Bijgewerkt - Klimaatwetenschappers schrijven naar VN: Er is geen klimaatnoodsituatie

Klimaat noodgevalIllustratie door Matthew Laznicka
Deel dit verhaal!
Een groep van 500 gewaardeerde wetenschappers en professionals in de klimaatwetenschap hebben de Verenigde Naties officieel laten weten dat er geen klimaatcrisis is en dat het uitgeven van biljoenen aan een niet-probleem 'wreed en onvoorzichtig' is.

Klik om de volledige lijst met 500-ondertekenaars te downloaden

Deze brief zal niet tot nationale of wereldwijde media komen en zal er ook niet toe leiden dat de VN haar wegen verandert. Als dezelfde wetenschappers Technocracy zouden begrijpen, zouden ze hun gevechtsstrategie veranderen. ⁃ TN Editor

Professor Guus Berkhout
Den Haag
guus.berkhout@clintel.org

23 september 2019

Sr. António Guterres, secretaris-generaal, Verenigde Naties,
Hoofdkwartier van de Verenigde Naties,
New York, NY 10017, Verenigde Staten.

Mevrouw Patricia Espinosa Cantellano, uitvoerend secretaris,
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering,
UNFCCC-secretariaat, UN Campus, Platz der Vereinten Nationen 1,
53113 Bonn, Duitsland

Excellenties,

Er is geen noodsituatie in het klimaat.

Een wereldwijd netwerk van meer dan 500 deskundige en ervaren wetenschappers en professionals op het gebied van klimaat en aanverwante gebieden hebben de eer aan Uw Excellentie de aangehechte Europese Klimaatverklaring te richten, waarvoor de ondertekenaars van deze brief de nationale ambassadeurs zijn.

De algemene circulatiemodellen van het klimaat waarop het internationale beleid momenteel is gebaseerd, zijn ongeschikt voor hun doel. Daarom is het zowel wreed als onvoorzichtig om te pleiten voor het verspillen van triljoenen op basis van resultaten van dergelijke onrijpe modellen. Het huidige klimaatbeleid ondermijnt doelloos, ernstig het economische systeem en brengt levens in gevaar in landen die de toegang tot betaalbare, ononderbroken elektrische stroom wordt ontzegd.

We raden u aan om een ​​klimaatbeleid te volgen dat gebaseerd is op degelijke wetenschap, realistische economie en oprechte bezorgdheid voor diegenen die schade ondervinden door kostbare maar onnodige pogingen tot matiging.

Wij vragen u om de Verklaring op de agenda van uw aanstaande New York-sessie te plaatsen.

We nodigen u ook uit om vroeg in 2020 met ons een constructieve ontmoeting op hoog niveau te organiseren tussen wetenschappers van wereldklasse aan beide zijden van het klimaatdebat. De ontmoeting zal uitvoering geven aan het gezonde en oude principe, niet minder van gezonde wetenschap dan van natuurlijke gerechtigheid dat beide partijen volledig en redelijk moeten worden gehoord. Audiatur et altera pars!

Laat ons uw mening over zo'n gezamenlijke vergadering weten.

Hoogachtend, ambassadeurs van de Europese klimaatverklaring,

Professor Guus Berkhout Nederland
Professor Richard Lindzen USA
Professor Reynald Du Berger Frans Canada
Professor Ingemar Nordin Zweden
Terry Dunleavy Nieuw-Zeeland
Jim O'Brien Rep. Van Ierland
Viv Forbes Australië
Professor Alberto Prestininzi Italië
Professor Jeffrey Foss Engels Canada
Professor Benoît Rittaud Frankrijk
Morten Jødal Noorwegen
Professor Fritz Vahrenholt Duitsland
Rob Lemeire België
De burggraaf Monckton van Brenchley UK

Er is geen noodsituatie in het klimaat
Een wereldwijd netwerk van 500-wetenschappers en -professionals heeft deze dringende boodschap opgesteld. Klimaatwetenschap moet minder politiek zijn, terwijl klimaatbeleid meer wetenschappelijk moet zijn. Wetenschappers moeten openlijk de onzekerheden en overdrijvingen in hun voorspellingen van de opwarming van de aarde aanpakken, terwijl politici de werkelijke voordelen, evenals de ingebeelde kosten van aanpassing aan de opwarming van de aarde, en de werkelijke kosten, evenals de ingebeelde voordelen van mitigatie, afzijdig moeten tellen.

Zowel natuurlijke als antropogene factoren veroorzaken opwarming
Het geologische archief onthult dat het klimaat op aarde varieert zolang de planeet bestaat, met natuurlijke koude en warme fasen. De kleine ijstijd eindigde zo recent als 1850. Daarom is het geen verrassing dat we nu een periode van opwarming doormaken.

Opwarming is veel langzamer dan voorspeld
De wereld is met minder dan de helft van de oorspronkelijk voorspelde snelheid opgewarmd, en met minder dan de helft van de te verwachten snelheid op basis van netto antropogene forcering en stralingsonevenwicht. Het vertelt ons dat we klimaatverandering verre van begrijpen.

Klimaatbeleid is gebaseerd op ontoereikende modellen
Klimaatmodellen hebben veel tekortkomingen en zijn niet op afstand plausibel als beleidsinstrumenten. Bovendien overdrijven ze hoogstwaarschijnlijk het effect van broeikasgassen zoals CO2. Bovendien negeren ze het feit dat het verrijken van de atmosfeer met CO2 gunstig is.

CO2 is plantaardig voedsel, de basis van al het leven op aarde
CO2 is geen verontreinigende stof. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Fotosynthese is een zegen. Meer CO2 is gunstig voor de natuur en maakt de aarde groener: extra CO2 in de lucht heeft de groei van de wereldwijde plantenbiomassa bevorderd. Het is ook goed voor de landbouw en verhoogt de opbrengsten van gewassen wereldwijd.

De opwarming van de aarde heeft de natuurrampen niet vergroot
Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogtes en dergelijke, zoals natuurrampen, intensiveren of frequenter maken. CO2-beperkende maatregelen zijn echter even schadelijk als kostbaar. Windturbines doden bijvoorbeeld vogels en vleermuizen en palmolieplantages vernietigen de biodiversiteit van de regenwouden.

Beleid moet de wetenschappelijke en economische realiteit respecteren
Er is geen noodsituatie in het klimaat. Daarom is er geen reden voor paniek en alarm. Wij zijn sterk gekant tegen het schadelijke en onrealistische CO2-netto nulbeleid dat wordt voorgesteld voor 2050. Als er betere benaderingen ontstaan ​​en dat zullen ze zeker doen, hebben we voldoende tijd om na te denken en aan te passen. Het doel van internationaal beleid moet zijn om te allen tijde betrouwbare en betaalbare energie te leveren, en over de hele wereld.

Lees hier het hele verhaal ...

Inschrijven
Melden van
gast

135 Heb je vragen? Stel ze hier.
Oudste
Nieuwste Meest Gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Fanf

Dus ik heb een aantal namen gecontroleerd en vaak waren ze helemaal geen klimaatwetenschappers

Patrick Wood

Dus, hoe zit het met degenen die ZIJN?

Jenni

Slechts één op die lijst is en zijn bewering is in twijfel getrokken door een andere klimaatwetenschapper

Patrick Wood

Hoe weet je dit als je de lijst niet hebt?

Gordon J. Fulks, PhD

Ik ben een van de 500 en ik ben een astrofysicus met ongeveer dezelfde opleiding als de Great Global Warming Guru James Hansen. De meeste natuurkundigen zijn veelzijdige mensen die in staat zijn aan veel wetenschappelijke problemen te werken.

Gordon J. Fulks, PhD (Natuurkunde)
Corbett, Oregon USA

Patrick Wood

Bedankt voor het wegen, Dr. Fulks !! Ik heb ook gecorrespondeerd met andere gewaardeerde wetenschappers zoals Dr. Willie Soon en Dr. Will Happer.

Dale Mullen

Mijn vraag is waarom degenen die rechten, burgerlijk ingenieurs, economische graden, auteurs en andere niet-gerelateerde velden claimen op de lijst zijn toegestaan? Dit maakt het geheel tot een schijnvertoning, wat buitengewoon jammer is wanneer het de geloofwaardigheid van deze groep probeert te overtreffen boven de andere onzingroeplijst die onlangs is vrijgegeven.
Het ziet er ook slecht uit voor degenen die echt klimaatwetenschappers zijn, zoals jij.

Erik Nielsen

Het laat alleen zien dat je niet weet wat echte wetenschap is, alleen fragmenteert de wetenschap. Voor 1968 hebben we eerst academische disciplines opgeleid in universele basis, daarna volgden we specialisatie.
Alleen door deze universele basiskennis van wiskunde, fysica, zonnestelsels, is het eenvoudig te bewijzen dat CO2 slechts een marginale of enige invloed op het weer heeft.
Het is een financieel model van energiecontrole (rijkdom) van Central Private Bankers (Al Gore ex CEO Goldman Sachs) zonder enige relatie met de fysieke realiteit.

petrichor

100 stijgingen. Klimaatwetenschap is gepolitiseerd. Feiten die niet passen in het politieke verhaal worden gecensureerd door gepolitiseerde media. De elites die een door angst gedreven economisch beleid van 'opwarming van de aarde' in stand houden, willen niet dat de boodschap van degelijke wetenschap de massa bereikt. "Beter terug opbouwen" betekent het doden van de middenklasse en de armen en tegelijkertijd het verminderen van de wereldbevolking. Controle over voedsel en huisvesting via gezondheids- en veiligheidswetten en een geldloze samenleving zullen een één-wereldregering mogelijk maken. Dat is het doel.

Paracelsus

Houd er rekening mee dat Dr. Fulks uit Oregon komt

Oceaan

Weet niet of je het serieus meent of gewoon aan het slepen bent. Niet elke wetenschapper die zich bezighoudt met klimaatonderzoek heeft een titel waar klimaat in zit. Dat zou een no brainer moeten zijn….

Jojo

Er wordt duidelijk gesteld dat het niet allemaal "klimaatwetenschappers" zijn.

CR D

overeengekomen ... Vanaf de eerste regel van de brief, "... 500 deskundige en ervaren wetenschappers en professionals in klimaat en aanverwante gebieden"

John

Zeg me lieverd, is Greta een "klimaatwetenschapper"? Of Justin Trudeau? Of AOC? Ik durf te zeggen dat 99% van de mensen die die ideologie verkondigen helemaal geen wetenschappelijke opleiding hebben genoten.

Claudio Chiaruttini

Het belangrijkste punt is niet het debat in de media of onder politici, het punt is het debat onder klimaatwetenschappers. Het is duidelijk dat vanuit het oogpunt van wetenschap en de realiteit van de klimaatcrisis, wat Greta, Trudeau of AOC zeggen totaal irrelevant is. Omgekeerd is wat IPCC zegt relevant.

Rick Daly

Mis ! het IPCC bestaat uit niet-wetenschappers! het werd samengegooid door Clergy of Globalist's om de "Ball Rolling" voor de Grote Agenda te krijgen!

Claudio Chiaruttini

“Het IPCC is opgericht om beleidsmakers te voorzien van regelmatige wetenschappelijke beoordelingen van klimaatverandering, de implicaties en mogelijke toekomstige risico's, en om opties voor aanpassing en mitigatie aan te dragen.
Door middel van zijn beoordelingen bepaalt het IPCC de staat van kennis over klimaatverandering. Het identificeert waar in de wetenschappelijke gemeenschap overeenstemming is over onderwerpen die verband houden met klimaatverandering, en waar verder onderzoek nodig is…. Het IPCC doet geen eigen onderzoek. ”(https://www.ipcc.ch/) IPCC is gezamenlijk opgezet door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UN Environment) en de * World Meteorological Organisation * (WMO). De betrouwbaarheid ervan is daarom uitgesloten.

Patrick Wood

Het IPCC is een politiek orgaan van de VN. Op de website staat: "Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is het orgaan van de Verenigde Naties voor het beoordelen van de wetenschap met betrekking tot klimaatverandering." Het IPCC creëert geen wetenschap. Het cureert wat het wil uit bronnen die het wil steunen, is een vooropgezette politieke agenda. Als zodanig is het volledig bevooroordeeld ten opzichte van het VN-standpunt en zal het geen weerlegging koesteren van wetenschappers die het niet met hen eens zijn.

petrichor

Veel mensen twijfelen eraan, maar hun protesten worden gecensureerd.

Raig Kleinhans

https://www.youtube.com/watch?v=W1PS9-oOfRw - VN IPCC-wetenschapper ontmaskert UN IPCC-leugens

haak

Moet u ook korting geven op degenen die “op de loonlijst” staan?

Jared

Helemaal niet waar. Het IPCC baseerde hun aannames op het Cook et Al-rapport waarvan nu is bewezen dat het volledig BS is, en ze gebruikten ook Michael Mann's "hockeystick" -grafiek waarvan ook is bewezen dat het volledig BS is. IPCC zijn geen wetenschappers en geven niets om de wetenschap, het zijn politici die niets liever willen dan overdracht van rijkdom en een wereldregering. Hoe bereiken ze dat doel? vertel iedereen dat ze over 10 jaar zullen sterven en maak ze bang om hun soevereiniteit op te geven. Geachte mensen verlaten het IPCC om het simpele feit... Lees verder "

Steve

Het IPCC is opgericht door Maurice Strong. Mr. Strong was een shill voor globalistische plannen en werd gefinancierd door globalisten. Het IPCC heeft geen echt belang bij daadwerkelijke klimaatwetenschap, maar om een ​​agenda door te drukken. De $ biljoenen aan koolstofkredieten vormen de kern van het systeem

doug bruce

Als we nu niet handelen, is het wetenschappelijk onweerlegbaar dat er catastrofale en onomkeerbare gevolgen zullen zijn voor de mensheid en onze planeet.

Patrick Wood

Het is een overduidelijk valse bewering dat de opwarming van de aarde "wetenschappelijk onweerlegbaar" is. U promoot pure politieke propaganda die weigert de getuigenis te aanvaarden van honderden wetenschappers die zeggen dat het niet waar is.

doug bruce

Mijn post is van de Kopenhagen Klimaatconferentie in december 2009 ondertekend door Trump familie en bedrijf.

Patrick Wood

Geef dus het werkelijke bericht of een link naar waar het kan worden gevonden.

doug bruce
Patrick Wood

De advertentie in dit bericht werd gesponsord door een ter ziele gegane, obscure website die een paar maanden 'live' was en er is dus geen authenticiteit achter de petitie of de ondertekenaars? Dit bericht zelf was niet "van de klimaatconferentie van Kopenhagen in december 2009", zoals u zei, maar van de ultraliberale website voor klimaatrechtvaardigheid Grist.org? Zelfs Grist stelt: “Geen van de ondertekenaars die Grist deze week interviewde, kon zich herinneren wie de brief had georganiseerd of wist wie Trump had gevraagd te ondertekenen. De website van de groep die in de advertentie wordt vermeld, businessleaders4environmentalchange.us, is nu opgeheven en er is geen informatie beschikbaar... Lees verder "

Patrick Wood

Kerel, deze referenties / papegaaien uit hetzelfde artikel op Grist.org. Nog steeds geen feitelijke informatie. Dit is een niets-burger.

doug bruce

Feitelijke rapportage: HOOG
Grist (oorspronkelijk Grist Magazine; ook wel Grist.org genoemd) is een Amerikaans non-profit online magazine dat sinds 1999 milieunieuws en commentaar publiceert. Grist is een tijdschrift van Pro-Science dat zich richt op milieukwesties. technocracy.news (Sommige bronnen worden mogelijk niet toegevoegd op basis van verschillende factoren)
(Klik op onderstaande links op eigen risico. We hebben ze niet geverifieerd en sommige kunnen leiden tot ongewenste websites)

Claudio Chiaruttini

De gemiddelde wereldtemperatuur steeg de afgelopen 1-jaren met 80 deg C. (https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming) Kent u tegenbewijs?
Hoewel er honderden wetenschappers zijn die de opwarming van de aarde en klimaatverandering ontkennen, zijn er inderdaad duizenden die dit bevestigen. (https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming_controversy#/media/File:Climate_science_opinion_graph_3Path.svg)

Patrick Wood

a) Wikipedia is nergens een bron van autoriteit, met name klimaatwetenschap
b) "honderden wetenschappers ontkennen de opwarming van de aarde" - Als dit het geval is, dan is de "wetenschap nog niet geregeld", toch? U

Lee Sherman

Het gebruik van Wikipedia als referentie spreekt voor zich. Automatische neerwaartse stemming. Sorry. Realiseer je je dat iemand kan bijdragen aan wiki-artikelen?

Jared

Ja hoor dat de afgelopen 100 jaar, wat betreft uw opmerking dat de wetenschap onweerlegbaar is? realiseer je je wel dat je die opmerking schrijft over een artikel dat dan de context is van wetenschappers die het huidige verhaal weerleggen, toch? Je bewijst gewoon hoe onwetend de klimaten echt zijn met die opmerking lol

Isaac Nussbaum

Hoe zit het met de opsommingstekens, Fanf? Als de opsommingstekens waar zijn, kan het mij persoonlijk niet schelen wat de titels van de ondertekenaars zijn.
+ Er is geen noodsituatie in het klimaat
+ Natuurlijke en antropogene factoren veroorzaken opwarming
+ Opwarming is veel langzamer dan voorspeld
+ Klimaatbeleid is gebaseerd op ontoereikende modellen
+ CO2 is geen verontreinigende stof.
+ Door de opwarming van de aarde zijn natuurrampen niet toegenomen
+ Beleid moet de wetenschappelijke en economische realiteit respecteren

Judyann Joyner

In feite, als er een kleine hoeveelheid opwarming was, zou het de mensheid redden van een VEEL gevaarlijkere situatie, een nieuwe ijstijd. DAT zou catastrofale omstandigheden veroorzaken, wereldwijde hongersnood met omstandigheden die het verbieden van gewassen voor voedsel van zowel mens als dier verhinderen.

petrichor

Het wordt het Eddy Minimum genoemd en we staan ​​aan het begin ervan vanwege samenvallende cycli van lage zonnevlekactiviteit. Zonnevlekactiviteit drijft ook CME's aan, magnetische variaties in de kern van de planeet; vulkanisme en aardbevingen, waardoor tsunami's ontstaan.

1 jaar geleden voor het laatst bewerkt door Petrichor
Claudio Chiaruttini

Sommige punten kloppen, andere zijn fout. + Er is nu geen echte noodsituatie. Er is echter een waarschijnlijk risico op een noodsituatie binnen enkele decennia. + Natuurlijke factoren veroorzaken opwarming, toch. De huidige antropogene stoffen overtreffen de eerste echter veruit. + Of kritische temperaturen binnen een van de vijf decennia worden bereikt, is niet van belang. Het is nog steeds nodig om nu actie te ondernemen. + Ik ben niet in staat klimatologische modellen te valideren. Omdat de CO2-concentratie in de atmosfeer nu meer dan 30% hoger is dan ooit tevoren 800,000... Lees verder "

Lee Sherman

Lees meer over gesloten systemen Claudio. Ze hebben de neiging om zichzelf te corrigeren, dwz meer co2 meer plantengroei die meer co2 verbruikt en het niveau ervan verlaagt. Duurt echter lang. Ik heb gelezen dat de meest voorkomende stof in onze atmosfeer waterdamp is, dwz wolken. Het heeft een aanzienlijk grotere invloed op de energieabsorptie door de zon, die ook onderhevig is aan cyclische variatie. CO2 is geweldig voor de VN, omdat het de massa's een mythische ontsnapping biedt aan de onvermijdelijke ondergang van de mensheid en een handig middel om inkomsten te genereren, voornamelijk uit de VS, waar ze dol op zijn.... Lees verder "

HarrelcatStPeteFL

Isaac - Er is zeker een klimaatnoodsituatie in bijna elke hoek van de andere - de polen smelten sneller dan verwacht, Groenland smelt sneller dan verwacht, de zeespiegel stijgt gestaag op de meeste locaties gedurende 100 jaar (gemeten, niet gemodelleerd) ; de afgelopen 16 jaar waren de warmste jaren ooit geregistreerd, elk heter dan de vorige (gemeten, niet gemodelleerd); stormen nemen zeker in omvang en intensiteit toe, net als bosbranden -Natuurlijke factoren zoals zonnevlekken, de wankele baan van de aarde, enz. verklaren op geen enkele manier de versnellende SNELHEID van verandering -Opwarming is veel sneller dan 'voorspeld'... Lees verder "

Patrick Wood

Nogmaals, je herhaalt pure propaganda die wordt gepromoot door foutieve wetenschap en die grondig is ontkracht door legitieme wetenschappers die onaangeroerd en onaangetast blijven door de Verenigde Naties en andere extremisten die de aarde opwarmen.

Claudio Chiaruttini

Voor een vruchtbare discussie moeten we het standpunt van de ontkenners van klimaatverandering begrijpen. Als ze zeggen dat er geen noodgeval is, is er iets waar. Er is inderdaad NU geen noodsituatie. In feite konden we het hoofd bieden aan de temperatuurstijging en de extreme meteorologische verschijnselen die zich tot nu toe hebben voorgedaan. De echte noodsituatie zal zijn wanneer de zeespiegel met 50 cm of meer zal stijgen - waarbij de atollen in de Stille Oceaan worden vernietigd en de steden langs de kust grotendeels worden beschadigd - en wanneer het wereldwijde oceaanstromingssysteem met lopende banden zal stoppen.... Lees verder "

Patrick Wood

De zeespiegel stijgt niet, en gezien het debat over klimaatwetenschap nog lang niet voorbij is, kun je niet rechtvaardigen dat de hele wereldeconomie op zijn kop wordt gezet voor een onbewezen theorie.

Claudio Chiaruttini

Heel erg bedankt voor je reactie! Het maakt me bewust van een belangrijk punt, dat de voorstanders van klimaatverandering (ik ben een van hen) missen als ze het debat met het grote publiek aangaan. Mensen worden niet geraakt door het lot van de ijsberen of door het smelten van gletsjers. Ze zijn niet bezorgd over de stijging van de zeespiegel, tegenwoordig nog te laag om waar te nemen. Mensen maken zich geen zorgen over wat er in de toekomst kan gebeuren, maar maken zich zorgen over wat er nu kan gebeuren. Ze vrezen inderdaad dat hun manier van leven en... Lees verder "

Patrick Wood

Claudio - Je zult het niet leuk vinden dat ik dit zeg, maar je meningen zijn gebaseerd op je onwetendheid, niet op feiten. De onderliggende gegevens van de wetenschap van de opwarming van de aarde zijn bezaaid met corruptie, misleiding en politieke vooringenomenheid. De "uitvinder" van de zogenaamde "hockeystick", Michael Mann, werd in het Canadese Hooggerechtshof vernederd door Dr. Tim Ball, waar Manns gegevens frauduleus bleken te zijn. De hysterie van de opwarming van de aarde is vanaf het begin frauduleus. In de jaren zeventig waarschuwden dezelfde mensen voor Global Cooling - veroorzaakt door de mens - dat net zo frauduleus was. Dus de wetenschap zei gewoon "Oeps" en nam allemaal de tegenovergestelde positie in... Lees verder "

Claudio Chiaruttini

Patrick - Ik begrijp dat we in deze discussie aan tegenovergestelde kanten staan. Staat u mij dan toe de discussie uit te breiden tot de wetenschap in het algemeen. Als academicus van beroep - hoewel niet op het gebied van klimaat - weet ik dat academici niet beter zijn dan gewone mensen. Soms maken ze fouten, bedriegen ze of hebben ze agenda's - misschien om degenen die ze financieren te plezieren. Academici behoren echter tot een open gemeenschap met een hevige interne concurrentie. Als iemand een agenda heeft, zijn er anderen met een tegenovergestelde agenda of misschien helemaal geen agenda. Ze zullen ander bewijs leveren... Lees verder "

Patrick Wood

Theorie: "een voorgestelde verklaring waarvan de status nog steeds gissingen is en onderhevig aan experimenten, in tegenstelling tot gevestigde stellingen die worden beschouwd als het melden van feitelijke feiten." (Dictionary.com)

Zolang er wetenschappers van wereldklasse zijn die de theorie van de opwarming van de aarde betwisten, is de wetenschap NIET geregeld. Als de historische gegevens zijn vervalst of gemanipuleerd, als de computermodellen die worden gebruikt om de gegevens te verwerken willekeurig worden gewijzigd om vooraf bepaalde conclusies te ondersteunen, dan is de wetenschap helemaal geen wetenschap. Elke afwijkende wetenschapper moet in het debat worden toegelaten. In plaats daarvan worden ze belachelijk gemaakt, beschaamd, gefronst, belasterd en genegeerd.

Claudio Chiaruttini

Als we het over wetenschap hebben, is het debat in de media totaal irrelevant en moet het eenvoudigweg opzij worden gezet. Waar het om gaat is het debat tussen wetenschappers in wetenschappelijke tijdschriften en conferenties. Tot dusverre stuitte ik op een grote hoeveelheid bewijs die de klimaatverandering bevestigde, maar ik vond geen enkele wetenschappelijke publicatie of conferentie met duidelijk bewijs ertegen. In de brief aan de secretaris-generaal van de VN waarover we debatteren, geven de ondertekenaars hun mening, die respect verdient, maar presenteren geen enkel bewijs, noch verwijzen zij naar dergelijk bewijs. Wetenschap is een werk in uitvoering en... Lees verder "

Patrick Wood

Ga ruzie maken met Dr. Mototaka Nakamura: Een klimaatmodeller morst de bonen

Claudio Chiaruttini

Bedankt voor de referentie. Mijn vertrouwen in de reguliere klimaatwetenschap berust echter in wezen op bewijs, dwz observaties, niet op modellen. De eerste lijken mij tot nu toe overtuigend. Wat betreft modellen kan ik het gemakkelijk eens zijn met Nakamura's kritiek. Ik heb trouwens nooit veel belang gehecht aan de precisie van voorspellingen. De vraag die moet worden beantwoord, is inderdaad een meer fundamentele: moeten we een crisis verwachten over een of twee generaties of moeten we deze over 100 jaar of zelfs meer verwachten? In het eerste geval moeten we nu handelen. In de tweede kunnen we de tijd nemen... Lees verder "

Ron H.

Claudio: "Als we het over wetenschap hebben, is het debat in de media totaal irrelevant en moet het gewoon terzijde worden geschoven." Dat is correct. Claudio: "Tot dusver ben ik een grote hoeveelheid bewijs tegengekomen die de klimaatverandering bevestigt ..." Laten we eens kijken. Laten we eens kijken naar uw empirisch bewijs, echte metingen, echte cijfers en echt merkbare veranderingen in het klimaat op aarde die zich hebben voorgedaan in het relatief recente verleden, die wijzen op een bijna zekere catastrofe ergens in de toekomst. Zoals ik zeker weet, zijn modellen geen bewijs, en sindsdien hebben ze al bewezen slecht te zijn in het voorspellen van de huidige klimaatomstandigheden... Lees verder "

Ron H.

(vervolg) Claudio: “De vraag die we moeten beantwoorden is inderdaad een meer fundamentele: moeten we een crisis verwachten over een of twee generaties of moeten we die over 100 jaar of zelfs meer verwachten? In het eerste geval moeten we nu handelen. In het tweede deel kunnen we de tijd nemen om onze kennis te verdiepen voordat we beslissen wat we gaan doen. " Nog fundamenteler dan dat is de vraag waarom we überhaupt een crisis zouden moeten verwachten. Een andere fundamentele vraag is waarom sommige mensen zo gefixeerd zijn op CO2, terwijl het geen primaire motor is van het klimaat op aarde, maar meestal wel werkt... Lees verder "

Claudio Chiaruttini

Ron - Bedankt voor je antwoord. Het is inderdaad een genoegen om deze vraag in wetenschappelijke termen te bespreken, zonder ideologische vooringenomenheid. Trouwens, mag ik u vragen wat uw expertise is in klimaatwetenschap? Wetenschap is geen mening. Het is wat op een objectieve manier over de natuur kan worden vastgesteld. Daarom is de consensus van belang. Als ik een klimaatexpert was, zou ik mijn mening hebben en die, wat ze ook mogen zijn, voor of tegen klimaatverandering houden. Omdat ik dat niet ben, betekent consensus voor mij dat de bewering serieus moet worden genomen. Voor zover als... Lees verder "

Patrick Wood

i) de sterke toename van de CO2-concentratie sinds 1950 tot een waarde die nu 40% boven de hoogste waarde ooit in de afgelopen 800,000 jaar ligt (deze toename wordt veroorzaakt door de toename van het verbranden van fossiele brandstoffen), ii) de overeenkomstige sterke temperatuurstijging in dezelfde tijdspanne. Claudio - je lijkt meer en meer een trol te zijn met als enige doel verkeerde informatie en onenigheid te bevorderen. CO2 is een essentieel gas voor de levenscyclus. De wereldwijde uitzendkrachten zijn ruim voor het industriële tijdperk op en neer gegaan. Er is geen computer op aarde die het klimaat kan modelleren... Lees verder "

Claudio Chiaruttini

Ik ben echt verrast door je antwoord. Waarom denk je dat ik niet weet dat "CO2 een essentieel gas is voor de levenscyclus"?

Ik ben aan het discussiëren, want dit is de manier waarop we vooruitgang boeken. Gelukkig heb ik in deze blog iemand gevonden om de kwestie serieus te bespreken. Jij bent het niet, sorry.

Will Larimer

Het team dat de ijszak op Antarctica uitboorde, vond lagen die een tijd aangaven dat 1000 pt / m door ijs werd geregistreerd. Hoe lang geleden het was, heb ik nooit ontdekt. Het idee dat C02 niet zelfnivellerend is, is vrij zwak. Het lijkt onmogelijk te bewijzen dat er enige grote bezorgdheid bestaat over C02 van meer dan 500 ppm. Dat is nog een minuscule concentratie. Welke wetenschap is aangeboden om aan te geven dat wat de alarmisten zeggen waardevol is?

Paracelsus

Ik heb beide kanten (die van jou en die van Claudio) bekeken en moet tussenbeide komen:
Claudio is geen (ik herhaal, niet) een trol; hij is een "ware gelovige" en heeft er veel gehad (religieus????) discussies met zulke mensen door de jaren heen, heb ik gemerkt dat het proberen hen ervan te overtuigen dat ze niet aanbidden in de kerk van het ene ware geloof, erger is dan tijd doorbrengen met ruzie maken met een trol

Ron H.

Claudio: ”Bedankt voor je antwoord. Het is inderdaad een genoegen om deze vraag in wetenschappelijke termen te bespreken ... "We bespreken het onderwerp eigenlijk niet in wetenschappelijke termen, en het verbaast me dat je als" academicus "en als" wetenschapper "het belachelijke idee zou blijven beweren die wetenschappelijke waarheid wordt bereikt door consensus. U weet zeker dat dat verkeerd is. Als "voorstander van klimaatverandering" die lijkt te vertrouwen op populaire stemmen om de waarheid te bepalen (uw vergelijking van honderden versus duizenden klimaatwetenschappers), ben ik geneigd om uw geloofsbrieven als "wetenschapper" in twijfel te trekken. Je praat zeker niet als een wetenschapper.... Lees verder "

Claudio Chiaruttini

Ron - Deze discussie met jou was een van de weinige momenten die ik de afgelopen week had om in deze kwestie te duiken zonder de muur van ideologie en stereotypen te raken. Ik waardeerde het echt, geloof me, en ik zou niet van gedachten willen veranderen vanwege je grove verkeerde interpretatie van wat ik zeg. Ron: “Het verbaast me dat je als" academicus "en als" wetenschapper "het belachelijke idee zou blijven beweren dat wetenschappelijke waarheid wordt bereikt door consensus. Je weet zeker dat dat verkeerd is. " U hoeft me niet te vertellen dat consensus niet noodzakelijk de waarheid is. Inderdaad, ik... Lees verder "

Erik Nielsen

Hoe zit het met pure feiten? Ze moeten zegevieren, ongeacht wie het zegt.
Dus schreef Obama de statuten voor het CO2-uitwisselingsschema wereldwijd. Obama tekende bij wet Pentagon, NAVO, 1e klas vliegtuigen vrijgesteld van CO2-rapportage en beperkingen.
Dus links zijn alleen alle gewone mensen transport, verwarming, voedsel en banen op een wereldwijde schaal.
Vertel me nu wat het resultaat van deze vergelijking is ???

Will Larimer

Wordt de wetenschap ooit 'gesetteld' of wordt ze altijd bestudeerd?

Will Larimer

Degenen die de agenda hebben om het alarmisme te weerleggen, worden door de alarmisten allerlei namen genoemd die hun reputatie hebben gebaseerd op de vervalste gegevens. De 500 die hun vorige posities hebben ingetrokken, zijn enkele daarvan. Wetenschap is wetenschap. Consensus is consensus en kan niet wetenschappelijk zijn. Houd dat gewoon vast.

Lee Sherman

Toen Gore de ondergang van de ijsberen aankondigde, leefde er alleen 7000. Vandaag zijn er meer dan 30000. Ik hou van mensen die op korte termijn voorspellingen doen over een systeem dat al meer dan 4 miljard jaar bestaat. Ze hebben het altijd fout.

petrichor

Bovendien wordt de Groenlandse ijskap momenteel dikker.

Lee Sherman

Het was eigenlijk warmer in de jaren 1870, maar die gegevens werden niet meegenomen in het onderzoek. Het aanpassen van gegevens is een zeker teken van onwettigheid. NASA gaf toe dat het gegevens had uitgesloten die het argument voor apg zouden verzwakken.

Will Larimer

De zeespiegelmarkering die 400 jaar geleden in Schotland of Groot-Brittannië in rotsen werd gebeiteld, is nog steeds "zeeniveau". Er zijn enkele plaatsen aan de kust waar het zeeniveau is veranderd. Kunnen we echt weten of de aarde onder de zeespiegel, die in 400 jaar niet is veranderd, naar beneden is gekomen om het verschil te verklaren, of dat de aarde onder de plaats die U hebt genoemd, is opgeblazen door plaatbeweging? We kunnen het niet zeggen. De beste gegevens (echte gemeten gegevens) geven aan dat de aarde sinds 8 1880 graden warmer is geworden (we kunnen niet zeggen of dat echt is omdat er alleen... Lees verder "

RICK

Stel je voor dat je gelooft wat Democraten te zeggen hebben.

Claudio Chiaruttini

Kan niet begrijpen wat de Democraten of de Repubblicanen in deze discussie moeten doen.

petrichor

Ze willen de hele discussie onderdrukken als "verkeerde informatie".

elle

Dus vertel ons wat ze zijn als je het onderzoek hebt gedaan. Zorg voor links naar alles - als je geen trol bent.

We weten allemaal dat trollen nooit terugkeren en nooit bewijs leveren om hun uitspraken te ondersteunen. Hun doel is om de waarheid te belemmeren.

Shane Dowd

Ik woon naast de oceaan (oostkust, Australië). Ik kijk er elke dag naar en het is helemaal niet gestegen in de 28 jaar dat ik hier woon. Water is altijd vlak, zelfs als er getijdenbewegingen zijn. Hoe kunnen deze eilanden zonder naam worden overspoeld door stijgende oceanen (zoals ons wordt verteld door de Climate Change Cult)? Het is een leugen.

Claudio Chiaruttini

Misschien moeten we dit tegen het einde van de eeuw bespreken, in de hoop er nog te zijn! :)

Lynn Taylor

Ik woon in BC. Brandstichter begon meer dan 80% van de branden. De bossen staan ​​vol met dode bomen vanwege de kever die door Canada ging en de bomen doodde. Er was geen goed bosbeheer en bloedende harten stopten de controlemethode van het wissen om verspreiding van bugs te voorkomen. Lang verhaal kort: de dode bomen en brandstichters veroorzaakten de branden. Rokers en bliksem en kampeerders zorgden voor de rest. De meeste waren opzettelijk ingesteld. Mijn theorie is om "het broeikaseffect te bewijzen". Wat betreft overstromingen, mijn familie woonde meer dan 150 jaar op de meren in Muskoka Ontario. We brachten 10 jaar daar door.... Lees verder "

Stephen Rolfe

Ik heb ook 71 jaar aan de oceaan aan de oostkust van Australië gewoond. Ik ben het met je eens Shane.

Gordon Raboud

"Waarvan de ondertekenaars van deze brief de nationale ambassadeurs zijn" De lijst met namen zijn de NATIONALE AMBASSADEURS.

Wayne

Wat? Zoals Pakauri of greta?

Ziggy

We konden alleen maar hopen dat we Bill Nye, de vrachtwagenchauffeur / schoonheidsspecialiste / wetenschapper, aan onze kant zouden hebben! ????

Skibigipapap

Dus Richard Lindzen, misschien wel degene die meer weet over atmosferische fysica dan wie dan ook, mag niet worden geluisterd omdat hij geen klare wetenschap is?

doug bruce

Hij was voormalig Distinguished Senior Fellow aan het Cato Institute opgericht door Charles Koch, voorzitter van de 'board and chief executive officer van Koch Industries, Inc.

Ron H.

doug, het in twijfel trekken van de integriteit van mensen op basis van hun beroepsverenigingen is geen geldige vorm van argumentatie, en het helpt niet om een ​​zoektocht naar de waarheid te bevorderen. Er zijn maar heel weinig mensen die gekwalificeerd zijn om de kwaliteit van het werk van Richard Lindzen te beoordelen, die het niet eens zullen zijn met de bewering dat hij een van de beste klimaatwetenschappers ter wereld is.

David Lawrence

1000 uni-studenten uit verschillende studiegebieden werden meegeteld in de oorspronkelijke en volledig valse bewering van 97% van de wetenschappers zijn het eens met de vroege ipcc-rapporten.

Grant

In de brief staat dat veel van de ondertekenaars klimaatgerelateerd zijn. Zeker niet onverwacht, omdat de opwarming van de aarde vele subsystemen zal beïnvloeden, niet alleen het klimaat.

Jan-Erik Wahlberg

Al Gore ook niet ...

Lee Sherman

Precies hoeveel zitten er in een stel? En hoe vaak is vaak. Je lijkt bijzonder onhandig in het afleggen van precieze uitspraken.

Dale Mullen

Zoals in mijn commentaar hierboven, vertelt ons, simpelweg kijkend naar de inloggegevens van degenen op de lijst, dat bijna iedereen zijn naam had kunnen opnemen.

JaakkoKinnari

Ik zie alleen 14

Bud Smith

Als Canadees moet ik vragen ... wtf is "Frans Canada" en "Engels Canada" ??

Gruis

Frans Canada is Quebec, waar Frans de hoofdtaal is en Engels secundair is.

Ziggy

Veel meer immigratie en Engels zullen secundair zijn in heel Canada.

Gordon Raboud

Franse en Engelse ambassadeurs uit Canada

RICK

Iedereen met een brein wist dat al, daarom vallen alleen liberale democraten voor deze nieuwe marxistische agenda.

elle

Nou, dat zegt alles. Ik betwijfel ten zeerste of de VN zelfs maar enige discussie zal TOESTAAN, laat staan ​​afwijken van hun winstmodel en technocratische agenda die tot nu toe zo goed voor hen heeft gewerkt in de 'gedupeerde' publieke arena.

Will Larimer

De mensen die het gebouw voor de VN in New York hebben geschonken, hebben een groot belang bij het opdringen van deze oplichterij aan kleine mensen van de wereld.

Cheryl

De eerste professor werkte bij Shell. Die uit Frans Canada is pro-fracking. Misschien moeten de schrijvers van deze brief eerst worden onderzocht op vertekening.

Freeland_Dave

Misschien moeten we u onderzoeken op uw vooroordeel.

Alice

En moeten degenen aan de andere kant ook aan een dergelijk onderzoek worden onderworpen? Om te zien hoe zij hebben kunnen profiteren van hun verklaringen? Dat omvat allerlei beurzen en spraakemolumenten en gratis vervoer en reizen.

Dus krijgen beide partijen hetzelfde onderzoek of niet?

Ziggy

Ahhh, in tegenstelling tot de volledig onbevooroordeelde VN die welvaartsverdeling willen, is Massamigratie & een Wereldparlement & Klimaatverandering het ticket. En degenen die miljarden verdienen aan koolstofkredieten, zullen het altruïstisch uitgeven als filantropen, dat weet ik zeker. ????

Will Larimer

Iedereen die de afgelopen 30 jaar in de VS naar een openbare school heeft gezeten, is bevooroordeeld. De arme kinderen werden 16 jaar lang elk jaar gepropageerd. Ze kunnen zeker niet worden vertrouwd om onbevooroordeeld te zijn.

petrichor

2 van de 3 academici identificeren zich trots als de ene smaak van de andere marxist. Daarom zijn de studenten zoals je observeert.

Ballast

Dit is wat er gebeurt wanneer uw generatie zich wendt tot sociale media en Comedy Central voor het "nieuws". Ze worden opgezogen door de constante schuld van hun schermen en worden gehersenspoelde zombies die kantelen op windmolens zoals "klimaatverandering", "giftige mannelijkheid" en "systemisch racisme". De programmering werkt en u staat aan de verkeerde kant van de geschiedenis als u zich ertegen durft uit te spreken.

Dal

Kan de daadwerkelijke lijst met 500 namen niet vinden ...

Ron H.
Jenni

Technocracy, kunt u alstublieft de namen van alle 500-wetenschappers opgeven, zodat ik hun kwalificaties kan controleren?

Patrick Wood

Nee. We posten eenvoudig artikelen / items die van belang zijn. U bent echter van harte welkom om uw eigen onderzoek te doen en we raden u aan dit te doen.

straal

Het is hilarisch, al deze schoolkinderen die tot ons oudjes prediken dat we de planeet hebben verkloot! Terug in de 60's en 70's was geen plastic fles te zien, het was allemaal glas dat werd hergebruikt, popflessen teruggebracht naar de winkel. Geen plastic zakken, los voedsel was bruine papieren zakken, alle snoepjes werden gekocht in 1 / 4lb in een papieren zak. Moeders gebruikten winkelwagens om zware spullen te dragen of gebruikten een linnen tas. Je liep naar school van 5yo naar 16yo en sprong niet in mummy's 4 + 4. Geen plastic speelgoed van McDonald's of Burger King, geen voedseldozen van polystyreen... Lees verder "

Alan

Precies - Heel mooi gezegd Ray en dezelfde verwende snotapen proberen ons schuldig te maken; )

Rouge1

Er waren 500 wetenschappers voor nodig om het kiesdistrict demonkkkRAT te laten weten dat ze de meest goedgelovige en domme mensen op aarde zijn en de meesten hebben het nog steeds niet ontdekt lol.

Will Larimer

Het spijt me zeer dat ik het u moet vertellen, Rouge, maar dezelfde fruittaarten zullen het NOG STEEDS niet geloven. Ze zijn gehersenspoeld op de openbare scholen die we hen dwongen om “onderwijs te krijgen”. We hebben ze gedwongen.

HarrelcatStPeteFL

-Er is zeker een klimaatnoodsituatie in bijna elke hoek van de andere - de polen smelten sneller dan verwacht, Groenland smelt sneller dan verwacht, de zeespiegel stijgt gestaag op de meeste locaties gedurende 100 jaar (gemeten, niet gemodelleerd); de afgelopen 16 jaar waren de warmste jaren ooit geregistreerd, elk heter dan de vorige (gemeten, niet gemodelleerd); stormen nemen zeker in omvang en intensiteit toe, net als bosbranden. -Natuurlijke factoren zoals zonnevlekken, de wankele baan van de aarde, enz. verklaren op geen enkele manier de versnellende SNELHEID van verandering -Opwarming is veel sneller dan 'voorspeld' (fyi,... Lees verder "

Patrick Wood

U herhaalt pure propaganda die wordt gepromoot door foutieve wetenschap en die grondig is ontkracht door legitieme wetenschappers die onaangeroerd en onaangetast blijven door de Verenigde Naties en andere extremisten die de aarde opwarmen.

Will Larimer

Je bent voor de gek gehouden. Het weer is de afgelopen 16 jaar niet warmer geworden. Of wacht. Ik denk dat het allemaal afhangt van wie je gelooft. Begrijpt u het probleem al? Zie je waarom de overgrote meerderheid van de mensen de malarkey niet kopen?

Damien

Het enige dat ik kan zeggen is dat de wereld overbevolkt is en alleen maar erger wordt, wat we ook doen, de aarde niet zal helpen, de natuur zal zijn gang gaan en het uitzoeken.

Patrick Wood

Natuurlijk realiseer je je dat we al een demografische winter over de hele wereld tegemoet gaan, toch? Artikelen zoals deze: https://www.dw.com/en/global-population-decline-will-hit-china-hard/a-50326522

Will Larimer

Iedereen op aarde kan op een 1'x 3'-patch staan ​​in één stad in Florida en een derde van de stad zal leeg zijn. Wat we hebben is een multinationale onderneming die de voorraden zoet water heeft opgekocht. We ZULLEN een drinkwatertekort hebben, maar niet simpelweg omdat er niet genoeg water is. Overal langs de kust zouden er ontziltingsinstallaties moeten zijn, aangedreven door zonnepanelen. Dat is een echt (gefabriceerd) probleem. De kern die is afgesmolten tot gesteente en nu onder de modder op de bodem van de Stille Oceaan ligt, is een ander reëel probleem.... Lees verder "

Rick Daly

Oh nee ! de hele Democratische Communistische Wereldorde is bedacht met de basis van klimaatverandering, of de One World Order via de Manhattan Verenigde Naties zou nooit kunnen gebeuren, ze kunnen gewoon niet elke mens zoals gepland naar de megasteden laten verhuizen als ze niet bang worden van Global Warming! Wat nu ? terug naar de denktanks voor mondiaal communisme door de VN.

nodgy

Begrijpt niemand in de commentaren het eerste van wetenschap? Mijn doctoraat is in theoretische fysica. Mijn werk was aan de verwarming van de zonnecorona. Wat denk je? De zon heeft ontzettend veel te maken met het klimaat, aangezien de zon de belangrijkste producent is van de energie die de aarde verwarmt, en hij is niet perfect homogeen in zijn verwarming. Dit is een (grote) factor die u in elk model moet opnemen. Een andere factor (die velen van ons die in het verleden aan modellen hebben gewerkt, hebben weggelaten - ik heb het zelf gedaan) is het effect dat... Lees verder "

elkoxon

Augustinus Johannes “Guus” Berkhout (geboren in 1940) is een Nederlandse ingenieur. Hij heeft voor Shell gewerkt in de olie- en gasindustrie en was hoogleraar akoestiek. Cool verhaal bro

Király József

Waar is de lijst van de 500-wetenschappers?

Patrick Wood

Technocracy.News herdrukt alleen de brief. Als je meer wilt weten, moet je ervoor graven.

BS beller

Sesrched, inclusief de officiële brief zelf, en er wordt geen melding gemaakt bij 500-wetenschappers, alleen de namen zuchtten in de brief.
https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/09/ecd-letter-to-un.pdf

Het lijkt erop dat de claim voor 500-wetenschappers BS is.

Patrick Wood

Waarom steekt u uw vinger niet op en e-mailt u de professor wiens e-mail duidelijk zichtbaar is bovenaan de brief?

doug bruce

professor Guus Berkhout, een Nederlandse ingenieur die hoogleraar akoestiek, geofysica en innovatiemanagement was aan de Technische Universiteit Delft.
Berkhout is van plan om de volledige lijst van ondertekenaars van 500 op oktober 18 vrij te geven.

steve

Ik heb ze niet allemaal geteld, maar het lijkt me 500.

http://wizard.dynu.com/European-Climate-Declaration.pdf

Alan

“De gemeenschappelijke vijand van de mensheid is de mens.
Bij het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we naar boven
met het idee dat vervuiling, de dreiging van opwarming van de aarde,
watertekorten, hongersnood en dergelijke zouden bij de rekening passen. Al deze
gevaren worden veroorzaakt door menselijk ingrijpen, en het is alleen door
veranderde attitudes en gedrag dat ze kunnen worden overwonnen.
De echte vijand is dan de mensheid zelf. "
- Club van Rome,
eerste milieu-denktank,
consultants bij de Verenigde Naties

Veel meer hier http://www.green-agenda.com/

elle

Ik ben altijd verbaasd als slimme en goed opgeleide mensen absoluut geen idee hebben wanneer ze worden gespeeld. LET OP - Als u ergens bang voor wordt, wordt u bespeeld ten voordele van een verborgen agenda. Blijkbaar hebben veel commentatoren hierin nooit gemerkt dat het DE wereldwijde methode is om de afdaling te stoppen, samen met spot, waar we tegenwoordig zoveel over lezen / horen. Het maakt ook slachtoffers van het publiek. Niemand aan beide kanten zegt dat er geen planetaire opwarming heeft plaatsgevonden. Denkende mensen zeggen dat er niet genoeg informatie is om er een wereldwijde hysterie over te creëren.... Lees verder "

Rijke Lancaster

De lijst van 500 is een grap. Meestal geologen uit de fossiele-brandstofindustrie, velen van hen zijn helemaal geen wetenschappers. Dit is pure propaganda voor de agenda voor fossiele brandstoffen, jullie hebben een echt leven nodig. Wat ga je je kleinkinderen vertellen? "Ik deed het zodat je al die rotzooi kon consumeren die je echt niet nodig hebt, het spijt me dat ik je toekomst heb opgeofferd voor de consumptie van rotzooi, maar mijn bazen vertelden me dat dit was wat ik moest steunen omdat ik in een vuile industrie. "

Patrick Wood

Dus, in plaats van een intelligent antwoord, kun je alleen wenkbrauwen, pesten en intimideren met uitspraken als "zijn helemaal geen wetenschappers". "Propaganda voor de fossiele brandstofindustrie" en "jullie mensen moeten een echt leven krijgen"? Sorry, Rich, maar jij belichaamt de irrationele hysterie rond de klimaatveranderingsbeweging.

elle

Ik ga ze vertellen over de 'hysterie-van-het-begin-eenentwintigste-eeuw', de we-gaan-sterven-in-21-jaar vrezen die vervaagd omdat het was uitsluitend gebouwd op een winstmodel dat is geconstrueerd door de criminele elites van de wereld die AGAIN het idiote publiek hadden misleid door te geloven dat ze waarheidsgetrouw waren, omdat het publiek de voorkeur gaf aan geruststelling door een 'officiële autoriteit' (de MSM) in plaats van het werk te doen dat nodig was om identificeren de hele constructie als angstporno afkomstig van de gebruikelijke bedriegers en leugenaars - degenen die er baat bij zouden hebben. Ik zie dat je helemaal geen moeite hebt gedaan om 'het geld te volgen'. Als je dat had gedaan, zou je dat niet zijn... Lees verder "

Dale Mullen

Wie in glazen huizen woont, mag geen stenen gooien.
De lijst van 500 "beweerde" wetenschappers die beweren dat er geen klimaatnoodsituatie is, is bijna net zo belachelijk / irrelevant als de eerdere krankzinnige lijst van 11 tot 15 wetenschappers die zogenaamd verklaarden dat er een klimaatnoodsituatie is.
Klimaatwetenschappers: publicist? Burgerlijk ingenieur? Prof. van economie? Prof. van energiepolitiek? Doctor in de rechten? Wetenschapsjournalist? Auteur? en nog veel meer dwaze niet-wetenschappelijke titels.
Heilige Chyet! Laat deze lijst niet verdwijnen, anders zijn sceptici voor altijd gedoemd!

[…] е надо спасать», — ак озаглавили свою декларацию 500 специалистов в области физики […]