Technocratische agenda domineert COVID-19 paniek

Afbeelding: Adobe Stock-licentie
Deel dit verhaal!
TN-medewerker Jacob Nordangård, PhD presenteert de visie uit Zweden in beknopte details met relevant historisch perspectief. Het is niet verrassend dat het Europese perspectief op technocratie niet anders is dan dat in Amerika. ⁃ TN-editor

De Corona-crisis heeft binnen een paar weken elk aspect van het leven diepgaand beïnvloed en is het perfecte trigger-evenement geworden om de grote digitale transformatie een kickstart te geven met zijn "slimme" oplossingen en strenge bewakingsmaatregelen. In de nasleep van deze crisis zien we nu hernieuwde oproepen voor een wereldwijde regering, een herstructurering van het economische systeem en een "kans" om de Europese Green Deal in het stimuleringspakket op te nemen. Dit is een crisis die in recordtijd kan leiden tot een wereldwijde technocratie. Om Naomi Klein te parafraseren: dit verandert alles!

Het verhaal over klimaatverandering, dat in 2019 steeds meer het nieuws domineert en een hoge prioriteit kreeg op het World Economic Forum 2020 in januari 2020, is nu vervangen door een andere onzichtbare dreiging, de Corona-crisis. De maatregelen die worden besproken om de oorlog tegen deze nieuwe vijand te winnen, lijken echter griezelig veel op de maatregelen die tegen de eerste worden voorgesteld. Dit toeval kan worden verklaard door het feit dat ze allebei een gemeenschappelijke oorsprong hebben als nuttige bedreigingen om veranderingen op wereldschaal in te luiden.

Met een vroege interesse in medisch onderzoek, hebben de Rockefeller-stichtingen en instellingen een enorme impact gehad op de ontwikkeling op het gebied van gezondheid en geneeskunde. Rockefeller Brothers Fund's Speciaal studieproject uit de late jaren 1950, resulterend in de Vooruitzichten voor Amerika: The Rockefeller Panel Reports, kan worden gezien als een startpunt met de missie om vorm te geven aan een nieuwe internationale orde in al haar dimensies - spiritueel, economisch, politiek en sociaal. Dit rapport stelde dat mondiale gezondheidsproblemen, samen met oceanografie en meteorologie, belangrijke gebieden waren om te ondersteunen vanwege hun internationale dimensies en de onderling verbonden problemen die zich over de hele wereld uitstrekken. Een van de belangrijkste architecten van het project was Henry Kissinger. De Rockefellers, die ook betrokken waren bij de oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 1948, zijn sindsdien nauw betrokken geweest bij het luiden van alarmen over mondiale gezondheids- en klimaatkwesties en het opbouwen van steun voor mondiale oplossingen.

Een andere belangrijke speler is het World Economic Forum (WEF) - het toonaangevende forum voor publiek-private partnerschappen, met lidmaatschap van grote bedrijven, banken en stichtingen. WEF's Global Risk Program werd in 2004 opgestart. In 2006 bracht WEF het eerste uit Wereldwijd risicorapport met waarschuwingen over wereldwijde problemen en suggesties om ze op te lossen met hulp van Big Business. Het doel was om "het denken over een effectievere beperking van wereldwijde risico's te bevorderen". In het eerste rapport werden drie belangrijke bedreigingen geïdentificeerd: terrorisme, klimaatverandering en pandemieën. De gevolgen van een dodelijke griep kunnen ernstig zijn en uiteindelijk de wereld een nieuwe vorm geven.

Een dodelijke griep, waarvan de verspreiding wordt vergemakkelijkt door wereldwijde reispatronen en niet wordt beperkt door onvoldoende waarschuwingsmechanismen, zou een acute dreiging vormen. Economische gevolgen op korte termijn zijn onder meer ernstige aantasting van de reis-, toerisme- en andere dienstverlenende industrieën, evenals de toeleveringsketens van de fabricage- en detailhandel. De wereldhandel, de risicobereidheid van beleggers en de consumptievraag zouden voor langere perioden kunnen lijden. Diepe verschuivingen in sociale, economische en politieke relaties zijn mogelijk. (World Economic Forum, Global Risk Report, 2006)

WEF concludeerde dat "de impact op de samenleving mogelijk zo groot is als die na de Zwarte Dood in Europa in 1348". Het advies was om een ​​strategie te ontwikkelen om deze risico's te beperken:

 • Top-down surveillance van bedreigingen op mondiaal niveau (zoals satellietmonitoring van het milieu);
 • Effectieve verspreiding van informatie van onderop (zodat transparantie de snelle reacties mogelijk maakt die nodig zijn om bijvoorbeeld SARS of vogelgriep in te dammen);
 • Mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing (bijvoorbeeld om vroegtijdig te waarschuwen voor toekomstige door aardbevingen veroorzaakte tsunami's in de Indische Oceaan);
 • Passende mechanismen om het publiek te informeren over risico's (zoals de Centers for Disease Control and Prevention) om "infodemica" te voorkomen en om passende risicoverwachtingen te creëren;
 • Uitwisselingen over wereldwijde beste praktijken (onder meer via brancheorganisaties) en advies dat tussen overheden en bedrijven kan worden gedeeld over hun risicobeoordelingen en risicobeperkende strategieën.

Een andere aanbeveling was om de expertise van de particuliere sector in te zetten, aangezien deze "de openbare sector voorliep in het beperken van risico's".

Kort na de publicatie van het Global Risk Report begonnen rapporten over de vogelgriep (H5N1) de krantenkoppen te halen en het publiek bang te maken. Het waaide echter al snel over zonder de diepgaande impact op de samenleving te hebben die eerst was aangegeven. Wel heeft het overheden ertoe aangezet om in samenwerking met het bedrijfsleven voorzorgsmaatregelen te nemen.

Dit werd duidelijk tijdens de varkenspestemie van 2009. Een wereldwijd drama dat enige controverse veroorzaakte toen sommige regeringen grote voorraden slecht getest vaccin kochten van WEF-partner GlaxoSmithKlein met als doel hun burgers massaal te vaccineren om verspreiding van de griep te voorkomen. Een onverwachte bijwerking van het in Europa toegediende Pandemrix-vaccin was dat honderden kinderen en adolescenten ontwikkelde narcolepsie. Het experiment kreeg vooral kritiek vanwege de manier waarop het door de autoriteiten werd afgehandeld in Zweden, en was een vroeg voorbeeld van het publiek-private partnerschap waarvan WEF gelooft dat het de oplossing is voor alle problemen in de wereld.

Net als nu stond de pandemie centraal in de media.

In 2010 brachten Rockefeller Foundation en het adviesbureau Global Business Network het rapport uit Scenario's voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling. Het rapport is geschreven met als doel vier toekomstscenario's voor de wereld te onderzoeken (Lock Step, Clever Together, Hack Attack en Smart Scramble). Een van de scenario's, Lock Step - Een wereld van strengere overheidscontrole van bovenaf en meer autoritair leiderschap, met beperkte innovatie en een toenemende terugdringing van de burger, ging met een ernstige pandemie om en had behoorlijk huiveringwekkende overeenkomsten met de ontwikkeling en reactie op de aanhoudende Corona-crisis.

Uit het rapport:

De pandemie had ook een dodelijk effect op de economieën: de internationale mobiliteit van zowel mensen als goederen kwam tot stilstand, slopende industrieën zoals toerisme en het doorbreken van wereldwijde toeleveringsketens. Zelfs lokaal, normaal bruisende winkels en kantoorgebouwen zaten maandenlang leeg, verstoken van zowel werknemers als klanten.

Het maakte voorspellingen van strakke controle over de burgers om de uitbraak in te dammen.

De snelle oplegging en handhaving van verplichte quarantaine voor alle burgers door de Chinese regering en de onmiddellijke en bijna hermetische afsluiting van alle grenzen hebben miljoenen levens gered, waardoor de verspreiding van het virus veel eerder dan in andere landen werd gestopt en een snellere postpandemisch herstel.

China werd gezien als een rolmodel en andere landen volgden al snel hun voorbeeld.

Tijdens de pandemie hebben nationale leiders over de hele wereld hun autoriteit uitgeoefend en luchtdichte regels en beperkingen opgelegd, van het verplicht dragen van gezichtsmaskers tot lichaamstemperatuurcontroles bij de binnenkomsten tot gemeenschappelijke ruimtes zoals treinstations en supermarkten. Zelfs nadat de pandemie was verdwenen, bleef deze meer autoritaire controle en het toezicht op de burgers en hun activiteiten steken en zelfs intensiveren.

Zelfs de technologische oplossingen vallen enigszins samen met de huidige situatie.

• Scanners die gebruik maken van geavanceerde functionele magnetische resonantie beeldvormingstechnologie (fMRI) worden de norm op luchthavens en andere openbare ruimtes om abnormaal gedrag te detecteren dat kan duiden op "antisociale intentie".

• Nieuwe diagnostiek is ontwikkeld om overdraagbare ziekten op te sporen. Ook de toepassing van gezondheidsscreening verandert; screening wordt een voorwaarde voor ontslag uit een ziekenhuis of gevangenis, waardoor de verspreiding van vele ziekten met succes wordt vertraagd.

• Tele-aanwezigheidstechnologieën beantwoorden aan de vraag naar goedkopere, minder breedbandige, geavanceerde communicatiesystemen voor bevolkingsgroepen met beperkte reizen.

• Gedreven door protectionisme en bezorgdheid over de nationale veiligheid, creëren landen hun eigen onafhankelijke, regionaal gedefinieerde IT-netwerken, die de firewalls van China nabootsen. Overheden hebben wisselend succes bij het controleren van internetverkeer, maar deze inspanningen breken desalniettemin het "World Wide" Web.

Het rapport voorspelde echter dat de strakke regelgeving op lange termijn niet door het publiek zou worden geaccepteerd.

Het volgende jaar de film Besmetting werd uitgebracht. Het script is geschreven in samenwerking met experts op het gebied van ziekten en is geïnspireerd op de uitbraak van Mexicaanse griep. Met acteurs op de A-lijst die stierven kort nadat ze slechts enkele minuten in de film waren belicht, heeft het zeker bijgedragen aan het leggen van een solide basis van angst voor wat zou kunnen komen.

In 2014 haalde het ebolavirus de krantenkoppen, maar het bleef beperkt tot West-Afrika. De ebola-uitbraak was echter een echte zorg geworden voor het World Economic Forum, met als resultaat een rapport genaamd Beheer van het risico en de impact van toekomstige epidemieën: opties voor publiek-private samenwerking (geschreven met Boston Consulting Group in 2015). Het werk werd gestart met de ambitie om een ​​antwoord op te bouwen op de manier waarop toekomstige uitbraken kunnen worden beheerd door middel van publiek-private partnerschappen:

Er is nu ook vaart achter een agenda voor verandering met betrekking tot hoe de wereldgemeenschap in de toekomst zal reageren op uitbraken en epidemieën. De uitdaging is om deze passie en inzet te vertalen naar publiekprivate samenwerkingsmodellen die beter voorbereid zijn om gezamenlijk de volgende crisis aan te gaan.

Datzelfde jaar, WEF-partner Bill Gates waarschuwde in een TED-talk ook voor een nieuwe pandemie en dat we misschien niet de capaciteit hebben om adequaat te reageren. Maar wat hoopvoller was, hij zei ook dat we nu technologie hadden die een verschil kon maken. Smartphones en satellieten die kunnen worden gebruikt om de bewegingen van mensen te informeren en te volgen, en nieuwe vaccins op maat. Het enige dat volgens hem ontbrak, was een wereldwijd gezondheidssysteem en een betere wereldwijde coördinatie.

WEF zette het werk voort met advies van onder meer de WHO, UNICEF, Bill & Melinda Gates Foundation, Henry Schein, Inc., GlaxoSmithKlein en Johnson & Johnson, met als doel “een dialoog op gang te brengen tussen de private sector, de internationale gemeenschap en de leiders die toekomstige samenwerkingen zullen aangaan ”. In 2019 publiceerden ze het witboek: Gereedheid voor uitbraken en zakelijke impact: bescherming van levens en levensonderhoud in de wereldeconomie. De paper concludeerde dat:

... met toenemende handel, reizen, bevolkingsdichtheid, verplaatsing van mensen, migratie en ontbossing, evenals klimaatverandering, is een nieuw tijdperk van het risico op epidemieën begonnen. Het aantal en de diversiteit aan epidemische gebeurtenissen is de afgelopen 30 jaar toegenomen, een trend die naar verwachting alleen maar zal toenemen.

