De VN haast zich om 2030 Agenda's duurzame ontwikkelingsdoelen te implementeren

Foto: UNEP
Deel dit verhaal!

UNEP zal ACP (Afrikaanse, Caribische en Pacifische groep van staten) in staat stellen de SDG's gedwongen te voeden aan Afrikaanse en andere randlanden, waardoor een diepe transformatie naar de groene economie wordt veroorzaakt.  TN Editor

Het VN-milieuprogramma (UNEP) en het in Brussel gevestigde ACS- Het secretariaat is het eens geworden over een meer coherente en geïntegreerde aanpak van de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelen in 79 staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.

Adjunct-uitvoerend directeur van het UNEP, Ibrahim Thiaw en de ACS-secretaris-generaal Patrick I. Gomes ondertekenden op december 20 een memorandum van overeenstemming (MoU) in de marge van de 32e zitting van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU van december 19 tot 21 in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Het MoU beoogt de samenwerking tussen de twee internationale organisaties op het gebied van milieu en klimaatverandering te versterken.

Het MOU met het ACS-secretariaat sluit aan bij de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en andere belangrijke internationale overeenkomsten, zoals de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, het Sendai-raamwerk voor rampenrisicovermindering en de SAMOA-route. Bovendien erkent het het versterkte regionale mandaat van UNEP, zoals overeengekomen in de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio + 20) in 2012.

“Dit is een heel belangrijk moment voor. . . onze relatie met de ACS-landen en hun secretariaat, ”zei Thiaw bij de ondertekening. "Onze samenwerking onder de voorwaarden van dit nieuwe memorandum van overeenstemming zal helpen onze samenwerking inzake milieu en klimaatverandering te consolideren en verder te ontwikkelen in de context van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling", voegde Thiaw eraan toe.

ACS-secretaris-generaal Gomes zei: "Het ACS-secretariaat is verheugd zijn samenwerking met het Milieuprogramma van de Verenigde Naties te versterken en we kijken ernaar uit om de komende jaren concrete activiteiten uit te voeren ten voordele van de ACS-lidstaten."

Hoewel het MoU een coherente, alomvattende en geïntegreerde aanpak voor de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ondersteunt, zal het zich richten op een aantal gebieden, waaronder onder meer beleid, capaciteitsopbouw, kennisuitwisseling, de groene economie, klimaatverandering en de duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Het ACS-secretariaat en UNEP werken al vele jaren samen aan een breed scala aan programma's, projecten en activiteiten, en deze MOU zal deze langetermijnrelatie verbeteren en tegelijkertijd focussen op de prioriteiten van de ACS-lidstaten en met name Small Island Ontwikkelingsstaten, minst ontwikkelde landen en door land omgeven landen in Afrika, aldus een gezamenlijk persbericht van de UNEP-ACP.

De Paritaire Parlementaire Vergadering is zes maanden na de 14e UNCTAD ministeriële conferentie gehouden. UNCTAD-secretaris-generaal Mukhisa Kituyi legde uit hoe VN-lidstaten de ambities en doelstellingen van Agenda 2030 in het handelsbeleid konden integreren en welke implicaties de SDG's hebben voor de Doha-ontwikkelingsronde.

De Vergadering heeft besproken hoe passende voorwaarden kunnen worden geschapen voor de hervestiging van migranten thuis, met name gericht op het creëren van onderwijs, werkgelegenheid en sociale basisvoorzieningen, inclusief gezondheidszorg, voor de potentiële terugkeerders.

Uitdagingen en kansen voor demografische groei werden ook besproken: VN-voorspellingen brengen de wereldbevolking op 8 miljard in 2025. Sommige experts zijn van mening dat te veel mensen de hulpbronnen van de wereld onhoudbaar belasten, terwijl anderen het meestal eens zijn met Gandhi, die zei: "De wereld heeft genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht."

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties