Paspoorten voor technocraatvaccins zullen een economisch, sociaal bloedbad veroorzaken

Afbeelding: Adobe Stock, gelicentieerd
Deel dit verhaal!
Het unieke Technocraat-doel van vaccinpaspoorten is om holdouts te dwingen zich te laten vaccineren, waarbij het feit wordt genegeerd en onderdrukt dat experimentele gentherapie-injecties al meer ontvangers hebben gedood dan alle andere vaccins sinds 2000 bij elkaar. ⁃ TN-editor

Nu het aantal doden blijft stijgen, grenst dit aan genocide. Experimentele, niet-geteste en dus niet-goedgekeurde gentherapie-opnamen zijn afgeleverd aan 1.53 miljard mensen, of ongeveer 20% van de wereld. De WHO geeft stilletjes toe dat ze niet beschikt over een adequaat wereldwijd volg- en rapportagesysteem, dus nationale cijfers moeten worden geëxtrapoleerd. In Amerika heeft het VAERS-systeem van de CDC al opnamen gemaakt

In een aantal landen over de hele wereld zijn vaccinpaspoorten geïmplementeerd of worden deze ontwikkeld. In februari 2021, Israël geïntroduceerd de "Green Pass", die "van kracht wordt in de week na ontvangst van de tweede dosis" van het vaccin en na zes maanden vervalt. Het werd gevolgd door China, dat in maart zijn digitale “International Travel Health Certificate” lanceerde. Vervolgens implementeerde Denemarken in april zijn ‘Coronapas’ en introduceerde Estland zijn ‘VaccineGuard’. Hoewel de regering van de Verenigde Staten onlangs het idee van een nationaal vaccinpaspoort verwierp, heeft de staat New York al zijn eigen 'Excelsior Pass' gelanceerd en ontwikkelen verschillende andere staten soortgelijke programma's, terwijl South Dakota, Montana, Idaho, Utah, Florida , Texas en Arizona hebben het gebruik van COVID-19 immuniteitspaspoorten binnen hun grenzen verboden.

Andere landen hebben ook hun voornemen aangekondigd om in de nabije toekomst vaccinpaspoorten te lanceren, waaronder: het Verenigd Koninkrijk, dat een telefoonapp van de NHS (National Health Service) zal gebruiken als COVID-19-vaccinpaspoort dat op 17 mei begintth; en de Europese Unie, die van plan is "het vrije verkeer binnen de EU te vergemakkelijken" met haar "digitale groenverklaring" vanaf juni.

Naast het verbieden van niet-gevaccineerde mensen om te reizen (bijv. Aan boord gaan van vliegtuigen, verblijven in hotels, enz.), Worden deze elektronische documenten al gebruikt om te voorkomen dat ze sociale en culturele evenementen bijwonen in stadions, theaters en musea. Niet-gevaccineerde burgers mogen ook geen toegang krijgen tot verschillende andere locaties en bedrijven, zoals sportscholen, dansclubs en studio's, zwembaden, kapsalons, trouwzalen, tattooshops, restaurants en coffeeshops. In wezen heeft de invoering van vaccinpaspoorten geleid tot een situatie waarin regeringen de rechten en vrijheden van gevaccineerde burgers beschermen, terwijl ze inbreuk maken op die van hun niet-gevaccineerde tegenhangers.

Het uiteindelijke doel van vaccinpaspoorten, die gebaseerd zijn op het idee van 'gezondheidspaternalisme', is om mensen te dwingen injecties te accepteren van de experimentele vaccins die gedurende vele maanden onophoudelijk worden gepromoot door politici, het reguliere nieuws en niet-gekozen medische experts. Die individuen die niet door geavanceerde propagandatechnieken worden overgehaald om zich aan ongewenste medische procedures te onderwerpen, zullen echter gedwongen worden om een ​​'leven erger dan de dood' te leiden door de opschorting van hun vrijheid, evenals het redelijk genieten van hun leven binnen hun privéleven. bollen. James M. Buchanan waarschuwde voor dwangmaatregelen van de overheid die de vrijheid afschaffen, aangezien hij beweerde dat staatsregels die bedoeld waren om individuen te beschermen op basis van 'wetenschappelijke gronden' 'zeer bedrieglijk' waren, omdat de staat in wezen wetenschappelijke autoriteit gebruikt om een ​​enkele morele waarde op te leggen aan maatschappij.1

Evenzo voerden Robert D. Tollison en Richard E. Wagner aan dat het toestaan ​​van de staat om regels op te leggen met als uitgangspunt de gezondheid van zijn burgers te beschermen, een 'open uitnodiging was voor de argumenten van morgen over de maatschappelijke kosten van suiker, zonnebaden, verzadigd vet, recreatief verwondingen, zwaarlijvigheid, enzovoort. Op deze weg ligt geen vrije samenleving, maar een volledig gereguleerde samenleving met slechts één acceptabele levensstijl zoals voorgeschreven door de gezondheidspaternalisten. "2 Milton Friedman was ook tegen 'de gezondheidspaternalisten', omdat hij beweerde dat als de regering de verantwoordelijkheid zou krijgen om onze gezondheid te beschermen, 'de logica zeker roept' om 'ons te beschermen tegen het gebruik van gevaarlijke fietsen en petpistolen, het verbieden van nog gevaarlijkere activiteiten zoals deltavliegen, motorrijden en skiën. "3 In zijn eigen verzet tegen "gezondheidspaternalisme", vroeg Mises:

waarom zou de welwillende voorzienigheid van de regering worden beperkt tot de bescherming van het lichaam van het individu? Is de schade die een mens zijn geest en ziel kan toebrengen niet nog rampzaliger dan enig lichamelijk kwaad? Waarom zou je hem er niet van weerhouden slechte boeken te lezen en slechte toneelstukken te zien, naar slechte schilderijen en standbeelden te kijken en slechte muziek te horen?4

Vaccinatiepaspoorten ondersteunen het idee dat mensen kunnen en moeten worden gedwongen om gezonde keuzes te maken, wat door Hayek, Buchanan, Friedman, Mises en vele andere bijdragers aan de liberale theorie door de geschiedenis als "een vorm van gezondheidsfascisme" zou worden veroordeeld. In feite zouden ze waarschijnlijk beweren dat vaccinpaspoorten vrijheid elimineren, omdat ze een externe autoriteit toestaan ​​om opzettelijk in te grijpen in het leven van niet-gevaccineerde mensen op een manier die hen verhindert hun doelen te bereiken en hun persoonlijke belangen na te streven. Hayek, Buchanan, Friedman en Mises definieerden vrijheid bijvoorbeeld als 'de afwezigheid van dwang van een man door zijn medemensen'. Met dat in gedachten waarschuwden ze dat het primaire gevaar voor de vrijheid elke vorm van sterke centrale macht was die ingrijpt in de privésfeer van individuen en beleid implementeert dat gericht is op het bereiken van een vooraf bepaald doel op basis van deskundige wetenschappelijke opinie.

Vrijheid van dwang, bekend als het negatieve concept van vrijheid ('vrijheid van'), werd hoog gewaardeerd door Locke, Constant, Tocqueville, Hobbes, Bentham, Hayek, Mises, Friedman en Buchanan, naast vele andere liberalen. Al deze vooraanstaande denkers waren bezig met het beantwoorden van één vraag: "Hoeveel moet ik worden geregeerd?"5 Daarbij reageerden ze grotendeels tegen despotische en tirannieke heersers en regeringen. Voorstanders van het concept van negatieve vrijheid waren van mening dat 'er altijd een grens moet zijn tussen de publieke en de privésfeer, en dat individuen altijd vrij moeten zijn om te doen wat ze willen en leven zoals ze willen wanneer ze in hun privésfeer zijn'. men zou kunnen ingrijpen.6 De invoering van vaccinpaspoorten zou echter in wezen betekenen dat beschermde individuele privésferen niet bestaan ​​voor regeringen en hun zogenaamde gezondheidsdeskundigen. Dit is iets waar Hayek voor waarschuwde toen hij betoogde dat dwang "veel vaker zou voorkomen" als er geen beschermde privésferen zouden zijn.7

Gebaseerd op het concept van vrijheid dat wordt bepleit door Hayek, Buchanan, Friedman en Mises, schenden vaccinpaspoorten ook de economische vrijheid, die in wezen verwijst naar de vrijheid om spontaan en vrijwillig te consumeren, te produceren, uit te wisselen en samen te werken. Ze geloofden dat "als iemand de vrijheid van de mens om zijn eigen consumptie te bepalen, afschaft, hij alle vrijheden wegneemt".8 Met andere woorden, als dwangmaatregelen van de staat de economische vrijheid schenden of afschaffen, dan zou de algemene vrijheid in wezen worden weggenomen van individuen, met inbegrip van vrijheid van meningsuiting, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van vergadering, persvrijheid en intellectuele vrijheid. .

Het concept van vrijheid verdedigd door Hayek, Buchanan, Mises en Friedman had tot doel "de maximale mate van vrijheid voor elk individu afzonderlijk te waarborgen die verenigbaar is met de vrijheid van de ene man en niet interfereert met de vrijheid van andere mannen."9 Voor hen kwamen een groter gebied van niet-inmenging en een breder scala aan keuzemogelijkheden voor individuen overeen met een grotere mate van vrijheid. Bij talloze gelegenheden waarschuwden deze vooraanstaande liberalen dat om vrijheid te hebben, de dwingende macht van elke entiteit moest worden beperkt, vooral die van de regering. Ze geloofden dat het rechtssysteem voldoende zou zijn om te voorkomen dat ze "de weg naar lijfeigenschap" (weg naar onvrijheid) bewandelden door te voorkomen dat overheidsinstanties over onbeperkte bevoegdheden beschikten die ze konden gebruiken om te dwingen wat ze wilden. Sinds het uitbreken van de pandemie hebben de rechtssystemen in land na land er echter niet in geslaagd de privésfeer van individuen te beschermen tegen inmenging of dwang van de kant van de staat.

Tijdens deze pandemie is een groot deel van de wereld onderworpen aan de plotselinge en snelle implementatie van slecht doordachte regels en beleid, gebaseerd op de incompetente en onervaren centrale planning en ontwerp van de staat. Deze beslissingen werden vaak genomen door slechts een handvol medische adviseurs te raadplegen die niet zijn opgeleid in gebieden als politieke wetenschappen, economie, sociologie, financiën, geschiedenis, demografie, psychologie, filosofie, ethiek, antropologie en recht, die allemaal belangrijke overwegingen bieden. voor beslissingen die de hele samenleving en het algemeen welzijn raken. In wezen zijn politici erin geslaagd om, in samenwerking met hun niet-gekozen gezondheidsadviseurs, controle te krijgen over hele samenlevingen en deze opnieuw vorm te geven in een mislukte poging om het algemeen welzijn te bereiken, zonder acht te slaan op de eeuwenlange vooruitgang van vooraanstaande liberale denkers als het gaat om de bescherming van de rechten en vrijheden van individuen. Nu zijn dezelfde politici vastbesloten vaccinpaspoorten op te leggen, waardoor de onderdrukkende staatsmacht enorm zal toenemen, terwijl niet-gevaccineerde mensen worden gemarginaliseerd door hun rechten en vrijheden te onderdrukken en hen te beroven van hun vermogen om geluk en zelfontplooiing te bereiken. Bovendien zullen deze onderdrukkende regeringen en leiders die aandringen op vaccinpaspoorten de mensen die niet geïnjecteerd willen worden met experimentele stoffen niet van tevoren waarschuwen voor wat hen te wachten staat:

Je zult denken zoals ik of je gaat dood; hij zegt: je bent vrij om niet te denken zoals ik; je leven, je goederen, alles blijft bij je; maar vanaf deze dag bent u een vreemde onder ons. U behoudt uw voorrechten als burger, maar ze worden nutteloos voor u. Als u ernaar streeft de keuze van uw medeburgers te zijn, zullen zij u niet kiezen, en als u alleen om hun achting vraagt, zullen ze nog steeds doen alsof ze u dat weigeren. Je blijft onder de mensen, maar je verliest je rechten op de mensheid. Wanneer je je medemensen nadert, zullen ze van je wegvluchten als een onzuiver wezen. En degenen die in uw onschuld geloven, zelfs zij zullen u verlaten, want de mensen zouden op hun beurt voor hen vluchten. Ga in vrede; Ik spaar je leven, maar ik laat je een leven achter dat erger is dan de dood.10


  • 1.Buchanan, James M. 1986. 'Politiek en bemoeizuchtige voorkeuren.' In Roken en samenleving, red. Robert D. Tollison, 335-342. Toronto: Lexington Books, blz.341.
  • 2.Tollison, Robert D. en Richard E. Wagner. 1992. De economie van roken. Londen: Kluwer Academic Publishers, blz. X.
  • 3.Friedman, Milton en Friedman, RD 1990 [1980]. Vrij om te kiezen: een persoonlijke verklaring. New York: Harcourt Brace Jovanovich, blz.227.
  • 4.Mises, Ludwig von. 1998 [1949]. Menselijk handelen: een verhandeling over economie. Auburn: Het Ludwig von Mises Instituut, pp.729.
  • 5.Berlijn, Jesaja. 2002 [1969]. Bevat vier essays over vrijheid. Bewerkt door H. Hardy. Oxford: Oxford University Press, blz.39.
  • 6.Filip, Birssen. 2020. De opkomst van het neoliberalisme en het verval van vrijheid. (Onderdeel van de boekenreeks Palgrave Insights into Apocalypse Economics). Cham: Palgrave Macmillan, blz.40.
  • 7.Hayek, FA 2011 [1960]. De grondwet van vrijheid: de definitieve editie. Ed. Ronald Hamowy. Chicago: The University of Chicago Press, pp 206.
  • 8.Mises, Ludwig von. 1998 [1949]. Menselijk handelen: een verhandeling over economie. Auburn: The Ludwig von Mises Institute, blz.729.
  • 9.Filip, Birssen. 2020. De opkomst van het neoliberalisme en het verval van vrijheid. (Onderdeel van de boekenreeks Palgrave Insights into Apocalypse Economics). Cham: Palgrave Macmillan, blz.43.
  • 10.Tocqueville, Alexis de. 2010 [1835]. Democratie in Amerika: historisch-kritische editie van De la démocratie en Amérique, vol. 2. Ed. Eduardo Nolla, uit het Frans vertaald door James T. Schleifer. A Tweetalige Frans-Engelse edities. Indianapolis: Liberty Fund, blz.97.

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

6 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Verpleegster Cruz

"Nazi Roots of the EU" verbindt de punten van IG Farben-Nazi Germany-Pharma Cartel-Brussels EU.
Downloadbaar. Gratis boek. https://www.relay-of-life.org/en/2016/09/european-history/