Steden 2030: implementatie van de nieuwe stedelijke agenda

Foto: UNDP Indonesia
Deel dit verhaal!
De Verenigde Naties promoten Technocracy via haar programma's voor duurzame ontwikkeling, New Urban Agenda en Agenda 2030. Het heeft ook gezworen om het kapitalisme en Free Enterprise helemaal omver te werpen, en een belangrijk onderdeel van hun strategie is om steden over de hele wereld te transformeren. ⁃ TN Editor

In oktober 2016, de New Urban Agenda werd unaniem aangenomen op de VN-conferentie over huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling (Habitat III) en diende als een nieuwe visie voor onze steden en gemeenten voor de komende 20-jaren. UNDP betuigde zijn volledige steun aan de uitvoering van de nieuwe stedelijke agenda met de officiële lancering ervan Strategie voor duurzame verstedelijking.

Een jaar later verwelkomde UNDP haar Strategisch plan 2018-2021 met de goedkeuring van de lidstaten, het verstrekken van strategische richtsnoeren voor het beleid en de programma's van UNDP voor de komende vier jaar. De nieuwe Plan geeft de richting aan voor een nieuw UNDP om landen te helpen een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid te verminderen en de doelstellingen van de EU te bereiken 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling.

Het plan erkent dat snelle urbanisatie en veranderende demografische patronen het conventionele denken over ontwikkelingstrajecten uitdagen, en dat het aanpakken van stedelijke uitdagingen transversale, geïntegreerde toepassingen van expertise en investeringen vereist, op maat gemaakt voor elk land en elke omstandigheid en aangedreven door wereldwijde beste praktijken en internationale normen. .

Door vier van de zes Signature Solutions van het Strategisch Plan ziet UNDP unieke kansen om zijn aanbod van diensten op het gebied van duurzame verstedelijking op te schalen, bijvoorbeeld:

  • "Handtekening oplossing 1”- Houd mensen uit de armoede, wat een mix van oplossingen inhoudt die de bestaansmiddelen op het platteland en in de stad verbeteren, gendergelijkheid versterken, sociale bescherming opbouwen en basisdiensten bieden;
  • “Signature-oplossing 2”- Effectief, inclusief en verantwoord bestuur versterken, ook op gemeentelijk en subnationaal niveau;
  • “Signature-oplossing 3”- Verbetering van de nationale preventie- en herstelcapaciteiten voor veerkrachtige samenlevingen, waardoor landen crises kunnen vermijden en snel kunnen terugkeren naar een stabiele ontwikkeling nadat zich crises hebben voorgedaan, vooral in grote stedelijke nederzettingen; en
  • "Handtekening oplossing 5" - De kloof in de toegang tot schone energie dichten en de energie-efficiëntie verbeteren, wat landen ook zal helpen de gevolgen van luchtverontreiniging te verminderen, met name in stedelijke gebieden.

Onder begeleiding van het nieuwe Strategisch Plan en de zes handtekeningoplossingen ontwikkelt en past UNDP zich verder aan en wordt het aangepast om innovatiever en efficiënter te worden om een ​​gewenste ontwikkelingspartner te blijven en effectief te reageren op nieuwe en opkomende behoeften in een steeds meer verstedelijkte wereld, en om de helft van de wereldbevolking bedienen die nu in stedelijke gebieden woont.

In overeenstemming met de hervormingsagenda van de secretaris-generaal voor het VN-ontwikkelingssysteem, roept het plan ook op nieuwe manieren van werken om sectoren te helpen beter te werken voor duurzame ontwikkelingen hen in staat stellen om crisis voorkomen en sneller herstellen.

UNDP reageert positief op de oproep van de VN-hervorming voor meer samenhang en samenwerking binnen het VN-systeem. Als een connector voor kennis en partnerschap gericht op ontwikkeling die niemand achterlaat, werkt UNDP samen met andere VN-agentschappen, internationale financiële instellingen, nationale en lokale overheden, de particuliere sector en vrouwen- en jeugdorganisaties over de hele wereld om meer coherent beleidsadvies over urbanisatie te bieden op mondiaal, regionaal en landniveau en ondersteunen een nieuwe generatie landenteams van de VN.

Op de 9th World Urban Forum (WUF9) in Kuala Lumpur, Maleisië, presenteert UNDP zijn resultaten, partnerschappen en vooruitdenkende duurzame stadsontwikkeling, en toont het zijn betrokkenheid als een vertrouwde partner bij de implementatie van de NUA in de komende jaren. Gezamenlijk zal de inspanning van het VN-systeem, met de leiding van UN-Habitat, een krachtige en impactvolle WUF9 weven, waardoor de betrokkenheid van alle relevante stedelijke stakeholders bij het bereiken van de NUA- en duurzame ontwikkelingsdoelen wordt versterkt.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

2 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties