Volledige tekst van AOC's Green New Deal

Deel dit verhaal!
Rep. Alexandria Ocasio-Cortez vond het nodig om de hele Green New Deal-resolutie op de House-verdieping opnieuw te lezen, omdat te veel Republikeinen gewoon niet begrepen wat het was. Dienovereenkomstig zei ze: “Ik heb gemerkt dat er ontzettend veel verkeerde informatie is over wat er in deze resolutie staat.

Speculaties presenteren als feiten is een gevaarlijke zaak. De resolutie is gebaseerd op de eerste vier 'terwijl'-uitspraken, die net zo gemakkelijk hadden kunnen worden gemaakt met een ouijabord. Gezien deze veronderstellingen wordt massale overheidsinterventie noodzakelijk geacht om de geïndustrialiseerde wereld op zijn kop te zetten en de samenleving in wezen helemaal opnieuw op te bouwen.

Lezers van Technocracy News & Trends zullen al begrijpen dat de opwarming van de aarde een gefabriceerde crisis is die de wereld naar het economische systeem van duurzame ontwikkeling dat veel hulpbronnen grijpt, in drijft. Hoewel duurzame ontwikkeling wordt gezien als een creatie van de Verenigde Naties, werd hun beleid geboren in de ingewanden van de Trilaterale Commissie met haar "Nieuwe Internationale Economische Orde" die in 1973 werd uitgeroepen. Lees voor een gedetailleerde geschiedenis en documentatie hiervan gewoon mijn boeken over Technocratie.

Niettemin, alleen zodat u de hele Green New Deal-tekst in eigen handen hebt, hier is het woord voor woord herhaald uit het congresverslag. ⁃ TN Editor

116E CONGRES
EERSTE SESSIE

H. RES. 109

IN HET HUIS VAN VERTEGENWOORDIGERS
7 februari 2019

Mevr. Ocasio-Cortez (voor zichzelf, Mr. Hastings, Mevrouw. Tlaib, De heer Hooglander, Mvr. Carolyn B. Maloney van New York, Mr. Vargas, De heer Espaillat, De heer Lynchen, Mevrouw. Velázquez, De heer Blumenauer, De heer Brendan F Boyle van Pennsylvania, Mr. Castro van Texas, mevrouw Clarke van New York, mevrouw jayapal, De heer Khanna, De heer Ted Lieu van Californië, mevrouw Persley, De heer Bedriegen, De heer Engel, De heer Neguse, De heer Nadler, De heer McGovern, De heer Pocan, De heer Takano, Mevrouw. Norton, De heer raskin, De heer Connolly, De heer Lowenthal, Mevrouw. Matsui, De heer Thompson van Californië, Mr. Levin van Californië, mevrouw Pingree, De heer Quigley, De heer Huffman, Mvr. Watson Coleman, De heer García van Illinois, Mr. Higgins van New York, mevrouw Haaland, Mevrouw. Meng, De heer carbajal, De heer Cicilline, De heer Cohen, Mevrouw. Clark van Massachusetts, mevrouw Judy Chu van Californië, mevrouw Mucarsel Powell, De heer Moulton, De heer Grijalva, De heer Meeks, De heer Sablan, Mevrouw. Luwte van Californië, mevrouw Bonamici, De heer Sean Patrick Maloney van New York, mevrouw Schakowsky, Mevrouw. DeLauro, De heer Levin van Michigan, mevrouw McCollum, De heer DeSaulnier, De heer Courtney, De heer Larson van Connecticut, mevrouw Escobar, De heer Schiff, De heer Keating, De heer DeFazio, Mevrouw. Eshoo, Mvr. Trahana, De heer Gomez, De heer Kennedyen mevrouw Wateren) heeft de volgende resolutie ingediend; verwezen naar de Commissie energie en handel, en als aanvulling op de commissies voor wetenschap, ruimte en technologie, onderwijs en arbeid, vervoer en infrastructuur, landbouw, natuurlijke hulpbronnen, buitenlandse zaken, financiële diensten, de rechterlijke macht, manieren en middelen , en Toezicht en Hervorming, voor een nader te bepalen periode door de Spreker, in elk geval ter overweging van bepalingen die onder de jurisdictie van de betrokken commissie vallen.

RESOLUTIE

Erkennend de plicht van de federale regering om een ​​groen nieuw te creëren
deal.

Terwijl uit het rapport van oktober 2018 getiteld `` Special Report on Global Warming of 1.5oC '' van het Intergovernmental Panel on Climate Change en het vierde nationale klimaatbeoordelingsrapport van november 2018 bleek dat:

 1. menselijke activiteit is de dominante oorzaak van waargenomen klimaatverandering in de afgelopen eeuw;
 2. een veranderend klimaat veroorzaakt een stijging van de zeespiegel en een toename van bosbranden, zware stormen, droogtes en andere extreme weersomstandigheden die het menselijk leven, gezonde gemeenschappen en kritieke infrastructuur bedreigen
 3. opwarming van de aarde op of boven 2 graden Celsius boven pre-geïndustrialiseerde niveaus zal veroorzaken -
  1. massale migratie uit de regio's die het zwaarst worden getroffen door klimaatverandering;
  2. meer dan $ 500,000,000,000 aan verloren jaarlijkse economische output in de Verenigde Staten tegen het jaar
   2100;
  3. bosbranden die tegen 2050 jaarlijks minstens twee keer zoveel bosgebied in het westen zullen verbranden
   Verenigde Staten die in de jaren voorafgaand aan 2019 doorgaans werden verbrand door bosbranden;
  4. een verlies van meer dan 99 procent van alle koraalriffen op aarde;
  5. wereldwijd zullen meer dan 350,000,000 mensen worden blootgesteld aan dodelijke hittestress tegen 2050; en
  6. een risico van schade aan $ 1,000,000,000,000 aan openbare infrastructuur en kustvastgoed in de
   Verenigde Staten; en
 4. de temperatuur op aarde moet onder de 1.5 graden Celsius worden gehouden boven de vooraf geïndustrialiseerde niveaus om de meest ernstige gevolgen van een veranderend klimaat te voorkomen, waarvoor:
  1. wereldwijde vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door menselijke bronnen met 40 tot 60 procent vanaf
   Niveaus van 2010 tegen 2030; en
  2. netto-nulemissies tegen 2050;

Terwijl, omdat de Verenigde Staten van oudsher verantwoordelijk zijn voor een onevenredige hoeveelheid broeikasgasemissies, 20 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen hebben uitgestoten in 2014, en een hoge technologische capaciteit hebben, moeten de Verenigde Staten een leidende rol spelen bij het verminderen van emissies door middel van economische transformatie;

Terwijl de Verenigde Staten maken momenteel verschillende gerelateerde crises door, met:

 1. de levensverwachting neemt af terwijl basisbehoeften, zoals schone lucht, schoon water, gezond voedsel en adequate gezondheidszorg, huisvesting, vervoer en onderwijs, voor een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking onbereikbaar zijn;
 2. een trend van vier decennia van economische stagnatie, deïndustrialisatie en antiluchtbeleid die heeft geleid
  naar-

  1. de algemene uurlonen stagneren sinds de jaren zeventig ondanks de toegenomen productiviteit van de werknemers;
  2. het op twee na slechtste niveau van sociaaleconomische mobiliteit in de ontwikkelde wereld vóór de Grote Recessie
  3. de erosie van de verdien- en onderhandelingspositie van arbeiders in de Verenigde Staten; en
  4. onvoldoende middelen voor werknemers in de publieke sector om de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd te bieden
   op lokaal, staats- en federaal niveau; en
 3. de grootste inkomensongelijkheid sinds de jaren 1920, met:
  1. de eerste 1 procent van de verdieners die 91 procent van de winst in de eerste paar jaar van de economische groei opbrachten
   herstel na de grote recessie;
  2. een grote raciale welvaartskloof die neerkomt op een verschil van 20 keer meer rijkdom tussen de gemiddelde blanke familie en de gemiddelde zwarte familie; en
  3. een genderkloof die ervoor zorgt dat vrouwen ongeveer 80 procent zoveel verdienen
   als mannen, op de mediaan;

