NY State stelt detentiecentra voor voor burgers die 'potentieel gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid'

Wikimedia Commons / De Nationale Garde
Deel dit verhaal!
Dit wetsvoorstel van 2021 in de staat New York is zojuist ingediend en is nog niet aangenomen, maar het lijkt steun te hebben. Als het wettelijk wordt vastgelegd, zal het de eerste instantie zijn van door de staat erkende detentiecentra voor iedereen die wordt beschouwd als "potentieel gevaarlijk voor de volksgezondheid".

Dit betekent dat de staat u met geweld uit de samenleving kan verwijderen als hij denkt dat u een risico voor de volksgezondheid vormt. Het zou een open uitnodiging zijn voor een regelrechte technocraat-tirannie. ⁃ TN-editor

STAAT VAN NEW YORK
________________________________________________________________________

416

2021-2022 reguliere sessies

INGEBOUWD

(VOORGEFILEERD)

6 januari 2021
___________

Ingeleid door M. van A. PERRY - eenmaal voorgelezen en verwezen naar de commissie  op gezondheid

EEN ACT tot wijziging van de volksgezondheidswet met betrekking tot de verwijdering van gevallen, contacten en dragers van overdraagbare ziekten die mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid

DE MENSEN VAN DE STAAT NEW YORK, VERTEGENWOORDIGD IN SENAAT EN ASSEMBLY, NEEM HET ALS VOLGT UIT:

§ 2120-A. VERWIJDERING EN BEWARING VAN ZAKEN, CONTACTEN EN VERVOERDERS DIE GEVAAR VOOR DE VOLKSGEZONDHEID ZIJN OF KUNNEN ZIJN; ANDERE BESTELLINGEN. 1. DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE ZULLEN WORDEN GEBRUIKT IN HET GEVAL DAT DE GOUVERNEUR EEN GEZONDHEIDSSTAND VERKLAART ALS GEVOLG VAN EEN EPIDEMIE VAN EEN OVERDRAAGBARE ZIEKTE.

2. NA VASTSTELLING DOOR DUIDELIJK EN OVERTUIGEND BEWIJS DAT DE GEZONDHEID VAN ANDEREN IS OF KAN WORDEN GEVAARLIJK DOOR EEN GEVAL, CONTACT OF VERVOERDER, OF VERDACHTE GEVAL, CONTACT OF VERVOERDER VAN EEN BESMETTELIJKE ZIEKTE DIE, NAAR HET MENING VAN DE GOUVERNEUR, NA RAADPLEGING DE COMMISSARIS, MEI EEN ONMIDDELLIJKE EN AANZIENLIJKE BEDREIGING VOOR DE VOLKSGEZONDHEID DIE LEIDT TOT ERNSTIGE MORBIDITEIT OF HOGE STERFTE, DE GOUVERNEUR OF ZIJN OF HAAR GELEVERDE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE COMMISSARIS OF DE HOOFDEN VAN DE LOKALE GEZONDHEIDSAFDELING / VERWIJDERING, KAN VAN EEN DERGELIJKE PERSOON OF VAN EEN GROEP VAN DERGELIJKE PERSONEN DOOR EEN ENKELE BESTELLING UIT TE VOEREN, DIE DERGELIJKE PERSONEN OF MET NAAM OF MET EEN REDELIJKE SPECIFIEKE BESCHRIJVING VAN DE PERSOONLIJKE PERSONEN OF GROEP DIE WORDEN VASTGESTELD. DERGELIJKE PERSOON OF DE GROEP PERSONEN ZAL WORDEN VASTGESTELD IN EEN MEDISCHE FACILITEIT OF EEN ANDERE GESCHIKTE FACILITEIT OF GEBOUWEN DIE DOOR DE GOUVERNEUR OF ZIJN OF HERDELEGEE WORDEN AANGEWEZEN EN VOLDOET AAN ONDERAFDELING VIJF VAN DEZE SECTIE.

3. EEN PERSOON OF GROEP DIE IS VERWIJDERD OF VASTGESTELD IN OPDRACHT VAN DE GOUVERNEUR OF ZIJN OF HAAR GELEVERDE KRACHTENS ONDERVERDELING TWEE VAN DEZE SECTIE ZAL ZIJN BEPAALD VOOR DEZE PERIODE EN OP DEZE MANIER ALS DE AFDELING RECHTSTREEKS KAN OVEREENKOMSTIG DEZE SECTIE.

4. ONGEACHT ENIGE INCONSISTENTE BEPALING VAN DEZE SECTIE:

A) EEN BEVESTIGD GEVAL OF EEN VERVOERDER DIE VOLGENS ONDERVERDELING TWEE VAN DEZE SECTIE IS VASTGESTELD, WORDT NIET MEER VASTGESTELD NADAT DE AFDELING BEPAALT DAT DEZE PERSOON NIET LANGER BESMETTELIJK IS.

(B) EEN VERWACHTE ZAAK OF VERWACHTE VERVOERDER DIE VOLGENS ONDERVERDELING TWEE VAN DEZE SECTIE IS VASTGESTELD, ZAL NIET BLIJVEN WORDEN VASTGESTELD NADAT DE AFDELING IS BEPAALD, MET DE UITOEFENING VAN DUE DILIGENCE, DIE NIET IS VERWACHT OF VERWACHT IS AAN PERSOON. EEN DERGELIJKE ZIEKTE, OF INDIEN BESMET MET OF BLOOTGESTELD AAN EEN DERGELIJKE ZIEKTE, IS OF ZAL NIET LANGER BESMETTELIJK WORDEN.

(C) EEN PERSOON DIE OVEREENKOMSTIG ONDERVERDELING TWEE VAN DEZE SECTIE ALS CONTACT VAN EEN BEVESTIGD GEVAL OF EEN VERVOERDER IS VASTGESTELD, WORDT NIET MEER VASTGESTELD NADAT DE AFDELING BEPAALT DAT DE PERSOON NIET OF NIET ZOALS IS GEÏNFECTEERD MET DE ZIEKTE. PRESENTEERT EEN POTENTIEEL GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID VAN ANDEREN.

(D) EEN PERSOON DIE OVEREENKOMSTIG ONDERVERDELING TWEE VAN DEZE SECTIE ALS CONTACT VAN EEN VERWACHT GEVAL IS VASTGESTELD, KAN NIET BLIJVEN WORDEN VASTGESTELD:

(I) NADAT DE AFDELING, MET HET OEFENEN VAN DUE DILIGENCE, VASTSTELT, DAT HET VERWACHTE GEVAL NIET MET EEN DERGELIJKE ZIEKTE IS GEÏNFECTEERD OF NIET BESMETT IS OP HET TIJDSTIP DAT HET CONTACT AAN DERGELIJK INDIVIDU WERD BLOOTGESTELD; OF

(II) NADAT DE AFDELING VASTSTELT DAT HET CONTACT NIET LANGER EEN POTENTIEEL GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID VAN ANDEREN BIEDT.

5. EEN PERSOON DIE OVEREENKOMSTIG ONDERVERDELING TWEE VAN DEZE SECTIE IS VASTGESTELD, DIENT, ZOALS PASSEND IS VOOR DE OMSTANDIGHEDEN,:

(A) ZIJN OF HAAR MEDISCHE STAAT EN BEHOEFTEN REGELMATIG BEOORDELD EN AANGEPAKT, EN

(B) BEVESTIGD ZIJN OP EEN MANIER DIE IN OVEREENSTEMMING IS MET DE ERKENDE ISOLATIE- EN INFECTIECONTROLEPRINCIPES, OM DE KANS OP DE OVERDRACHT VAN INFECTIE NAAR DEZE PERSOON EN ANDEREN TE MINIMALISEREN.

6. WANNEER EEN PERSOON OF GROEP WORDT OPDRACHT OM VASTGESTELD TE WORDEN VOLGENS ONDERVERDELING TWEE VAN DEZE SECTIE VOOR EEN PERIODE VAN NIET MEER DAN DRIE WERKDAGEN, WORDT DEZE PERSOON OF HET LID VAN EEN DERGELIJKE GROEP OP VERZOEK EEN GELEGEN MOGELIJKHEID GEHOORD. INDIEN EEN PERSOON OF GROEP VASTGESTELD VOLGENS ONDERVERDELING TWEE VAN DEZE SECTIE NA DRIE WERKDAGEN MOET WORDEN BEPAALD, ZULLEN ZE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VAN DE COMMISSARIS WORDEN GELEVERD OVEREENKOMSTIG ONDERDELEN TWEE EN ACHT VAN DEZE SECTIE.

7. WANNEER EEN PERSOON OF GROEP WORDT OPGESTELD OM TE WORDEN VASTGESTELD VOLGENS ONDERVERDELING TWEE VAN DEZE SECTIE VOOR EEN PERIODE VAN MEER DAN DRIE WERKDAGEN, EN DEZE PERSOON OF HET LID VAN EEN DERGELIJKE GROEPSVERZOEK OM VRIJGAVE, DIENT DE GOUVERNEUR OF ZIJN OF HAAR VERZENDING EEN AANVRAAG IN. EEN RECHTBANK GEEFT EEN DERGELIJKE BEWARING TOESTEMMING BINNEN DRIE WERKDAGEN NA EEN DERGELIJK VERZOEK AAN HET EINDE VAN DE EERSTE WERKDAG VOLGENS DEZE ZATERDAG, ZONDAG OF WETTELIJKE VAKANTIE, WELKE AANVRAAG EEN VERZOEK OM EEN VERSNELD HOORZITTING ZAL ZIJN. NA EEN DERGELIJK VERZOEK OM VRIJGAVE, ZAL DE BEWARING NIET LANGER DAN VIJF WERKDAGEN BLIJVEN BIJ GEBREK AAN EEN RECHTBANK WAARBIJ DETENTIE TOESTAAT. ONGEACHT DE BOVENSTAANDE BEPALINGEN, ZAL IN GEEN GEVAL ENIGE PERSOON LANGER DAN ZESTIG DAGEN WORDEN VASTGESTELD ZONDER EEN RECHTSBESCHIKKING DIE EEN DERGELIJKE BEWARING TOESTAAT. DE GOUVERNEUR OF ZIJN OF HAAR GEVESTIGDE MOET EEN DERGELIJKE BEVESTIGING BINNEN NEGENTIG DAGEN NA DE BESCHIKKING VAN DE EERSTE RECHTER WAARVAN DE BEWARING IS TOEGESTAAN, NADER NEGENTIG DAGEN VAN ELK VOLGENDE HERZIENING VAN HET GERECHT NADEREN. IN ELK GERECHT EEN BESCHIKKING VAN DE GOUVERNEUR OF ZIJN OF HAAR GELEVERDE VOOR DE VERWIJDERING OF DETENTIE VAN EEN PERSOON OF GROEP UITGEGEVEN VOLGENS DEZE ONDERDELING OF VOOR HERZIENING VAN DE VOORTGEZETTE DETENTIE VAN EEN PERSOON OF GROEP, MOET DE GOUVERNEUR OF ZIJN OF HAAR GELEVERDE BEWIJZEN DAT DE BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN BEWIJZEN EN BEVESTIGING BEVESTIGING .

8. (A) EEN KOPIE VAN ENIGE BEWIJSVORDERING VAN DE GOUVERNEUR OF ZIJN OF HAAR GELEVERDE, UITGEVOERD OP GROND VAN ONDERVERDELING TWEE VAN DEZE SECTIE, WORDT AAN ELK BEPAALD INDIVIDU GEGEVEN; ALS DE BESTELLING ECHTER VAN TOEPASSING IS OP EEN GROEP INDIVIDUEN EN HET IMPRACTISCH IS OM AFZONDERLIJKE KOPIE TE VERSTREKKEN, KAN DEZE OP EEN BEWUSTE PLAATS IN DE DETENTIERUIMTE WORDEN GEPLAATST. ELK DETENTIERECHT VAN DE COMMISSARIS UITGEGEVEN VOLGENS ONDERVERDELING TWEE VAN DEZE SECTIE WORDT VERVOLGD:

(I) HET DOEL VAN DE BEWARING EN DE WETTELIJKE AUTORITEIT OP GROND VAN WELKE DE BESCHIKKING IS UITGEGEVEN, MET INBEGRIP VAN DE BIJZONDERE GEDEELTEN VAN DIT ARTIKEL OF ANDERE WET- OF REGELGEVING;

(II) EEN BESCHRIJVING VAN DE OMSTANDIGHEDEN EN / OF HET GEDRAG VAN DE BEPAALDE PERSOON OF GROEP DIE DE BASIS VORMT VOOR DE AFGIFTE VAN DE ORDE;

(III) DE MINDER BEPERKENDE ALTERNATIEVEN DIE WERDEN GEPROBEERD EN ONGESLAGEN EN / OF DE MINDER BEPERKENDE ALTERNATIEVEN DIE WERDEN ONDERZOCHT EN AFGEWEZEN, EN DE REDENEN VAN DERGELIJKE ALTERNATIEVEN WAREN AFGEWEZEN;

(IV) EEN KENNISGEVING WAARIN DE PERSOON OF GROEP WORDT VASTGESTELD DAT ZIJ HET RECHT HEBBEN OM VRIJSTELLING VAN DE DETENTIE TE VERZOEKEN, EN MET INBEGRIP VAN INSTRUCTIES OVER HOE EEN DERGELIJK VERZOEK MOET WORDEN INGEDIEND;

(V) EEN KENNISGEVING WAARIN DE PERSOON OF GROEP WORDT VASTGESTELD DAT ZIJ HET RECHT HEBBEN OM TE WORDEN VERTEGENWOORDIGD DOOR DE JURIDISCHE RAAD, EN DAT OP VERZOEK VAN EEN DERGELIJKE PERSOON OF GROEP DE TOEGANG TOT DE RAAD VOOR ZOVER ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN MOGELIJK ZAL WORDEN; EN

(VI) EEN KENNISGEVING WAARIN DE PERSOON OF GROEP WORDT VASTGESTELD DAT ZIJ DE ADRESSEN EN / OF TELEFOONNUMMERS VAN VRIENDEN EN / OF RELATIVEN KUNNEN VERSTREKKEN OM KENNISGEVING TE ONTVANGEN VAN DE DETENTIE VAN DE PERSOON, EN DAT DE PERSOON OP HET DIT AFDELING VOOR ZOVER MOGELIJK IS, KENNISGEVING AAN EEN REDELIJK AANTAL VAN DERGELIJKE MENSEN DAT DE PERSOON AANGEGEVEN IS.

(B) BOVENDIEN IS EEN BESTELLING UITGEVOERD OP GROND VAN DE ONDERDELEN TWEE EN ZEVEN VAN DEZE SECTIE, WAARBIJ EEN PERSOON OF GROEP VOOR EEN PERIODE VAN MEER DAN DRIE WERKDAGEN MOET WORDEN GEHOUDEN:

(I) DE PERSOON OF DE GROEP DIE VASTSTAAT DAT DE BEWARING NIET BLIJFT LANGER DAN VIJF WERKDAGEN NADAT EEN VERZOEK OM VRIJGIFTE IS INGEDIEND BIJ HET ONTBREKEN VAN EEN RECHTSBESCHIKKING DIE EEN DERGELIJKE BEWARING TOESTAAT;

(II) DE PERSOON OF DE GROEP DIE VASTSTAAT DAT DE GOUVERNEUR OF ZIJN OF HAAR AFGELOPEN BINNEN ZESTIG DAGEN NA HET VERVOLG VAN DE VERDERE DETENTIE EN NA EEN ZESTIG DETENTIE NA EEN ZESTIEN DAGEN NA HET VERVOLG VAN HET VERDER EN NADAT DEZE VERDER IS GEVRAAGD HERZIENING VAN DE BEWARING BINNEN NEGENTIG DAGEN VAN EEN DERGELIJK RECHTSBESCHIKKING EN BINNEN NEGENTIG DAGEN VAN ELKE VOLGENDE HERZIENING; EN (III) DE PERSOON OF DE GROEP OP DE HOOGTE STELLEN DAT ZIJ DE HET RECHT OM TE VERZOEKEN DAT DE JURIDISCHE RAAD WORDT VERSTREKT, DAT OP DERGELIJK VERZOEK DE COUNSEL WORDT VERSTREKT INDIEN EN VOOR ZOVER MOGELIJK ONDER DE OMSTANDIGHEDEN, EN DAT ALS DE COUNSEL ZO IS VOORZIEN, DAT DERGELIJKE RECHTSVERZOEK AAN DE PERSOONSGROEP WORDT VERSTREKT .

