Beleidsmaatschappij: is technocratie de oplossing of het probleem?

Deel dit verhaal!
De Asia & Pacific Policy Society merkt op dat er in beleidskringen een sterke verleiding bestaat om op Technocracy te vertrouwen en dat het hier is om te blijven. De auteur vraagt: "Kunnen we elke nieuwe innovatie als 'slim' bestempelen, terwijl we verwachten dat het achterhaald beleidsdenken zal oplossen?" ⁃ TN-editor

De gelegenheid van Beleidsforums vijfde verjaardag is een gelegenheid om na te denken over de beleidsvorming in de afgelopen vijf jaar en om deel te nemen aan een discussie over huidige en op handen zijnde beleidscrises - waarover nog veel te overwegen valt.

Hoe staten regeren verandert. Al vroeg in de naoorlogse periode legde het door de staat aangestuurde interventionistische beleid de basis voor decennia van economische groei en structurele transformatie, met name in het wondermoment van het naoorlogse westen en de meer recente opkomst van Azië.

Binnen dat model bleek de directe betrokkenheid van de overheid bij de financiering van onderzoek en ontwikkeling een cruciale katalysator voor innovatie, van de Amerikaanse technische sector - via militaire uitgaven - tot de Zuid-Koreaanse chaebol.

In beide gevallen startte een gerichte versie van door de staat aangestuurde schoktherapie met innovatie, waarbij particuliere investeringen en ondernemerschap de daaruit voortvloeiende marktkansen najagen. Dit bracht een ontwikkelingsproces op gang dat zich op de lange termijn grotendeels kon handhaven zonder zoveel directe interventie.

In de moderne tijd zijn er meer indirecte beleidsinstrumenten om innovatie te bevorderen. Deze omvatten opleiding en training, marktvorming en platformhosting - civic tech is een voorbeeld - en participatieve beleidsvorming die inzichten uit meerdere sectoren samenbrengt.

Aan het begin van het derde decennium van het nieuwe millennium is het passend om te overwegen of modellen voor het overheidsbeleid gelijke tred kunnen houden met wat een onbelemmerde transformatie in de industrie lijkt te zijn, met name innovatie-intensieve sectoren zoals technologie, duurzaamheiden biomedische wetenschappen.

Wanneer we deze vraag overwegen, is het slingereffect - het idee dat beweging in één politieke of beleidsrichting uiteindelijk 'terugzwaait' in een dichotomisch systeem - een versleten maar relevante analogie.

In het naoorlogse tijdperk werden overheidsprogramma's en multilaterale instellingen opgezet om de ontwikkeling te vergemakkelijken. Echter, tientallen jaren van dergelijke inspanningen hebben uiteindelijk gehuil van protest gewekt van marktfundamentalisten en kleine overheidsuitbarstingen.

Tegen de jaren tachtig hadden regeringen deze kritiek geïnternaliseerd en slingerde de slinger weg van staatsinterventie. Toen privatisering en derivaten van de publieke sector van het neoliberalisme opkwamen, instellingen omdat de 'spelregels' een essentieel hulpmiddel voor governance werden. Ze voorzagen vangrails waar de staat zich terugtrok en stuurde de particuliere sector om binnen bepaalde grenzen van politieke aanvaardbaarheid te opereren.

Tegen het einde van de jaren negentig en het begin van de jaren 1990 leek de slinger te moeten slingeren, maar in plaats daarvan vestigde hij zich in het midden, met hybride modellen zoals publiek-private samenwerking en collaboratief bestuur die het beleidslandschap domineerden.

Kunnen we deze oude modellen toepassen op de nieuwe bestuursmandaten? Er is zelden meer een revolutionair idee met betrekking tot modellen voor economisch bestuur - de grenzen zijn aan de ene kant geëtst door centrale planning en de andere aan het laissez-faire kapitalisme, waarbij bijna elk punt op de slinger ergens is geprobeerd.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties