Wetenschappers: 5G Rollout vormt 'geloofwaardige' bedreiging voor dieren in het wild

Wikipedia Commons
Deel dit verhaal!
Milieuactivisten roepen op tot 5G-pilots die gedetailleerde studies opleggen naar de invloed van EMR op insecten en dieren in het wild. Momenteel zijn er geen 'vervuilingsnormen' voor hoeveel straling veilig is voor dieren in het wild, laat staan ​​voor mensen. ⁃ TN-editor

Elektromagnetische straling van hoogspanningslijnen, wifi, telefoonmasten en omroepzenders vormt een 'geloofwaardige' bedreiging voor dieren in het wild, suggereert een nieuw rapport, aangezien milieuactivisten waarschuwden dat de uitrol van 5G meer schade zou kunnen toebrengen.

Een analyse van 97-studies door de door de EU gefinancierde beoordelingsinstantie EKLIPSE concludeerde dat straling een potentieel risico is voor de oriëntatie van insecten en vogels en de gezondheid van planten.

Maar het goede doel Buglife waarschuwde dat ondanks goed bewijs van de schade er weinig onderzoek gaande was om de impact te beoordelen of vervuilingslimieten toe te passen.

Het goede doel zei dat 'ernstige gevolgen voor het milieu niet konden worden uitgesloten' en riep op om 5G-zenders uit de buurt van straatlantaarns te plaatsen, die insecten aantrekken of gebieden waar ze de natuur kunnen schaden.

Matt Shardlow, CEO van Buglife: “We hanteren limieten voor alle soorten vervuiling om de bewoonbaarheid van onze omgeving te beschermen, maar tot nu toe zijn de veilige limieten van elektromagnetische straling nog niet bepaald, laat staan ​​toegepast.

“Er is een geloofwaardig risico dat 5G aanzienlijk van invloed kan zijn op dieren in het wild, en dat het plaatsen van zenders op LED-straatlantaarns die nachtelijke insecten zoals motten aantrekken de blootstelling verhoogt en daarmee het risico.

"Daarom willen we dat alle 5G-piloten gedetailleerde onderzoeken opnemen naar hun invloed en impact op dieren in het wild, en dat de resultaten van deze onderzoeken openbaar worden gemaakt."

Buglife riep op om 5G-zenders weg te halen bij straatverlichting waar insecten worden getrokken

Vanaf maart hebben 237-wetenschappers een oproep aan de Verenigde Naties ondertekend om hen te vragen de risico's van elektromagnetische straling serieuzer te nemen.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast