeft inzicht in het fenomeen crowdpsychologie en schetst effectieve methoden om de gewoonten en meningen van mensen te manipuleren.

Voor een boek dat bijna 100 jaar oud is, Propaganda kon niet relevanter zijn vandaag. In feite is de relevantie ervan een bewijs van de onveranderlijke aard van de menselijke psychologie.

Een van de belangrijkste punten van het boek is dat mind control een belangrijk aspect is van elke democratische samenleving. Bernays stelt zelfs dat zonder de "bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten en meningen van de massa", democratie gewoon niet zou "werken".

We worden geregeerd, onze geest gevormd, onze smaak gevormd, onze ideeën gesuggereerd, grotendeels door mannen van wie we nog nooit hebben gehoord. Dit is een logisch gevolg van de manier waarop onze democratische samenleving is georganiseerd. Heel veel mensen moeten op deze manier samenwerken om als een goed functionerende samenleving samen te leven.

Volgens Bernays vormen degenen die 'regeren' een onzichtbare heersende klasse die "begrijp de mentale processen en sociale patronen van de massa".

In Propaganda, Bernays put uit het werk van Gustave Le Bon, Wilfred Trotter, Walter Lippmann en Sigmund Freud (zijn oom!), waarin hij de kracht van massapsychologie schetst en hoe deze kan worden gebruikt om de "groepsgeest" te manipuleren.

Als we het mechanisme en de motieven van de groepsgeest begrijpen, is het dan niet mogelijk om de massa's naar onze wil te controleren en te reguleren zonder dat ze het weten?

Ik heb onlangs dit onderwerp onderzocht in een essay over hoe occulte rituelen en voorspellende programmering worden gebruikt om het collectieve bewustzijn te manipuleren, waardoor de gedachten, overtuigingen en acties van grote groepen mensen worden beïnvloed, wat resulteert in de creatie van wat occultisten 'egregores' noemen.

Hier heb ik enkele belangrijke inzichten uit Bernays gehaald in een poging om te laten zien hoe zijn boek Propaganda is in veel opzichten het draaiboek dat door de globalistische cryptocratie wordt gebruikt om de groepsgeest van de massa te verwerken.

1. ALS JE DE LEIDER VAN EEN GROEP MANIPULEERT, ZULLEN DE MENSEN VOLGEN

Bernays vertelt ons dat een van de gemakkelijkste manieren om de gedachten en acties van grote aantallen mensen te beïnvloeden, is om eerst hun leider te beïnvloeden.

Als je de leiders kunt beïnvloeden, al dan niet met hun bewuste medewerking, heb je automatisch invloed op de groep die ze beïnvloeden.

In feite is een van de meest vaststaande principes van massapsychologie dat de "groepsgeest" niet "denkt", maar handelt volgens impulsen, gewoonten en emoties. En bij het nemen van een beslissing over een bepaalde handelwijze, is de eerste impuls het volgen van het voorbeeld van een vertrouwde leider.

Mensen zijn van nature een groepssoort. Zelfs als we alleen zijn, hebben we een diep gevoel van groepsgevoel. Of ze het nu bewust weten of niet, veel van wat mensen doen is een poging om zich te conformeren aan de idealen van hun gekozen groep om een ​​gevoel van acceptatie en verbondenheid te voelen.

Deze exacte methode om de leider te beïnvloeden en te kijken naar de mensen die volgen, is de afgelopen jaren op grote schaal toegepast. Een opmerkelijk voorbeeld dat in je opkomt, is de verschrikkelijk onnauwkeurig epidemiologische modellen gemaakt door Neil Ferguson, die de basis vormden voor het lockdown-beleid van premier Boris Johnson.

Toen Johnson eenmaal overtuigd was van de noodzaak om af te sluiten en te maskeren, volgden de mensen graag.

2. WOORDEN ZIJN KRACHTIG: DE SLEUTEL OM EEN GROEP TE BENVLOEDEN IS HET SLIMME TAALGEBRUIK

Bepaalde woorden en zinnen worden geassocieerd met bepaalde emoties, symbolen en reacties. Bernays vertelt ons dat men door slim en zorgvuldig taalgebruik de emoties van een groep kan manipuleren en daardoor hun percepties en acties kan beïnvloeden.

Door op een oud cliché te spelen, of een nieuw cliché te manipuleren, kan de propagandist soms een hele massa groepsemoties opzwepen.

Het slimme gebruik van taal is gedurende de hele Covid-19-pandemie met groot succes toegepast. Een duidelijk voorbeeld hiervan was toen de definitie van “vaccin” was veranderd om injecties op te nemen die gebruik maken van experimentele mRNA-technologie.

Zie je, het woord 'vaccin' wordt in de publieke opinie geassocieerd met een bepaald beeld - dat van een veilige, bewezen medische interventie die niet alleen levensreddend is, maar ook absoluut noodzakelijk.

Als regeringen mensen hadden verteld om hun "gentherapieën" te gaan halen, zou de overgrote meerderheid van het publiek waarschijnlijk de motieven achter een dergelijke campagne in twijfel trekken; ze zouden zich extreem sceptisch voelen omdat de uitdrukking "gentherapie" niet wordt geassocieerd met dezelfde beelden, emoties en gevoelens als "vaccin".

Hetzelfde geldt voor het woord 'pandemie', waarvan de definitie ook werd gewijzigd. Het woord "pandemie" wordt in het collectieve bewustzijn over het algemeen geassocieerd met angst, dood, chaos en nood (grotendeels) dankzij Hollywood en de talloze virusfilms die het in de loop der jaren heeft uitgebracht).

3. ELK MEDIUM VAN COMMUNICATIE IS OOK EEN MEDIUM VOOR PROPAGANDA

Elk communicatiesysteem, of het nu telefoon, radio, print of sociale media is, is niets meer dan een middel om informatie door te geven. Bernays herinnert ons eraan dat dergelijke communicatiemiddelen ook een kanaal voor propaganda zijn.

Er is geen middel voor menselijke communicatie dat niet ook een middel voor opzettelijke propaganda mag zijn.

Bernays benadrukt verder dat een goede propagandist altijd op de hoogte moet blijven van nieuwe vormen van communicatie, zodat hij deze kan overnemen als middel voor opzettelijke propaganda.

Systemen die de meeste mensen zouden associëren met vrijheid van meningsuiting en democratie zijn inderdaad niets anders dan middelen om propaganda te verspreiden. Facebook-factcheckers, Big Tech-censuur en YouTube's Covid-banners vallen zeker in deze categorie.

Andere voorbeelden hiervan zijn de recente algoritme updates gemaakt door verschillende zoekmachines (waaronder Google en DuckDuckGo) om Russische websites te straffen. Hoewel dit geen verrassing zou moeten zijn (Google is bezig met dit soort "schaduwpropaganda" voor vele jaren).

4. HERHALEN VAN HETZELFDE IDEE CREERT GEWOONTEN EN OVERTUIGINGEN

Hoewel Bernays dit een techniek noemt die door de 'oude propagandisten' werd gebruikt, erkent hij niettemin het nut ervan.

Het was een van de doctrines van de reactiepsychologie dat een bepaalde, vaak herhaalde stimulus een gewoonte zou creëren, of dat het louter herhalen van een idee een overtuiging zou creëren.

Het steeds weer herhalen van hetzelfde idee of dezelfde 'mantra' is een vorm van neurolinguïstisch programmeren die erop gericht is bepaalde concepten of emoties in het onderbewustzijn te prenten. Mensen die zich verdrietig of depressief voelen, krijgen inderdaad vaak het advies om een ​​opbeurende uitspraak of bevestiging voor zichzelf te herhalen.

Er zijn veel voorbeelden van deze eenvoudige, maar effectieve techniek die de afgelopen jaren met groot succes is gebruikt. Denk aan Q's "trust the plan", de globalistische favoriet, "build back better" of de onophoudelijke herhaling van die verdraaide uitdrukking, "trust the science". In deze categorie zijn de 24/7-in-your-face overlijdensstatistieken en casusnummers opgenomen, gericht op het bevorderen van de illusie van een pandemie.

Er zijn ook meer voor de hand liggende voorbeelden hiervan, zoals nieuwsankers in verschillende gebieden die allemaal voorlezen uit de exact hetzelfde script.

5. DINGEN ZIJN NIET GEWENST OM HUN INTRINSIEKE WAARDE, MAAR EERDER VOOR DE SYMBOLEN DIE ZE VERTEGENWOORDIGEN

Na te hebben onderzocht waarom mensen bepaalde aankoopbeslissingen nemen, merkte Bernays op dat mensen vaak niet naar iets verlangen vanwege het nut of de waarde ervan, maar omdat het iets anders vertegenwoordigt waar ze onbewust naar hunkeren.

Een ding kan niet worden begeerd vanwege zijn intrinsieke waarde of bruikbaarheid, maar omdat hij er onbewust een symbool in is gaan zien van iets anders, het verlangen waarvoor hij zich schaamt om aan zichzelf toe te geven.

Bernays geeft het voorbeeld van een man die een auto koopt. Van buitenaf kan het lijken alsof de man de auto koopt omdat hij een vervoermiddel nodig heeft, maar in werkelijkheid koopt hij hem omdat hij hunkert naar de verhoogde sociale status die gepaard gaat met het bezitten van een motorvoertuig.

Dit idee geldt ook voor de gebeurtenissen van de afgelopen jaren.

Maskers zijn bijvoorbeeld een symbool van naleving. Iedereen weet ze werken niet maar ze dragen ze vanwege hun verlangen om "erbij te horen", en om gezien te worden als een oprechte burger die zich aan de regels houdt. Covid-19 injecties zijn ook een symbool en veel mensen kiezen ervoor om ze te krijgen omdat ze willen voorkomen dat ze een "anti-vaxxer" of een "samenzweringstheoreticus" worden genoemd.

6. MEN KAN INDIVIDUELE ACTIES MANIPULEREN DOOR OMSTANDIGHEDEN TE CREREN DIE DE GROEPSOUWEN WIJZIGEN

Ten slotte vertelt Bernays ons dat als iemand de acties van een individu wil manipuleren, de meest effectieve manier om dat te doen is om omstandigheden te creëren die het gewenste gedrag veroorzaken.

Wat zijn de echte redenen waarom de koper van plan is zijn geld uit te geven aan een nieuwe auto in plaats van aan een nieuwe piano? […] Hij koopt een auto, want het is op dit moment de gewoonte van de groep om auto’s te kopen. De moderne propagandist gaat daarom aan de slag om omstandigheden te creëren die die gewoonte zullen wijzigen.

Waarom staat bijvoorbeeld iedereen ineens "aan de kant van Oekraïne"? Volgens Bernays is het... niet omdat er een oorlog gaande is en onschuldige mensen onze liefde en steun nodig hebben, maar eerder omdat het de nieuwe “groepsgebruik” is om dat te doen.

Het proces van het veranderen van groepsgewoonten begint van boven naar beneden. In elke natie of sociale kliek zijn er leiders, publieke figuren en beïnvloeders. Het manipuleren van degenen met de meeste invloed sijpelt uiteindelijk door in de publieke opinie. Dat is de reden waarom wanneer een beroemdheid besluit iets extravagants op de rode loper te dragen, er van de ene op de andere dag een geheel nieuwe trend kan ontstaan.

Evenzo, aan het begin van de Covid-sage en vervolgens de Oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waren de media er snel bij om verhalen te verspreiden over celebs die “Covid vangen” en mensen aanspoorden om thuis te blijven, of publieke figuren die Russische acties veroordelen en opriepen tot strengere sancties (wat net zo gebeurde met het Westen pijn doen meer dan dat ze Rusland pijn doen).

HET PROPAGANDA SPEELBOEK

De wereld is momenteel een vluchtige plek. Dingen lijken snel te veranderen en niemand weet wat er kan gebeuren. Te midden van al deze chaos is er echter één ding dat niet is veranderd en dat waarschijnlijk ook niet snel zal veranderen, en dat is de menselijke psychologie.

Hierdoor zijn de tactieken die worden gebruikt om de gedachten, overtuigingen en acties van mensen te manipuleren ook niet veranderd. In feite werden de meeste ervan 100 jaar geleden in detail beschreven door Edward Bernays in zijn boek uit 1928, Propaganda.

Dat klopt, het speelboek van de Puppet Master is geen geheim. Het is daar, gratis beschikbaar voor iedereen die wil begrijpen hoe de machthebbers hen dagelijks proberen te beïnvloeden.

Propaganda door Edward Bernays is nu toegevoegd aan onze Forbidden Library. Lees het nu, samen met andere verboden boeken.

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

5 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Kat

Ik ben altijd blij geweest dat ik nooit de menigte heb gevolgd, en ben buitengewoon dankbaar voor mijn door God gegeven brein en geweldige individuele mentaliteit. 'Het is alsof je een begrafenis bijwoont en iedereen is in het zwart, maar ik draag roze, lol 😂 'Een goed begin om mensen weer kritisch te laten denken, is door de idiotbox te dumpen! Persoonlijk vind ik dat ze allemaal met black box-waarschuwingen moeten komen, lol . "Het kijken naar deze Te-lie-vision-box kan en zal onomkeerbare hersenbeschadiging veroorzaken " Het grappige is dat ik altijd werd verbannen omdat ik buiten de gebaande paden dacht, wie wist dat het mijn leven zou redden... Lees verder "

stalked562

Goed, blijf sterk.
Op mijn 65e realiseer ik me dat we ons hele leven zijn bedrogen.
Voorbeeld: Hoop en Verandering, er gaat nooit iets veranderen
Democraat of Republikeinse illusie.
Koop niet de media hype.

[…] Geplaatst op 6 uur geleden door CURRENT EVENTS […]

trackback

[…] Psychologie en geschiedenis van manipulatie: 6 lessen van de meester van propaganda […]