9. EEN PERSOON DIE GEZET IS IN EEN MEDISCHE FACILITEIT, OF EEN ANDERE GESCHIKTE FACILITEIT OF GEBOUW, MAG ZICH NIET ZELF OF ZELF OP EEN STORIGE MANIER GEDRAGEN, EN ZAL NIET VERLATEN OF POGEN EEN DERGELIJKE FACILITEIT OF GEBOUWEN GEZONDHEID TE VERLATEN TOT PERSOONLIJKE GEHOORZAAMHEDEN. DEZE SECTIE.

10. WAAR ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN NOODZAKELIJK EN HAALBAAR IS, WORDEN TALENDERS EN PERSONEN DIE GESCHIKTHEID ZIJN IN HET COMMUNICEREN MET VISIE EN GEHOORBARE PERSONEN VERSTREKT.

11. DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP DE UITGIFTE VAN BESTELLINGEN VOLGENS § 11.21 VAN DE GEZONDHEIDSCODE VAN NEW YORK CITY.

12. IN AANVULLING OP DE VERWIJDERINGS- OF DETENTIERINGSBEWIJZINGEN, BEDOELD IN ONDERAFDELING TWEE VAN DEZE SECTIE, EN ZONDER ENIGE ANDERE BEVOEGDHEID DIE DE COMMISSARIS HEEFT, KAN DE GOUVERNEUR OF ZIJN OF HAAR AFDELING, NAAR ZIJN OF HAAR DISCRETE, BEÏNVLOEDEN OF BEPERKEN. EN TENUITVOERLEGGING TE STELLEN VAN ENIGE ANDERE ORDEN DIE HIJ OF ZIJ BEPAALT, NODIG OF GESCHIKT ZIJN OM VERSPREIDING OF OVERDRACHT VAN BESMETTELIJKE ZIEKTEN OF ANDERE ZIEKTEN DIE DE VOLKSGEZONDHEID KUNNEN BEDREIGEN TE VOORKOMEN MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, BESTELLINGEN WAARVOOR EEN PERSOON OF PERSONEN VEREIST ZIJN DIE NIET ONDER DE BEWARING VAN DE UIT TE SLUITEN AFDELING STAAN; OM GEÏSOLEERD OF GEKWARANTINEERD THUIS OF OP EEN GEBIED VAN DEZE PERSOON TE BLIJVEN DIE AANVAARDBAAR IS VOOR DE AFDELING EN ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN EN ZORGVULDIG ZAL DE TRANSMISSIE VAN DE BESMETTELIJKE ZIEKTE OF ANDERE ZIEKTE VOORKOMEN; OM HET TESTEN OF MEDISCH ONDERZOEK TE VEREISEN VAN PERSONEN DIE MOGELIJK ZIJN BLOOTGESTELD AAN OF GEÏNFECTEERD DOOR EEN BESMETTELIJKE ZIEKTE OF DIE MOGELIJK ZIJN BLOOTGESTELD AAN OF BESMET MET GEVAARLIJKE HOEVEELHEDEN RADIOACTIEVE MATERIALEN OF GIFTIGE CHEMISCHE STOFFEN; EEN PERSOONLIJKE BEHANDELING, PREVENTIEVE MEDICIJNEN OF VACCINATIE, MET INBEGRIP VAN EEN RECHTSTREEKSE OBSERVEERDE BEHANDELING VOOR DE BEHANDELING VAN DE ZIEKTE EN DE BEHANDELING VAN DE ZIEKTE, MET INBEGRIP VAN EEN PERSOONLIJKE, VOORGESCHREVEN BEHANDELING; OF OM EEN INDIVIDU TE VEREISEN DIE IS VERONTREINIGD MET GEVAARLIJKE HOEVEELHEDEN RADIOACTIEVE MATERIALEN OF GIFTIGE CHEMISCHE STOFFEN ZOALS DIE ZEGGEN DAT INDIVIDU EEN GEVAAR VOOR ANDEREN KUNNEN MAKEN, OM DOOR DE AFDELING ONTSMETTINGSPROCEDURES TE ONDERGAAN. DERGELIJKE PERSOON OF PERSONEN ZULLEN OP VERZOEK EEN GELEGENHEID WORDEN VEROORZAAKT OM TE WORDEN GEHOORD, MAAR DE BEPALINGEN VAN ONDERDELEN TWEE TOT EN MET ELF VAN DEZE SECTIE ZIJN NIET ANDERS VAN TOEPASSING.

13. DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE ZULLEN NIET WORDEN OPGELEGD OM HET ONDERWORPEN BEHEER VAN ENIGE MEDICIJNEN ZONDER EEN VOORAFGAANDE RECHTSMIDDEL TOESTAAN, OF TE VEREISTEN.

§ 2. Deze wet wordt van kracht op de dertigste dag nadat zij bij wet is geworden. Met onmiddellijke ingang mag de toevoeging, wijziging en / of intrekking van enige regel of verordening die nodig is voor de implementatie van deze wet op de ingangsdatum, worden gemaakt en voltooid op of voor die datum.

Lees de originele factuur hier ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

14 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
laura ann

Cuomo en andere gouverneurs elders zijn pro Marxist / Agenda 2030 en andere staten uiterst links zullen volgen als NY dit doorgeeft. De jongere / middelbare leeftijd mannen moeten stekels laten groeien en eruit komen en alle schendingen van de burgerrechten / het recht van beweging / reizen over de gehele staat weerstaan. Luchtvaartmaatschappijen, treinen hebben hun eigen reisregels. Bars, restaurants en fitnesscentra hebben het recht om hun bedrijf te runnen en de kost te verdienen.

Arnie

We kunnen allemaal beter wakker worden. Ze zijn te ver gegaan.

PatriotPene

Dit irriteert me gewoon niet. Niemand heeft het recht om te zeggen dat iemand een gezondheidsrisico voor de samenleving vormt, behalve een bevoegde arts. En dan, als die persoon een gezondheidsrisico vormt, zouden ze in het ziekenhuis moeten zijn in het belang van Christus. Er is geen "gouverneur" die gekwalificeerd is om die beslissing te nemen. Deze mensen denken dat ze elke wet kunnen verzinnen die ze willen, en mensen zullen zich eraan houden. Oh, ik ben het vergeten…. de maskers,… .. de mensen gehoorzamen het. Wat een schande, jammer is dit. Dit is niet alleen onzin, het heeft GEEN zin.

elle

Ik kon dit afschuwelijke, FASCIST-document niet meer lezen. Het is een oproep om het publiek om welke reden dan ook op te sluiten, inclusief ongewenst 'gedrag' zonder verhaal, zonder rechten, helemaal geen vrijheden onder zijn taal. NY heeft officieel de Bill of Rights voor zijn inwoners gedumpt. Ze hebben zelfs een maas in de wet om raad te geven als je er geen kunt betalen, dwz dat burgers van de VS en inwoners van New York officieel GEEN RECHTEN ONDER DE GRONDWET hebben om van een raadsman te worden voorzien, tenzij de staat bepaalt dat ze er een kunnen / willen geven. Dit document is op alle mogelijke manieren volkomen ongrondwettig.... Lees verder "

Vickie Zaccardo

Hier ook. Het verandert mijn buikpijn

Vickie Zaccardo

Ik kan het nauwelijks lezen. Ik walg ervan. Cuomo walgt van me. Het grootste deel van de regering (als je ze zo mag noemen) walgde van me. Iedereen die het hiermee eens is, walgt van mij.

Z Abraham

Mensen moeten begrijpen dat ze God niet uit hun leven kunnen houden, en dan enige bescherming van God verwachten. Christenen moeten echt in het evangelie van Jezus Christus geloven en ernaar leven. Als christenen in leerstellingen als eeuwige zekerheid geloven, onrechtvaardige levens leiden en de Schriften verdraaien om de wereldse agenda's te ondersteunen, kunnen ze geen bescherming tegen het kwaad verwachten. Als mensen het evangelie aanvaarden en tot God om hulp bidden, zal er hulp zijn. Als christenen van de wereld berouw hebben en bidden, kan er hulp van God zijn.

Bea P

deze slechte man moet uit zijn ambt worden verwijderd en ook al zijn trawanten. Ze vormen een bedreiging voor onze gezondheid !!!!
Ja, we moeten opkomen voor onze onvervreemdbare rechten die door onze Schepper zijn gegeven en de samenleving van zulk slijm en kwaad bevrijden!

Bea P

cuomo IS DE GEVAARLIJKE VOOR DE SAMENLEVING !!!!