Terwijl klimaatverandering, vervuiling en vernietiging van het milieu hebben systemische raciale, regionale, sociale, ecologische en economische onrechtvaardigheden verergerd (in deze preambule aangeduid als '' systemische onrechtvaardigheden '') door onevenredige gevolgen te hebben voor inheemse gemeenschappen, gemeenschappen van kleur, migrantengemeenschappen, gedeïndustrialiseerd gemeenschappen, ontvolkte plattelandsgemeenschappen, armen, arbeiders met een laag inkomen, vrouwen, ouderen, niet-gehuisveste mensen, mensen met een handicap en jongeren (in deze preambule aangeduid als 'frontlinie en kwetsbare gemeenschappen');

Terwijl, klimaatverandering vormt een directe bedreiging voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten—

 1. door de economische, ecologische en sociale stabiliteit van landen en gemeenschappen over de hele wereld te beïnvloeden; en
 2. door op te treden als een bedreigingsmultiplicator;

Terwijl de door de federale regering geleide mobilisaties tijdens de Tweede Wereldoorlog en de New Deal creëerden de grootste middenklasse die de Verenigde Staten ooit hebben gezien, maar veel leden van de frontlinie en kwetsbare gemeenschappen werden uitgesloten van veel van de economische en maatschappelijke voordelen van die mobilisaties; en

Terwijl het Huis van Afgevaardigden erkent dat een nieuwe nationale, sociale, industriële en economische mobilisatie op een schaal die sinds de Tweede Wereldoorlog en de New Deal niet is gezien een historische kans is -

 1. om miljoenen goede banen met hoge lonen te creëren in de Verenigde Staten;
 2. om een ​​ongekend niveau van welvaart en economische zekerheid te bieden aan alle mensen in de Verenigde Staten; en
 3. om systemische onrechtvaardigheden tegen te gaan:

Nu, daarom zij het

Vastbesloten, Dat het het gevoel van de Tweede Kamer is dat -

 1. het is de plicht van de federale regering om een ​​groene nieuwe deal te sluiten -
  1. broeikasgasemissies netto nul bereiken door een eerlijke en rechtvaardige overgang voor alle gemeenschappen en werknemers;
  2. om miljoenen goede, goedbetaalde banen te creëren en welvaart en economische veiligheid voor alle mensen in de Verenigde Staten te waarborgen;
  3. investeren in de infrastructuur en industrie van de Verenigde Staten om de uitdagingen van de 21ste eeuw duurzaam aan te gaan;
  4. om generaties lang voor alle mensen in de Verenigde Staten te zorgen -
   (i) schone lucht en water;
   (ii) klimaat en veerkracht van de gemeenschap;
   (iii) gezond voedsel;
   (iv) toegang tot de natuur; en
   (v) een duurzame omgeving; en
  5. om gerechtigheid en gelijkheid te bevorderen door de huidige te stoppen, toekomstige te voorkomen en de historische onderdrukking van inheemse gemeenschappen, gekleurde gemeenschappen, migrantengemeenschappen, gedeïndustrialiseerde gemeenschappen, ontvolkte plattelandsgemeenschappen, de armen, arbeiders met een laag inkomen, vrouwen, ouderen, de niet-gehuisveste, te stoppen, toekomstige onderdrukking te voorkomen en te herstellen, mensen met een handicap en jongeren (in deze resolutie aangeduid als 'frontlinie en kwetsbare gemeenschappen');
 2. de doelen beschreven in de subparagrafen van (1) hierboven (waarnaar in deze
  resolutie als de '' Green New Deal-doelen '') moeten worden bereikt door middel van een 10-jarige nationale mobilisatie (in deze resolutie aangeduid als de '' Green New Deal-mobilisatie '') die de volgende doelen en projecten vereist:

  1. het opbouwen van veerkracht tegen rampen die verband houden met klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden, onder meer door financiering aan te trekken en te investeren in door de gemeenschap gedefinieerde projecten en strategieën;
  2. repareren en upgraden van de infrastructuur in de Verenigde Staten, inclusief -
   (i) door vervuiling en broeikasgasemissies zoveel mogelijk te elimineren als technisch mogelijk is;
   (ii) door universele toegang tot schoon water te garanderen;
   (iii) door de risico's van overstromingen en andere klimaateffecten te verminderen; en
   (iv) door ervoor te zorgen dat elke infrastructuurwet die door het Congres wordt overwogen, betrekking heeft op klimaatverandering;
  3. voldoen aan 100 procent van de stroomvraag in de Verenigde Staten via schone, hernieuwbare en nulemissie-energiebronnen, waaronder:
   (i) door de bestaande hernieuwbare energiebronnen drastisch uit te breiden en te verbeteren; en
   (ii) door nieuwe capaciteit in te zetten;
  4. bouwen of upgraden naar energiezuinige, gedistribueerde en 'slimme' stroomnetten en werken aan betaalbare toegang tot elektriciteit;
  5. het upgraden van alle bestaande gebouwen in de Verenigde Staten en het bouwen van nieuwe gebouwen om maximale energie-efficiëntie, waterefficiëntie, veiligheid, betaalbaarheid, comfort en duurzaamheid te bereiken, ook door middel van elektrificatie;
  6. het stimuleren van een enorme groei van schone productie in de Verenigde Staten en het zoveel mogelijk wegnemen van vervuiling en broeikasgasemissies door productie en industrie als technologisch haalbaar is, onder meer door de productie van hernieuwbare energie uit te breiden en te investeren in de bestaande productie en industrie;
  7. samenwerken met boeren en veeboeren in de Verenigde Staten om de vervuiling en de uitstoot van broeikasgassen door de landbouwsector zoveel mogelijk te elimineren als technologisch haalbaar is, inclusief:
   (i) door ondersteuning van familiale landbouw;
   (ii) door te investeren in duurzame landbouw en landgebruikpraktijken die de bodemgezondheid verbeteren; en
   (iii) door een duurzamer voedselsysteem op te bouwen dat universele toegang tot gezond voedsel garandeert;
  8.  het herzien van transportsystemen in de Verenigde Staten om vervuiling en broeikasgasemissies van de transportsector zoveel mogelijk te elimineren als technologisch haalbaar is, onder meer door te investeren in:
   (i) voertuiginfrastructuur en productie zonder emissie;
   (ii) schoon, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer; en
   (iii) hogesnelheidstrein;
  9. de nadelige gezondheids-, economische en andere effecten van vervuiling en klimaatverandering op de lange termijn verzachten en beheersen, onder meer door financiering te verstrekken voor door de gemeenschap gedefinieerde projecten en strategieën;
  10. het verwijderen van broeikasgassen uit de atmosfeer en het verminderen van vervuiling, onder meer door het herstel van natuurlijke ecosystemen via bewezen low-tech oplossingen die de koolstofopslag in de bodem vergroten, zoals behoud en bebossing;
  11. het herstellen en beschermen van bedreigde, bedreigde en kwetsbare ecosystemen door middel van lokaal passende en wetenschappelijk onderbouwde projecten die de biodiversiteit versterken en klimaatbestendigheid ondersteunen;
  12. opruimen van bestaand gevaarlijk afval en verlaten locaties om economische ontwikkeling en duurzaamheid te bevorderen;
  13. het identificeren van andere emissie- en vervuilingsbronnen en het creëren van oplossingen om deze te elimineren; en
  14. het bevorderen van de internationale uitwisseling van technologie, expertise, producten, financiering en diensten, met als doel van de Verenigde Staten de internationale leider op het gebied van klimaatactie te maken, en om andere landen te helpen een Green New Deal te bereiken;
 3. een Green New Deal moet worden ontwikkeld door middel van transparant en inclusief overleg, samenwerking en partnerschap met eerstelijnsgemeenschappen en kwetsbare gemeenschappen, vakbonden, arbeiderscoöperaties, maatschappelijke organisaties, de academische wereld en bedrijven; en
 4. om de doelen en mobilisatie van de Green New Deal te bereiken, heeft een Green New Deal de volgende doelen en projecten nodig:
  1. het verstrekken en benutten, op een manier die ervoor zorgt dat het publiek passende eigendomsbelangen en rendement op investeringen ontvangt, voldoende kapitaal (ook via gemeenschapssubsidies, overheidsbanken en andere openbare financiering), technische expertise, ondersteunend beleid en andere vormen van hulp aan gemeenschappen, organisaties, federale, staats- en lokale overheidsinstanties en bedrijven die werken aan de mobilisatie van de Green New Deal;
  2. ervoor te zorgen dat de federale regering rekening houdt met de volledige ecologische en sociale kosten en effecten van emissies door:
   (i) bestaande wetten;
   (ii) nieuw beleid en nieuwe programma's; en
   (iii) ervoor te zorgen dat frontlinie en kwetsbare gemeenschappen niet worden getroffen;
  3. het verstrekken van middelen, opleiding en onderwijs van hoge kwaliteit, inclusief hoger onderwijs, aan alle mensen in de Verenigde Staten, met de nadruk op gemeenschappen in de frontlinie en kwetsbare gemeenschappen, zodat die gemeenschappen volwaardige en gelijkwaardige deelnemers kunnen zijn aan de mobilisatie van de Green New Deal;
  4. publieke investeringen doen in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën en industrieën voor schone en hernieuwbare energie;
  5. investeringen sturen om de economische ontwikkeling te stimuleren, de industrie in lokale en regionale economieën te verdiepen en te diversifiëren en rijkdom en gemeenschapseigendom op te bouwen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het scheppen van hoogwaardige banen en economische, sociale en milieuvoordelen in frontlinie en kwetsbare gemeenschappen die anders zouden worstelen met de overgang weg van broeikasgasintensieve industrieën;
  6. zorgen voor het gebruik van democratische en participatieve processen die inclusief zijn en geleid worden door eerstelijnsgemeenschappen en kwetsbare gemeenschappen en werknemers om de mobilisatie van de Green New Deal op lokaal niveau te plannen, uit te voeren en te beheren;
  7. ervoor zorgen dat de mobilisatie van de Green New Deal vakbondsbanen van hoge kwaliteit creëert die het gangbare loon betalen, lokale werknemers aanwerven, opleidings- en doorgroeimogelijkheden bieden, en loon- en uitkeringsgelijkheid garanderen voor werknemers die door de overgang worden getroffen;
  8. het garanderen van een baan met een loon dat het gezin in stand houdt, voldoende gezinsverlof en medisch verlof, betaalde vakanties en pensioenzekerheid voor alle mensen in de Verenigde Staten;
  9. het versterken en beschermen van het recht van alle arbeiders om zich te organiseren, vakbonden te vormen en collectief te onderhandelen zonder dwang, intimidatie en pesterijen;
  10. versterking en handhaving van arbeid, gezondheid en veiligheid op de werkplek, antidiscriminatie en loon- en uurnormen voor alle werkgevers, bedrijfstakken en sectoren;
  11. het vaststellen en handhaven van handelsregels, inkoopnormen en grensaanpassingen met sterke arbeids- en milieubescherming -
   (i) om de overdracht van banen en vervuiling naar het buitenland te stoppen; en
   (ii) om de binnenlandse productie in de Verenigde Staten te laten groeien;
  12. ervoor zorgen dat openbare gronden, wateren en oceanen worden beschermd en dat eminente domeinen niet worden misbruikt;
  13. het verkrijgen van de vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de inheemse bevolking voor alle beslissingen die de inheemse bevolking en hun traditionele territoria betreffen, het naleven van alle verdragen en overeenkomsten met de inheemse bevolking, en het beschermen en afdwingen van de soevereiniteit en landrechten van inheemse volkeren;
  14. zorgen voor een commerciële omgeving waarin elke ondernemer vrij is van oneerlijke concurrentie en overheersing door binnenlandse of internationale monopolies; en
  15. alle mensen van de Verenigde Staten voorzien van:
   (i) hoogwaardige gezondheidszorg;
   (ii) betaalbare, veilige en adequate huisvesting;
   (iii) economische zekerheid; en
   (iv) toegang tot schoon water, schone lucht, gezond en betaalbaar voedsel en natuur.

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

[…] Werving Klopte op meer dan 3,300 deuren om het publiek voor te lichten over het Green New Deal-plan van Ocasio-Cortez. Ze trainden meer dan 200 organisatoren om zich te organiseren rond de rechten van huurders en wederzijdse hulp […]