Perfecte storm van wereldwijde reset: het regent katten en technocraten

Zeer onaangenaam weer, of het oude gezegde geverifieerd "Regende katten, honden en hooivorken"!!! George Cruikshank, 1820
Deel dit verhaal!
De momenteel dominante klasse van technocraten en transhumanisten moet zo grondig worden afgewezen dat ze nooit meer de overhand krijgen in de openbare orde. Ze nemen het op tegen overheidsstructuren en de mensen die ze vertegenwoordigen. Dit is een wereldwijd probleem, niet alleen Amerikaans. Als zodanig hebben ze de mensheid de oorlog verklaard. ⁃ TN-editor

Stormen zijn er in vele vormen en kunnen uit veel verschillende samenstellende elementen bestaan, maar wanneer al deze elementen op hetzelfde kritieke moment samenkomen, noemen we het een 'perfecte storm'. Wanneer zo'n storm analoog wordt omgezet naar de culturele, politieke en economische gebieden, dat wil zeggen, wanneer het de hele sociale omgeving lijkt te beïnvloeden, hebben we geen andere keuze dan de betekenis ervan te begrijpen en ons op het begin voor te bereiden door beschermende maatregelen te nemen.

Zo'n storm komt nu over ons. Al zijn elementen wijzen duidelijk op een georkestreerde intentie; met andere woorden, het kan geen ongeluk zijn. En de intentie die we in het huidige historische moment onderscheiden, het onderliggende plan, lijkt de basis te leggen voor wat wel een "techno-totalitaire digitale donkere leeftijd," geassocieerd met de Club van Rome  Verenigde NatiesEn World Economic Forum, dat wil zeggen, wat bekend is geworden als de Grote Reset - de bedrijfsovername van eigendom, gezondheid, valuta, reizen, energie en levensonderhoud. Het resultaat houdt een grondige herstructurering van de democratische samenleving in neo-middeleeuwse lijnen, een eliminatie van de middenklasse, een politieke orde op twee niveaus en een vermindering van de wereldwijde volkstelling.

De sinistere elementen waaruit deze storm bestaat, zijn gemakkelijk waarneembaar voor iedereen die oplet:

  • Het opleggen van een virale pandemie en de officiële reactie ervan – lockdowns, sociale afstand, maskers, quarantaines, medische apartheid – die het openbare leven en de economische structuren van hele naties effectief hebben afgesloten, wat leidt tot verlies van levensonderhoud, fysieke en psychologische ziekte, en een spiraal zelfmoordcijfers.
  • Het verplicht stellen van nieuwe genomische "vaccins" die massale slachtoffers veroorzaken, zoals blijkt uit het fenomeen SADS - Plotselinge volwassen dood syndroom - die op de voorgrond kwamen na het vaccin. De overvloed aan afschrikkende "factchecks" op sociale media en internet zijn verdere tekenen dat we in een tijdperk van censuur leven. De correlatie tussen SADS en de uitrol van het vaccin is: overweldigend en kan zelfs een causaal verband suggereren. De enorme stijging bij doodgeborenen kan ook worden toegeschreven aan de vaccins.
  • Een beleid op het gebied van klimaatverandering dat koolstofbelastingen, een verbod op meststoffen, het stopzetten van de standaardenergieproductie, het op de markt brengen van dure en inefficiënte elektrische voertuigen die de het elektriciteitsnet uitputten, en de wetgeving van grotendeels onwerkbare en buitensporige groene hernieuwbare energiebronnen op basis van onzekere en gefabriceerde wetenschap en onbetrouwbare computermodellen, waarvan het effect is geweest om zowel producenten als gewone burgers te verarmen door een nieuwe en despotische bedeling tot stand te brengen.
  • Verstoringen van de toeleveringsketen.
  • Door de overheid veroorzaakte voedsel- en brandstoftekorten.
  • Ongebreidelde inflatie, waarbij de levensbehoeften worden gepromoot boven het vermogen van grote aantallen mensen om ze te betalen.
  • Het officiële aandringen op zogenaamde 'abortusrechten'.
  • De focus op en het nastreven van LGBTQ+, "niet-binaire", transgender en seksuele indoctrinatie van kleuters en minderjarigen, waardoor een groeiend cohort van mensen ontstaat die zich niet voortplanten, dat wil zeggen, een toestand van steriliteit.
  • De voorgestelde oprichting van een digitale economie zonder contant geld en de introductie van digitale ID met als doel een sociaal kredietsysteem in Chinese stijl op te zetten, waarbij het individu persoonlijke vrijheid en discretionaire keuze wordt ontnomen.
  • het initiëren van proxy oorlogen, zoals in Oekraïne, wat verder resulteert in verlammende vormen van materiële schaarste, economische pijn en bevolkingsstress.

Al deze factoren doen zich tegelijkertijd voor, dat wil zeggen, ze zijn componenten van een perfecte storm die wordt uitgeoefend op de wereldwijde gemeenschap - of, beter gezegd, op de gemeenschap van westerse landen. (“beschavingsstaten” zoals Rusland, China en India grotendeels immuun zijn voor de gezamenlijke aanval.)

Men kan niet op geloofwaardige wijze ontkennen dat er een bewust doel bestaat achter zo duidelijk een aaneenschakeling van gelijktijdige gebeurtenissen, die een nieuwe en reductionistische wereldorde en bevolkingsafname in elke zin van het woord voor ogen heeft. De liberale beschaving van het Westen moet worden vervangen door een anti-kapitalistische wereldwijde staatsgreep die een totalitaire regeringsklasse bevoordeelt. Inderdaad, om de metafoor te veranderen: wat op handen is, is een soort "massale uitstervingsgebeurtenis" op het niveau van cultuur, staat en beschaving, een soort ideologische asteroïde of "planeetdoder", die heel dicht bij de toekomst draait.

In zijn Ted Talk uit 2020, beweert Bill Gates dat "als we echt geweldig werk doen op het gebied van nieuwe vaccins, gezondheidszorg en reproductieve gezondheidsdiensten, we de [wereldbevolking] met tien of vijftien procent kunnen verminderen." Vaccins en boosters lijken precies dat effect te hebben. poorten' poseren met WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus, een Ethiopische marxistische revolutionair, moet ons alles vertellen wat we moeten weten. Klaus Schwab's Geweldige reset, gesteund door vooraanstaande politici, NGO's, technocraten en globalistische oligarchen, zou de vrije wereld geopolitiek en demografisch reduceren tot bijna wereldwijde dienstbaarheid.

Voor aanvullende bevestiging hoeft men alleen het invloedrijke en bijgewerkte boek Meadows/Randers te lezen, Grenzen aan de groeiaangenomen door de Club van Rome. Zoals Dennis Meadows beweert in een recent interview met het linkse online magazine Veerkracht"Ik weet niet wat een duurzaam bevolkingsniveau nu is, maar het is waarschijnlijk veel dichter bij een miljard mensen, of minder." De auteurs staan ​​sceptisch tegenover groei als een functie van wat zij 'overshoot' noemen, of 'per ongeluk over grenzen gaan', wat uiteindelijk een 'ecologische voetafdruk' kan produceren die onhoudbaar is. Ze erkennen niet dat groei en de negatieve uitlopers ervan kunnen worden beheerd zonder drastische oplossingen te gebruiken - oplossingen die zelf een product zijn van overshoot. "Als er niet snel een diepgaande correctie wordt aangebracht", waarschuwen ze, "is een crash van een of andere soort zeker." Het probleem is, zij zijn de crash.

Natuurlijk is er niets nieuws in hun verklaring. Ze bevorderen wat in wezen een malthusiaans argument dat een omgekeerde verhouding poneert tussen (geometrisch toenemende) bevolkingsgroei en (rekenkundig toenemende) materiële hulpbronnen. Paul Ehrlich's bestseller uit 1968 De bevolkingsbom, op ware Malthusiaanse wijze, de beroemde verkondigde dat "de strijd om de hele mensheid te voeden voorbij is [en dat] de ineenstorting van de beschaving op handen is." Interessant is dat geen van zijn gedateerde voorspellingen is uitgekomen.

