Het is 1992 helemaal opnieuw: Agenda 2030 bedreigt onze manier van leven

Met dank aan Wikipedia
Deel dit verhaal!

Als het mogelijk zou zijn om een ​​tijdmachine terug naar 1992 te laten reizen om de "Earth Summit" van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro, BraziliĂ«, zouden we herhaaldelijk de uitdrukking "Duurzaam leven" horen doordringen in de hoofden van de 178-landen en staatsfunctionarissen die aanwezig waren, waaronder president George H. Bush. Het doel van de "Earth Summit" was om wereldleiders te waarschuwen dat de aarde de consumptieve eetlust van de Verenigde Staten van Amerika niet langer kon volhouden. De oplossing was een plan voor 'duurzame ontwikkeling' dat wereldwijd zou worden geĂŻmplementeerd.

George H. Bush kocht niet alleen de retoriek van de angstfactor, maar ook prees de Earth Summit, dat al snel bekend werd als UN Agenda 21. Daarna werkte onze regering samen met de VN en begon een stil, zorgvuldig samengesteld plan om dit VN-plan te implementeren in tal van agentschappen van onze regering in alle staten, en begon zo met wat de meest indringende agenda in onze geschiedenis is geworden. Bestuursinstanties, zoals de EPA, begonnen heimelijk nieuwe wet- en regelgeving in ons leven te injecteren en veranderingen aan te brengen die elke burger raken.

Vandaag, drieëntwintig jaar later, zijn de mandaten van Agenda 21 stevig verankerd en zijn de tentakels ervan zichtbaar op alle bestuursniveaus. Agenda 21 is zelfs in de meeste klaslokalen in heel Amerika opgenomen, grotendeels dankzij liberale universiteitsprofessoren en het controversiële Common Core-curriculum in de klassen K tot en met 12.

Agenda 2030 vervangt Agenda 21

Promotors van Agenda 21 lijken succes te hebben gehad, aangezien we in ons hele leven facetten van invloed zien. Maar blijkbaar hadden degenen die Agenda 21 krachtig steunen en sponsoren gehoopt op betere resultaten, en de teleurstelling werd duidelijk toen de Verenigde Naties een massale nieuwe ledenvergadering organiseerden met als doel Agenda 21 opnieuw op te starten. over de hele wereld kwamen bijeen in New York City om een nieuw vijftienjarenplan getiteld "Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development." Ondanks de naamswijziging heeft Agenda 2030 in wezen hetzelfde plan en dezelfde doelen als Agenda 21. Het gaat alleen maar dieper in op de intenties om de planeet te veranderen volgens de specificaties van de Verenigde Naties. Het is Agenda 21 over steroĂŻden!

Terwijl Agenda 21 voornamelijk gericht was op het milieu, omvat Agenda 2030 veel meer en wordt aangeprezen als de "nieuwe universele agenda" voor de mensheid. Het beweert een altruĂŻstisch plan te zijn dat toekomstige generaties ten goede zal komen. De realiteit is echter dat VN-Agenda 2030 individuen van vrijwel elke vrijheid zal beroven door middel van haar opgelegde mandaten.

Amerikaanse burgers moeten beseffen dat hun Amerikaanse soevereiniteit wordt aangevochten door de Verenigde Naties. Vrijheden zijn verloren gegaan sinds onze regering in 21 VN-Agenda 1992 heeft overgenomen. De goedkeuring van Agenda 2030 door VN-wereldleden op vrijdag 26 september zal een verdere uitholling van vrijheden met zich meebrengen die Amerikanen dierbaar zijn. De invloedrijke machtsmakelaars achter deze agenda zullen proberen ons ervan te overtuigen dat hun plan nodig is om de planeet te redden. Wees gewaarschuwd, het eindresultaat zal zijn dat de planeet zal worden bestuurd zoals die van Noord-Korea. Elk aspect van ons leven zal worden bepaald door degenen die de macht over ons hebben.

EĂ©n-wereldregering om de aarde te redden, armoede te elimineren en gelijkheid te bevorderen

Waarom steunen onze leiders deze VN-agenda's? Bedenk dat er mensen zijn die ervan zullen profiteren. Ze zullen advertenties financieren om hun plannen te promoten, zoals werd gemeld door Fox.com in mei van dit jaar. Burgers zijn al overspoeld met waarschuwingen voor klimaatverandering die een radicale levensstijl vereisen die essentieel is om de aarde te redden, zoals het wonen in hoge appartementen, in plaats van individuele huizen. De media geven de VN-agenda enorme publiciteit, maar drukken zelden informatie af van vooraanstaande wetenschappers die de beweringen betwisten.

Wees gewaarschuwd, de promotors van VN-Agenda 2030 zullen binnenkort subtiele, zeer slimme advertenties uitbrengen die proberen ons denken over de belangrijkste kwesties van Agenda 2030 te vormen of te hervormen. De advertenties zullen zijn ontworpen om ons denken en onze meningen te manipuleren. We zullen horen over plannen om armoede over de hele wereld te beëindigen en universele vrede te creëren. VN-leiders hopen dat u ertoe zult worden verleid om al uw rechten en vrijheden af ​​te staan ​​voor de verbetering van iedereen, zodat we niet langer gebonden zijn aan onze aloude grondwet.

Voor die Amerikanen die van hun land houden, is dit een wake-up call. VN Secretaris-generaal, Ban Ki-moon, droomt van een wereld van vrede en waardigheid voor iedereen, maar de realiteit is verre van dit schijnbaar altruĂŻstische ideaal. We moeten alarm slaan dat Agenda 2030 een toekomst garandeert waarin individuele vrijheid wordt verbeurd aan een almachtige Wereldregering gecontroleerd door tirannieke mandaten. We moeten degenen afschrikken die proberen onze geweldige regering te veranderen die de Verenigde Staten heeft laten groeien en bloeien en de afgunst van de wereld is geworden. Om dit te bereiken moeten we waakzaam zijn om te voorkomen dat de geplande veranderingen plaatsvinden op elk niveau van de regering.

Plan van aanpak om een ​​"nieuwe wereldorde" te creëren

Judi McLeod's september 26, 2015 artikel legt het onderwerp in meer detail uit:

In tegenstelling tot Agenda 21 bevat het nieuwe vijftienjarige 2030 VN-plan details over hoe de VN haar agenda wil handhaven, zoals "Alle landen en alle belanghebbenden, handelend in samenwerkingsverband, wil implementeer dit plan. " De begint de preambule verder:

“We zijn vastbesloten om de gedurfde en transformerende stappen te nemen die dringend nodig zijn om de wereld op een duurzaam en veerkrachtig pad te brengen. Terwijl we aan deze collectieve reis beginnen, beloven we dat niemand zal worden achtergelaten. "

We zijn beslist niet zo naïef om te denken dat iedereen bereid zou zijn om de offers te brengen die van deze agenda worden geëist. Dat geldt vooral als er geen bewijs is dat de toezeggingen en beloften kunnen worden nagekomen. De menselijke natuur kan niet worden veranderd door de agenda van de Verenigde Naties, wat de mogelijkheid suggereert van een krachtige verandering die meer lijkt op de tactieken die Stalin, Hitler en andere dictators gebruikten om mensen tot naleving te dwingen.

De VN komen niet openlijk naar voren om een ​​nieuwe wereldorde te verkondigen, maar verwijzen in plaats daarvan naar "duurzame ontwikkeling" omdat die term veel minder bedreigend klinkt. Patrick Wood, een econoom en auteur van 'Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation, ”Schrijft:

“Het is duidelijk dat de VN en haar aanhangers duurzame ontwikkeling zien als meer dan alleen de weg naar een schoner milieu. Ze zien het als het voertuig voor het creëren van een lang gezochte nieuwe internationale economische orde of "Nieuwe Wereldorde".

Woods nieuwe boek traceert de moderne technocratiebeweging naar Zbigniew Brzezinski, David Rockefeller; en de Trilaterale Commissie in de vroege jaren zeventig. “Het milieu is een perfect voertuig voor de elite om te gebruiken om hun echte agenda te verwezenlijken, omdat zowat elke mogelijke vorm van menselijke activiteit op een of andere manier invloed heeft op het milieu. Uiteindelijk hopen ze vrijwel alles wat we doen centraal te plannen en strikt te reguleren, en ons zal worden verteld dat het nodig is om “de planeet te redden”.

Paus koopt in VN-agenda 2030

Het lijkt zelfs paus Franciscus is beĂŻnvloed door degenen die Agenda 2030 verkopen, wat hem ertoe aanzet de VN-retoriek over klimaatverandering zacht en liefdevol te omarmen en immigranten te verwelkomen. Zulke doelen klinken geweldig en wenselijk, maar praktische mensen begrijpen ook de negatieve en mogelijk rampzalige resultaten. De egoĂŻstische, dwaze, ambitieuze en verachtelijk slechte mensen zullen altijd onder ons zijn, en ze slagen er vaak in manieren te vinden om goede bedoelingen te exploiteren. In hoeverre zullen de woorden van de paus de vele miljoenen katholieken over de hele wereld beĂŻnvloeden? 

17-punt 2030 Agenda Essentieel voor "Utopia"

Iedereen moet zich bewust zijn van de zeventien punt UN blauwdruk die elitairen beweren dat het noodzakelijk is voor hun "utopie". Dezelfde misleidingen die al duizenden jaren aan mensen zijn verkocht, zoals toegeschreven aan Paul McGuire, de co-auteur van een nieuw boek getiteld "De Babylon-code: het oplossen van het grootste mysterie van de Bijbel in de eindtijd"

“Diep in elke man en vrouw zit het verlangen naar een veel betere wereld, een wereld zonder oorlog, ziekte, dood en pijn. Onze huidige wereld is een wrede wereld waarin elk leven eindigt in de dood. Vanaf het begin der tijden heeft de mensheid geprobeerd wetenschap en technologie te gebruiken om een ​​perfecte wereld te creëren, wat sommigen Utopia of het Paradijs zouden noemen. Toen het menselijk ras zich begon te organiseren, kwam een ​​wetenschappelijke of technocratische elite aan de macht door de massa te beloven dat ze deze perfecte wereld konden bouwen. Het oude Babylon was de eerste historische poging om het paradijs op aarde te bouwen. '

Mike Adams stelt in zijn artikel: "De 2030-agenda van de Verenigde Naties gedecodeerd", dat het VN-plan een blauwdruk is voor de wereldwijde slavernij van de mensheid onder de hoede van bedrijfsbelangen. De UN 2030 Agendadocument beschrijft niets minder dan een wereldwijde regeringsovername van elk land op de planeet. Zoals Adams schrijft:

“De 'doelen' van dit document zijn niets meer dan codewoorden voor een fascistische agenda van het bedrijfsleven en de overheid die de mensheid gevangen zal zetten in een verwoestende cyclus van armoede en tegelijkertijd de machtigste globalistische bedrijven ter wereld zoals Monsanto en DuPont zal verrijken. Nergens staat in het VN-document [met zijn feel-good-taal] dat 'het bereiken van menselijke vrijheid' een van zijn doelen is, en het legt ook niet uit hoe deze doelen bereikt moeten worden. In plaats daarvan moeten de 17 punten op de VN-agenda worden bereikt door middel van gecentraliseerde overheidscontrole en totalitaire mandaten die nauw aansluiten bij het communisme. "

Kortheidshalve worden hieronder alleen de eerste twee van Adams 'zeventien 2030-agendavertalingen vermeld.  Bekijk hier alle 17:

Doel 1: stop armoede overal in al zijn vormen.

Vertaling: Zet iedereen op het welzijn van de overheid, voedselbonnen, huisvestingssubsidies en handouts die hen afhankelijk maken van slaven van de wereldregering. Sta nooit toe dat opwaartse mobiliteit zichzelf helpt. Leer in plaats daarvan massale slachtofferschap en gehoorzaamheid aan een overheid die maandelijks 'toelage' geld biedt voor basisbehoeften zoals voedsel en medicijnen. Noem het "armoede beëindigen".

Doel 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en bevorder duurzame landbouw.

Vertaling: De hele planeet binnenvallen met GGO's en de gepatenteerde zaden van Monsanto, terwijl het gebruik van dodelijke herbiciden toeneemt onder de valse claim van "verhoogde productie" van voedselgewassen. Ingenieur genetisch gemodificeerde planten om specifieke vitamine-chemicaliën te stimuleren, terwijl ze geen idee hebben van de langetermijngevolgen van genetische vervuiling of genetische experimenten tussen soorten die openlijk in een fragiel ecosysteem worden uitgevoerd.

Betrokkenheid van burgers essentieel om de inbreuk op de VN bij de Amerikaanse soevereiniteit te bestrijden

Amerika is het beste land ter wereld, maar we moeten slimme, conservatieve, eerlijke en morele mensen kiezen om ons te vertegenwoordigen als we het willen behouden. Ons land mag de Verenigde Naties niet toestaan ​​onze wetten te maken of ons leven te dicteren.

Mensen beginnen de noodzaak te begrijpen om te stoppen met het kiezen van 'gevestigde kandidaten' die meer geïnteresseerd zijn in het beschermen van hun geldbronnen en politieke carrières, dan de mensen die ze zwoeren te dienen en te beschermen.

Het lijdt geen twijfel dat de verkiezingen van 2016 een van de belangrijkste zijn in de geschiedenis van onze natie. We moeten iedereen die we kennen aanmoedigen om verstandig te stemmen door hen dwingende feiten te geven om over na te denken. Zeker, Agenda 2030 moet aan het licht worden gebracht en elke kandidaat wordt gevraagd om zijn of haar mening over deze VN-inbreuk op de Amerikaanse soevereiniteit.

Lees het originele verhaal hier ...

Inschrijven
Melden van
gast

5 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
PROFESSOR PETER BAGNOLO

Bedankt voor het artikel, ik schrijf hier al sinds 1974 over, iedereen poepte het hele idee van geheime genootschappen die de planeet met 90% proberen te ontvolken. Tussen 1920 en 1945 waren er in Europa velen van wat HITLER deed en de meesten tasten nog steeds in het duister. Wereldwijde genocide sluipt naar voren en onder degenen die het nu heimelijk leiden zijn Obama en Bush, samen met de meeste CEO's. Niet ver achter hen staat H. Clinton.

Meighen Russell

Als het doel is om ons allemaal te verarmen, hoe zullen de megabedrijven dan overleven als we hun producten niet kunnen kopen?