technocratie

Waarschuwing uit het VK: technocratie en de wereldwijde technate staan ​​voor de deur

Zoals andere schrijvers Technocracy zien voor wat het is: “Een Technate degradeert de burger tot de status van een hond of een machine. We bestaan ​​alleen om Continental Control en de Function Sequence directoraten te bedienen. Deze zullen worden geleid door een onaantastbare parasitaire klasse die aanspraak maakt op pikrechten en absolute autoriteit over alles.” Het onderscheid tussen louter technocratisch bestuur en een volwaardige Technate is van cruciaal belang om te begrijpen.

Lees meer

Alternatieve economieën: de verdediging tegen technocratie?

Technocratie is van plan het kapitalisme en de vrijemarkteconomie te vernietigen en te vervangen door een op hulpbronnen gebaseerd economisch systeem dat privébezit vermijdt, armoede en afhankelijkheid van de wetenschappelijke dictatuur verzekert om te overleven. Staten hebben de macht om zich terug te trekken uit deze aanval en alternatieve vrijemarktalternatieven te creëren.