EU plant een 'Green Deal' van één biljoen euro voor een netto-nul-CO2-uitstoot

Green dealFotograaf: Jean-Christophe VERHAEGEN; Copyright Europese Unie 2019 - Bron: EP
Deel dit verhaal!
De oorlog tegen CO2 in naam van de opwarming van de aarde is het ergste geval van massahysterie dat ooit op aarde is meegemaakt. De EU heeft verklaard dat ze in 2050 maar liefst een biljoen euro in haar lidstaten zal zinken om 'netto nul' te zijn. ⁃ TN Editor

De Europese Commissie zal op dinsdag (14 januari) voorstellen hoe de EU kan betalen voor het verschuiven van de economie van de regio naar netto nul-CO2-uitstoot tegen 2050, terwijl kolenafhankelijke regio's worden beschermd tegen het grootste deel van de veranderingen die gericht zijn op het bestrijden van klimaatverandering.

De EU-directeur onthult details van zijn duurzaam Europa-investeringsplan, gericht op het mobiliseren van investeringen van 1 biljoen euro over een periode van 10 jaar, met behulp van publiek en privaat geld om zijn vlaggenschipproject - de Europese Green Deal - te helpen financieren.

De "Green Deal" is een ambitieuze heroverweging van de Europese economie-, transport- en energiesectoren om de EU te veranderen in een wereldleider op het gebied van schone technologieën die de komende decennia vorm zullen geven.

Over het geheel genomen schat de Commissie dat een extra bedrag van 260 miljard EUR aan investeringen per jaar nodig is om de overschakeling naar schone energie en verminderde emissies te financieren.

Maar achter de ingrijpende retoriek van het streven, waarover later vandaag tijdens een zitting van het Europees Parlement in Straatsburg zal worden gedebatteerd, liggen een aantal knoestige problemen die moeten worden opgelost.

€ 7.5 miljard “vers geld”

Een belangrijk punt is hoe steenkoolafhankelijke EU-regio's - denk aan Polen, Tsjechië of delen van Duitsland - op het pad van duurzame energie kunnen worden gezet.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, heeft een rechtvaardig overgangsmechanisme voorgesteld om het soort diepgaande veranderingen dat nodig is, tot een bedrag van 100 miljard euro per jaar, te financieren. Ze wil ook de strenge EU-regels voor staatssteun herzien om investeringen in schone technologieën te stimuleren.

Volgens vroege ontwerpen zal het Just Transition Mechanism uit drie pijlers bestaan:

  • Een rechtvaardig overgangsfonds opgericht in het kader van de EU-begroting voor regionaal beleid, met € 7.5 miljard extra geld. Het nieuwe fonds zal een totale financieringscapaciteit van € 30-50 miljard bereiken wanneer andere middelen van het cohesiebeleid en nationale cofinanciering worden meegerekend;
  • Een toegewijd investeringsplan onder de EU-begroting InvestEU plan, in de volksmond bekend als het Juncker-plan;
  • Een nieuwe openbare leenfaciliteit beheerd door de Europese Investeringsbank (EIB).

De extra 7.5 miljard euro "vers geld" die beschikbaar wordt gesteld in het kader van de langetermijnbegroting van de EU (2021-2027) wordt echter door critici als onvoldoende beschouwd omdat er veel meer geld nodig is om de energietransitie te financieren.

De Commissie antwoordt dat het fonds zal worden aangevuld met geld uit de langetermijnbegroting van de EU, leningen van de Europese Investeringsbank en het InvestEU-programma, waarbij het principe wordt gebruikt om beperkte publieke middelen aan te trekken om particulier geld aan te trekken door de meest risicovolle delen van een investering te dekken. .

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

0 Heb je vragen? Stel ze hier.
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties