Regels als code: globalistische AI-infrastructuur voor mondiaal bestuur

Deel dit verhaal!
De bij de VN aangesloten Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) stelt voor dat regeringen regels publiceren als computercode die rechtstreeks door software en machines kan worden gebruikt. ⁃ TN-editor

Rules as Code (RaC) is een zeer innovatief idee dat behandelt hoe wet- en regelgeving tegelijkertijd in natuurlijke taal en in werkende computercode wordt geproduceerd. RaC heeft belangrijke implicaties, niet alleen voor het produceren van betere regels (wat betekent dat het duidelijk en geschikt is voor het beoogde doel), maar het geeft ook een sterke impuls aan een krachtige nieuwe generatie op regels gebaseerde softwareplatforms (die beter geschikt zijn voor real-world regels geproduceerd door overheden en bedrijven). ).

RaC is een reactie op en een projectie van de bredere aanhoudende digitale revolutie die burgers en bedrijven treft. [4] Het World Economic Forum heeft de term 'The Fourth Industrial Revolution' bedacht om de fundamentele verandering te beschrijven in de manier waarop we leven, werken en waar de fysieke, digitale en biologische wereld samenvloeien.

Waarom RaC?

Figuur 1 vat samen wat wij zien als de basisketen van redenering voor RaC. Het identificeert de urgentie voor regeringen om zich aan te passen aan een zich steeds sneller ontwikkelende digitale wereld, de vorm van een gepaste reactie, de voordelen die zouden voortvloeien en de voorwaarden die nodig zijn voor succes.

Figuur 1. De redenering achter regels als code

Wat is RaC?

Zoals aangegeven in de redeneringsketen, vertegenwoordigt RaC een fundamentele heroverweging van de manier waarop uitvoering kan worden gegeven aan een kernverantwoordelijkheid van de overheid: het opstellen van regels. Het hervormt de interacties van de verschillende belanghebbenden in het regelgevingsproces, inclusief opstellers van wet- en regelgeving, regelschrijvers en analisten, en codeerders van software.

De essentie van RaC kan als volgt worden gedestilleerd in zes fundamentele principes, of kernbegrippen:

(1) Digitale openbare infrastructuur. RaC pleit ervoor dat de overheid de verantwoordelijkheid neemt voor het aanleveren van regels als computercode samen met de regels uitgedrukt in natuurlijke taal.

Momenteel worden regels al gecodificeerd als onderdeel van digitale diensten en softwaresystemen, maar vaak niet door de uitgevende overheid zelf. Transparantie, het vermijden van vertaalproblemen en het verminderen van dubbel werk zijn belangrijke doelstellingen voor RaC. In veel delen van de wereld wordt algemeen aanvaard dat de overheid openbare infrastructuur moet leveren die geschikt is voor de digitale economie, bijvoorbeeld voor digitaal identiteitsbeheer. RaC of 'digitale' wet- en regelgeving zijn vergelijkbare basiselementen van een digitale wereld en economie.

(2) Betere regels. RaC schrijft een iteratieve, mensgerichte, testgestuurde benadering voor voor het ontwikkelen van regels.

RaC gaat ervan uit dat regels voor menselijk verbruik inherent beter zullen zijn (leesbaarder, vollediger, geschikter voor het beoogde doel) als ze gelijktijdig worden opgesteld of geïnterpreteerd samen met een versie voor machinaal verbruik. Het traditionele model van het opstellen van regels kan uitdagingen veroorzaken voor de levering van digitale diensten. De regels kunnen moeilijk te begrijpen of te navigeren zijn, en hun logica is niet robuust. Deze tekortkomingen kunnen het voor ontwerpers en ontwikkelaars moeilijk maken om goede digitale diensten te bouwen, zodat mensen hun rechten, plichten en aanspraken gemakkelijk kunnen begrijpen.

(3) Ondubbelzinnig. RaC schrijft duidelijkheid en precisie voor in regels voor menselijke consumptie; daarom is vocabulaire coördinatie in de vorm van een conceptmodel [5] essentieel.

Duidelijkheid en vermindering van ambiguïteit staan ​​centraal tijdens de ontwikkeling van het conceptmodel, dat in hetzelfde opzicht helpt bij het modelleren van beslissingen en het ontwikkelen van regels. Het iteratieve proces van het ontwikkelen van modellen en regels in een multidisciplinair team zorgt voor duidelijkheid en precisie. De ultieme test is het gebruik van werkende code en geautomatiseerde testcases om de hoge kwaliteit duidelijk te bewijzen. Door geautomatiseerde testcases uit te voeren, worden eventuele resterende gebieden van onduidelijkheid of onduidelijkheid of precisie geïdentificeerd.

(4) Digitale tweeling. RAC schrijft een digitale tweeling voor voor overheidsregels. Elke regel voor gebruik door mensen moet ook beschikbaar zijn in een vorm die door machines kan worden gebruikt - een die zowel leesbaar als zeer nauwkeurig is.

Waarom een ​​digitale tweeling van de regels? Historisch gezien zijn regels gecodeerd door in silo's geplaatste organisaties, vaak buiten de overheid, die hun eigen interpretaties geven. Er is geen manier om consistentie van intentie te garanderen met verspreide implementaties zoals deze. Salaris- en vakantiegeld aan werknemers kunnen bijvoorbeeld digitaal worden ingevuld in salarissoftware. Payroll-software moet wel voldoen aan de regels in de arbeidswetgeving. Zonder een digital twin is er geen manier om de trouw in de salarissoftware te garanderen met de bronregels uit de arbeidswetgeving.

(5) Isomorfisme. RAC schrijft voor dat elke regel voor machine-verbruiksartikelen gedurende zijn hele levensduur nauw verbonden moet blijven met zijn tegenhanger voor menselijke consumptie, zodat veranderingen te allen tijde effectief kunnen worden gesynchroniseerd.

Met RAC is een regel voor machineverbruiksartikelen geen vertaling van een regel door afzonderlijke mensen op een ander tijdstip, maar wordt deze parallel en tegelijkertijd ontwikkeld. Deze digitale tweeling blijft nauw verbonden met zijn menselijke tegenhanger, zodat de betekenis van de twee in de loop van de tijd niet uiteenloopt.

(6) Interoperabiliteit. RaC schrijft voor dat regels die voor machines worden weergegeven, onafhankelijk moeten zijn van softwareplatforms.

Overheidsregels moeten gedemocratiseerd en gemakkelijk toegankelijk zijn. Burgers, ondernemers, sociale innovatoren, softwareontwikkelaars en de systemen die ze ontwikkelen, moeten de regels kunnen 'consumeren' zonder de regels te hoeven vertalen. Dit betekent het overwegen van open-sourceoplossingen en het vermijden van elke vendor lock-in voor platforms die de regels vastleggen en regels openbaar maken. Het gebruik van open en algemeen aanvaarde standaarden is een kritische succesfactor voor RaC.

Samengevat

RaC schrijft fundamentele vernieuwingen voor in de manier waarop beleid en overheidsregels worden ontwikkeld en in het formaat waarin ze worden gepubliceerd. Het is een directe reactie op een samenleving die digitaler wordt. Hoewel het gericht is op de overheid, heeft het gevolgen voor elke organisatie die beleid maakt - en dat is zo ongeveer elke organisatie in de wereld.

Het fundamentele doel van RaC is het elimineren van de kostbare en contraproductieve kloof tussen beleidsontwikkeling en de uitvoering ervan als onderdeel van digitale diensten - ongeacht of deze wordt uitgevoerd door de overheid zelf of via tussenpersonen zoals een burgeradviesbureau, een belastingagent, een scheepsagent, enz.

RaC streeft ernaar de overheid responsiever en adaptiever te maken. Indien verstandig aangenomen, zou RaC kunnen resulteren in verbeteringen voor de overheid en andere organisaties in alle volgende opzichten.

  • Traceerbaarheid
  • Zichtbaarheid
  • Transparantie
  • toegankelijkheid
  • Trust
  • Regulerende risicovermindering
  • Wendbaarheid en efficiëntie
  • Conformiteit

Waar het op neerkomt, is een drastisch verbeterde ervaring in het omgaan met de overheid.

Door toepassing van RaC kan de overheid flexibeler zijn in haar beleidsvormingsprocessen. Het zal ook kansen creëren voor innovatie op andere gebieden, zoals handhavingsbenaderingen bij de overheid of gebruikers buiten de overheid, zoals de FinTech- en RegTech-industrie.

In zijn meest basale vorm heeft RaC al laten zien dat het potentieel heeft voor betere regels, zoals aangetoond door het New Zealand Better Rules Initiative, OpenFisca in Frankrijk, de regering van New South Wales in Australië, de School of Public Services in Canada en de juridische interoperabiliteit. team van de Europese Commissie. De voordelen van de aanpak zijn duidelijk.

Als innovatie bevindt RaC zich in de beginfase. Het zal waarschijnlijk op opwindende en onverwachte manieren evolueren. Desalniettemin is de basislogica van het idee, en de argumenten ervoor in het digitale tijdperk, eenvoudigweg overtuigend.

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

3 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rik in Phoenix

RaC is absoluut GEEN goed idee. Het vervangt menselijk oordeel en redenering in elke natiestaat door een wereldwijd computerprogramma voor besluitvorming. Hier komen de Borg van Star Trek als we dat toestaan.