De call-to-action omvatte:

 1. Bouw verbindingen op tussen binnenlandse operators en de publieke sector
 2. Creëer op expertise gebaseerde groepen
 3. Verbeter de informatiestroom en het vermogen van grotere bijdragers uit de particuliere sector om verbinding te maken met de respons

Nu was de tijd rijp voor het bedrijfsleven om op te treden om de planeet tegen ziekten te beschermen. World Economic Forum bundelde de krachten met Johns Hopkins University en Bill & Melinda Gates Foundation (en een breed scala aan andere belanghebbenden zoals zorgverlener Henry Schein) voor een live simulatie van een pandemie in oktober 2019. Zowel de Amerikaanse als de Chinese centra voor ziekte controle bijgewoond. Het resultaat was schokkend met een totale sluiting van de samenleving, gevolgd door een economische recessie en leek sterk op wat zich de maanden die volgden, zou ontvouwen. De oefening, Event 201, zou spoedig werkelijkheid worden. De eerste gevallen van COVID19 zouden rond dezelfde tijd in China zijn begonnen (hoewel de Chinese regering pas in december publiekelijk toegaf dat er een crisis was).

Dat was ook het moment waarop het Green Deal-pakket werd gepresenteerd door de Europese Commissie. Een ambitieus plan om een ​​circulaire economie te implementeren en de samenleving te transformeren met digitale technologie om de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken en koolstofneutraliteit te bereiken tot 2050. De digitale transformatie werd gezien als een "essentiële factor voor het bereiken van de Green Deal" doelen".

Eind november 2019 heeft het Europees Parlement een klimaatnoodsituatie afgekondigd. Het huis stond in brand en de Europese Unie zou nu de strijd tegen "de existentiële dreiging" leiden. Er is echter enige oppositie geweest en niet alle Europese landen hebben het beleid goedgekeurd. Sceptische stemmen hebben de klimaatretoriek in twijfel getrokken dat "we geen tijd hebben" en "de tijd voor actie nu is".

Maar net als een tussenkomst van de goden, zouden de dingen dramatisch veranderen. De COVID19-crisis, die op 11 maart door de WHO tot pandemie werd verklaard, heeft van de ene op de andere dag maatregelen geïntroduceerd die nauw verband houden met het bekritiseerde harde beleid inzake klimaatverandering. Het heeft de economie lamgelegd, de consumptie onderbroken en het reis- en luchtverkeer tot een minimum beperkt. Mensen zijn in quarantaine geplaatst en veel sociale ontmoetingen, banen en scholing zijn overgebracht naar de digitale wereld. Controle en tracking van iedereen op een constante basis ligt nu op tafel. Een nieuw Digitale identificatie (met zaad gefinancierd en ondersteund door Rockefeller Foundation met partners zoals Bill Gates GAVI- the Vaccin Alliance en Microsoft) wordt wereldwijd geïntroduceerd. Het zou kunnen openen voor een toekomst waarin gevaccineerde mensen vrijer kunnen bewegen terwijl de niet-gevaccineerden met beperkingen zullen leven. Het is een triomf voor het World Economic Forum, de techreuzen en hun vierde industriële revolutie.

De achterkant van Coronaviruspreventie is de totalitaire samenleving die daarbij hoort, dat wil zeggen het digitale fascisme waarvoor professor Dirk Helbing heeft gewaarschuwd:

 • mass surveillance
 • onethische experimenten met mensen
 • social engineering
 • gedwongen conformiteit ("Gleichschaltung")
 • propaganda en censuur
 • welwillende ”dictatuur
 • (voorspellend) politiewerk
 • verschillende waardering van mensen
 • relativiteit van mensenrechten
 • en, naar het schijnt, mogelijk zelfs euthanasie voor de verwachte tijden van crisis in onze niet-duurzame wereld.

Er zijn maar weinig tegenstemmen gehoord omdat de oplossing de dromen van rechtse nationalisten combineert over strengere grenscontrole en bewaking van vluchtelingen met linkse ambities om de lucht die we inademen te controleren en te belasten. Enkele invloedrijke spelers, zoals de secretaris-generaal van de VN António Guterres en Zweedse klimaat tsaar Johan Rockström, beschouw de corona-crisis nu als een gouden kans om hun gewenste duurzame technocratische toekomst te bereiken. Zoals Rockström zojuist schreef Zweedse Dagbladet :

Hier ligt een kans om de EU Green Deal samen te voegen met het werk om de EU te redden van de Corona-crisis. Het is dezelfde agenda. (Johan Rockström, 28 maart 2020)

Om gered te worden van de economische beperkingen moet je je houden aan de groene agenda. Het wordt geleverd met snaren. De crisis is ook een bron van zorg geworden voor de G20 - het toonaangevende forum voor mondiaal bestuur met nauwe banden met het World Economic Forum en de internationale organisaties (dit jaar geleid door Saoedi-Arabië). Er worden nu plannen gemaakt om een ​​stevige wereldwijde respons en coördinatie van de Corona-crisis te bewerkstelligen (zoals Bill Gates heeft gevraagd).

De ongekende COVID-19-pandemie is een krachtige herinnering aan onze onderlinge verbondenheid en kwetsbaarheden. Het virus respecteert geen grenzen. De bestrijding van deze pandemie vraagt ​​om een ​​transparante, robuuste, gecoördineerde, grootschalige en op wetenschap gebaseerde wereldwijde reactie in de geest van solidariteit. We zijn vastbesloten om een ​​eenheidsfront te presenteren tegen deze gemeenschappelijke dreiging.

De G20 besloot een aantal dringende acties te ontwikkelen.

 1. Versterk het mandaat van de WHO om de internationale strijd tegen Corona te coördineren.
 2. Zet op vrijwillige basis middelen in voor het COVID-19 Solidarity Response Fund, Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation en GAVI, The Vaccine Alliance (opgericht door Bill & Melinda Gates Foundation).
 3. Meer onderzoek doen naar vaccins en medicijnen, gebruikmaken van digitale technologieën en de wetenschappelijke internationale samenwerking versterken.
 4. Vraag de presidenten van de centrale bank om een ​​G20-actieplan te ontwikkelen als reactie op COVID-19. Werk nauw samen met internationale organisaties om internationale financiële bijstand te verlenen.
 5. Vraag ILO en OESO om de impact van de pandemie op de werkgelegenheid te volgen.
 6. Versterk de wereldwijde samenwerking via eerstelijnsorganisaties zoals WHO, IMF, Wereldbankgroep en multilaterale en regionale banken.
 7. Vraag de belangrijkste relevante functionarissen om de impact van de pandemie te coördineren, onder meer door maatregelen voor grensbeheer en het verlenen van bijstand aan gerepatrieerde burgers (indien nodig).

De wereld is in oorlog met het virus. Maar naties handelen op een manier die de zaken chaotischer maakt. Voormalige Britse premier Gordon Brown wil dat de G20 meer spieren krijgt, onder meer de VN-Veiligheidsraad en fungeert als een uitvoerende raad. Een vergelijkbare mening wordt gedeeld door Rockström, die oproept tot een krachtige wereldregering, die de nieuwe internationale economische orde en de 4e industriële revolutie implementeert.

Dit betekent dat een echte politiek-economische technocratie misschien om de hoek ligt. Tenzij we nu vreedzaam maar resoluut NEE tegen deze maatregelen zeggen.

Over de editor

Jacob Nordangård
Jacob Nordangård is gepromoveerd op "Thema Technologie en Sociale Verandering" en heeft ook een master in geografie en "Cultuur, maatschappij en mediabeheer" aan de Linköping University. Hij woont in Zweden. Zijn nieuwste boek, Rockefeller: Controlling the Game, is beschikbaar in het Engels, maar alleen in geselecteerde landen in Europa. Zijn website is https://www.stiftelsen-pharos.org
Inschrijven
Melden van
gast

5 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Karl Akeby

Dit is een zeer goed geschreven en informatief artikel. Goed gedaan. Bedankt Jacob.