Technocraat-in-charge: Klaus Schwab's 'grote verhaal' voor de wereldwijde Borg

Klaus SchwabHoffelijkheid WEF
Deel dit verhaal!
U zult niets bezitten, maar u zult niet gelukkig zijn. Je wordt ook geassimileerd in Schwabs versie van de Borg, waar geïmplanteerde technologie je een volgzame dienaar van het meesterras zal maken. Schwab is de onbetwiste kampioen en rattenvanger van Technocracy, die de wereld leidt naar totale wetenschappelijke dictatuur en neo-feodalisme. ⁃ TN-editor

Elke beschaving is gebouwd op lagen van mythologie. In zijn onlangs verschenen boek Het grote verhaalde oprichter en voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, promoot een nieuwe wereldwijde mythos gebaseerd op empathie en samenwerking.

Dit is opmerkelijk als je bedenkt dat vijf jaar geleden, in De vierde industriële revolutie, hij legde kalm uit dat succesvolle samenlevingen van de toekomst 'slimme' termietenkolonies zouden zijn die krioelden van tweevoetige cyborgs. Toen anderhalf jaar geleden, in De grote resethij verklaarde dat de COVID-19-pandemie “een zeldzame maar beperkte kans vertegenwoordigt om onze wereld te reflecteren, opnieuw vorm te geven en te resetten”, om plaats te maken voor een polycentrische technocratie – mogelijk draaiend op een Chinese digitale valuta.

Omdat de meesten van ons geen gen-bewerkte, neuro-verbeterde, bionische uitkeringsontvangers willen worden die door robots worden ontslagen, en omdat zijn accent klinkt als de zee Stasi-schurk, is Schwab een magneet geworden voor schuld en volkshaat - een fascist voor sommigen, een communist voor anderen, een technocratisch brein voor de meesten.

Nu, alsof we allemaal onze vermoedens zijn vergeten, roept hij op tot een nieuw verhaal, een... groot verhaal, waar alles wat je nodig hebt liefde is:

"Dit opkomende verhaal is zeer nuttig omdat het laat zien dat dit vermogen om te zorgen - een voorwaarde voor succesvolle samenwerking - afhankelijk is van sentimenten, kwaliteiten en emoties die kunnen worden aangemoedigd, bevorderd en zelfs onderwezen. Hoewel liefde en genegenheid een sociale dimensie hebben, zijn ze zeer persoonlijk en moeilijk te evenaren op maatschappelijk niveau, maar andere kwaliteiten kunnen gemakkelijker worden aangewend voor sociaal welzijn. Empathie (het vermogen om de gevoelens van een ander te begrijpen en te delen) is daar een van.”

Wetende dat Klaus Schwab het belangrijkste globalistische ideologische centrum controleert, het World Economic Forum - dat een enorme invloed uitoefent op onze politiek, vooral via donoren, en op de bedrijfscultuur via raden van bestuur - is zijn 'geweldige verhaal' een grote zorg. Het signaleert een strategisch moreel kader, bedoeld om leiders en massa's te manipuleren, waarin bereidheid om zich te onderwerpen goed is en weigering om te gehoorzamen slecht is.

Terwijl Schwab (en zijn consequent genegeerde co-auteur, Thierry Malleret) doen alsof hun boodschap van empathie en samenwerking een radicaal nieuw paradigma is, putten ze uit een diepe bron van evolutionaire wetenschap en filosofie. De brede theorie stelt dat de darwinistische evolutie twee algemene overlevingsstrategieën heeft voortgebracht: competitie en samenwerking. Beide eigenschappen komen, in wisselende verhoudingen, in vrijwel elk organisme tot uiting. De sleutel tot dit theoretische raamwerk is dit: meer coöperatieve organismen, zoals wolven, mieren of mensen, zullen de meer solitaire, 'individualistische' organismen overtreffen.

De grote vissen eten de kleintjes op, maar een grotere school vissen zal ze allebei marginaliseren.

Deze metaforen weerspiegelen onze menselijke realiteit vrij goed, maar de betekenis verschuift onder de pen van een globalistische technocraat die vastbesloten is om hyperverbonden 'publiek-private partnerschappen' over de planeet te verspreiden - een klodderachtig, gedigitaliseerd superorganisme dat alles op zijn pad verteert.

Voor degenen die strijden tegen de wereldwijde technocratie, betekent 'samenwerking' capitulatie en 'empathie' pathologisch altruïsme.

