Ordo Ab Chao: een blik op de trilaterale commissie

Trilaterale CommissieTrilaterale commissieleden Pete Peterson, Paul Volker, David Rockefeller en Alan Greenspan - Foto: Brian Stanton
Deel dit verhaal!
Dit is een uitstekend artikel over de Trilaterale Commissie en niet alleen omdat het de vroege werken van Antony Sutton en mij citeert. De Commissie was de bron van duurzame ontwikkeling, ook bekend als Technocracy. ⁃ TN Editor

In een reeks artikelen vorig jaar (Artikel 50 herzien: is de afscheiding van het VK van de EU al jaren in de maak?) Ik heb eerst het onderwerp van de Trilaterale Commissie aan de orde gesteld in verband met de scheiding van het VK van de Europese Unie. Ik heb gedebatteerd of mededelingen afkomstig van beide leden en van de Task Force van de Europese Groep die aan de Commissie rapporteerden, een indicatie waren dat de afscheiding van Groot-Brittannië van de EU jaren in de maak was.

Laten we in het verlengde hiervan de structuur van de Trilaterale Commissie nader bekijken voordat we proberen hun doelen te begrijpen.

Aan het einde van de jaren zeventig publiceerden onderzoekers Antony Sutton en Patrick Wood een tweedelig boek met de titel 'Trilateralen over Washington'. De eerste hoofdstukken gaan uitgebreid in op de samenstelling van de commissie, die is onderverdeeld in drie belangrijke delen: de operatoren, de propagandisten en technici en de machtshouders.

De Operators worden getoond als een kwartet van politici, bureaucraten, gevestigde advocaten en vakbondsleden. Volgens de auteurs hebben exploitanten 'administratieve posities alleen behouden zolang ze erin slagen politieke macht te gebruiken om politieke doelstellingen te bereiken'. Om verbonden te blijven met de Commissie, zijn ze verplicht om 'ga mee om met elkaar op te schieten'door loyaliteit uit te drukken aan de doelstellingen van de instellingen.

Een stap hoger De operators zijn de propagandisten en technici. In dit geval zijn propagandisten de media die de openbare nieuwscyclus willen beheersen, terwijl technici de academici en onderzoekscontrollers zijn die de plannen bedenken die nodig zijn om 'doelstellingen promoten en uitvoeren.' Het zijn deze plannen die politici en bureaucraten proberen voor te leggen aan de wetgevende macht voor uitvoering. Propagandisten en technici zijn echter alleen succesvol als ze erin slagen om 'plannen opstellen en promoten binnen het algemene kader, welkom bij de Machtshouders. '

Kortom, propagandisten en technici zijn 'de intellectuele koppeling tussen de Power Holders en The Operators.' Zonder hen kunnen plannen niet worden bedacht en verspreid onder de overheid.

Een niveau hoger dan de Propagandists en Technici zijn The Power Holders, een geconcentreerde mix van multinationale bedrijfsdirecteuren en internationale bankiers. Sutton en Wood verklaarden dat de Power Holders bestaan,

richtlijnen opstellen voor de propagandisten en de onderzoeksdirecteuren en doelstellingen doorgeven aan de operatoren voor implementatie. Vergeet niet dat een Richard Nixon de internationale bankier David Rockefeller bezoekt, niet andersom.

De Machtshouders zijn gedeeltelijk degenen die het Uitvoerend Comité van de Trilaterale Commissie vormen. Sinds de invoering in 1973 is het lidmaatschap van de Commissie alleen op uitnodiging. Het is aan de voorzitters van elke regionale groep in de Commissie en collega-leden van het comité om te beslissen aan wie uitnodigingen moeten worden verleend. Ter referentie, de drie regionale groepen bestaan ​​uit Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific.

Vanaf het begin tot de dag van vandaag is de Trilaterale Commissie bevolkt door personen die meerdere verschillende denktanks, raden en instellingen vertegenwoordigen. Sommige hiervan zijn het Britse Lagerhuis en het Hogerhuis, de Council on Foreign Relations (CFR), The Brookings Institution, Bilderberg, The Carlyle Group en het Belfer Centre for Science and International Affairs.

Na bestudering van de ledenlijst van de Commissie begint er een duidelijk verband te ontstaan ​​tussen de Commissie en externe instellingen. De voorzitter van de CFR, Richard Haass, is bijvoorbeeld lid, net als de voorzitter van de Carlyle Group, David Rubenstein. De Trilaterale Commissie zou kunnen worden opgevat als een forum dat enkele van de meest invloedrijke mannen en vrouwen in de industrie samenbrengt, degenen die openlijk de internationale doelstellingen van de Commissie delen.

Bij het publiceren van hun boek ontdekten Sutton en Wood dat van de twaalf leden van het Noord-Amerikaans Comité er drie (David Rockefeller, William Coleman en Henry Kissinger) nauw verbonden waren met Chase Manhattan Bank in New York. In het geval van David Rockefeller was hij niet alleen de oprichter van de Trilaterale Commissie en voorzitter van het Uitvoerend Comité, hij was ook de voorzitter van Chase Manhattan. De auteurs vertellen verder dat op dat moment acht bestuursleden van Chase lid waren van de Commissie van Rockefeller. Met andere woorden, de machtsbasis bij de Trilaterale Commissie was stevig geworteld in de bankwereld.

Voor een historische context is het belangrijk op te merken dat een van de oprichters van de Trilaterale Commissie de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter was. Na het presidentschap in 1976 te hebben bekleed, vulde Carter zijn administratie met achttien leden van de Commissie - waarvan de meest prominente Zbigniew Brzezinski was. De website van de Commissie verklaart dat 'leden die posities in hun nationale administratie opnemen, geven het lidmaatschap van de Trilaterale Commissie op.' Dit betekent echter niet dat zij niet verbonden blijven met de ambities van de Commissie.

Dit was zeker het geval met Zbigniew Brzezinski. Brzezinski was de oprichter van de Trilaterale Commissie, en nadat hij was gekozen als de Nationale Veiligheidsadviseur van Jimmy Carter, gaf hij onmiddellijk afstand van zijn lidmaatschap. In de jaren tachtig keerde hij terug naar de Commissie om zijn taken in het uitvoerend comité te hervatten.

Voordat de Commissie werd opgericht, schreef Brzezinski in 1969 een boek met de titel 'Tussen twee leeftijden; De rol van Amerika in het Technotronic Era.' Hier begon Brzezinski uit te leggen wat volgens hem de noodzaak was van internationale samenwerking over de soevereiniteit van de natiestaat:

Spanning is onvermijdelijk omdat de mens ernaar streeft het nieuwe in het kader van het oude te assimileren. Een tijd lang integreert het gevestigde kader veerkrachtig het nieuwe door het in een meer vertrouwde vorm aan te passen. Maar op een gegeven moment raakt het oude kader overbelast. De nieuwe invoer kan niet langer opnieuw worden gedefinieerd in traditionele vormen, en uiteindelijk beweert het zichzelf met dwingende kracht.

Tegenwoordig is het oude kader van de internationale politiek - met hun invloedssferen, militaire allianties tussen natiestaten, de fictie van soevereiniteit, leerstellige conflicten die voortvloeien uit de negentiende-eeuwse crises - duidelijk niet langer verenigbaar met de realiteit.

De onderdrukking van nationale soevereiniteit ten gunste van een wereldwijde vorm van gecentraliseerd bestuur is een leidende pijler van de Trilaterale Commissie.

In het boek beschreef Brzezinski hoe 'noodzakelijke politieke innovatie' - zoals een 'herexamen'van de Amerikaanse grondwet - zou kunnen worden toegepast:

Politieke innovatie zal niet voortkomen uit directe constitutionele hervormingen, hoe wenselijk dat ook is. De benodigde verandering zal zich waarschijnlijk stapsgewijs en minder openlijk ontwikkelen. Desalniettemin kan de uiteindelijke reikwijdte ervan verreikend zijn, vooral omdat het politieke proces geleidelijk de wetenschappelijk-technologische verandering aanpakt.

Wat Brzezinski hier beschrijft, is het model van geleidelijkheid. De wil van de Bank voor Internationale Betalingen hebben openlijk de voordelen besproken van het gebruik van geleidelijkheid als een methode voor het eisen van veranderingen in het monetaire beleid. In plaats van vooruit te springen met een plan, is het veel voordeliger om heimelijke controlemethoden te gebruiken die zich over de decennia uitstrekken. De Trilaterale Commissie heeft al lang geleden erkend dat geduld hebben een voordeel is als het gaat om de uitvoering van een wereldwijde agenda.

In een verdere opzegging van de natiestaat stelde Brzezinski dat het 'hield op de belangrijkste creatieve kracht te zijn'. In plaats daarvan kwamen internationale banken en multinationale ondernemingen (de twee entiteiten die Antony Sutton en Patrick Wood aanhaalden als de machtshouders van de Trilaterale Commissie). Daarom met de 'natiestaat geeft geleidelijk zijn soevereiniteit op', banken en bedrijven waren nu'handelen en plannen in termen die ver vooruitlopen op de politieke concepten van de natiestaat'.

Uit Brzezinski's analyse beginnen we te begrijpen hoe corporatisme individuele naties heeft vervangen. Bijna vijftig jaar later zijn wereldwijde bedrijven het voertuig geworden voor het integreren van de planeet onder de vlag van de globalisering. Dit is grotendeels mogelijk gemaakt door fusies en overnames tussen partijen, die in 2018 recordniveaus hebben bereikt. De rijkdom van grote bedrijven overtreft nu zelfs die van hele landen.

Het doel van een mondiale samenleving waarin het collectief precedent is boven het individu, is diep verankerd in de Trilaterale Commissie. Om een ​​dergelijk doel te bereiken, is een extreme toewijding en overtuiging vereist. Misschien is de enige passage in het boek van Brzezinski die spreekt over een bijna etherisch doel, waar hij bespreekt hoe de mens een 'verlangen om zichzelf en zijn omgeving te begrijpen. '

Hoe grof en primitief ook, de mens heeft altijd geprobeerd een organiserend principe te kristalliseren dat, door orde te scheppen uit chaos, hem in verband zou brengen met het universum en zou helpen zijn plaats daarin te bepalen.

Orde uit de chaos is het heersende model voor globalisten die dateren uit ten minste de Eerste Wereldoorlog. Het was uit chaos dat de Volkenbond, de Bank voor Internationale Betalingen, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Verenigde Naties werden opgericht. Allemaal symbolen van internationalisme.

In 1998, tijdens een 25-jarige feestavond van de Trilaterale Commissie, Brzezinski liet doorschemeren dat orde uit chaos voortkwam:

Nog geen tien jaar geleden kwam er een einde aan de Koude Oorlog en gingen we allemaal op zoek naar een andere formule die de essentie van de nieuwe situatie waarin we ons bevonden zou vastleggen. Er ontstond een zin die bedoeld was om het fundamentele karakter van de veiligheidstoestand van de wereld te beschrijven, en het was de 'Nieuwe Wereldorde'. De Nieuwe Wereldorde moest accommodatie, samenwerking impliceren.

Brzezinski zei verder dat na de val van de Sovjet-Unie, 'assertief multilateralismeis ontstaan. Volgens Brzezinski was de hoop destijds dat de Verenigde Naties zouden helpen 'kust de Nieuwe Wereldorde:

Al snel ontdekten we dat assertief multilateralisme een oxymoron was en dat de Nieuwe Wereldorde er niet was.

Toen Brzezinski schreef over oude kaders die 'overbelast', dit zou vandaag kunnen worden opgevat als de geleidelijke verdeling van wat wereldleiders verkondigen als de'op regels gebaseerde wereldwijde volgorde'. De avonturen van Brexit, Donald Trump en Italiaans 'populisme'dienen om deze perceptie te versterken. Mediauitgangen blijven a toename van nationalistische / protectionistische neigingen als de 'op regels gebaseerde wereldwijde volgorde'onder toenemende druk komen te staan. Leefde Brzezinski vandaag, hij zou wel eens weerstand kunnen noemen tegen de 'internationale bestellingin de hele westerse wereld gezien als een indicatie dat het meer een mythe is dan een realiteit.

Het was op hetzelfde 25-jarige feestevenement waar alternatieve sprekers toegewijd spraken over internationalisme en ter veroordeling van nationalisme en soevereiniteit. Sadako Ogata, een voormalig lid van het uitvoerend comité van de Trilaterale Commissie, merkte op hoe 'internationale onderlinge afhankelijkheid vereist nieuwe en intensievere vormen van internationale samenwerking om economisch en politiek nationalisme tegen te gaan'. Dit betreft een recente verklaring van de Franse president Emmanuel Macron over handelstarieven toegepast door Donald Trump, waarin hij zei dat 'economisch nationalisme leidt tot oorlog'.

Ogata waarschuwde ook voor een 'opnieuw ontwaken van naar binnen gekeerde houdingenen benadrukte hoe de meest kwetsbare elementen van de samenleving moeten worden opgenomen, zoals migranten en vluchtelingen. Sinds het begin van de 'Arabische lente'in 2010 heeft Europa een exponentiële toename gezien van ontheemden die hun toevlucht zoeken tot door oorlog geteisterde landen. Dit heeft bijgedragen aan een 'herontwakingvan nationalistische / protectionistische sentimenten in zowel de publieke als de politieke sfeer.

Peter Sutherland, een voormalig Europees lid van de Commissie, sprak over hoe integratie in Europa neerkomt op een 'de bereidheid van oude landen om soevereiniteit te delen.' Sutherland ging zelfs zover dat hij zei dat absolute soevereiniteit niet langer een 'haalbare optie in de toekomst'- zelfs niet voor de Verenigde Staten. In plaats daarvan was het multilateralisme het essentiële ingrediënt voor 'onze onderlinge afhankelijkheid samenbinden. '

Georges Berthoin, ooit Europese voorzitter van de Trilaterale Commissie, verklaarde dat de uitgebreide Europese gemeenschap die voortkwam uit twee wereldoorlogen was ontstaan ​​'zonder nationalistische en imperiale ondertonen. '

Buiten het lidmaatschap schreven voormalige presidenten Bill Clinton, George HW Bush en Jimmy Carter brieven waarin ze bedroefd waren over het niet kunnen bijwonen van het jubileumevenement van de Commissie. Opgemerkt moet worden dat alle drie de heren vóór de toetreding tot het Witte Huis eerder lid waren van de Commissie.

Clinton schreef over de inspanningen van de G7 en 'talrijke private / publieke instellingen'wie waren allemaal'toegewijd aan het verdiepen van internationale samenwerking. '

Bush daarentegen uitte zijn bezorgdheid over 'de stem van vandaag van links en rechts - degenen die het gevoel hebben dat we geen internationale handelsovereenkomsten meer zouden moeten sluiten.' Dit weerspiegelt nauw wat er vandaag gebeurt via de Trump-regering.

Ten slotte was Jimmy Carter onvermurwbaar dat de Trilaterale Commissie had 'aangemoedigd begrip en samenwerking in plaats van conflict.' Wat Carter niet heeft genoemd, is dat om een ​​plaats te bereiken van 'begrip'En'samenwerking', conflict komt bijna altijd eerst. Het is dan dat globalistische organisaties zoals de Commissie orde proberen te scheppen vanuit chaos.

Wanneer u al deze overtuigingen combineert, wordt het duidelijk dat de Trilaterale Commissie bestaat om internationalisme te bevorderen ten koste van de nationale soevereiniteit. Maar in plaats van een belemmering voor hun doelstellingen te zijn, biedt oplevend nationalisme en protectionisme precies de gezochte chaos waarin de Commissie en andere instellingen die erdoorheen werken, kunnen exploiteren om een ​​wereldwijde agenda voor grotere integratie tussen naties te bevorderen.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

2 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Marcus

Rundvleesprijzen zijn exorbitant, McKinney co. Sprak erover in 2003. McKinney is lid van TC.