'The Great Reset': een uitsplitsing van het masterplan van de wereldwijde elite

Het World Economic Forum heeft gedefinieerd en leidt de wereldwijde stormloop naar "The Great Reset" die het kapitalisme en het vrije ondernemerschap zou doden, terwijl het tegelijkertijd duurzame ontwikkeling tot stand brengt, ook bekend als Technocracy.

Het WEF is aantoonbaar doordrenkt van duurzame ontwikkeling. In september organiseert het de Top over impact op duurzame ontwikkeling in Zwitserland. De website koppelt "The Great Reset" duidelijk aan duurzame ontwikkeling:

De COVID-19-crisis veroorzaakte grote schade aan samenlevingen en economieën en zorgde voor een grote tegenslag bij het bereiken van de Agenda 2030 en het Klimaatakkoord van Parijs. De wereld weer op het pad van duurzame, rechtvaardige en inclusieve groei vereist meer dan een wereldwijd herstel; het vereist een Geweldige reset van sociale en economische systemen. (nadruk toegevoegd)

Dit is de staatsgreep van Technocracy.

In mijn boek, Technocracy: The Hard Road to World Order, Heb ik hier een heel hoofdstuk aan gewijd Technocratie is duurzame ontwikkeling. Het hoofdstuk besluit:

Na een grondig historisch onderzoek kan ik vol vertrouwen stellen dat het enige specifiek ontworpen vervangende economische model in de geschiedenis van de wereld was: technocratie!

Het is dus duidelijk dat duurzame ontwikkeling technocratie is.

Door nu dit verband te leggen, zal de lezer de balans van dit boek in zijn juiste context begrijpen. De beweging voor duurzame ontwikkeling heeft zorgvuldige stappen ondernomen om haar ware identiteit, strategie en doel te verbergen, maar als de sluier eenmaal is opgelicht, zult u het nooit anders zien. Zodra zijn strategie is ontmaskerd, begint al het andere logisch te worden. (nadruk toegevoegd)

Wat mensen meestal niet zien, is dat als het economische systeem radicaal verandert, alles verandert. De staatsgreep van Technocratie is niet politiek - het is economisch! ⁃ TN-editor

Vorige maand Ik plaatste een artikel waarin ik keek naar het World Economic Forum als de instelling achter 'De grote reset'agenda die in juni werd gelanceerd. Een van de hoofdthema's van het artikel waren de WEF's 'Strategic Intelligence platform ', die de organisatie omschrijft als 'een dynamisch systeem van contextuele intelligentie dat gebruikers in staat stelt om relaties en onderlinge afhankelijkheden tussen problemen op te sporen, ter ondersteuning van beter geïnformeerde besluitvorming'.

Zoals ik al zei, is Strategic Intelligence het mechanisme dat alle belangen waar het WEF zich op richt, samenbrengt. Dit omvat specifieke landen en industrieën, maar ook mondiale kwesties zoals Covid-19 en de vierde industriële revolutie.

Wanneer je naar strategische intelligentie kijkt, wordt een aspect dat snel duidelijk wordt, hoe elk mondiaal probleem en elke branche met elkaar verweven zijn. Covid-19 is bijvoorbeeld een onderdeel van 'De grote reset' en vice versa. Wat dit doet, is de indruk wekken dat alleen een gecollectiveerde benadering waarin alle 'stakeholders'heeft het vermogen om crises op wereldschaal het hoofd te bieden. Het WEF is gebouwd op de overtuiging dat naties en bedrijven onderling afhankelijk moeten zijn en moeten proberen de wereldproblemen op te lossen door middel van mondiale instellingen.

Het is dus geen verrassing dat het WEF via hun Strategic Intelligence-platform heeft bedacht 'De grote reset'. Wat dit inhoudt, kan in twee delen worden onderverdeeld. De eerste zijn de zeven belangrijkste doelstellingen voor het bereiken van de reset. Dit zijn in willekeurige volgorde:

  1. Vormgeven aan het economische herstel
  2. Gebruikmaken van de vierde industriële revolutie
  3. Versterking van regionale ontwikkeling
  4. Revitalisering van wereldwijde samenwerking
  5. Duurzame bedrijfsmodellen ontwikkelen
  6. Herstel van de gezondheid van het milieu
  7. Herontwerpen van sociale contracten, vaardigheden en banen

Vervolgens komt een mix van wereldwijde problemen en industrieën verweven met 'De grote reset'agenda. Bij de laatste telling waren er meer dan vijftig gebieden die de reset uitmaken. Deze omvatten:

Blockchain; Digitale identiteit; Internetbeheer; Ontwikkelingsfinanciering; Duurzame ontwikkeling; Toekomst van gezondheid en gezondheidszorg; Wereldwijde regering; Financiële en monetaire systemen; Overheidsfinanciën en sociale bescherming; Klimaatverandering; Drones; 5G; De oceaan; Bank- en kapitaalmarkten; Luchtvaart, reizen en toerisme; Internationale handel en investeringen; Covid19; Biodiversiteit; Steden en verstedelijking; Leiderschap in de 4IR; Geo-economie; Wereldwijde gezondheid; Internationale veiligheid; Geopolitiek; Toekomst van voedsel; Luchtvervuiling; 3D afdrukken; batterijen; Circulaire economie; Toekomst van mobiliteit; Mensenrechten; Gendergelijkheid; belastingen; Toekomst van media, entertainment en cultuur; Digitale economie en nieuwe waardecreatie; Vierde industriële revolutie; Toekomst van economische vooruitgang; Personeel en werkgelegenheid; Agile Governance; Wereldwijde risico's; Geavanceerde fabricage en productie; Milieu en natuurlijke hulpbronnen; Kunststoffen en het milieu; Ondernemingsbestuur; Bossen; Justitie en recht; Burgerparticipatie; Inclusie van LGBTI; Inclusief ontwerp; Toekomst van computers; Kunstmatige intelligentie en robotica; Systemisch racisme

Zoals gezegd, vermengen al deze onderwerpen zich in Strategic Intelligence. Het onderscheid zit hem in het feit dat het World Economic Forum 'De grote reset'als het enige probleem dat al deze andere aandachtsgebieden kan binden om te proberen een economische en maatschappelijke'nieuwe wereldorde'. Zozeer zelfs dat het WEF bij de aankondiging van het initiatief in juni bevestigde dat de reset het thema zal zijn van zijn jaarlijkse Davos-bijeenkomst in Zwitserland in januari 2021. In voorgaande jaren heeft het WEF slechts enkele weken voor de ontmoeting vindt plaats. Dit keer hebben ze echter een opzegtermijn van meer dan zes maanden gegeven, wat duidt op het belang dat het WEF heeft gehecht aan 'De grote reset'.

Nu we de zeven hoofddoelstellingen hebben vastgesteld en de overvloed aan industrieën en problemen die daarmee verband houden, laten we nu een idee krijgen van de motivaties achter de reset van degenen die erom vragen.

De oprichter en uitvoerend voorzitter van de instelling, Klaus Schwab, en de directeur van het IMF, Kristalina Georgieva, zijn twee van de meest prominente stemmen.

Te beginnen met Schwab, in artikelen op de WEF-website (Nu is het tijd voor een 'geweldige reset' en De nalatenschap van COVID-19: zo krijg je de grote reset goed) en tijdens verschillende interviews die te vinden zijn op de WEF's Youtube-kanaal, Vat Schwab samen waarom hij een economische, maatschappelijke, geopolitieke, ecologische en technologische reset als essentieel beschouwt.

Vanuit het perspectief van Schwab zijn er talloze redenen waarom een ​​grote reset moet worden nagestreefd, maar Covid-19 is de meest urgente van allemaal. Het virus heeft niet alleen aangetoond dat bestaande systemen niet meer geschikt zijn voor het beoogde doel, het heeft ook 'versnelde onze overgang naar het tijdperk van de vierde industriële revolutie'. Voor degenen die niet bekend waren met de vierde industriële revolutie: dit was een concept dat het World Economic Forum leidde tijdens hun bijeenkomst in Davos in 2016. In 2018 heb ik een beknopt overzicht van 4IR gepubliceerd dat te vinden is hier.

Met systemen die niet geschikt zijn voor de 21e eeuw, sprak Schwab over de urgentie om 'herstel van een functionerend systeem van slimme wereldwijde samenwerking dat is gestructureerd om de uitdagingen van de komende 50 jaar aan te pakken. ' Om dit te bereiken, zullen alle belanghebbenden van de mondiale samenleving moeten worden geïntegreerd in een 'gemeenschap van gemeenschappelijk belang, doel en actie'. Niemand, zo lijkt het, mag worden achtergelaten. We gaan als één geheel, als collectief, of een individu het nu leuk vindt of niet. Elk land zal moeten deelnemen. Elke branche moet worden getransformeerd. Dit zal volgens Schwab een grote reset van het kapitalisme en een nieuw tijdperk van welvaart betekenen.

Maar wat als niet alle belanghebbenden zich achter het initiatief verenigen? Volgens Schwab, dis-united zijn 'zal leiden tot meer polarisatie, nationalisme, racisme, toegenomen sociale onrust en conflicten'. Kortom, een grotere chaos en verslechtering van systemen, waardoor de wereld kwetsbaarder en minder duurzaam wordt.

Schwab heeft erop aangedrongen dat kleine wijzigingen niet voldoende zullen zijn om dit scenario te vermijden. In plaats daarvan, 'geheel nieuwe fundamenten voor onze economische en sociale systemen'moet worden gebouwd. Covid-19 is daarom een ​​'historisch moment om het systeem voor een post-Corona-tijdperk vorm te geven. ' Het is een kans die volgens Schwab niet mag worden gemist.

Schwab ging een paar weken na de lancering van de Great Reset verder. Zoals velen weten, is het gebruik van crisis als een kans om grote economische en maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen een beruchte strategie van globale planners. En af en toe suggereren sommige van die planners zoveel. Volgens Schwab, 'acute crises bevorderen introspectie en bevorderen het potentieel voor transformatie'. De Prins van Wales, die de Grote Reset volledig onderschrijft, zei daar iets soortgelijks in 'ongekende crisisgolven kunnen mensen ontvankelijker maken voor grotere visies op verandering'.

Dit roept de vraag op: bestaat hetzelfde niveau van potentieel voor verandering zonder het begin van crises? In mindere mate misschien, maar het is waarschijnlijker dat totdat een bevolking wordt geconfronteerd met een dreiging of gevaar waarvan ze denken dat ze persoonlijk nadelig kunnen zijn, de motivatie om in actie te komen en op te roepen tot hervorming niet zo urgent is. De geest moet worden geconcentreerd op de schijnbare ramp die op handen is voordat er voldoende steun kan worden verkregen voor het beleid dat wereldwijde planners nastreven.

En als de geest kan worden geconcentreerd, zoals Schwab opmerkt, 'er zou een nieuwe wereld kunnen ontstaan, waarvan het de taak is om ons opnieuw voor te stellen en opnieuw te tekenen'.

Veel van de beleidsmaatregelen waarnaar mondiale boegbeelden verlangen, vallen binnen de reikwijdte van de Vierde Industriële Revolutie, die Schwab en zijn soortgenoten sinds het einde van 2015 als essentieel promoten. Nu heeft een wereldwijde crisis van voldoende omvang een opening geboden om de doelen van de wereldwijde elite. Gebeurde dit door toeval of door opzet? Eerlijk gezegd kan niemand het met zekerheid zeggen. Hoewel het World Economic Forum deel uitmaakte van een pandemische simulatie-oefening een paar maanden voordat de wereld in een levende pandemie terechtkwam, is dit geen onweerlegbaar bewijs van wat sommigen nu een 'plandemie'.

Toen de Great Reset-agenda werd onthuld, was Kristalina Georgieva, directeur van het IMF, een van de andere vooraanstaande voorstanders. Ze verklaarde het van 'allergrootste belang'dat een toekomstige terugkeer naar economische groei een'groenere, slimmere en eerlijkere wereld'. Je hoeft niet te wachten, zei Georgieva. De wereld moet nu handelen.

Een van de belangrijkste afhaalrestaurants van Georgieva's tussenkomst was haar bekentenis dat 'de digitale economie is de grote winnaar van deze crisis'. We hebben dit al gezien door de exponentiële groei van centrale banken die de uitgifte van hun eigen digitale valuta bespraken en Covid-19 gebruiken als een reden om de roep om een ​​nieuwe mondiale economie kracht bij te zetten 'architectuur'.

In een toespraak op het nationale overleg van Italië in juni (Italië, Europa en het wereldwijde herstel in 2021), Georgieva zei dat Covid-19 'heeft de digitale transformatie mogelijk met twee of drie jaar versneld'. De onbewezen angst dat contant geld een overbrenger van het virus is, en de mensen die afhankelijk zijn van contactloze betalingen en online transacties, hebben ongetwijfeld bijgedragen aan haar vooruitzichten.

Georgieva's focus ligt op 'de economie van morgen', wat voor haar reden genoeg is dat de'economie van gisteren'moet naar de geschiedenis worden verwezen. Er is een volledig nieuw fundament nodig, geen herwerking van de falende systemen van weleer. Als het klinkt alsof Georgieva en Schwab uit hetzelfde script lezen, zou ik willen voorstellen dat ze dat zijn.

Georgieva gelooft dat 2021 een maak- of breekjaar is voor de Grote Reset. Ofwel kiest de wereld voor meer samenwerking of meer fragmentatie. Volgens haar, 'dit is het moment om te besluiten dat de geschiedenis hierop zal terugkijken als de Grote Reset, niet als de Grote Omkering'.

Zoals je misschien al geraden had, 'het belangrijkste anker van herstel'is voor een Covid-19-vaccinatie, waarvan Georgieva hoopt dat deze tegen 2021 op grote schaal beschikbaar zal zijn. . Alleen met een vaccin en aanvullende behandelingen kan er een 'volwaardig herstel'.

Om het streven naar een grote reset te ondersteunen, schreef Klaus Schwab in juli samen met Thierry Malleret (die het Global Risk Network op het World Economic Forum oprichtte) een boek met de naam 'Covid-19: The Great Reset'. In een vervolgartikel zal ik enkele aspecten van het boek bekijken en ook een argument aanvoeren waarom het idee van een 'Grote omkering'is misschien niet zo schadelijk voor globale planners als Kristalina Georgieva beweren.

Lees hier het hele verhaal ...