Herr Schwabs transhumane fantasie

Het grote verhaal draait om vijf kernthema's, allemaal bekend uit de vorige boeken van Schwab - economie, milieu, geopolitiek en samenleving, met een manische nadruk op technologie:

“Hoop, en de mogelijkheid van optimisme, vloeien voort uit de volgende observatie: we bevinden ons op een kruispunt in de geschiedenis waarin nieuwe ontdekkingen en nieuwe technologieën geen lineaire maar exponentiële groeipercentages volgen, waardoor innovatie drastisch wordt versneld. … Peter Diamandis [mede-oprichter van Singularity University] is van mening dat 'in de komende 10 jaar we elke industrie opnieuw gaan uitvinden' en 'we meer vooruitgang zullen boeken dan in de afgelopen 100 jaar.'”

Klinkt geweldig als je een stap in je koepel wilt, maar velen van ons zijn niet zo enthousiast om ons lichaam en brein met de machine te fuseren.

Om de diepe mythos achter het Grote Verhaal te begrijpen, moet je terugkijken naar Schwabs proefschrift in De vierde industriële revolutie, gepubliceerd in 2016. Hij stelt dat innovaties van de vorige drie industriële revoluties - de mechanische (stoommachine, spoorwegen), de elektrische (gloeilampen, telefoons) en de digitale (computers) - uitmonden in een vierde die de mensheid zelf zal transformeren.

"De convergentie van de fysieke, digitale en biologische werelden", schrijft Schwab, "is de kern van de vierde industriële revolutie."

Wat betekent dit in de praktijk? Ondanks de kalme, nuchtere toon van het boek - een toon die suggereert dat een AI gewoon Schwabs hersenen scande en zijn gedachten in tekst vertaalde - krijgt de lezer van tijd tot tijd een schokkend voorbeeld te zien. Schwab is vooral geobsedeerd door synthetische biologie, designerbaby's, kunstmatige intelligentie, het Internet of Things (IoT) en het meest verontrustende, het Internet of Bodies (IoB):

“Denk aan monitoring op afstand, een wijdverbreide toepassing van het IoT. Elk pakket, pallet of container kan nu worden uitgerust met een sensor, zender of radiofrequentie-identificatie (RFID)-tag waarmee een bedrijf kan volgen waar het zich door de toeleveringsketen beweegt - hoe het presteert, hoe het wordt gebruikt . … In de nabije toekomst zullen soortgelijke monitoringsystemen ook worden toegepast op het verplaatsen en volgen van mensen.”

Schwab schrijft over het observeren van menselijke bewegingen met RFID-chips alsof hij deze zomer warm weer voorspelt. Zie je, zee gedwongen industriële revolutie “verandert niet alleen het 'wat' en het 'hoe' van dingen doen, maar ook 'wie' we zijn. … Simpel gezegd, grote technologische innovaties staan ​​op het punt om over de hele wereld ingrijpende veranderingen teweeg te brengen – onvermijdelijk.”

Wat voor veranderingen? De 52 pagina's tellende appendix, die bijna een derde van het boek omvat, geeft ons een goed idee. De sectie, getiteld 'Deep Shift', somt drieëntwintig 'technologie-omslagpunten en sociale effecten' op, gebaseerd op een enquête onder 800 leidinggevenden, oftewel de managementelite. De lijst begint met 'implanteerbare technologieën', slentert dan vrolijk door 'auto's zonder bestuurder', 'designers', 'slimme steden', 'AI en besluitvorming', enzovoort, met 'neurotechnologieën' die een carbonzwarte boog binden op het eind.

"82 procent van de respondenten verwachtte [tegen 2025] de eerste implanteerbare mobiele telefoon die commercieel verkrijgbaar was." De auteurs specificeren niet waar chirurgen dit apparaat zullen plakken, maar ik heb een suggestie. Ze schrijven verder:

“Mensen raken steeds meer verbonden met apparaten, en die apparaten raken steeds meer verbonden met hun lichaam. … Slimme tatoeages en andere unieke chips kunnen helpen bij identificatie en locatie. Geïmplanteerde apparaten zullen waarschijnlijk ook helpen om gedachten te communiceren die normaal gesproken verbaal worden uitgedrukt via een 'ingebouwde' smartphone, en mogelijk onuitgesproken gedachten of stemmingen door hersengolven of andere signalen te lezen."

In dit cyborgscenario omvatten de "positieve effecten" van implantaten een "vermindering van vermiste kinderen". Dus als ouders niet nalatig willen zijn, moeten ze hun kinderen chippen. "Digitale tatoeages zien er niet alleen cool uit, maar kunnen ook nuttige taken uitvoeren, zoals het ontgrendelen van een auto, het invoeren van codes voor mobiele telefoons... of het volgen van lichaamsprocessen."

Hoewel er in 2016 en het volgende jaar golven van transhumanisme-verslaggeving waren, van The Guardian naar National Geographichet feit dat het World Economic Forum hun zegen had gegeven aan een ingrijpende transhumanistische revolutie bleef stil op de achtergrond. Het is alsof niemand er over mocht praten.

Toen, afgelopen zomer, schreef Schwab snel COVID-19: de grote reset-zo snel dat je zou denken dat hij zijn omtrek al klaar had om te rollen. In dit dunne boek verklaart hij openlijk een wereldwijde inwijdingsritus in de vierde industriële revolutie:

“Bijna meteen werden de meeste dingen 'e-dingen': e-learning, e-commerce, e-gaming, e-books, e-attendance. … Met de pandemie heeft de 'digitale transformatie' waar zoveel analisten al jaren naar verwijzen... zijn katalysatoren gevonden. Een belangrijk effect van opsluiting zal de uitbreiding en progressie van de digitale wereld zijn op een beslissende en vaak permanente manier.”

Terwijl mensen werden gerobotiseerd, werden de robots gehumaniseerd:

“Vanaf het begin van de lockdowns werd duidelijk dat robots en AI een 'natuurlijk' alternatief waren wanneer menselijke arbeid niet beschikbaar was. … Onze aanhoudende en mogelijk blijvende angst om besmet te raken met een virus (COVID-19 of een ander) zal dus de meedogenloze opmars van automatisering versnellen. … Degenen die zich wendbaar en fantasierijk aanpassen, zullen uiteindelijk de COVID-19-crisis in hun voordeel gebruiken.”

Zonder schande, De grote reset viert deze ongekende "kans" om de "convergentie van de fysieke, digitale en biologische werelden" te versnellen. In de mate dat Schwab klaagt over wat er verloren gaat, doet hij dat als een grijnzende paleontoloog die door een stapel Triceratops-botten graaft.

Swindlin' Schwab is op zoek naar liefde

De term ‘pathologisch altruïsme’ ​​is bedacht door Barbara Oakley in een jaargang uit 2011 met dezelfde naam. Het idee is dat menselijke vriendelijkheid kan evolueren naar het suïcidale – alles van het worden van een liefdesslaaf tot het dienen van dictators. In roofzuchtige relaties kan je geweten tegen je worden gebruikt.

Hoewel Het grote verhaal is naar verluidt gebaseerd op gesprekken met "50 van 's werelds belangrijkste mondiale denkers en opiniemakers", het is zo'n dove poging om menselijke vriendelijkheid te melken, ik vraag me af of Klaus Schwab een AI-tekstgenerator heeft gevraagd hoe mensen kunnen stoppen hem te haten . Naast 'samenzweringstheorieën' en automatisering van banen, is de belangrijkste zorg van het boek klimaatverandering - een 'existentiële dreiging' die alleen experts kunnen detecteren en die alleen door wereldwijde naleving kan worden verholpen.

"Hoe kunnen we deze ideeën verteerbaar maken", vraagt ​​Schwab, "zodat een grote meerderheid van de burgers ze omarmt?"

De sleutel is om empathie en samenwerking te vergroten door verhalen te vertellen. “[N]arratieven vormen onze percepties, die op hun beurt onze realiteit vormen en uiteindelijk onze keuzes en acties beïnvloeden. Zo vinden we zin in het leven.” Schwab besteedt speciale aandacht aan "dystopische visies" en "impliciete vooroordelen" over out-of-control technologie.

Dus de technocraat die de halve planeet woedend maakte door hersenchips en mondiaal bestuur te promoten, dringt er nu bij zijn volgelingen op aan om kosmische propaganda te draaien. Om eerlijk te zijn, Schwab uit zijn bezorgdheid over cybercriminaliteit, AI-oorlogvoering en misbruik van synthetische biologie. Maar zijn oplossing? Meer technologie, sterkere overheid en tranentrekkende verhalen.

"De eerste cruciale stap is om het dominante verhaal omver te werpen... dat de mens een wolf is voor een andere man." Iedereen die bekend is met Big Tech-surveillance of drugskartel-moordporno zou dit als totale onzin lezen, maar alleen omdat ze de "bedrading" achter onze empathische "circuits" niet begrijpen:

“[S] aangezien onze neurale netwerken zijn opgezet om te interageren met de neurale netwerken van anderen om hun emoties waar te nemen en om ze van de onze te onderscheiden, maakt een gebrek aan empathie het veel moeilijker om met elkaar te leven zonder constant te vechten of zich bedreigd voelen door anderen. … Een groeiend aantal onderzoeken, met name in de neurowetenschappen, toont aan dat: 'Als je van gedachten verandert, je de wereld kunt veranderen.'”

Om samenwerking af te dwingen, moeten autoriteiten daarom de empathiecircuits van het publiek activeren door middel van 'prosociaal beleid'. Als dat je hart niet verwarmt, zal niets dat doen.

Een specifieke aanpak werd geformuleerd door Raghuram Rajan. Zijn plan "bestaat uit 'versterking en empowerment van gemeenschappen' [omdat] mondiaal bestuur moet samengaan met lokale macht op een manier die het inclusief maakt." Anders riskeert u een “populistische terugslag”:

“[Ze] zullen wereldwijde markten uitsluiten en uitsluitingsactivisten worden, of ze zullen immigranten uitsluiten, en het zal Amerika zijn voor autochtone Amerikanen. Wat ik in gedachten heb, is wat ik 'inclusief lokalisme' noem. … Grenzen omsluiten je lokale gemeenschap, maar het zijn poreuze grenzen. … Iedereen die mee wil doen, kan binnenkomen.”

Iets zegt me dat noch het World Economic Forum, noch China op korte termijn "inclusief lokalisme" zullen aannemen. Om het punt van deze retoriek te begrijpen, stel je een wereld voor waar het populistische Westen zijn verdediging heeft laten vallen terwijl elites over de hele wereld die van hen versterken.

Uiteindelijk zou het idee van globalisten die empathie manipuleren om hun tegenstanders te verzwakken net zo razend zijn als de wens om schedels met hersenchips te doorboren. Niet dat ouwe Klaus die is vergeten:

"[Met technologie] heerst een gevoel van groot optimisme - een sentiment dat wordt uitgedrukt door alle wetenschappers die we voor dit boek hebben geïnterviewd. Michio Kaku ging het verst. … 'Brain-net (wanneer de menselijke geest wordt versmolten met computers) zal een paar decennia duren om van de grond te komen, maar investeerders springen er al in.'”

Volgens Swindlin' Schwab is The Future™ een “onvermijdelijke” technocratie. Nadat hij de absurde warmte en donsjes had weggepeld, Geweldig verhaal is het verhaal van designerbaby's met antennes in hun hoofd die door hyperverbonden slimme steden dwalen terwijl robots hun baan overnemen en immigranten hun grenzen overstromen - vanwege 'klimaatverandering' en 'ongelijkheid'. Noem me een cynicus, maar de slotscène van zijn kosmische vertelling ziet er niet zo geweldig uit.

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

17 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

[…] Lees origineel artikel […]

coronistan.blogspot.com

Ik hoop dat dat zo lang zal duren dat ik zie dat deze zieke man naar de hel gaat.

ik bedoel maar

Er moet iets in de Covid-vaccins zitten, serieus waardoor mensen krioelen van nanotechnologie! DAAROM WORDT HET NU OP ONS GEDWONGEN. https://en.wikipedia.org/wiki/Nanotechnology https://www.cas.org/resource/blog/understanding-nanotechnology-covid-19-vaccines https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7103321/ IK ZEG NEE, GEEN MANIER FELLA!

11 maanden geleden voor het laatst bewerkt door Zatev
bijwoner

Kun je bewijzen dat de vaten van de mens van nature niet al op een meer geavanceerd type nano-machine zijn? Het is van nature een soort biomechanisch voertuig. ik geloof niet dat de mens "god" moet spelen, maar nogmaals, het ego van de mens heeft die kat al uit de zak gehaald, toch? Als iemand brutaal eerlijk is tegen zichzelf, is de mens van nature duidelijk ontworpen om een ​​kuddedier te zijn (vat sprekend). Dus wat zijn de ware doelen van de mens.? Ofwel een voedselvoorziening voor een aantal snode entiteiten of om gelijkmatig te koloniseren of als een vorm van... Lees verder "

elle

Dit is wat er in de kill-shot zit. Tot nu toe ontdekt en hier in zwart-wit. De openbare verklaring van Klaus Schwab in 2020 dat "elk levend wezen op de planeet tegen het einde van dit jaar verzadigd zal zijn met hydrogels" is ondubbelzinnig. Hydrogels zijn een zeer geavanceerd wapensysteem en mRNA-kloneringstechnologie die wordt verspreid via arielspray, of zo zeggen de patenten. Het wereldwijde covid-mandaat van de roofdieren om de hele mensheid te injecteren met hun dodelijke schot ziet er als volgt uit (opgenomen in patenten en bevestigd door microscopie): grafeenhydroxide (scheermesjes), grafeenoxide (gif), draadloze nanosensortechnologie ( surveillance en tracking), technologie voor het verwijderen van genen... Lees verder "

11 maanden geleden voor het laatst bewerkt door elle
elle

Ga nooit naar Wikipedia voor informatie. Ze opereren als onderdeel van het verhaal, ongeacht de huidige leugen van de staat. Ze zijn niet te vertrouwen over welke informatie dan ook. De eigenaar van de site heeft gecapituleerd om alle informatie te verwijderen die ze niet met leugens kunnen besmetten zonder een beroep te doen op de poster.

Zij moedigen aan 'revisionistische geschiedenis' op continue basis. Niets van hen is meer dan een startpunt om een ​​woord te spellen of misschien een date te krijgen om ergens anders waarheidsgetrouwe informatie te zoeken. Ze maken deel uit van de machine.

11 maanden geleden voor het laatst bewerkt door elle
Mary Baker

De beste zin in dit artikel is: “Terwijl mensen werden gerobotiseerd, werden de robots gehumaniseerd.”

En aandacht schenken aan de woorden die ze gebruiken en begrijpen hoe ze ze definiëren, is verhelderend: "Voor degenen die strijden tegen wereldwijde technocratie, betekent "samenwerking" capitulatie en "empathie" betekent pathologisch altruïsme."

elle

Perfect gedefinieerd!

[…] Lees meer: ​​Technocraat-in-charge: Klaus Schwab's 'Great Narrative' For The Global Borg […]

[…] Lees meer: ​​Technocraat-in-charge: Klaus Schwab's 'Great Narrative' For The Global Borg […]

Jones

Suggestie:
The Bait Narrative als woordspeling voor het Great Narrative

elle

Het artikel is uitstekend, maar ik kon het nauwelijks lezen via mijn tranen van het lachen. WAT EEN GRAP! Liefde? De man houdt van NIEMAND. Hij is een massamoordenaar van de mensheid en zou moeten worden gearresteerd, gevangengezet en gefrituurd. Mijn antwoord?

Berg het op, Klaus. Je bent niet geschikt voor de aarde. Ga alsjeblieft weg met je vrienden!

Alfred

"De grote vissen eten de kleintjes op, maar een grotere school vissen zal ze allebei marginaliseren." Wat hij echt bedoelt, is dat ze de ansjovis willen marginaliseren, zodat wanneer hij en zijn globalistenvrienden in een razernij terechtkomen en er genoeg van krijgen. Ze willen er absoluut zeker van zijn dat de ansjovis geen manier hebben om zichzelf te bewapenen en wraak te nemen op zijn soortgenoten, en worden gecontroleerd om hun heerschappij over de mensheid te accepteren.

bijwoner

Klaus Schwab is slechts een frontman. Feit blijft dat bedrijven de kennis die al aan de mens is gegeven, oppotten om de woestijnen groen te maken en de mens te bevrijden van "fossiele brandstoffen". De mogelijkheid blijft bestaan ​​dat ze waarschijnlijk CO2 willen om de aarde in ijstijdmodus te brengen. Ik vraag me af hoe de aarde eruit zou zien als er ooit een kind zou worden opgevoed als de miljardairs, de voor de hand liggende mechanisch geneigde kinderen veranderden daar gemakkelijk in. Ik vraag me af hoe de aarde eruit zou zien als de kleine boer alle up-to-date kennis zou krijgen van sinaasappels die in de winter in kassen worden gekweekt met geothermische en geassisteerde... Lees verder "

overwinning J

Geen zorgen meer! Als je een strak schema hebt / worstelt met je schoolwerk, begrijp ik dat
Krijg je opdracht/huiswerk in een mum van tijd gedaan met de beste experts met jarenlange praktijkervaring. Kom eens langs!
https://victoryessays.com/

trackback

[…] Technocraat-in-charge: Klaus Schwab's 'Great Narrative' For The Global Borg […]