Digitale identificatie staat centraal in totale controle

Deel dit verhaal!
Vereisten #4 en #5 vermeld in de Technocracy Study Course (1938) staat, “Geef een specifieke registratie van het type, soort, enz., van alle goederen en diensten, waar geproduceerd en waar gebruikt” en  "Zorg voor een specifieke registratie van het verbruik van elk individu, plus een record en een beschrijving van het individu."  Dit is alleen mogelijk met een universeel ID-systeem.

Dit is ook het bewijs dat China een technocratie is en dat de rest van de wereld snel wordt omgezet in hetzelfde systeem van wetenschappelijke dictatuur. ⁃ TN-editor

Recht en gerechtigheid vormen een centraal onderdeel van het sociaal contract, maar veel mensen hebben geen toegang tot het systeem. De VN wil hier verandering in brengen. Iedereen moet in het rechtssysteem worden opgenomen, maar dit betekent ook dat ze zelf aansprakelijk kunnen worden gesteld als ze het internationaal recht schenden en de voorschriften van bovenaf niet gehoorzamen. Om dit te verhelpen is een digitale wettelijke identiteit vereist. Dit opent ook de deur naar een programmeerbare digitale valuta, sociale kredieten en geautomatiseerde besluitvorming. Het internationaal recht verwijst specifiek naar Agenda 2030. Het moet niet mogelijk zijn om te ontsnappen aan het vervullen van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Dit geldt voor landen, bedrijven en individuen.

Als voormalig VN Agenda 2030-coördinator David Nabarro verklaarde in een interview met Swedish Radio 2016:

Agenda 2030 is niet iets waar je ja of nee tegen kunt zeggen - het is verplicht, het is de sleutel tot het voortbestaan ​​van de mensheid en de planeet.[1]

Al in 2012 hield de VN een Top op hoog niveau over de rechtsstaat, die in de resolutie verklaarde:

...ons collectieve antwoord op de uitdagingen en kansen die voortvloeien uit de vele complexe politieke, sociale en economische transformaties die voor ons liggen, moet worden geleid door de rechtsstaat, aangezien dit de basis vormt voor vriendschappelijke en billijke betrekkingen tussen staten en de basis waarop rechtvaardige en eerlijke samenlevingen worden gebouwd.[2]

Het internationaal recht moet aansluiten bij de grote transformatie (de post-2015 internationale ontwikkelingsagenda).

Om te werken, moet er een universele toegang tot internet. Digitalisering is de sleutel en vormt een centraal onderdeel van het partnerschap van de VN met de World Economic Forum. Zoals verwoord in het strategisch kader 2019::

"Digitale samenwerking - Voldoe aan de behoeften van de vierde industriële revolutie en probeer tegelijkertijd de wereldwijde analyse, dialoog en normen voor digitaal bestuur en digitale inclusiviteit te bevorderen."

Een wettelijke identiteit voor iedereen is nauw verbonden met de ontwikkeling van een digitale id en maakt deel uit van Agenda 2030 DOEL 16Promoot vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling. Dit is het doel van de publiek-private samenwerking ID2020 en betekent op de lange termijn dat iedereen een digitale ID en internetverbinding nodig heeft om toegang te krijgen tot verschillende vormen van dienstverlening.[3] Achter dit initiatief staan ​​de Rockefeller FoundationGAVIAccenture en  Microsoft, in samenwerking met o.a. de Internationaal rekencentrum van de Verenigde Naties (UNICC)MasterCard en  Facebook. Hun jaarlijkse bijeenkomsten vinden sinds 2016 plaats op het VN-hoofdkwartier in New York. (Dit beschrijf ik ook in het hoofdstuk “Het paspoort” in De wereldwijde staatsgreep).

In 2016 bracht het World Economic Forum ook het rapport uit Een blauwdruk voor digitale identiteit (met deelname van acteurs zoals Identiteit 2020 (ID2020)MasterCardVisaLloydsGates Foundation en  BlackRock) onder leiding van het accountantskantoor Deloitte waar de voordelen van het ontwikkelen van een digitaal identificatiesysteem zijn onderzocht en hoe de financiële sector kan helpen dit doel te realiseren.[4] In 2018 werd digitale identiteit gekoppeld aan “het nieuwe sociale contract” toen WEF, onder leiding van het IT-adviesbureau Accenture, heeft het rapport vrijgegeven Identiteit in een digitale wereld met een aantal lachende blije kinderen op de voorpagina.

Voordat COVID-19 alle publieke aandacht kreeg, waren de problemen met papierloze vluchtelingen een terugkerend thema in de media. Dit werd onder meer gedreven door ID2020 in de nasleep van de grote vluchtelingencrisis in 2015.

In 2019 heeft de secretaris-generaal van de VN António Guterres vestigde de Paneel op hoog niveau over interne verplaatsing onder voorzitterschap van de vicevoorzitter van de Europese Commissie Federica Mogherini en  Donald Kaberuka van de Rockefeller Foundation. Hun doel was om “de wereldwijde vluchtelingencrisis” aan te pakken en “duurzame oplossingen te vinden voor mensen die ontheemd zijn door gewapende conflicten, algemeen geweld, mensenrechtenschendingen, evenals rampen en de nadelige effecten van klimaatverandering.”

De oplossingen omvatten het opzetten van partnerschappen met de particuliere sector (World Economic Forum en hun bedrijfsleden) en een enorme gegevensverzameling om de bewegingspatronen en behoeften van vluchtelingen te bestuderen.[5] Deze partnerschappen omvatten: Verplaatsingsvolgmatrix en Gemeenschappelijk datacentrum over gedwongen verplaatsing. Dit laatste is een samenwerking tussen de Wereldbank en VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR). Een digitale ID voor vluchtelingen, zoals geïdentificeerd door ID2020, de Wereldbank en UNHCR, was een belangrijk onderdeel van de manier waarop deze gegevensverzameling kon worden uitgevoerd.[6]

 

Daartoe heeft het Wereldbank Groep loopt het ID4D (Identification for Development) initiatief samen met de VN met een focus op ontwikkelingslanden. Het initiatief omvat de Bill & Melinda Gates Foundation  Veilige identiteit alliantie (opgericht door de Franse Thales die voornamelijk voor de defensie-industrie werkt), de Wereldvoedselprogramma en  MasterCard.[7]

Hun doel is om een ​​identiteitssysteem te ontwikkelen dat 'inclusief, vertrouwend, verantwoordelijk' is en wordt gebruikt om 'het leven van mensen te verbeteren' en de duurzaamheidsdoelen te bereiken. Het is een gebruikelijke taal van prachtige schilderkunst om een ​​alomvattende bevolkingscontrole te legitimeren. Het is in deze context dat "inclusief" moet worden begrepen.

COVID-19 was een krachtige trigger om deze ontwikkeling op gang te brengen. Dit betreft nu ook het ontwikkelde deel van de wereld. Zoals het World Economic Forum in het rapport schrijft Digitale identiteitecosystemen: nieuwe waarde ontsluiten (2021)):

De COVID-19-pandemie heeft de noodzaak versneld om de identiteit van individuen en organisaties in een groot aantal sectoren te identificeren en te verifiëren, in uiteenlopende contexten als de introductie van gezondheidsstatuscertificaten tot onboarding op afstand voor werknemers.[8]

Achter het rapport zit de werkgroep De toekomst van digitale economie en nieuwe waardecreatie vormgeven, geleid door Derek O'Halloran (lid van het uitvoerend comité van het WEF). In november 2021 brachten ze het rapport uit Gedeelde leidende principes voor digitale gezondheidsinclusie, die pleit voor digitaal burgerschap.

Zoals de naam van de werkgroep van het WEF al aangeeft, gaat het hier uiteindelijk om de digitale economie. Naast het beheersen van COVID-19 en vaccinaties is digitale identificatie gekoppeld aan het betalingssysteem en de transformatie van fysieke naar digitale valuta. Zoals de Wereldbank het stelt:

De COVID-19-pandemie heeft het belang benadrukt van gedigitaliseerde ID- en overheids-tot-persoon (G2P) betalingsecosystemen voor een effectieve en billijke reactie, herstel en veerkracht.[9]

Dit maakt deel uit van de ontwikkeling van CBDC (Central Bank Digital Currency). Een digitale gecentraliseerde valuta waar alle transacties traceerbaar zijn.[10] Het World Economic Forum beheert de Consortium voor digitaal valutabeheer dat werkt met de CBDC. De groep omvat: Mark CarneyJacob A. Frenkel en  Tharman Shanmugaratnam van Groep van 30 en  Erik Jing van ANT Groep.[11] (ANT was de oorspronkelijke ontwikkelaar van het Social Credit-systeem in China.) Shanmugaratnam maakt ook deel uit van de VN-panel op hoog niveau over effectief multilaterisme.

Digital ID is een belangrijk onderdeel van de infrastructuur en maakt gecentraliseerde monitoring mogelijk.

Het meest veelbelovende ontwerp voor algemeen gebruik is een CBDC die is gebouwd op een digitaal identiteitsschema, dat de privacy van gegevens beschermt en tegelijkertijd bescherming biedt tegen illegale activiteiten en mogelijk grensoverschrijdende betalingen stroomlijnt.[12]

De valuta is ook programmeerbaar. De centrale bank kan bepalen waar het geld voor gebruikt kan worden, een einddatum voor gebruik toevoegen en geografisch begrenzen in welk gebied het geld kan worden gebruikt (dit kwam naar voren als voorstel in verband met de pandemie). Als dit gebeurt, kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Als dit gekoppeld wordt aan een sociaal kredietsysteem, is het mogelijk om op een zeer abrupte (en onmenselijke) manier degenen die de bevelen van bovenaf niet opvolgen, te beperken. Net als ANTs Social Credit-systeem. Tijdens de Stockholm +50-milieuconferentie in juni 2022 werd ook gesproken over manieren om dit te koppelen aan onze individuele COXNUMX-voetafdruk. Net zo J Michael Evans van de Chinezen Ali Baba Groep het stelt:

We ontwikkelen door middel van technologie de mogelijkheid voor consumenten om hun eigen ecologische voetafdruk te meten. Wat betekent dat? Dat is waar ze naartoe reizen, hoe reizen ze, wat eten ze, wat consumeren ze op het perron. Dus individuele carbon footprint tracker.

Dit is onderdeel van de VN wereldwijd digitaal compact (waar ik in deel zeven over zal schrijven – Digitale samenwerking verbeteren). Hier is een propagandafilm van de door de staat gecontroleerde China wereldwijd televisienetwerk beschrijving van het Chinese sociale kredietsysteem.

De Coalitie voor Digitale Milieuduurzaamheid (CODES), die in Stockholm werd gepresenteerd, schrijft in zijn rapport Actieplan voor een duurzame planeet in het digitale tijdperk:

Digitale technologie en innovatie kunnen, als ze inclusief en met opzet worden aangestuurd, overheden, bedrijven, gemeenschappen en individuen in staat stellen beslissingen te nemen en actie te ondernemen die planetaire duurzaamheid en rechtvaardige menselijke ontwikkeling mogelijk maken.

WEF's rapport Oprukkend digitaal bureau: de kracht van gegevenstussenpersonen gaat ook over een toekomst waarin digitale identificatie het lichaam is binnengedrongen en uw beslissingen worden afgehandeld door een digitale tussenpersoon.[13]

Wat als technologie u in staat zou stellen uw besluitvorming nog verder uit te besteden - aan een digitaal geautomatiseerde agent, mogelijk met behulp van kunstmatige intelligentie (AI), die deze beslissingen actief voor u zou kunnen nemen?

Het is mogelijk om te zien hoe dit op AI gebaseerde systeem op de lange termijn kan worden gecombineerd met de implementatie van 2030 Agenda, waarmee een technocratisch controlesysteem met automatische besluitvorming kan worden bereikt Onze gemeenschappelijke agenda's doel van "effectieve implementatie van het internationaal recht".

Referenties

[1] Sveriges-radio (2016), Nabarro van FN:s hållbarhetsmål: De är obligatoriska

[2] Verenigde Naties, Verklaring van de bijeenkomst op hoog niveau van de Algemene Vergadering over de rechtsstaat op nationaal en internationaal niveau

[3] https://id2020.org/digital-identity

[4] Wereld Economisch Forum (2016), Een blauwdruk voor digitale identiteit De rol van financiële instellingen bij het bouwen van digitale identiteit

[5] Verenigde Naties, VN-panel op hoog niveau over interne verplaatsing

[6] UNHCR, UNHCR versterkt inspanningen op het gebied van digitale identiteit voor vluchtelingen met Estse steun

[7] ID4D

[8] Wereld Economisch Forum, Digitale identiteitsecosystemen: nieuwe waarde ontsluiten

[9] ID4D, Jaarverslag 2021

[10] Thales, Digitale valuta: centrale banken slaan terug

[11] Wereld Economisch Forum, Witboekreeks van het Digital Currency Governance Consortium

[12] BIS Digitale valuta's van de centrale bank luiden een nieuw hoofdstuk in voor het monetaire systeem

[13] Wereld Economisch Forum, Oprukkend digitaal bureau: de kracht van gegevenstussenpersonen

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

2 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Kat

Hmmm nee! Ik ga er niet heen, nu of ooit! Geen enkele bureaucraat gaat mijn geld beheren, mijn gezondheid, mijn vleesconsumptie, waar ik heen ga, wat ik koop (wapens en munitie) enz.
'Ik eet wat ik verdomd lekker vind, (geen ggo natuurlijk).
Dit is Bills Gates / de natte droom van de schwab-wezens en ik zal er absoluut GEEN deel van uitmaken.
'Ik heb door GOD rechten gegeven en dat is het plan waar ik me aan vasthoud.
IK ZAL NIET VOLDOEN!

[…] Digitale identificatie staat centraal in totale controle […]