Verbanden tussen biodiversiteit en de implementatie van 2030 Agenda

biodiversiteitskaart
Deel dit verhaal!

De Global Biodiversity Assessment (UNEP, 1995) is de meest draconische lijst met beperkingen die ooit is samengesteld, en het is nog steeds de centrale focus van alle VN-programma's, inclusief 2030 Agenda en de New Urban Agenda.  TN Editor

Een reeks recent gepubliceerde publicaties vestigt de aandacht op de bijdrage van biodiversiteit aan de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling (2030-agenda) en benadrukt verder het potentieel van nationale biodiversiteitsstrategieën en actieplannen (NBSAP's) en synergieën tussen biodiversiteitsgerelateerde conventies om de implementatie te verbeteren. van de Sustainable Development Goals (SDG's) en de Aichi-doelen.

Met de titel 'Biodiversiteit en de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling', een beleidsnota gepubliceerd door VN-milieu, het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD), de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO), de Wereldbank en het Ontwikkelingsprogramma van de VN ( UNDP), geeft illustratieve voorbeelden van hoe biodiversiteit een essentiële rol kan spelen bij de inspanningen om de 2030-agenda en de SDG's te bereiken. Het presenteert een afbeelding van de koppelingen tussen de SDG's en het Strategisch Plan voor Biodiversiteit 2011-2020 en de 20 Aichi Biodiversiteitsdoelen. De publicatie is bedoeld om besluitvormers en ontwikkelingsprofessionals te helpen en gaat vergezeld van een technische notitie met details over de koppelingen tussen biodiversiteit en elk van de SDG's. [Beleidsnota] [Technische notitie]

Twee andere publicaties benadrukken de rol van NBSAP's bij de implementatie van de SDG's. Een rapport gepubliceerd door UNDP en het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken getiteld 'Nationale biodiversiteitsstrategieën en actieplannen: natuurlijke katalysatoren voor het versnellen van actie op het gebied van duurzame ontwikkeling' onderzoekt de relatie tussen NBSAP's en de SDG's. Het rapport stelt een tweedelige taxonomie voor om meer dan 6,000-acties uit 60-landen te beschrijven die binnen de NBSAP's zijn gevonden. Het doel van de analyse is om systematisch de breedte en diepte van de voorgestelde acties voor alle NBSAP's te begrijpen en een gemeenschappelijk analysekader voor te stellen om hun relatie met de SDG's te begrijpen. Het laat zien dat de impact van NBSAP-acties veel verder reikt dan SDG 14 (Life Under Water) en SDG 15 (Life on Land), wat illustreert hoe een enkele actie kan bijdragen aan meerdere doelen. De acties in alle NBSAP's, indien geïmplementeerd, zouden onder andere de vooruitgang in nationale voedselveiligheid, waterzekerheid, middelen van bestaan, economische groei, rampenrisicovermindering, gezondheid, geslacht en klimaatbestendigheid katalyseren. De aanbevelingen aan het einde van het rapport benadrukken de potentiële behoefte aan gerichte steun aan landen om belangrijke thematische gebieden te implementeren. [Publicatie: Nationale biodiversiteitsstrategieën en actieplannen: natuurlijke katalysatoren voor het versnellen van maatregelen voor duurzame ontwikkelingsdoelen]

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties