Nordangård: het digitale wereldbrein van de VN probeert alles en iedereen te volgen

Melinda Gates en Jack Ma presenteren het rapport "The age of digital interdependence" aan VN-secretaris-generaal António Guterres
Deel dit verhaal!
Zoals TN al 12 jaar waarschuwt dat de Verenigde Naties streven naar totale controle over het internet, in een poging het om te vormen tot een digitaal brein dat alles en iedereen op aarde kan controleren. Het doel is totale sociale controle en gedragsverandering die past bij duurzame ontwikkeling, ook bekend als Technocracy. ⁃ TN-editor

De zevende verbintenis in Onze Gemeenschappelijke Agenda gaat over het verbeteren van digitale samenwerking door het creëren van een "Global Digital Compact".[1] Dit betekent dat alle mensen verbonden moeten zijn met internet, dat er aansprakelijkheidscriteria voor discriminatie en misleidende inhoud moeten worden ontwikkeld, dat kunstmatige intelligentie moet worden gereguleerd en dat de "Digital Commons" een wereldwijd publiek goed moet worden. Het geheel is echter veel uitgebreider dan dat. Bij uitbreiding vormt dit de constructie van een digitaal wereldbrein dat bedoeld is om al het menselijk leven te reguleren en te beheersen om het binnen de planetaire grenzen te houden.

Het commitment is een van de meer centrale en gaat over het creëren van consensus over de noodzaak van totale digitalisering. Dit bouwt voort op de aanbevelingen in het rapport Het tijdperk van digitale onderlinge afhankelijkheid (2019) Door de VN-panel op hoog niveau voor digitale samenwerking geleid door Melinda Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) en Jack Ma van het Ali Baba Groep en in samenwerking met acteurs als de World Economic Forum en hun Centrum voor de Vierde Industriële Revolutie.[2]

Op de "Top voor de toekomst" in 2023 wordt van de VN verwacht dat ze samen met het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector overeenstemming bereiken over gedeelde principes voor een "open, vrije en veilige digitale toekomst voor iedereen".

Dit omvat het promoten van een "betrouwbaar internet" met verantwoordingscriteria voor discriminatie en misleidende inhoud, evenals het reguleren van kunstmatige intelligentie om consistent te zijn met "onze gedeelde wereldwijde waarden". In de praktijk betekent dit echter dat de 'waarden' moeten correleren met de overtuigingen die door de VN en het WEF als heilig worden beschouwd (zie Het Ministerie van Waarheid).

Secretaris-generaal António Guterres schrijft in Onze gemeenschappelijke agenda dat een van de risico's van de Vierde Industriële Revolutie "het gebruik van digitale surveillance en manipulatie is om gedrag te beïnvloeden en populaties te controleren".

Deze zeer legitieme zorg gaat echter meer over het feit dat de VN niet willen dat deze technologie in handen valt van krachten die zij zelf of hun partners niet beheersen. Dit komt omdat het hele idee achter het "Global Digital Compact" is om de wereldbevolking te beheersen en de waarden ervan op één lijn te brengen met de interpretaties van de VN en het WEF van de 17 Global Goals of Agenda 2030.

Een concreet voorbeeld is het initiatief Coalitie voor digitale ecologische duurzaamheid (CODES), die werd gevormd na de lancering van de VN Roadmap voor digitale samenwerking in maart 2021 met als doel “digitale duurzaamheid” te promoten.[3] De coalitie verzamelt momenteel ongeveer 1,000 belanghebbenden uit meer dan 100 landen.[4]

Met de Global Footprint Networks calculator kunt u uw “global footprint” berekenen door op de afbeelding te klikken

Oprichters van CODES zijn: UNEPUNDPInternationale WetenschapsraadHet Duitse MilieuagentschapKeniaanse Ministerie van MilieuDuurzaamheid in het digitale tijdperk en Toekomstige aarde. Deze laatste organisatie heeft een sleutelrol in de agenda en maakt deel uit van de Wereldwijde Commons Alliantie initiatief, waar ik in de laatste aflevering van deze serie op terugkom – Wees voorbereid.

CODES werkt aan het doorvoeren van collectieve systeemveranderingen en het wegnemen van obstakels die de totale digitalisering in de weg staan ​​die zij nodig achten om de duurzaamheidsdoelen te realiseren (70% van de doelen kan worden bereikt door toepassing van digitale oplossingen volgens een onderzoek dat CODES verwijst naar).

Tijdens de milieuconferentie Stockholm +50 in juni 2022 presenteerde CODES zijn actieplan dat tot doel heeft informatie te verstrekken over de prioriteiten die zijn opgenomen in de Wereldwijd digitaal compact. Het rapport beschrijft drie systeemverschuivingen, achttien strategische prioriteiten en negen 'global impact'-initiatieven die tot de 'gewenste' verandering zullen leiden.[5]

Deze systeemverschuivingen zijn:

  1. Afstemming inschakelen – Waarden afstemmen Visies Doelstellingen
  2. Negatieve effecten beperken – Duurzame digitalisering
  3. Versnel innovatie – Digitalisering voor duurzaamheid

Om de doelen te bereiken wordt de oprichting voorgesteld van een “World Commission on Sustainability in the Digital Age” met als doel onderzoek te doen en wetenschappelijk georiënteerde informatie te bieden over hoe duurzaamheid in het digitale tijdperk moet worden bereikt. Hun conclusies zullen op hun beurt de basis vormen voor een wereldwijd platform (Clearing House for Digital Sustainability Standards) dat digitale en financiële duurzaamheidsnormen ontwikkelt. Deze kennis moet vervolgens worden verspreid via gedecentraliseerde onderwijsprogramma's.

Om de negatieve milieu- en sociale effecten van energieverbruik, broeikasgassen, materiaalgebruik, consumptie, digitale scheidslijnen, schendingen en “onjuiste informatie” het hoofd te bieden, wordt onder meer voorgesteld dat platforms voor het melden en vergelijken van de de uitstoot van broeikasgassen en dat digitale productpaspoorten worden ingevoerd met als doel de gehele levenscyclus van een product te kunnen volgen. Dat laatste is onderdeel van de circulaire economie en zal op termijn ook op ons mensen worden toegepast. Het is een nieuw ecosysteem in wording waarin alles met elkaar moet worden verbonden om de mate van duurzaamheid te meten. Een wereldbrein dat alles en iedereen analyseert en bijhoudt.

Voorbeelden van hoe problemen met onjuiste informatie moeten worden behandeld, Facebook's "Climate Science Center" is gemarkeerd. Het klimaatvraagstuk is de hoeksteen van de agenda. Vanaf het Akkoord van Parijs 2015 wordt de wetenschap als afgedaan beschouwd en wordt er op dit gebied geen discussie of nuance meer getolereerd.

De verspreiding van verkeerde informatie over planetaire duurzaamheidsthema's zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit of vervuiling kan collectieve actie en vertrouwen in instellingen ondermijnen en polarisatie en wantrouwen tussen verdeelde groepen vergroten.[6]

In plaats daarvan moet "onjuiste informatie" op het web worden gecorrigeerd en moeten bezoekers in plaats daarvan de "geverifieerde" klimaatinformatie van de Verenigde Naties krijgen.

Het derde gebied betreft de ontwikkeling van digitale innovaties die ecologische en sociale duurzaamheid bevorderen. Dit omvat "digitale tweelingen" en de constructie van een digitale kopie van de aarde die zal worden gebruikt om de interactie tussen natuurlijke fenomenen en menselijke activiteiten te volgen en te voorspellen. Een soort digitale kristallen bol.

Digitale tweelingen in combinatie met AI kunnen automatisch toezicht houden op risico's en bedreigingen voor belangrijke beschermde gebieden (natuurlijke of culturele gebieden onder wereldwijde beschermingskaders), ecosysteemdiensten of bedreigde diersoorten.[7]

Het EU-project Bestemming Aarde, dat is gekoppeld aan de Green Deal en de digitale strategie van de EU, heeft tot doel tegen 2030 een volledig digitale replica van de aarde te ontwikkelen.[8]

DestinE zal het potentieel van digitale modellering van het aardsysteem ontsluiten. Het zal zich in eerste instantie richten op de effecten van klimaatverandering, water- en mariene milieus, poolgebieden, cryosfeer, biodiversiteit of extreme weersomstandigheden, samen met mogelijke aanpassings- en mitigatiestrategieën.

Dit lijkt sterk op de geocybernetische visies die pauselijke adviseur en voormalig hoofd van het Potsdam Institute of Climate Research (PIK), Hans Joachim Schellnhuber eind jaren negentig voorgesteld.[9]

Er zijn momenteel 267 aan CODES gekoppelde initiatieven die aan de uitvoering werken.

Een van de initiatieven in CODES is: De Green Digital Finance Alliances en Financiering voor biodiversiteitsinitiatieven (F4B)-project Elke actie telt coalitie.

Digitale tools kunnen consumenten in staat stellen om duurzame consumptiekeuzes te maken en te eisen en feedback te krijgen op hun gedrag.[10]

Op de website schrijven ze dat tweederde van de CO1-uitstoot verband houdt met menselijke consumptie en dat ze "tegen het jaar 2025 op creatieve wijze technologie en partnerschappen zullen gebruiken om het groene bewustzijn en groene acties onder XNUMX miljard groene digitale kampioenen wereldwijd te vergroten". De burgers, die volgens The Green Digital Finance Alliance onmiddellijke verandering willen, moeten via een beoordelingssysteem worden aangemoedigd om klimaatslimme keuzes te maken. Elke aankoop wordt geregistreerd en beoordeeld op het klimaatvoordeel.[11] Op deze manier worden de nodige gedragsveranderingen bereikt.

Een voorbeeld is Zweeds Doconomie:

...financiële dienstverleners zoals GDFA-lid MasterCard in samenwerking met het Zweedse fintech financiële technologiebedrijf Doconomie stellen hun gebruikers in staat om producten met een lagere COXNUMX-uitstoot te kopen door shoppers een gepersonaliseerde COXNUMX-voetafdruktracker en inzichten te bieden die hen helpen bij hun bestedingsbeslissingen.[12]

De oprichters van de Green Digital Finance Alliance zijn: UNEP en ANT Groep die het Chinese sociale kredietsysteem ontwikkelde. Laatstgenoemde is in de raad van bestuur vertegenwoordigd door: Jason Pa, Voorzitter van de Stichting Jack Ma, terwijl ANT Group CEO Erik Jing zit in de adviesraad.[13] Naast bestuurslid van WEF's Young Global Leaders, maakt Jing ook deel uit van de United Nations Task Force on Digital Financing of the Sustainable Development Goals.[14] (Zie mijn artikelen Digitale identificatie en "Young Global Leaders" van het World Economic Forum.)

Het Finance for Biodiversity-initiatief wordt op zijn beurt opgericht en gefinancierd door de Zwitserse MAVA Foundation onder leiding van de farmaceutische gigant Roche's ondervoorzitter André Hofman, bestuurslid van de World Economic Forum en lid van hun Centrum voor de Vierde Industriële Revolutie.[15] Als senior adviseur van de elite Britse denktank Royal Institute of International Affairs staat hij zo dicht mogelijk bij de wereldmacht.[17] Zoals gewoonlijk zijn de geest en oplossingen van het WEF nauw verweven met de VN-agenda.

De miljardair Hoffman, die het familiefortuin met 38 miljard dollar verhoogde tijdens de pandemie, beschrijft zichzelf als een milieuactivist en was in de jaren 2007-2017 WWF vice-voorzitter. Hij is ook lid van de Club van Rome, bestuurslid van de Global Footprint Network (die berekent wanneer "Earth Overshoot Day" plaatsvindt) en ontving dit jaar de "David Rockefeller Bridging Leadership Award" van Davids dochter Peggy Dulany voor zijn leiderschap in duurzaam ondernemen en klimaatverandering[16] In de dankwoord, waar hij spreekt over de noodzaak van een nieuw verantwoordingssysteem, eindigt hij met een verhaal dat een oude elitaire kijk op de mensheid onthult:

Planeet Aarde gaat op vakantie, planeet Aarde heeft er genoeg van, planeet Aarde reist de kosmos in. Het kruist een andere planeet. De andere planeet zegt: 'Hé, hoe gaat het met je?' En de planeet Aarde antwoordt: 'Ik heb een ernstig geval van Homo Sapiens.' (André Hofman)

Met de Global Footprint Networks calculator kunt u uw “global footprint” berekenen door op de afbeelding te klikken

Het Finance for Biodiversity-initiatief omvat ook de organisatie Bankiers zonder grenzen, wiens naam op een bijna komische manier beschrijft waar dit allemaal over gaat. Financiële parasieten en roofdieren die geen grenzen respecteren en die de zorg van gewone mensen voor het milieu en de gezondheid en een geveinsde bezorgdheid voor mensenrechten, vrouwen en minderheidsgroepen gebruiken als hefboom om hun technocratische dictatuur op te leggen.[18]

We kunnen er ook absoluut zeker van zijn dat de bankiers en miljardairs niet zullen worden opgenomen in een sociaal kredietsysteem waar hun eigen klimaatvoetafdruk wordt geanalyseerd en gestraft voor het overschrijden van de planetaire limieten. Het zou natuurlijk verwoestend zijn voor hun bevoorrechte levensstijl als ze verantwoordelijk zouden worden gehouden voor hun eigen daden. In plaats daarvan geven ze elkaar prijzen voor hun 'humanitaire prestaties' en 'milieu-inspanningen' terwijl ze spelen en optreden als goden om de vervuilende menigte op afstand te houden. In dit verband past een oud bijbelcitaat:

Pas op voor valse profeten, die met schapen naar u toe komen. kleding, maar van binnen zijn het roofzuchtige wolven.

bronnen

[1] Verenigde Naties, Global Digital Compact, www.un.org/techenvoy/global-digital-compact

[2] Verenigde Naties (2020), High-level Panel on Digital Cooperation, www.un.org/en/sg-digital-cooperation-panel

[3] Coalitie voor Digitale Milieu Duurzaamheid (CODES). (2022). Actieplan voor een duurzame planeet in het digitale tijdperk. doi.org/10.5281/zenodo.6573509

[4] UNEP (2022). Global Digital Coalition presenteert plan voor een groene digitale revolutie, persbericht 2 juni 2022, www.unep.org/news-and-stories/press-release/global-digital-coalition-presents-plan-green-digital-revolution

[5] CODES (2022)

[6] CODES (2022). Actieplan voor een duurzame planeet in het digitale tijdperk, p. 22

[7] Ibidem, zijde 25

[8] Europese Commissie, Vormgeven aan de digitale toekomst van Europa, Destination Earth, digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/destination-earth

[9] Schellnhuber, HJ., Kropp, J. "Geocybernetics: het besturen van een complex dynamisch systeem onder onzekerheid". Natuurwetenschappen 85, 411–425 (1998). doi.org/10.1007/s001140050525

[10] CODES, actieplan voor een duurzame planeet in het digitale tijdperk, sid 26

[11] The Green Digital Finance Alliance, Every Action Counts: Coalition to Empower 1 miljard Green Digital Champions, https://greendigitalfinancealliance.org/initiatives-publications/eac-coalition

[12] Coalitie voor Digitale Milieu Duurzaamheid (CODES). (2022). Actieplan voor een duurzame planeet in het digitale tijdperk: bijlage 1. Versnelling van duurzaamheid door digitale transformatie - use cases en innovaties

[13] De Groene Digitale Financiën, greendigitalfinancealliance.org

[14] De taskforce van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor digitale financiering van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, leden van de taskforce, digitalfinancingtaskforce.org/task-force-members

[15] Stichting MAVA, bestuur, mava-foundation.org/board

[16] Chatham House, Over ons, André Hoffman, www.chathamhouse.org/about-us/our-people/andre-hoffmann

[16] Synergos (2022), The David Rockefeller Bridging Leadership Award, experience.synergos.org/global-gathering-2022/bridging-leadership-award

[17] F4B-initiatief, Partners, www.f4b-initiative.net/partners

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

11 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
elle

"... omvat het promoten van een "betrouwbaar internet" met verantwoordingscriteria voor discriminatie en misleidende inhoud, evenals het reguleren van kunstmatige intelligentie om consistent te zijn met "onze gedeelde wereldwijde waarden". In de praktijk betekent dit echter dat de 'waarden' moeten correleren met de overtuigingen die door de VN en het WEF als heilig worden beschouwd. “Dit betekent dat alle mensen verbonden moeten zijn met internet, dat er aansprakelijkheidscriteria voor discriminatie en misleidende inhoud moeten worden ontwikkeld, dat kunstmatige intelligentie moet worden gereguleerd en dat de ‘Digital Commons’ een wereldwijd publiek goed moet worden. Vertaling–Bla, bla, bla, bla Chinees sociaal kredietsysteem - bla, bla, bla, Chinees... Lees verder "

[…] Lees meer: ​​Nordangård: het digitale wereldbrein van de VN probeert alles en iedereen te volgen […]

[…] Provenant de Technocracy Nieuws & Trends […]

[…] Nordangård: het digitale wereldbrein van de VN probeert alles en iedereen te volgen […]

stalked562

Waarom klinken alle elite / uitschot als nazi's?

[…] Nordangård: het digitale wereldbrein van de VN probeert alles en iedereen te volgen […]

[…] Het digitale wereldbrein van de VN probeert alles en iedereen te volgen https://www.technocracy.news/nordangard-uns-digital-world-brain-seeks-to-track-everything-and-everyyo… […]

[…] Het digitale wereldbrein van de VN probeert alles en iedereen te volgen https://www.technocracy.news/nordangard-uns-digital-world-brain-seeks-to-track-everything-and-everyyo… […]

Tommy Jensen

Afschuwelijk. Een gehandicapte in een rolstoel als de ster van de miljardairs………………………… LOL.
Het is zo primitief dat het bijna grappig is.

[…] De zevende verbintenis in Onze Gemeenschappelijke Agenda gaat over het verbeteren van digitale samenwerking door het creëren van een “Global Digital Compact”. Bij uitbreiding vormt dit de constructie van een digitaal wereldbrein dat bedoeld is om al het menselijk leven te reguleren en te beheersen om het binnen de planetaire grenzen te houden. Het commitment is een van de meer centrale en gaat over het creëren van consensus over de noodzaak van totale digitalisering. Dit bouwt voort op de aanbevelingen in het rapport The Age of Digital Interdependence (2019) van het UN High Level Panel on Digital Cooperation onder leiding van Melinda Gates (Bill & Melinda Gates... Lees verder "

Gummoot123

HOE kunnen mensen deze perverse rotzooi in de wereld STOPPEN? We doen onderzoek en lezen dankbaar uw nooit falende e-mails van hoge kwaliteit, sturen informatie naar andere mensen, maar toch behandelen deze psychopaten mensen met minachting, volledig toegewijd aan het implementeren van hun minderheidsstandpunten, REKENEND op mensen die de onderdanige weg van NEE nemen geweld, en lachen en minachten de menselijke bevolking – DE MEERDERHEID terwijl ze dat doen Hun miljoenen, miljarden verzamelen en GEEN herhaling GEEN WET Rechtbanken veroordelen hen tot gevangenisstraf of OPENBARE ophanging. GEEN BELASTINGEN BETALEN is ook een manier maar wordt niet besproken in het open forum. beleefd zijn is... Lees verder "