Europese Commissie verwelkomt VN-agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling

Deel dit verhaal!

De 2030-agenda, een universeel kader voor alle landen om armoede uit te roeien en duurzame ontwikkeling te bereiken door 2030, omvat een ambitieuze set 17-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en zal vandaag worden aangenomen op een speciale VN-top.

De 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling vandaag door de Verenigde Naties schetst een wereldwijd kader om armoede uit te roeien en duurzame ontwikkeling door 2030 te realiseren, voortbouwend op deMillennium Development Goals (MDG's) aangenomen in 2000. Als de allereerste wereldwijde overeenkomst die een universele, alomvattende agenda voor actie vaststelt, bevat de 2030-agenda een ambitieuze set 17-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) en 169-gerelateerde doelstellingen, waarbij alle landen en belanghebbenden worden gemobiliseerd om hun resultaten te bereiken en het binnenlands beleid te beïnvloeden. De 2030-agenda omvat ook de Verenigde Naties Addis Ababa Actie Agenda aangenomen in juli, waarin de verschillende middelen worden beschreven die nodig zijn om de 2030-agenda uit te voeren, waaronder binnenlandse middelen, particuliere financiering en officiële ontwikkelingshulp (ODA).

De EU heeft vanaf het begin een voortrekkersrol gespeeld. Het is nu vastbesloten deze agenda voort te zetten, zowel binnen de EU (zoals door komende EU-initiatieven zoals, onder meer, de strategie voor de circulaire economie, die is ontworpen om duurzamere productie- en consumptiepatronen aan te pakken) en via het externe beleid van de EU door implementatie-inspanningen in andere landen te ondersteunen, met name in de landen die daar het meest behoefte aan hebben.

Eerste vice-president Frans Timmermans, verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling en leider van de delegatie van de Commissie namens voorzitter Juncker, zei: “Deze overeenkomst is een historische gebeurtenis en een belangrijke stap voorwaarts voor wereldwijde actie op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ik kan met trots zeggen dat de EU zich vanaf het begin sterk heeft ingezet voor het bereiken van een ambitieus resultaat, met een universele agenda voor alle landen, zowel rijk als arm, waarbij de economische, sociale en ecologische aspecten van duurzaamheid volledig zijn geïntegreerd. Het resultaat is een mijlpaal die de hele wereld verenigt rond gemeenschappelijke doelen voor een duurzamere toekomst. We zijn vastbesloten om de Agenda 2030 uit te voeren, die vorm zal geven aan ons interne en externe beleid en ervoor zal zorgen dat de EU haar volledige rol speelt ”.De VN-top om de nieuwe 2030-agenda goed te keuren, vindt op 25-27 september plaats op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York en zal worden bijgewoond door meer dan 150 staatshoofden en regeringsleiders van over de hele wereld. De Europese Commissie wordt vertegenwoordigd door eerste vice-president FransTimmermans, Hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid / vice-voorzitter van de Commissie Federica Mogherini en commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling Neven Mimica.

Achtergrond

Over de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling

De Millennium Development Goals (MDG's) hebben aangetoond dat het stellen van doelen kan bijdragen aan ongekende vooruitgang over de hele wereld en opmerkelijke resultaten heeft opgeleverd. Ze hebben het ontwikkelingsbeleid van de EU 15 jaar geleid en de EU heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het bereiken van de doelstellingen. De EU en haar lidstaten zijn gezamenlijk de 's werelds grootste ontwikkelingsdonor verreweg € 58 miljard aan 2014.

Op de nieuwe 2030-agenda

De Agenda 2030 ('Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development) werd informeel bij consensus goedgekeurd in de VN in augustus van dit jaar, en verwees naar deze top voor formele goedkeuring door de Algemene Vergadering. De in juli overeengekomen actieagenda van Addis Abeba vormt ook een integraal onderdeel van de Agenda 2030 door instrumenten, beleid en middelen vast te stellen die moeten worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat deze kan worden geïmplementeerd.

De goedkeuring van de Agenda 2030 zal het hoogtepunt markeren van een inclusief driejarig proces (voorheen bekend als "de ontwikkelingsagenda voor na 2015") en dat werd gekenmerkt door de ongekende deelname van het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden. Het sluit aan op de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's), de Rio + 20 VN-conferentie over duurzame ontwikkeling en de financieringsconferenties voor ontwikkeling. Het zal ook bijdragen aan de lopende onderhandelingen over een nieuwe mondiale klimaatveranderingsovereenkomst die in december in Parijs zal worden gesloten.

De nieuwe 2030-agenda zal opnieuw definiëren hoe de internationale gemeenschap samenwerkt aan een wereldwijd engagement voor een ander soort toekomst voor mens en planeet - een die de wereld op weg zal zetten naar duurzame ontwikkeling. Terwijl de Millennium Development Goals (MDG's) gericht waren op ontwikkelingslanden, is de 2030-agenda de allereerste wereldwijde overeenkomst die een universele, alomvattende agenda voor actie vastlegt die gevolgen heeft voor alle landen, inclusief het binnenlandse beleid.

De 17 nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (beter bekend als 'SDG's') en 169 bijbehorende doelstellingen brengen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling - ecologische, sociale en economische - in evenwicht en omvatten gebieden als armoede, ongelijkheid, voedselzekerheid, gezondheid, duurzame consumptie en productie , groei, werkgelegenheid, infrastructuur, duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering, evenals gendergelijkheid, vreedzame en inclusieve samenlevingen, toegang tot justitie en verantwoordingsplichtige instellingen.

De nieuwe reeks doelstellingen zal ervoor zorgen dat de wereld haar eerdere MDG- en Rio-verplichtingen blijft nakomen, terwijl ook doelstellingen voor een reeks andere gebieden worden opgenomen. De vooruitgang in de richting van de MDG's is over de hele wereld ongelijk en niet alle doelstellingen zijn bereikt. De geopolitieke veranderingen van de afgelopen 15-jaren hebben geleid tot het besef dat een meer universele set doelen, waarvoor geïntegreerde oplossingen nodig zijn, nu geschikter is. De nieuwe agenda is veel breder en is op alle landen van toepassing. Het kwam tot stand in een ongekend participatief proces waarbij mensen van over de hele wereld werden betrokken.

Als een universele overeenkomst zal de implementatie van de nieuwe agenda actie van alle landen vereisen. Het zal worden onderbouwd door een wereldwijd partnerschap dat acties van regeringen en belanghebbenden op alle niveaus mobiliseert. Deze agenda zal een krachtig follow-up- en evaluatiemechanisme hebben, waarmee de voortgang bij de uitvoering ervan kan worden gevolgd en de verantwoordingsplicht tegenover onze burgers wordt gewaarborgd. Een belangrijke innovatie in de 2030-agenda is een erkenning dat werken aan duurzame ontwikkeling gelijktijdige vooruitgang op drie fronten vereist, waarbij economische, sociale en milieukwesties op een geïntegreerde manier worden aangepakt.

Het volledige scala van middelen, zowel nationaal als internationaal, publiek en privaat, zal nodig zijn voor een succesvolle implementatie. Alle landen zullen hun billijke aandeel moeten bijdragen, rekening houdend met het ontwikkelingsniveau, de nationale context en de capaciteiten. Nationaal eigendom en verantwoording zullen van cruciaal belang zijn om de agenda te bereiken.

Lees hier het volledige persbericht ...

Inschrijven
Melden van
gast

0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties