Club Of Rome: The Origin Of Climate and Population Alarmism

Deel dit verhaal!
Deze mening uit Zweden herhaalt de geschiedenis van klimaatalarmisme als geworteld in de Club van Rome, Maurice Strong en de Rockefeller-dynastie. Toen David Rockefeller in 1973 de Trilaterale Commissie oprichtte, was het verklaarde doel "een nieuwe internationale economische orde te bevorderen".

Tegenwoordig zijn er verschillende synoniemen voor het NIEO: circulaire economie, slimme groei, duurzame ontwikkeling, Green New Deal en de Great Reset. Deze verwijzen allemaal naar de historische technocratie, een economisch systeem op basis van hulpbronnen versus het op prijzen gebaseerde systeem van de theorie van de vrije markteconomie. ⁃ TN-editor

In de schaduw van de Corona-pandemie heeft Zweden een nieuwe milieustrategie geïntroduceerd genaamd "Circulaire economie - Strategie voor de transitie in Zweden". Deze overeenkomst tussen de regering, de Centrumpartij en de liberalen zal een dramatische verandering teweegbrengen in onze hele samenleving waar het roodgroene socialisme een volledige impact heeft.

Circulaire economie is gebaseerd op de recyclingtank en maximale benutting van alle middelen. Mooie woorden die helaas een donkere achterkant verhullen, namelijk een rood-groene agenda die enkelen ten goede komt, onze vrijheid beperkt en het milieu schaadt. Om in de loop van de tijd effectief te zijn, heb je het internet der dingen nodig, met een constante verbinding waar alle materiaal naartoe stroomt en in realtime wordt gevolgd gedurende de levenscyclus. Volgens de filosofie moet dit leiden tot een wereld zonder afval, aangezien kleding, meubels, verlichting, apparaten en vervoermiddelen niet in eigendom zijn, maar verhuurd, wat producenten prikkels geeft om producten duurzamer te maken.

EEN GROTE "GELUKKIGE" FAMILIE

Ondernemers en freelancers zullen zichzelf op de markt brengen via digitale platforms, met lagere prijzen en een betere toegankelijkheid voor de consument. Bedrijven als Airbnb voor de verhuur van privéwoningen en Uber voor het bestellen van taxi's nemen nu steeds meer lichtzinnige concurrentie toe van operators zonder beroepservaring, opleiding, vakbondslidmaatschap, vaste kosten of belastingplicht in de vorm van btw en werkgeversbijdragen. Dit geeft toegang tot wereldwijde arbeidskrachten voor tijdelijke banen aangeboden door TaskRabbit, Ryan Air of Amazon, die is bekritiseerd vanwege een race naar de bodem met tijdelijke microjobs zonder enige beveiliging.

Circulaire economie is gebaseerd op de circulaire iteit, die helaas een donkere achterkant verbergt, namelijk een rood-groene agenda waar enkelen baat bij hebben terwijl de meeste mensen hun weg moeten redden met tijdelijke laagbetaalde banen zonder enige zekerheid. Foto: @ stereophototyp, Unsplash.

Hier zien we gedwongen collectivisatie en proletarisering, waarbij mensen van werkgever of zelfstandige naar loondienst gaan als lage lonen. Een historisch bewezen concept met desastreuze gevolgen als gevolg. Vanaf de jaarwisseling 2021 krijgen Zweden nu goede circulaire aftrekposten voor alcoholische dranken voor het aan elkaar schroeven van meubels, het achterlaten van kleding bij de stomerij en het installeren van zonnecellen. Tegelijkertijd, een volledig functionele kernreactor iswordt afgesloten. De rechtvaardiging is dat het niet langer winstgevend is. Dit komt doordat de regering een energie-effectbelasting heeft ingevoerd, die volledig in lijn is met de filosofie van de Groene Partij om te belasten of te sluiten.

CLUB OF ROME - OORSPRONG VAN DE KLIMAATDREIGING

De oorsprong van de circulaire economie is te vinden in het boek Spaceship Earth (1966) van Barbara Ward, waar de aarde een gesloten systeem is, zoals op een ruimteschip, met eindige bronnen die moeten worden gebruikt en hergebruikt. "Ruimteschip aarde - het levensondersteuningssysteem" is ook de titel van een hoofdstuk in de Rockefeller Brother Foundation 1977 boek "The Unfinished Agenda", een boek dat sindsdien is gepromoot door de Club van Rome.

In hetzelfde jaar dat dit boek werd gepubliceerd, werd het concept van de circulaire economie bedacht door de Walter Stahel van de Club van Rome. De Club van Rome is een vrijmetselaarsloge Opgericht in 1968 op het landgoed van David Rockefeller in Bellagio, Italië. Het Member Squadron is een traditionele verzameling grandioze hervormers met staatshoofden, VN-bureaucraten, vooraanstaande politici en regeringsfunctionarissen, diplomaten, wetenschappers, economen en leiders van grote bedrijven. Een collectie van over de hele wereld met een sterke kant van de rijke westerse “elite”. Deze politieke loge brengt ook multimiljardairs samen in de families Rockefeller, Rothschild en Soros samen met politieke kameleons zoals Anders Wijkman en industriële magnaten zoals de inmiddels overleden oliezakenman Maurice Strong.

In 1972 publiceerde de Club van Rome het veelgeprezen rapport "The Limits of Growth", dat direct racistische ideeën onthult gebaseerd op Malthus 'filosofie dat de bevolking de neiging heeft om sneller te groeien dan de middelen van voorziening. De arbeidersklasse, de armen, zijn daarom veroordeeld tot een leven dat op de rand van de hongerdood dreigt te sterven als ze geen ernstige seksuele onthouding beoefenen¹.

MAURICE STRONG - DE MAN ACHTER DE SCHRIKKEN MONGERING

Nu is wijlen Maurice Strong een van de industriële tycoons die deel uitmaakten van de cirkel van grootse hervormers van de Club van Rome. Foto door Lymantria, CC BY-SA 3.0.

Voorafgaand aan de eerste milieuconferentie in Stockholm in 1972 bereidde Maurice Strong zich voor "Only One Earth: The Care and Maintenance of a Small Planet" samen met econoom Barbara Ward en microbioloog Rene Dubos. Het rapport vat de bevindingen samen van 152 vooraanstaande 'experts' uit 58 landen ter voorbereiding van de wereldwijde VN-bijeenkomst over het milieu onder leiding van Maurice Strong. In hetzelfde jaar creëerde hij het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en verdiende hij een fortuin als zakenman voor Alberta Oil en de minerale industrie. Hij was ook goed bevriend met David Rockefeller, die voorzitter was van de Club van Rome. Bovendien was hij de man die de angst voor de opwarming van de aarde veroorzaakte:

“Zowel de industriële natie als de automotor gebruiken fossiele brandstof. U kunt de motor afzetten door de brandstoftoevoer te stoppen, maar als dit gebeurt, is dat een politiek gevaarlijk protest. U kunt de motor echter afzetten door de uitlaatpijp af te sluiten als blijkt dat kooldioxide de bijdragende factor is aan de opwarming van de aarde, die de planeet vernietigt. Dit rechtvaardigt het opnieuw afsluiten van de uitlaatpijp ”².

Bovendien droeg Maurice Strong bij aan de oprichting van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in 1988 door de World Meteorological Organization (WMO) en UNEP samen te voegen. Een slimme zet was om de WMO en zijn officiële bureaucraten bij de Verenigde Naties te brengen. De meteorologen konden de politici gemakkelijk meenemen en begeleiden waar ze maar wilden.

VN-CORRUPTIE GELEID DOOR KOFI ANNAN

Een onderzoek door het olie-voor-voedselprogramma van de Verenigde Naties, uitgevoerd door federale onderzoekers in 2005, onthulde dat Strong een cheque had gecertificeerd voor USD 988 (vandaag het equivalent van USD 1) gedrukt op “Mr. M. Strong ”door de Jordaanse bank terwijl hij voor Kofi Annan bij de Verenigde Naties werkte. De cheque werd persoonlijk aan Strong overhandigd door een Zuid-Koreaanse zakenman die in 610 door de New Yorkse federale rechtbank werd veroordeeld voor samenzwering en omkoping door VN-functionarissen om het Oil-for-Food-programma in het voordeel van Saddam Hoessein te manipuleren. Strong is nooit veroordeeld voor enig vergrijp, maar hij heeft ontslag genomen uit zijn VN-standpunt op grond van het feit dat hij "Ging op de zijlijnen terwijl de wolken verdwenen".

In 2017 startte het World Economic Forum het publiekprivate samenwerkingsinitiatief “Platform for Accelerating the Circular Economy” (PACE) met Philips CEO Frans van Houten als voorzitter en met de Britse solozeiler Dame Ellen als frontman. Al in 2009 had ze samen met de bedrijven Cisco, BT Group, B&Q, Renault en National Grid de Ellen MacArthur Foundation opgericht en in 2013 werd ze verkozen tot lid van de Club van Rome.

In 2016 voerde voormalig EU-parlementariër Anders Wijkman, die verbonden is met Globe, Club of Rome en de World Future Council, een “studie” uit voor de Club van Rome op basis van modellen die positieve effecten voorspelden op het klimaat, het milieu en de economie. Hij wees ook op de inzet van de Europese Commissie die resulteerde in de circulaireEconomy pakket.

ANDERS WIJKMAN IS TE VINDEN IN ZES VERSCHILLENDE ORGANEN

Een professionelere lobbyist en politieke kameleon dan Anders Wijkman is nauwelijks te vinden. Desalniettemin heeft de rood-groene regering hem aangenomen als voorzitter van een parlementair onderzoek naar de “klimaatstrategie” genaamd “Environmental Goals Committee”, uitgevoerd door het “National Committee for Climate Research”. Tegelijkertijd is hij erevoorzitter van The Club of Rome en voorzitter van Circular Sweden, waar hij, samen met zijn gewetenloze club, wordt gesponsord met belastinggeld en geld van bedrijven zoals IKEA, H&M, SCA, Coca-Cola, wat daarmee helpt om zijn aangetaste milieuimago wit te wassen.

Het netwerk achter de propaganda over de klimaatcrisis. Merk op dat Anders Wijkman in ZES verschillende lichamen wordt aangetroffen. Bron: "Ordo AB Chao" door Jacob Nordangård.

Als Zweden een grondwet had gehad die die naam waardig was, zou het dit soort verbindingen in het democratische proces hebben verboden. In plaats daarvan profiteert de pandemie er nu van om veranderingen door te voeren die dramatische gevolgen zullen hebben voor onze hele samenleving.

Onder de radar van de pandemie vertrok de regering op 9 juli 2020 van de principes van de democratie met één enkel doel: de wereldveranderende ideeën van mondiaal bestuur, bevolkingscontrole en nulgroei van de Groene Partij en de Club van Rome. In de dagen rond de kerstdrukte van 2020 maakte het vervolgens van de gelegenheid gebruik om een ​​pandemiewet in te voeren die advies geeft en oproept tot wetten met een dwangsom en, in het slechtste geval, een verbod op de voeding van bedrijven die de verspreiding van infectie niet kunnen beperken .

Nu kan de overheid werken aan nulgroei en beslissen welke bedrijven zullen gedijen en welke zullen uitsterven. Begin jaren tachtig zei de Deense docent Steen Steensen: “Met behulp van ecologie worden nu doelen bereikt waar het socialisme alleen maar van droomt”. Men kan het er niet meer mee eens zijn, want met de nieuwe circulaire milieustrategie van Zweden is rood-groen socialisme een feit.

: Raciale biologie Vanuit het perspectief: "Hoe was Zweden betrokken?" en "Wat leren we vandaag op school?"

²: Professor Tim Bal "Door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde" - 2016

Lees hier het hele verhaal ...

Over de editor

Patrick Wood
Patrick Wood is een toonaangevende en kritische expert op het gebied van duurzame ontwikkeling, groene economie, Agenda 21, 2030 Agenda en historische technocratie. Hij is de auteur van Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation (2015) en co-auteur van Trilaterals Over Washington, Volumes I en II (1978-1980) met wijlen Antony C. Sutton.
Inschrijven
Melden van
gast

7 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
cathy

het zijn de illuminati die de club van rome hebben gecreëerd. is ook een van de belangrijkste organisaties voor de Illuminati, in 1970 maakten ze een kaart van de tien komende naties, en dat is precies wat de HEER GOD ons vertelde openbaring 17-12 en hier is de kaart van de club van Rome die de kaart van tien toekomstige naties, precies zoals de bijbel ons vertelde

10Natiekaart.jpg
STEPHEN COCKET

We moeten eraan herinneren dat we het onder de ZEER HOOGSTE autoriteit hebben - dat de internationale financiers (geldwisselaars); de mondiale media (schriftgeleerden) - en hun betaalde politici (farizeeën) - zijn een nest adders.
Willen we handelen naar het voorbeeld van Jezus Christus, dan moeten we 'een zweep vormen' en ze fysiek wegjagen.

[…] Technocracy News, Leer jezelf kennen, alles is verbonden (video), WEF in Davos, Vanishing America, Jeremiah […]

De NeoMalthusianen zullen verliezen

“Als je gelooft in richting en creatieve sprongen, betekent dit dat je erkent dat de ruimte-tijd van het universum op een creatieve manier is georganiseerd, analoog aan wat de menselijke geest doet wanneer hij zelf vruchtbaar en creatief is. Het maakt sprongen die niet logisch consistent zijn met een reeks aannames die je formeel had toen je onwetend was... Dus de menselijke geest heeft bepaalde eigenschappen die analoog zijn aan de stroom van sprongen in het universum waarvan we overal bewijzen vinden als wij zoeken ze. Dat willen ze uit de wereld helpen.... Lees verder "

[…] Ik was toen al goed bekend met het werk van groepen als de Council on Foreign Relations en de Club van Rome, om er maar een paar te noemen. Als je werd meegesleurd in de patriottische hartstocht die grotendeels […]

[…] Club van Rome: de oorsprong van klimaat- en bevolkingsalarmisme […]