Technocratie: een digitaal slavensysteem waar geen afwijkende mening is toegestaan

Deel dit verhaal!
Dit artikel is het beknopte beeld van een Europese geleerde over waar de wereld naartoe gaat, namelijk regelrechte technocratie. De kwaadaardige en verwrongen religie van het sciëntisme kan gemakkelijk worden geïdentificeerd waar 'wetenschappelijke expertraden de democratie uithollen'. Technocracy is inderdaad van plan de hele politieke laag van de samenleving volledig te verwijderen om mensen rechtstreeks te controleren, zonder discussie of verhaal. ⁃ TN-editor

"We moeten liegen weer verkeerd maken", schrijft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres in Our Common Agenda. Hij wil een 'wereldwijde gedragscode' creëren die de integriteit van openbare informatie bevordert en de ervaringen van mensen met openbare instellingen en basisdiensten verbeteren en 'inclusieve' oefeningen creëren waarin de opvattingen van burgers en hun 'ideeën over de toekomst' worden meegenomen. Dit werk omvat ook een hervormd internationaal belastingstelsel en een gemeenschappelijke structuur voor financiële integriteit om illegale geldstromen aan te pakken. Al met al betekent dit dat we Orwells 1984 met grote sprongen naderen door een vorm van 'Ministerie van Waarheid' op te richten onder het mandaat en de controle van de VN. Afwijkingen van de juiste doctrine lopen ook het risico de toegang tot financiële diensten te worden ontzegd.

Via internet hebben mensen informatie met elkaar kunnen delen op een manier die voorheen niet mogelijk was. Volgens de VN is dat niet helemaal een goede zaak geweest. Mensen lopen het risico 'onjuiste' informatie te delen. Het wordt daarom als centraal beschouwd om wat zij "infodemics" (de verspreiding van "gevaarlijke" wereldwijde geruchten) en "valse informatie" noemen, aan te pakken. Grootschalige desinformatie en ondermijning van 'wetenschappelijk vastgestelde feiten' worden als zeer ernstige problemen gezien.

Objectiviteit wordt bijvoorbeeld geacht het publiek in de verkeerde richting te leiden. Zoals beschreven in Onze gemeenschappelijke agenda:

Het doel om een ​​gelijk evenwicht te geven aan concurrerende standpunten kan ten koste gaan van onpartijdigheid en bewijs, waardoor het publieke debat wordt verstoord. Het vermogen om op grote schaal desinformatie te veroorzaken en wetenschappelijk vastgestelde feiten te ondermijnen is een existentieel risico voor de mensheid.

Dit probleem is iets dat specifiek verband houdt met het beheer van COVID-19.

… het publieke wantrouwen jegens regeringen en het wantrouwen van de overheid jegens het publiek maakte het moeilijker om consensus te behouden over de volksgezondheidsbeperkingen inzake COVID-19

Dit gebied staat samen met klimaatverandering natuurlijk centraal in de UN en zijn bondgenoten. De World Economic Forum (een VN-Agenda 2030-partner sinds 2019) beschreef het probleem van "infodemieën" met betrekking tot pandemieën al in zijn eerste Wereldwijd risicorapport uit 2006. Hetzelfde rapport riep ook op tot een top-down monitoring van wereldwijde risico's met behulp van satellieten.

Het probleem werd ook aan de orde gesteld in de laatste van het WEF Wereldwijd risicorapport vanaf 2022. Dit vormt een serieuze bedreiging voor de wetenschap, wat betekent:

Afkeuring, ontkenning en/of scepsis ten aanzien van wetenschappelijk bewijs en de wetenschappelijke gemeenschap op wereldschaal, resulterend in een achteruitgang of vertraging van de vooruitgang op het gebied van klimaatactie, menselijke gezondheid en/of technologische innovatie.

Ze pleiten daarom voor een gemeenschappelijke en 'empirisch' ondersteunde consensus over feiten en wetenschap, zodat de wereldburgers toegang hebben tot de 'juiste' en geverifieerde informatie. Het zijn simpelweg de VN's (IPCC's, WMO's en WHO's) en WEF's "wetenschappelijke" waarheden die zouden moeten prevaleren.

Het feit dat deze procedure en ideeën van "wetenschappelijke consensus" rechtstreeks onverenigbaar zijn met de wetenschappelijke methode, gaat deze actoren niet aan, omdat ze nog steeds weten wat het beste voor ons is. In plaats daarvan is er een roep om een ​​vorm van "Ministerie van Waarheid" die de informatie kan evalueren en classificeren. Dit werk wordt ook door henzelf uitgevoerd goed geperfectioneerde change agents.

Volgens Guterres hebben de Verenigde Naties een sleutelrol en zullen zij haar werk versterken op basis van rolmodellen zoals: IPCCWMO's wetenschappelijk adviespanel en die van de VN geverifieerd initiatief. Dit geeft aan dat een nieuwe middeleeuwse duisternis voor vrije mening en vrij onderzoek op handen is.

Verder stelt Guterres regelgeving op sociale media voor, aangescherpte informatiewetgeving en dat wetenschap en expertise een sterkere stem moeten krijgen door bijvoorbeeld wetenschapscommissies een rol te geven in de besluitvorming.

Johan Kuyhlenstierna, voorzitter Raad voor Klimaatbeleid

Deze technocratische procedure is in Zweden al ingevoerd via de Raad voor het klimaatbeleid opgericht in 2017. Een bovenoverheidsraad die moet toezien op hoe goed de overheid haar klimaatdoelen haalt. Alleen deskundigen die trouw zijn aan de agenda worden aangesteld in dit toezichtcomité. De Climate Policy Council wordt bijvoorbeeld voorgezeten door de Swedish Research Council Formulieren nieuw benoemde directeur-generaal en voormalig VN-medewerker en Stockholm Environment Institute directeur Johan Kuylenstierna. Een fervent pleitbezorger van de Global Goals en Agenda 2030 die nu overheidsbeleid kan herzien en beïnvloeden en het onderzoek aan de universiteiten kan afstemmen op de 'juiste' waarden en richting.

Dit heeft verstrekkende gevolgen en loopt natuurlijk het risico dat alle vormen van debat over kwesties die de VN als 'heilig' beschouwt, effectief worden verlamd, terwijl 'wetenschappelijke' deskundigenraden de democratie uithollen. Geleerden, onderzoekers, journalisten en anderen die de wetenschap in twijfel trekken of tot de "verkeerde" conclusies komen, kunnen abrupt worden afgedaan, stilgelegd en gebrandmerkt als leugenaars of ontkenners van de wetenschap (wat natuurlijk al gebeurt, vooral in relatie tot de klimaatkwestie en de behandeling van COVID-19). Voor een politicus kan het voldoende zijn om een ​​conferentie bij te wonen die niet de 'juiste' boodschap predikt.

As Rockefeller Brothers Fund schreven al in 2005 in hun Jaaroverzicht:

Vanuit ons gezichtspunt als een filantropie die al meer dan 20 jaar werk aan klimaatverandering ondersteunt, is het ons duidelijk dat de wetenschappelijke zekerheid van de opwarming van de aarde niet langer het debat waard is. Het is gebleken dat de nee-zeggers weinig, goedbetaalde en partijdige ideologen zijn die zichzelf dienen met een vooropgezette missie om ons af te leiden van het goed verzorgen van de brandende kwestie van onze tijd. Laten we ze van nu af aan een toga en een viool geven en ze meenemen naar Rome. We hebben geen tijd te verliezen met het dragen van de verantwoordelijkheid die op onze schouders rust.

Op 30 april 2019, een buitengewone Rockefeller-familie- ondersteund gemeentehuis, Klimaatverandering behandelen, werd gehouden in de Columbia School voor Journalistiek met als doel de manier waarop klimaatverandering in de media wordt gerapporteerd te veranderen. Er was brede overeenstemming over de urgentie om klimaatverandering naar voren te schuiven in de media, en dat de basis voor het vertrouwen van het publiek in de journalistiek - streven naar neutraliteit en beide kanten laten horen - moest worden losgelaten om de planeet. Het initiatief resulteerde in 220 wereldwijde media, waaronder kranten en tijdschriften, radio- en tv-zenders, onderwijsinstellingen en journalisten, die zich verplichtten tot een week van 'Covering Climate Now' voorafgaand aan de klimaatactietop van de Verenigde Naties in New York die op 23 september begint. . Het opgeven van het neutraliteitsprincipe, bestempeld als "valse pretentie van objectiviteit" door klimaatactivist Naomi Klein, is sindsdien geleidelijk een geaccepteerde norm geworden in de media over de hele wereld, zonder verder openbaar debat.

Slechts een paar maanden later (in mei 2020) kwam het waarheidscontrole-initiatief van de Verenigde Naties geverifieerd betrokken actoren zoals het bestuurslid van het World Economic Forum en voormalig Rockefeller Foundation curator Yo Yo Ma om "levensreddende informatie en op feiten gebaseerd advies te leveren".

Nu de wereld voor de grootste uitdaging staat sinds mensenheugenis, is er nooit een grotere behoefte geweest aan nauwkeurige, geverifieerde informatie. Net als het virus zelf verspreidt verkeerde informatie zich van persoon tot persoon, waardoor het risico voor de gezondheid toeneemt en angst en verdeeldheid worden verspreid.

Om dit aan te pakken, heeft Verified campagnes gelanceerd zoals "Zwakala - ik doe het voor jou" (waarbij jonge mensen in Zuid-Afrika solidariteit tonen door gezichtsmaskers te dragen, sociaal afstand te nemen en gehoorzaam hun vaccindoses in te nemen) en "Team Halo" die wordt uitgevoerd samen met de “Vaccinvertrouwen Project"Bij London's School of Hygiene and Tropical Medicine, met financiers zoals GlaxoSmithKleinJohnson & JohnsonMerck en De Europese Federatie van Farmaceutische Industrieën en Verenigingen, om "nauwkeurige" informatie te verstrekken over de betrouwbaarheid en werkzaamheid van vaccins.

 

Het draait allemaal om het overtuigen van mensen om de spuit te accepteren. Er is hier geen onafhankelijke analyse of debat. In plaats daarvan is het geheel nauw verweven met de farmaceutische industrie, die profiteert van het feit dat waarheden geheim worden gehouden en onder het tapijt worden geveegd.

Verified werd gelanceerd als een initiatief om COVID-19 te beheersen, maar hun missie heeft ook betrekking op de uitvoering van Agenda 2030 in het algemeen. Een agenda die gaat over het opgeven van de soevereiniteit van natiestaten ten gunste van een samenleving waar besluitvorming over de landsgrenzen heen plaatsvindt.

We moeten besluiten om de mensheid boven de nationale agenda's te plaatsen. Tenzij we allemaal veilig zijn, is niemand van ons veilig. We moeten samenwerken als één wereld om de uitdagingen aan te gaan die onze generatie zullen bepalen.

De oprichters van geverifieerd de Verenigde Naties en Antonio Guterres samen met de ondernemer Jeremy Heimans en zijn organisatie Doelstelling . Heiman, die zijn carrière begon bij de adviesgigant McKinsey, was ook mede-oprichter van de wereldwijde activistische organisatie Aavaz. In 2011 werd hij door het WEF benoemd tot Young Global Leader en was hij ook voorzitter van de World Economic Forum's Global Agenda Council on Civic Participation.

Geverifieerde financiers zijn Ted Turners UN FoundationIKEA Foundation en eBay-oprichter en Young Global Leader Pierre Omidyar's foundation Verlichten, terwijl de informatie wordt verspreid via partners zoals: TikTokFacebookTwitter en Spotify (de oprichters van de laatste drie waren ook Young Global Leaders).

Purpose is gestart in 2009 en beweert verandering van onderop te creëren door campagnes op te zetten in actuele gebieden zoals klimaat, LGBTQ, racisme, voedsel, energie, enz. Zoals gewoonlijk heeft het echter allemaal weinig te maken met echte basisbewegingen . Dit is de geprofessionaliseerde versie waarin activisme rechtstreeks van bovenaf wordt gecreëerd om het verhaal te veranderen waar het 'het meest betekent'. Purpose-ideeën zijn gebaseerd op cybernetische managementtechnieken die bij McKinsey zijn ontwikkeld om zoveel mogelijk impact te bereiken (lees meer hierover in mijn boek Rockefeller - Controle over het spel).

De klanten zijn bedrijven en organisaties zoals de UNWIEBill & Melinda Gates FoundationIKEARockefeller FoundationBloomberg Filantropies, Google en Europese Klimaatstichting. Het zijn deze ongelooflijk krachtige acteurs die de agenda van verandering aandrijven.

Om op dit concept voort te bouwen, stelt Guterres ook voor om "de toekomstige oefeningen voor te stellen", waarbij groepen die vaak over het hoofd worden gezien (zoals vrouwen, jongeren, minderheidsgroepen en gehandicapten) inspraak moeten hebben in beslissingen die hen aangaan.

Dit is een methode die wordt gebruikt door de Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN. Hun educatief materiaal beschrijft hoe gemeenschappelijke doelen kunnen worden bereikt door toekomstige oefeningen waar iedereen dat kan voelen betrokken.

…de plenaire vergadering kan via een consensusproces een gemeenschappelijke visie opbouwen met de bijdragen van de verschillende groepen. In dit geval zal de beoogde toekomst het resultaat zijn van een volledig collectief proces, met meer eigenaarschap van de hele groep.

De vraag is echter of het niet eerder een methode is om deze groepen aan te sturen en in te zetten als ondersteunende troepen voor de VN-agenda? Voor wie bepaalt de agenda? Hoe waarschijnlijk is het bijvoorbeeld dat kwesties die kritiek hebben op het klimaatbeleid of experimentele massavaccinatieprogramma's worden besproken? De VN heeft al besloten wat "waar" is over deze kwesties en zou geen afwijkende stemmen tolereren.

De Nederlandse boeren of Canadese vrachtwagenchauffeurs die getroffen zijn door gezondheidsmandaten en klimaatmaatregelen zouden nauwelijks hun mening mogen geven. In plaats daarvan worden andere gemarginaliseerde groepen gebruikt en voorzien van voorgedrukte piketborden en geleid door VN-loyale activisten om steun voor de agenda te krijgen en deze te legitimeren. Dit alles terwijl de VN als organisatie vanaf het begin is opgericht door en zelfs vandaag de dag wordt ondersteund door de rijkste en machtigste actoren ter wereld.

Het laatste onderdeel van de Build Trust-verplichting is het creëren van een gemeenschappelijke structuur voor financiële integriteit, die aangeeft dat alle transacties digitaal zullen worden gecontroleerd, bijvoorbeeld door de toepassing van digitale ID en Blockchain, om belastingfraude, misdaad en "financiering van terroristische activiteiten”. Sinds 2018, De wereldwijde coalitie ter bestrijding van financiële criminaliteit heeft gewerkt aan een efficiënter systeem. Onder de leden is de denktank Atlantische RaadInterpol en natuurlijk WEF.

Dit kan ook betekenen dat personen en organisaties die “valse” informatie verspreiden, VN-mandaten niet opvolgen of betrokken zijn bij andere activiteiten die door de autoriteiten worden afgekeurd, worden geschorst voor hun financiële dienstverlening. Zo werden tijdens de protesten in Canada fondsenwerving ten behoeve van vrachtwagenchauffeurs geblokkeerd en werden meer dan 200 bankrekeningen bevroren voor mensen die de protesten op verschillende manieren steunden. Deze procedure is ook gebruikt tegen Russische burgers die in Europa en de Verenigde Staten woonden na de invasie van Oekraïne.

De tekenen zijn duidelijk. We evolueren snel naar een digitaal slavensysteem waar geen afwijkende standpunten worden getolereerd. Verschillende landen, waaronder Canada, zijn al begonnen met het indienen van nationale wetsvoorstellen voor strengere regulering van sociale media en we kunnen er nog meer verwachten.

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

16 Comments
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

[…] Bron: Technocratie: een digitaal slavensysteem waar geen afwijkende mening is toegestaan ​​[…]

modderige lullen

Oh ja, aan de IDIOTEN van Rockefeller, Dr. Richard Lindzen, professor in de atmosferische wetenschap aan het MIT (hey Rockefeller idioten, ooit van MIT gehoord), wijlen John Coleman, mede-oprichter van The Weather Channel en Dr. Wm Grayl, misschien wel de beste orkaanvoorspeller ter wereld, noemde uw AGW 'een oplichterij'. Hun precieze woorden, niet de mijne. Jullie WEF-types zijn volslagen idioten. Oh ja. Zeeën stijgen? Jullie idioten zijn dommer dan ik me kan voorstellen. Een rapport van http://www.heraldextra.com/news/opinion/article_e642454a-35b3-57dc-9a75-e7bee5853a9b.html citeert Nils-Axel Mærner, hoofd van de afdeling paleogeofysica en geodynamica van de Zweedse universiteit van Stockholm. Maerner stelt dat de zeespiegel... Lees verder "

modderige lullen

Dan is er deze klassieker, een beetje zoals Chelsea Clinton gefotografeerd met een privéjet naar een klimaatopwarming confab. Dit zou voorpaginanieuws moeten zijn, maar zal nooit het daglicht zien.

Obama herenhuis op geheel witte Martha's Vineyard ligt 10 meter boven de zeespiegel in de dichtstbijzijnde stad Edgartown, Martha's Vineyard Het werkelijke adres op 79 Turkeyland Cove Rd is nog lager, 3 voet boven de zeespiegel, wat u zelf kunt controleren  https://www.whatismyelevation.com/location/41.36189,-70.54573/79-Turkeyland-Cove-Rd–Edgartown–MA-02539- Verifieer het landhuisverhaal op
https://www.forbes.com/sites/kathleenhowley/2019/09/01/obamas-buying-marthas-vineyard-estate-from-boston-celtics-owner/#5abccadd5300

modderige lullen

Uit mijn paper (laat het me weten als je de voetnootverwijzingen wilt), schreef Farlwy Mowat, de bekende Canadese linkse en Greenpeace-activist, in zijn boek West Viking (geschreven terwijl we nog in de wereldwijde afkoelingsangst zaten) dat er waarschijnlijk minstens dwergbossen die groeiden in Groenland [1] toen de Vikingen arriveerden in 985 na Christus en het Smithsonian Museum of Natural History meldt: “... Erik de Rode ontdekte twee gebieden in het zuidwesten van Groenland die geschikt waren voor landbouw, met graslanden en kleine elzen- en berkenbossen. ” [2] Je zult merken dat het vandaag te koud is voor elk type... Lees verder "

modderige lullen

Nog meer (stopt het ooit?) over de idioten van Rockefeller AGW: Patrick Moore, een van de oprichters van Greenpeace, en op wiens boot ik persoonlijk heb gezeten in de haven van Vancouver, is ingegaan tegen de hysterie van de opwarming van de aarde (zie zijn interview in de film Not Evil, Just Wrong), en zei: “Er is ons verteld dat CO02 giftig is en een vervuilende stof, of een giftige vervuiler, zelfs nog beter. Het is zo ironisch omdat iedereen die iets van biologie weet, weet dat CO02 de belangrijkste voedingsstof voor het hele leven is. Het is de valuta van het leven.”[1] In 2015 ook Moore... Lees verder "

modderige lullen

– Patrick Moore, mede-oprichter van Greenpeace, http://www.theenergyreport.com/pub/na/11079  “Ik sta sceptisch tegenover klimaatverandering. Ik weet dat het klimaat verandert, en dat is het altijd geweest. Ik heb dit jarenlang intensief bestudeerd. Ik begon wat ik het Carbon Project noem hier in British Columbia in 1989 om iedereen samen te brengen om dit onderwerp te bespreken en de feiten erachter te achterhalen. Sindsdien heb ik toegekeken hoe hysterie toenam, alsof de hele wereld tot een einde zal komen en de beschaving zal sterven omdat de mens deze klimaatverandering veroorzaakt. l... Lees verder "

modderige lullen

Dr. Patrick Moore, een ecoloog en medeoprichter van Greenpeace, heeft ook gezegd: "We hebben te maken met pure politieke propaganda die niets met wetenschap te maken heeft", fysicus Dr. Will Happer aan de Princeton Univ, die heeft verklaard: langzame CO2-emissies zijn echt gebaseerd op onzin”, op een bijeenkomst van de Texas Public Policy Foundation. Happer, Dr. Richard Lindzen van MIT en anderen op deze bijeenkomst zeiden dat beweringen over het warmste jaar ooit "onzin" zijn omdat er zoveel onzekerheid is over de metingen van de oppervlaktetemperatuur - vooral omdat wetenschappers vaak veel aanpassingen maken aan de metingen van het weerstation in 2014, beroemde astronaut... Lees verder "

modderige lullen

Zoals je kunt zien, zijn de idioten bij Rockefeller precies dat, IDIOTEN. Maar hier is het goede. Het zijn niet alleen idioten, maar ook arrogant. En zoals Jim Rickards zegt over hun economie, hun modellen hebben het mis... maar ze gaan allemaal naar dezelfde scholen, dezelfde feesten, enz. tot ze in een luchtbel zitten waar ze niets van weten. Denk aan Hitler en zijn nationaal-socialisten (ja, nazi's staan ​​voor de Nationale *socialistische* Duitse Arbeiderspartij, NSDAP, en namen expliciet socialistische plank aan op hun eerste conventie in München, februari 1920) toen ze Operaton Barbarossa planden. Ja, Hitler bezat toen de wereld... maar zijn...... Lees verder "

Ze haten ons

Er is niets mis met de planeet. Het probleem zijn de psychopaten die het runnen. Wie spuugt er meer vervuiling in de atmosfeer dan wie dan ook? Bedrijven. Geen burgers. Van wie willen ze alles afnemen om de planeet te 'redden'? De burgers. Het is allemaal oplichterij om je onafhankelijkheid weg te nemen en je in een machteloze lijfeigene te veranderen. Helaas zijn ze erin geslaagd om veel jonge mensen te hersenspoelen om hun toekomst weg te gooien om de planeet te "redden". Ga naar een universiteitscampus en ze zijn maar al te blij dat ze geen gezin hebben, in een pod wonen en insecten eten.

[...] Technocracy News meldde: [...]

Tim

We moeten erbij horen. Op de hoogte. Verteld.

Maar -

Net als in de dagen van Noach. . . .

Wat zou je doen als je wist dat de zon elke-S0-vaak een Miconova uitbarst, alsof op een groot tijdschema, en dat de volgende Carrington Event plus situatie of erger is binnenkort weer uitgerekend? Zou je een voorproefje van de X-klasse-achtige opwarming proberen en al je concurrenten vermoorden voor middelen en toegang tot informatie? Verenigd in de erfenis van uw oude familie, zou u de wapens van uw familie willen redden en het spek laten bakken?

elle

Natuurlijk is Ted Turner erbij betrokken. Hij financierde de VN. Dus wat is nieuw?

De VN/WEF en alle bedrijven vol met alle kleine fascistische varkens die op weg zijn naar hun totalitaire visie van de perfecte oppasstaat (slavernijsysteem) kunnen mijn glanzend witte kont kussen.

Ja. Dat is het. KUS! KUS! jongens en meisjes.

[…] Technocratie: een digitaal slavensysteem waar geen afwijkende mening is toegestaan ​​[…]