Hoe het globalisme met spel leidt tot een 'nieuwe wereldorde'

Deel dit verhaal!
Dit artikel raakt enkele belangrijke punten, maar is zich niet bewust van technocratie, ook wel bekend als duurzame ontwikkeling, als de echte motor achter globalisering. De nieuwe wereldorde wordt treffend beschreven door Dr. Parag Khanna (een technocraat) in Connectography: "We bouwen aan deze mondiale samenleving zonder wereldleider. Wereldwijde orde is niet langer iets dat van boven naar beneden kan worden gedicteerd of bestuurd. Globalisering is zelf de opdracht.”Het resultaat van globalisering is wetenschappelijke dictatuur en technocratie. ⁃ TN-editor

Wanneer globalisten in het openbaar spreken over een 'nieuwe wereldorde', hebben ze het over iets heel specifieks en tamelijk heiligs in hun kleine elitecultus. Het is niet alleen het idee dat de beschaving vanzelf verschuift of abrupt verandert; het is eerder hun naam voor een gerichte en ontwikkelde visie - een wereld gebouwd volgens hun regels, niet een wereld die op natuurlijke wijze evolueerde volgens noodzaak.

Er zijn andere namen voor deze ontwikkelde visie, waaronder de 'wereldwijde economische reset' of de meer algemene en onschuldige term 'globalisme', maar de bedoeling is hetzelfde. Het uiteindelijke doel van de nieuwe wereldorde als een ideologie is totale centralisatie van economische en regeringsmacht in handen van een selecte en onverantwoordelijke bureaucratie bestaande uit internationale financiers. Dit is bestuur volgens de voorschriften van Plato's Republiek; een misleidende fantasiewereld waarin welwillende filosoofkoningen, zogenaamd slimmer en objectiever dan de rest van ons, met wetenschappelijke precisie en wijsheid van boven af ​​regeren. Het is een wereld waar bestuurders goden worden.

Dergelijke precisie en objectiviteit binnen menselijke systemen is natuurlijk niet mogelijk. Mensen zijn veel te vatbaar voor hun eigen vooroordelen en persoonlijke verlangens om totalitaire macht over anderen te krijgen. Het resultaat zal altijd vernietiging en rampspoed zijn. Voeg hier nog het feit aan toe dat het soort mensen dat vaak dergelijke macht nastreeft voornamelijk narcistische sociopaten en psychopaten zijn. Als een regeringsstructuur van centralisatie op hoog niveau zich mag vormen, opent deze een deur voor deze geestelijk en spiritueel gebroken mensen om hun verwrongen motieven op een mondiaal podium uit te spelen.

Het is belangrijk om te onthouden dat sociopaten geneigd zijn om allerlei high-minded idealen te verzinnen om dekking te bieden voor hun acties. Dat wil zeggen, ze zullen een groot aantal ogenschijnlijk nobele doelen aannemen om hun strijd om macht te rationaliseren, maar uiteindelijk geven deze 'humanisten' er alleen maar om op zoveel mogelijk mensen hun wil op te leggen terwijl ze zich zo lang voeden toelaat.

Er zijn veel valse beloften, verkeerde voorstellingen en frauduleuze opvattingen rondom het verhaal van globalisme. Sommigen van hen zijn vrij slim en subversief en zijn moeilijk te onderscheiden in de opzettelijk gecreëerde mist. De schema's die betrokken zijn bij de uitvoering van het globalisme zijn ontworpen om de massa met crisis te verwarren totdat ze vragen om meer centralisatie en minder vrijheid.

Laten we eens kijken naar enkele van de meest voorkomende propagandamethoden en argumenten achter de drang naar globalisering en een "nieuwe wereldorde" ...

Con #1: Globalisme gaat over 'vrije markten'

Een veel voorkomende pro-globalistische meme is het idee dat globalisering niet echt centralisatie is, maar decentralisatie. Dit speelt in de eerste plaats de economische kant van mondiaal bestuur, dat naar mijn mening het belangrijkste is, want zonder economische centralisatie is politieke centralisatie niet mogelijk.

Volgens Adam Smith, een pionier van de filosofie, zouden vrije markten open wegen moeten bieden aan iedereen met superieure ideeën en vindingrijkheid om die ideeën na te streven zonder tussenkomst van de overheid of door de overheid gesteunde instellingen. Wat we vandaag onder het globalisme hebben, zijn GEEN vrije markten. In plaats daarvan heeft het globalisme onbelemmerde macht verschaft aan internationale bedrijven die niet kunnen bestaan ​​zonder overheidshandvest en financiële hulp van de overheid.

Het bedrijfsmodel is volledig in strijd met Adam Smith's oorspronkelijke uitgangspunt van vrijemarkthandel. Grote bedrijven ontvangen oneerlijke juridische bescherming onder beperkte aansprakelijkheid, evenals regelrechte wettelijke bescherming tegen civiele gevolgen (Monsanto is hier een perfect voorbeeld van). Ze ontvangen ook een enorme door de belastingbetaler gefinancierde uitkering via reddingsoperaties en andere bronnen wanneer ze hun bedrijf niet op een verantwoorde manier beheren. Dit alles terwijl kleine bedrijven en ondernemers op elk moment worden gehinderd door belastingen en juridische obstakels.

In termen van het feit dat internationale handel "vrijhandel" is, is dit evenmin het geval. Alleen grote bedrijven die door overheden worden ondersteund, kunnen de voordelen van internationale productie- en arbeidsbronnen op een manier benutten die succes op lange termijn garandeert. Ondertussen worden economische modellen die echte decentralisatie en lokalisatie bevorderen onpraktisch omdat echte concurrentie nooit is toegestaan. De wereld heeft al minstens een eeuw niet van vrije markten genoten. Wat we vandaag hebben is iets heel anders.

Con #2: Globalisme gaat over een 'multipolaire wereld'

Dit is een relatief nieuwe desinformatie-tactiek die ik direct toeschrijf aan het succes van de vrijheidsbeweging en alternatieve economen. Naarmate het publiek zich meer bewust wordt van de gevaren van economische centralisatie en meer specifiek van de gevaren van centrale banken, proberen de globalisten het verhaal te verschuiven naar modderig het water.

De vrijheidsbeweging bijvoorbeeld heeft zich verzet tegen het bestaan ​​van de Federal Reserve en de fiat dollar-hegemonie tot het punt dat onze voorlichtingscampagne in het reguliere denken is ingebroken. Het probleem is dat globalisme niet gaat over de dollar, de Amerikaanse hegemonie of de zogenaamde 'diepe staat', wat mijns inziens een afleiding is van het grotere probleem dat voor handen is.

Het feit is dat globalistische instellingen en centrale banken bijna elke hoek van de wereld doordringen. Naties zoals Rusland en China zijn net zo sterk verbonden met het IMF en de Bank voor Internationale Betalingen en internationale financiële centra zoals Goldman Sachs als elke westerse overheid.

Onderdeel van het plan voor de nieuwe wereldorde, zoals openlijk is toegegeven door globalisten en globalistische publicaties, is de achteruitgang van de VS en het dollarsysteem om plaats te maken voor één wereldwijd financieel bestuur via het IMF en de mand met speciale trekkingsrechten. als een mechanisme voor de wereldreserve valuta. De globalisten WILLEN een minder dominante VS en een meer betrokken Oosten, terwijl het Oosten blijft aandringen op meer controle over de wereldeconomie door het IMF. Dit concept vliegt helaas over de hoofden van de meeste economen, zelfs in de vrijheidsbeweging.

Dus de grote leugen die nu gepromoot wordt, is dat de val van de VS en de dollar een "goede zaak" is, omdat het zal resulteren in "decentralisatie", een "multipolaire" wereldorde en de "dood" van globalisme. Wat er echter echt gebeurt, is dat naarmate de VS vallen, globalistische gebouwen zoals het IMF en de BIB stijgen. We gaan van centralisatie naar supercentralisatie. Globalisten hebben een lokaas uitgehaald om de vrijheidsbeweging te misleiden om het succes van het Oosten (dat eigenlijk ook door globalisten wordt gecontroleerd) te ondersteunen en een filosofie die in feite neerkomt op een herbranding van de nieuwe wereldorde als een soort gedecentraliseerde paradijs.

Con #3: nationalisme is de bron van oorlog, en globalisme zal er een einde aan maken

Als er één ding is waarmee globalisten een liefde / haat-relatie hebben, dan zijn het de natuurlijke stammeninstincten van de mensheid. Aan de ene kant houden ze van tribalisme omdat tribalisme in sommige gevallen kan worden omgezet in ijverigheid en ijveraars gemakkelijk te exploiteren en te manipuleren zijn. Oorlogen tussen naties (stammen) kunnen worden uitgelokt als het stammeninstinct wordt gewogen met kunstmatige angsten en bedreigingen.

Aan de andere kant leent tribalisme zich voor de natuurlijke decentralisatie van samenlevingen omdat tribalisme in zijn beste vorm de ontwikkeling is van veel groepen die georganiseerd zijn rond een verscheidenheid aan ideeën en principes en projecten. Dit maakt het opstellen van een 'one world ideology' erg moeilijk, zo niet onmogelijk. De eerste neiging van mensen is om ideeën en mensen die ze als destructief beschouwen en tegen hun welvaart in te discrimineren, te discrimineren. Globalisten moeten daarom een ​​meerderheid van de mensen overtuigen dat juist het tribalisme dat onze sociale evolutie en enkele van de grootste ideeën in de geschiedenis heeft aangewakkerd, eigenlijk de bron is van onze uiteindelijke ondergang.

Nationalisme diende de globalisten tot op zekere hoogte, maar nu moeten ze er helemaal vanaf komen. Dit vereist een aanzienlijke crisis die te wijten is aan nationalisme en "populistische" idealen. Gemanipuleerde oorlog, kinetisch of economisch, is de beste methode om tribalisme tot zondebok te maken. Elke tragedie van nu af aan moet uiteindelijk worden toegeschreven aan ideeën van scheiding en logische discriminatie van negatieve ideologieën. De oplossing van het globalisme zal dan worden aangeboden; een systeem met één wereld waarin alle afscheiding als 'slecht' wordt beschouwd.

Con #4: Globalisme is natuurlijk en onvermijdelijk

Zoals eerder vermeld, kunnen globalisten hun 'nieuwe wereldorde' niet hebben tenzij ze de massa's kunnen overtuigen erom te vragen. Een dergelijk systeem alleen met geweld proberen te implementeren, zou mislukken, want revolutie is het natuurlijke eindresultaat van tirannie. Daarom moet de nieuwe wereldorde worden geïntroduceerd alsof deze door toeval of door voorzienigheid is gevormd. Elke aanwijzing dat het publiek wordt misleid om wereldwijde centralisatie te accepteren, zou wijdverbreid verzet veroorzaken.

Daarom wordt globalisme altijd in de reguliere media gepresenteerd als een natuurlijke uitbreiding van de hogere prestatie van de beschaving. Hoewel het de gevaarlijke onderlinge afhankelijkheid van het globalisme was die de economische crisis van 2008 heeft aangewakkerd en die crisis tot op de dag van vandaag blijft escaleren, wordt steeds meer globalisme gepromoot als oplossing voor het probleem. Er wordt met eerbied over gesproken in reguliere economische publicaties en politieke discussies. Het wordt bijna religieus geprezen in de academische zalen. Globalisme is sociaal-economische ambrosia - het voedsel van goden. Het is de fontein van de jeugd. Het is een nieuw Eden.

Het is duidelijk dat deze aanbidding voor globalisme onzin is. Er is geen enkel bewijs dat globalisme een positieve kracht voor de mensheid is, laat staan ​​een natuurlijke. Er is veel meer bewijs dat globalisme een giftige ideologie is die alleen door bedrog en valse vlaggen voet aan de grond kan krijgen.

We leven in een tijdperk dat een ultiem kruispunt voor beschaving vertegenwoordigt; een tijd van grote onzekerheid. Zullen we de waarheid zoeken in de beproevingen waarmee we worden geconfronteerd, en dus het vermogen om onze eigen oplossingen te bedenken? Of zullen we een schijnbaar gemakkelijkere weg inslaan door alle oplossingen te omarmen die ons door het establishment worden aangedragen? Vergis je niet - de globalisten hebben al een voorverpakte oplossing voor ons. Ze acclimatiseren en conditioneren het publiek al decennia lang om het te accepteren. Die oplossing zal niet brengen wat het belooft. Het zal geen vrede brengen, maar eeuwige oorlog. Het zal geen saamhorigheid brengen, maar isolatie. Het zal geen begrip brengen, maar onwetendheid.

Wanneer globalisten ons uiteindelijk proberen te verkopen aan een volledig nieuwe wereldorde, zullen ze elk denkbaar beeld van de hemel op aarde tevoorschijn halen, maar ze zullen dit alleen doen nadat ze een tastbare en altijd aanwezige hel hebben gecreëerd.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

[…] globalisme van bovenaf – “nieuwe wereldorde” […]