Inderdaad, de theorie van universele implosie is al lang in diskrediet gebracht. Wetenschapsschrijver Ronald Bailey, bijvoorbeeld, zet betaald voor de scriptie in Het einde van de ondergang, de malthusiaanse weigering belachelijk te maken om "het simpele maar duidelijk verkeerde idee los te laten dat mensen niet anders zijn dan een kudde herten als het gaat om reproductie." Mensen zijn redenerende dieren - in ieder geval sommige mensen - die in staat zijn om dringende en schijnbaar hardnekkige problemen aan te pakken door middel van echte wetenschappelijke ontdekkingen en innovatieve benaderingen die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld. Zoals Matt Ridley vermeldt in zijn informatieve De evolutie van alles, zelfs Malthus was geen doortastende catastrofist, die laat trouwen voorstelde als een oplossing voor overbevolking.

Desalniettemin volharden onze hedendaagse Malthusianen, Resetters en plutocratische marxisten in het bevorderen van hun campagne, zoals enthousiaste maar dwalende discipelen van Francis Galton die beweerden: "Wat de natuur blindelings, langzaam en meedogenloos doet, kan de mens met voorzorg, snel en vriendelijk doen. ” Het "aardige" deel viel al snel uit de formulering en negatieve eugenetica, die onvrijwillige sterilisatie met zich meebracht, kwam uiteindelijk naar voren als een oplossing voor het probleem van overbevolking en afnemende hulpbronnen. (Zoals Nicholas Wright Gillham schrijft in zijn fascinerende biografie) Een leven van Sir Francis Galton, "Wat eugenetica in de eerste helft van de twintigste eeuw tot stand bracht, was veel erger dan alles wat Galton had kunnen bedenken.")

Gelukkig neemt de weerstand toe. Er zijn belangrijke boeken gepubliceerd, zoals het bewerkte volume van Michael Walsh Tegen de grote reset, Alex Jones' De grote reset: en de oorlog om de wereld, en Marc Morano's De grote reset: wereldwijde elites en de permanente lockdown (allemaal sterk aanbevolen), die welsprekend en hartstochtelijk alarm slaan. Zogenaamde "populistische opstanden" in landen als Frankrijk, Italië en Zweden (de laatste twee hebben nieuwe conservatieve regeringen gekozen), evenals de MAGA-beweging in de VS, dagen een krachtige samenzwering uit - geen samenzweringstheorie maar een samenzweringsfeit - dat probeert de wereldorde te destabiliseren, de fundamenten van aloude gebruiken en tradities uit de weg te ruimen, de economische basis van het Westen in te storten en, kortom, erger terug te bouwen.

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

6 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
WW4

“Ze nemen het op tegen overheidsstructuren”. Vertaling: "ze zijn opgezet tegen de Grondwet". Ergo, hun systeem is ongrondwettelijk. Ergo, uw grondwet, uw "hoogste wet", is uw verdediging tegen hen, als u die maar zou GEBRUIKEN. Elke stap in de richting van het implementeren van de Grote Reset is hoogverraad omdat het werkt aan het elimineren van de grondwet.

Beëindig centrale banken

Stel je voor. Het rijk van de VS/VK/Brussel/Tel Aviv kan niet geloven dat de wereld eindelijk hun junkeconomie, junk-ggo's, junk buitenlands beleid en junk Rockefeller-medicijn afwijst.

[…] Perfecte storm van wereldwijde reset: het regent katten en technocraten […]

emi

Als ik denk aan de toespraak van Y.Harari en E.Musk, lijkt het erop dat de wereld in de nabije toekomst zal lijken op de film "The Congress (2013)".

[VICE]Japanse wetenschappers onderzoeken manieren om eeuwig te leven
https://youtu.be/wIgF9Kjm4Dw

Palmer Luckey heeft een VR-headset gemaakt die de gebruiker doodt als ze in het spel sterven
https://www.vice.com/en/article/dy7kbq/palmer-luckey-made-a-vr-headset-that-kills-the-user-if-they-die-in-the-game

2 maanden geleden voor het laatst bewerkt door emi

[…] Perfecte storm van wereldwijde reset: het regent katten en technocraten […]