De officiële VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor 2030 Agenda

Deel dit verhaal!

Dit zijn de officiële 17-doelen (eenvoudigweg de SDG's genoemd) voor de nieuwe 2030-agenda die universeel door de naties van de wereld werd aangenomen tijdens de plenaire vergadering van de Verenigde Naties in New York op september 25, 2015.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (1/2016 - 12/2030)

Doel 1. Stop overal armoede in al zijn vormen

Doelstelling 2. Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw

Doel 3. Zorg voor een gezond leven en bevorder het welzijn voor iedereen van alle leeftijden

Doelstelling 4. Verzeker inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Doel 5. Gendergelijkheid bereiken en alle vrouwen en meisjes mondig maken

Doelstelling 6. Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

Doelstelling 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Doelstelling 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen

Doelstelling 9. Bouw een veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisatie en stimuleer innovatie

Doel 10. De ongelijkheid binnen en tussen landen verminderen

Doelstelling 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Doel 12. Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen

Doel 13. Neem snel actie om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden *

Doelstelling 14. Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling

Doelstelling 15. Bescherm, herstel en bevorder duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop en draai landdegradatie tegen en stop het verlies aan biodiversiteit

Doelstelling 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, zorg voor toegang tot de rechter voor iedereen en bouw effectieve, verantwoordingsplichtige en inclusieve instellingen op alle niveaus

Doelstelling 17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling

* Erkennend dat het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering
Verandering is het belangrijkste internationale, intergouvernementele onderhandelingsforum
de wereldwijde reactie op klimaatverandering.

De asterisk op Doelstelling 13 herinnert de deelnemers eraan dat het VN-Raamwerk inzake klimaatverandering (Christiana Figueres, uitvoerend secretaris) verantwoordelijk zal zijn voor "onderhandelen" en dus voor de handhaving.

Deze SDG's vervangen maar ontkracht niet de millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MDG's) die zijn ontwikkeld door de millenniumtop van de Verenigde Naties in september 2000. In feite maakt het document van de Agenda 2030 dit zelf duidelijk:

Duurzame ontwikkelingsdoelen en 169-doelstellingen die we vandaag aankondigen, tonen de schaal en ambitie van deze nieuwe universele agenda. Ze willen voortbouwen op de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling en voltooien wat ze niet hebben bereikt. [Nadruk toegevoegd]

Ter vergelijking: hier zijn de oorspronkelijke negen MDG's die op 31 december 2015 aflopen.

Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (9/2000 - 12/2015)

Doel 1: Roei extreme honger en armoede uit

Doel 2: universeel basisonderwijs bereiken

Doel 3: bevordering van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen

Doel 4: kindersterfte verminderen

Doel 5: Verbetering van de gezondheid van moeders

Doel 6: bestrijding van hiv / aids, malaria en andere ziekten

Doel 7: zorgen voor duurzaamheid van het milieu

Doel 8: een wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling ontwikkelen

De uitgebreide SDG's zullen eenvoudigweg zorgen voor een agressievere uitvoering van de agenda voor duurzame ontwikkeling op een wereldwijde basis.

Evenmin vervangen de SDG's Agenda 21 die werd opgesteld tijdens de eerste Earth Summit die in 1992 in Rio werd gehouden. In feite zijn de SDG's meer inclusief Agenda 21 dan de oorspronkelijke MDG's. In de Agenda 2030 staat duidelijk: "We herbevestigen alle principes van de Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling, waaronder onder meer het principe van gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden."

Inschrijven
Melden van
gast

7 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Milaan

Bedankt voor deze informatieve update over 2030.

William

Nu zullen ze met hun eigen ogen zien en niet begrijpen, want ze hebben geen kennis van wat dit betekent, omdat ze proberen zoals voorheen in hun eigen veilige bedden te blijven en de regering alles voor hen te laten regelen.

Russell Jackson

Doel 5. Gendergelijkheid bereiken en alle vrouwen en meisjes mondig maken

Vertaling: Gebruik 'vrouwelijke suprematie' om uiteindelijk het feodalisme in te luiden.